CIRCULAR 08/2016/TT

     
Thông bốn 08/2016/TT-BXD lý giải về đúng theo đồng tư vấn xây dựng quy định bài toán tư vấn điều tra xây dựng, support lập báo cáo nghiên cứu giúp khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng, tư vấn xây dựng xây dựng công trình, tư vấn tính toán thi công xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng.

Bạn đang xem: Circular 08/2016/tt

 

1. Thời hạn và tiến độ tiến hành hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng

Thông bốn 08 quy định các thỏa thuận của các bên về thời hạn và tiến độ thực hiện hợp đồng support xây dựng thực hiện theo Khoản 1, 2 cùng 3 Điều 14 Nghị định 37/2015/NĐ-CP và các quy định sau:

- Tiến độ tiến hành hợp đồng tư vấn XD bắt buộc thể hiện trình tự triển khai công việc, thời gian thực hiện tại các các bước chính và toàn bộ thời gian tiến hành hợp đồng bốn vấn, mốc thời gian nghiệm thu, thời hạn bàn giao sản phẩm của vừa lòng đồng tư vấn XD.

- những bên phải có kế hoạch đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận đã ký kết kết.

- Tiến độ triển khai hợp đồng được Điều chỉnh theo Khoản 2 Điều 12 Thông tứ 08/2016 cỗ Xây dựng.

2. Giá thích hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng

Theo Thông tư số 08/2016/BXD, giá hòa hợp đồng support xây dựng và Điều kiện áp dụng tiến hành theo Điều 15 Nghị định 37/2015/NĐ-CP và những quy định sau:

- nội dung của giá vừa lòng đồng tứ vấn điều tra xây dựng hoàn toàn có thể bao gồm: giá thành vật liệu, giá cả nhân công, chi tiêu máy thi công, giá cả chung, chi tiêu lán trại, ngân sách chi tiêu lập giải pháp và report kết trái khảo sát, chi tiêu di đưa lực lượng khảo sát, thu nhập chịu thuế tính trước cùng thuế GTGT.

- Thông tư 08 năm năm 2016 quy định văn bản của giá đúng theo đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu vớt khả thi đầu tư xây dựng, bốn vấn xây cất xây dựng dự án công trình và tư vấn tính toán thi công tạo ra công trình có thể bao gồm:

+ giá thành chuyên gia, chi tiêu vật bốn vật liệu, sản phẩm móc, ngân sách quản lý, chi tiêu bảo hiểm trọng trách nghề nghiệp, các khoản thu nhập chịu thuế tính trước cùng thuế GTGT.

+ bỏ ra phí quan trọng cho việc hoàn hảo sản phẩm support xây dựng sau những cuộc họp, báo cáo, công dụng thẩm định, phê duyệt.

+ túi tiền đi thực địa.

+ chi tiêu đi lại khi tham gia vào quá trình nghiệm thu theo yêu mong của mặt giao thầu.

+ túi tiền giám gần kề tác giả so với tư vấn xây dựng xây dựng công trình.

+ giá thành khác liên quan.

- Giá hòa hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng không tuân theo Thông tứ số 08/2016/TT-BXD, bao gồm:

+ chi phí cho các cuộc họp của bên giao thầu.

+ chi phí thẩm tra, phê duyệt thành phầm của thích hợp đồng support XD.

+ chi phí khác mà những bên thỏa thuận không bao hàm trong giá vừa lòng đồng tư vấn xây dựng.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 08/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ kinh tế tài chính xây dựng;

Bộ trưởng cỗ Xây dựng giải đáp mộtsố nội dung về phù hợp đồngtư vấn desgin như sau:

Điều 1. Phạm vi Điềuchỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông bốn này phía dẫn một trong những nộidung của các hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng gồm: bốn vấn khảo sát điều tra xây dựng, tư vấn lậpBáo cáo nghiên cứu khả thi chi tiêu xây dựng, tư vấn xây đắp xây dựng côngtrình, tứ vấn giám sát thi công xây dựng công trình (sauđây gọi bình thường là support xây dựng) thuộc những dự án đầu tưxây dựng (bao tất cả cả vừa lòng đồng tạo ra giữa nhà đầu tư thực hiện dự án công trình đối táccông tư PPP với đơn vị thầu thực hiện các gói thầu của dự án) sau:

a) Dự án đầu tư xây dựng của cơ quannhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - xóm hội, tổ chức triển khai chính trị thôn hội- nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, đơn vị thuộc lựclượng khí giới nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập.

b) Dự án đầu tư chi tiêu xây dựng của doanhnghiệp nhà nước, doanh nghiệp gồm vốn đơn vị nước trường đoản cú 30% trở lên.

c) Dự án chi tiêu xây dựng không thuộcquy định trên Điểm a, b Khoản này còn có sử dụng vốn công ty nước, vốn của doanh nghiệpnhà nước từ bỏ 30% trở lên trên hoặc dưới 30% nhưng mà trên 500 tỷ việt nam đồng trong tổng giá trị đầutư của dự án.

2. Thông bốn này áp dụng đối với các tổchức, cá thể liên quan đến sự việc xác lập và cai quản thực hiện hợp đồng tứ vấnxây dựng thuộc các dự án chi tiêu xây dựng được phương pháp tại Khoản 1 Điều nàytrên bờ cõi Việt Nam. Khuyến khích những tổ chức, cá thể liên quan đến hợp đồngtư vấn tạo sử dụng những nguồn vốn khác áp dụng quy định tại Thông tư này.

3. Đối với hợp đồng support xây dựng thuộc các dự án áp dụng vốn cung cấp phát triển chính thức(ODA), nếu như Điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên bao gồm quy định khác vớiquy định của Thông bốn này thì thực hiện theo những quy định của Điều mong quốc tếđó.

Điều 2. Hồ sơ đúng theo đồng support xây dựng và thứ tự ưu tiên

1. Hồ nước sơ vừa lòng đồng tư vấn xây dựng baogồm hợp đồng support xây dựng có nội dung dụng cụ tại Điều141 dụng cụ Xây dựng số 50/2014/QH13 và những tài liệu đương nhiên hợp đồng tư vấn xâydựng.

2. Những tài liệu tất nhiên hợp đồng tưvấn thành lập là một phần tử không tách bóc rời của phù hợp đồng, bao gồm:

a) Văn bản thông báo trúng thầu hoặcchỉ định thầu.

b) Điều kiện ví dụ của hòa hợp đồng tứ vấnhoặc Điều Khoản tham chiếu.

c) Điều kiện bình thường của hòa hợp đồng tư vấn.

d) hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầucủa mặt giao thầu.

đ) làm hồ sơ dự thầu hoặc hồ nước sơ khuyến cáo củabên dìm thầu.

e) báo cáo nghiên cứu vớt khả thi (đối vớitư vấn xây đắp xây dựng công trình) được duyệt.

g) Biên bạn dạng đàm phán hòa hợp đồng tư vấn,các văn phiên bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng.

h) các phụ lục của phù hợp đồng tứ vấn.

i) các tài liệu khác có liên quan.

3. Sản phẩm công nghệ tự ưu tiên áp dụng những tài liệukèm theo thích hợp đồng tư vấn do những bên thỏa thuận.Trường hợp các bên không thỏa thuận hợp tác thì áp dụng theo thứ tự nguyên lý tại Khoản2 Điều này.

Điều 3. Quản lí lýthực hiện vừa lòng đồng

Quản lý triển khai hợp đồng tư vấn xâydựng thực hiện theo Điều 7 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và cácquy định sau:

1. Nội dung chủ yếu của các kiến nghị,đề xuất, yêu cầu và các ý con kiến phản hồi của các bên bao gồm: tên vừa lòng đồng, thời hạn kiến nghị (ngày, tháng,năm), thời hạn yêu cầu trả lời (ngày, tháng, năm), tên đơn vị chức năng yêu cầu, thương hiệu đơnvị trả lời, câu chữ yêu cầu, danh mục tài liệu kèm theo yêu mong (nếu có), chiphí chuyển đổi kèm theo (nếu có) và các nội dung khác, cam kết tên (đóng vết nếu cần).

2. Quản lý tiến độ tiến hành hợp đồng:Thực hiện nay theo luật pháp tại Điều 14 Nghị địnhsố 37/2015/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 12 của Thông tứ này. Lúc ký kết hợp đồng support xây dựng các bên thống duy nhất tiếnđộ thực hiện hợp đồng, thời Điểm báo cáo, bàn giao công việc (các giai đoạnphân phân chia phải tương xứng với quá trình trong hồ sơ dự thầu).

3. Thống trị chất lượng: tiến hành theoquy định trên Điều 13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Những công việcbàn giao phải đảm bảo chất lượng theo phương pháp về quản lý chất lượng công trìnhxây dựng. Bên nhận thầu phải bao gồm biện pháp quản lý chất lượng vày mình thực hiệnvà chất lượng quá trình do nhà thầu phụ thực hiện (nếu có).

4. Quản lý khối lượng và giá vừa lòng đồng:Thực hiện theo nguyên tắc tại Điều 12, Điều 15 Nghị định số37/2015/NĐ-CP và Khoản 1, Khoản 3 Điều 12 của Thông tưnày. Các bên có trách nhiệm cai quản khối lượng công việc thực hiện cùng giá vừa lòng đồngtheo đúng phù hợp đồng và những tài liệu kèm theo hợp đồng đã ký kết.

5. Quản lý an toàn, đảm bảo an toàn môi trường,phòng kháng cháy nổ triển khai theo quy định tại Điều 48 Nghị địnhsố 37/2015/NĐ-CP.

Đối với tứ vấn khảo sát xây dựng, bênnhận thầu đề nghị có các biện pháp bảo đảm bình yên cho người lao hễ và môi trườngxung quanh.

6. Thống trị Điều chỉnh thích hợp đồng cùng cácnội dung không giống của hợp đồng thực hiện quy định trên Điều 12 Thông tứ này.

Điều 4. Nội dung, khối lượngcông câu hỏi và sản phẩm của thích hợp đồng tứ vấn khảo sát xây dựng

1. Những thỏa thuận của các bên về nộidung, khối lượng các bước và thành phầm của vừa lòng đồng tư vấn khảo sát điều tra xây dựng phảiphù hợp với giai đoạn chi tiêu xây dựngcông trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo ngay cạnh xây dựng khớp ứng với từng loại, cấp công trình xây dựng xây dựng, trách nhiệm khảo sát, cách thực hiện kỹ thuậtkhảo gần kề xây dựng, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc làm hồ sơ yêu cầu, làm hồ sơ dự thầuhoặc hồ sơ đề xuất, những biên bản đàm phán hợp đồng.

2. Gói thầu khảo sát điều tra xây dựng gồm thểbao gồm một số trong những hoặc toàn cục các các bước khảo cạnh bên sau: địa hình, địa hóa học côngtrình, địa chất thủy văn, khí tượng thủy văn, hiện trạng công trình và những côngviệc điều tra khảo sát xây dựng khác.

Nội dung các bước khảo gần kề xây dựngcó thể bao gồm:

a) Lập phương án kỹ thuật khảo sátxây dựng theo biện pháp tại Điều 13 của Nghị định số46/2015/NĐ-CP.

b) tích lũy và đối chiếu số liệu, tàiliệu đã có.

c) điều tra khảo sát hiện trường.

d) thành lập lưới khống chế, đo vẽ chiTiết phiên bản đồ địa hình.

đ) Đo vẽ hệ thống công trình kỹ thuậtngầm.

e) Lập lưới chế ước trắc địa cáccông trình dạng tuyến.

g) Đo vẽ thủy văn, địa chất công trình, địa chất thủy văn.

h) nghiên cứu địa thứ lý.

i) Khoan, mang mẫu, thí nghiệm, xác địnhtính hóa học cơ lý, chất hóa học của đất, đá, nước.

k) quan lại trắc khí tượng, thủy văn, địachất, địa hóa học thủy văn.

l) thực hiện đo vẽ hiện trạng côngtrình.

m) cách xử lý số liệu và lập báo cáo kếtquả điều tra khảo sát xây dựng.

n) Các công việc khảo gần cạnh xây dựngkhác.

3. Khối lượng công tác điều tra xây dựngđược xác minh căn cứ vào nhiệm vụ điều tra khảo sát xây dựng, giai đoạn đầu tư xây dựngcông trình, quy chuẩn và tiêu chuẩn chỉnh khảo liền kề xây dựng, yêu ước và Điều kiện cụthể của từng gói thầu điều tra khảo sát xây dựng.

4. Thành phầm của đúng theo đồng tư vấn điều tra xây dựng có thể bao gồm:

a) báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo dụng cụ tại Điều15 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

b) Các bạn dạng đồ địa hình, bản đồ địa chấtcông trình, bạn dạng đồ địa chất thủy văn, phiên bản vẽ thực trạng công trình xây dựng,các mặt phẳng cắt địa hình, mặt phẳng cắt địa chất.

c) các phụ lục.

Điều 5. Nội dung,khối lượng công việc và sản phẩm của vừa lòng đồng tư vấn lập report nghiên cứu vãn khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng

1. Những thỏa thuận của những bên về nộidung, khối lượng công việc và thành phầm củahợp đồng support lập report nghiên cứu vớt khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng phải tương xứng vớicác hình thức của luật pháp về chi tiêu xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh liên quanđến dự án, nhà trương chi tiêu hoặc báo cáo nghiên cứu giúp tiền khả thi đầu tư xây dựng(nếu có), hồ sơ mời thầu hoặc làm hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất,các biên bản đàm phán phù hợp đồng.

2. Nội dung công việc chủ yếu ớt của hợpđồng support lập report nghiên cứu khả thi chi tiêu xây dựng rất có thể bao gồm:

a) nghiên cứu nhiệm vụ lập báo cáonghiên cứu khả thi.

b) nghiên cứu và phân tích hồ sơ tài liệu sẽ cóliên quan cho lập báo cáo nghiên cứu vớt khả thi của thích hợp đồng.

c) khảo sát địa Điểm dự án, Điều tra,nghiên cứu giúp thị trường, tích lũy số liệu về từ bỏ nhiên, làng hội, khiếp tế, môi trườngphục vụ lập report nghiên cứu giúp khả thi.

d) Lập report nghiên cứu khả thi đầutư thiết kế theo qui định tại Điều 54 của vẻ ngoài Xây dựng năm 2014.

đ) Sửa đổi, trả thiện report nghiêncứu khả thi chi tiêu xây dựng sau khoản thời gian có ý kiến của cơ quan đánh giá dự án, thẩmđịnh thiết kế cơ sở (nếu có).

3. Khối lượng của phù hợp đồng hỗ trợ tư vấn lậpbáo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi chi tiêu xây dựng được xác minh căn cứ vào nhà trươngđầu tư hoặc report nghiên cứu vãn tiền khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng (nếu có), nhiệm vụlập báo cáo nghiên cứu vãn khả thi, quy chuẩn chỉnh và tiêu chuẩn chỉnh thiết kế xây dựng, yêucầu và Điều kiện cụ thể của từng gói thầu lập báo cáo nghiên cứu vớt khả thi.

4. Thành phầm của hòa hợp đồng tư vấn lậpbáo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi chi tiêu xây dựng là hồ nước sơ report nghiên cứu khả thibao gồm:

a) kiến tạo cơ sở.

b) những nội dung không giống của báo cáonghiên cứu vãn khả thi đầu tư xây dựng trong đó bao hàm tổng mức đầu tư chi tiêu xây dựngcông trình.

Điều 6. Nội dung,khối lượng quá trình và sản phẩm của đúng theo đồngtư vấn kiến tạo xây dựng công trình

1. Các thỏa thuận của các bên về nộidung, khối lượng quá trình và thành phầm của đúng theo đồng tư vấn xây cất xây dựngcông trình phải căn cứ vào báo cáo nghiên cứu vãn khả thi đầutư xây dựng, nhiệm vụ xây dựng được duyệt, phù hợpvới bước thiết kế, loại, cấp công trình xây dựng xây dựng, các quy định của luật pháp vềđầu tứ xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đến công trình, hồ sơ mời thầuhoặc làm hồ sơ yêu cầu, làm hồ sơ dự thầu hoặc làm hồ sơ đề xuất, những biên phiên bản đàm phán đúng theo đồng.

2. Nội dung công việc chủ yếu ớt của hợpđồng bốn vấn kiến thiết xây dựng công trình rất có thể bao gồm:

a) Nghiên cứu báo cáo nghiên cứu vãn khảthi đầu tư xây dựng, report kết quả điều tra khảo sát xây dựng, nhiệm vụ xây dựng đượcduyệt.

b) điều tra thực địa để lập thiết kế.

c) kiến tạo xây dựng công trình theoquy định tại những Điều 78, 79 cùng 80 của nguyên lý Xây dựng năm 2014.

d) Sửa đổi bổ sung cập nhật hoàn thiện theoyêu ước của cơ quan thẩm định và đánh giá (nếu có).

đ) đo lường và tính toán tác mang theo luật tạiĐiều 28 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

3. Cân nặng của hợp đồng hỗ trợ tư vấn thiếtkế xây dựng công trình xây dựng được khẳng định căn cứ vào trách nhiệm thiết kế, quy chuẩn vàtiêu chuẩn thiết kế xây dựng, các loại và cấp công trình cần thiết kế, yêu ước và Điềukiện cụ thể của từng gói thầu kiến thiết xây dựng công trình.

4. Sản phẩm của hòa hợp đồng tư vấn thiếtkế xây dựng dự án công trình được lập mang lại từng dự án công trình bao gồm:

a) bản vẽ, thuyết minh kiến tạo xây dựngcông trình, các bản tính kèm theo.

b) chỉ dẫn kỹ thuật.

c) dự trù xây dựng công trình.

d) Quy trình duy trì công trình xây dựng.

Điều 7. Nội dungvà khối lượng quá trình tư vấn đo lường thi công thành lập công trình

1. Các thỏa thuận của những bên về nộidung, khối lượng công việc và sản phẩm của vừa lòng đồng tứ vấn đo lường thi công xâydựng công trình xây dựng phải địa thế căn cứ vào trọng trách giám sát, cân xứng với loại, cung cấp côngtrình xây dựng, các quy định của quy định về thống trị chất lượng dự án công trình xâydựng, xây dựng được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh áp dụngcho công trình, hồ sơ mời thầu hoặc làm hồ sơ yêu cầu, làm hồ sơ dựthầu hoặc hồ sơ đề xuất, những biên bạn dạng đàm phán hợpđồng.

2. Nội dung công việc của thích hợp đồng tưvấn thống kê giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng có thể bao gồm giám liền kề về chất lượng,khối lượng, tiến độ, an toàn lao đụng và bảo đảm môi ngôi trường trong quá trình thicông. Nội dung các bước cụ thể của tính toán thi công xây dựng công trình xây dựng thựchiện theo Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

3. Cân nặng của hợp đồng tư vấngiám sát kiến tạo xây dựng công trình xây dựng được xác định căn cứ vào trách nhiệm giámsát, quy chuẩn chỉnh và tiêu chuẩn thiết kế xâydựng, loại, cấp dự án công trình xây dựng, xây đắp được duyệt, làm hồ sơ mời thầu hoặc hồsơ yêu cầu, làm hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất, những biên bảnđàm phán thích hợp đồng, yêu ước và Điều kiện ví dụ của từng gói thầu đo lường và thống kê thicông xuất bản công trình.

4. Sản phẩm của hợp đồng hỗ trợ tư vấn giámsát thiết kế xây dựng công trình bao gồm:

a) báo cáo định kỳ: hỗ trợ cho bêngiao thầu, nhà thầu kiến thiết các báo cáo định kỳ sản phẩm tuần về các công việc dobộ phận thi công đã với đang thực hiện tại công trường, trong những số đó có báo cáo cáccông việc đã hoàn thành và được nghiệm thu sát hoạch trong kỳ báo cáo, thừa nhận xét, tiến công giácủa bộ phận giám sát xây dựng về hóa học lượng, khối lượng, tiến độ, an ninh lao độngvà dọn dẹp và sắp xếp môi trường.

b) report nghiệm thu từng hạng Mục:Sau mỗi công đoạn thi công phải thực hiện công tác sát hoạch bộ phận, hạng Mụccông trình đã hoàn thành để nhận xét về khía cạnh kỹ thuật và unique cũng như khốilượng các bước đã trả thành, nhận xét và chỉ dẫn phương hướng triển khai cáccông đoạn tiếp theo.

c) report đột xuất theo yêu cầu củabên giao thầu.

Điều 8. Yêu ước vềchất số lượng hàng hóa và nghiệm thu, bàn giao thành phầm của thích hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng

Các thỏa thuận của các bên chất lượng lượngsản phẩm với nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của hợpđồng tư vấn xây dựng tiến hành theo biện pháp tại Điều 13Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy định sau:

1. Chất lượng sản phẩm support xây dựngphải tương xứng với văn bản hợp đồng bốn vấnxây dựng đã ký kết kết giữa những bên; bảo đảm thực hiện đúng những quy định của phápluật về thống trị dự án chi tiêu xây dựng và thống trị chất lượng dự án công trình xây dựng,quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh áp dụng mang lại hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng. đông đảo sai sót trongsản phẩm của thích hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng phải được bên nhận thầu hoàn hảo theođúng các Điều Khoản thỏa thuận hợp tác trong hợpđồng hỗ trợ tư vấn xây dựng.

2. Căn cứ nghiệm thu sản phẩm của hợpđồng hỗ trợ tư vấn xây dựng:

a) vừa lòng đồng tư vấn xây dựng đã ký kết kếtgiữa những bên.

b) trách nhiệm và giải pháp kỹ thuật khảosát thành lập được duyệt đối với tư vấn điều tra xây dựng; Nhiệm vụ support lậpBáo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi được duyệt đối với tư vấn lập báo cáo nghiên cứu giúp khảthi; Nhiệm vụ kiến thiết được duyệt, thiết kế công việc trước này đã được phê duyệtđối với tứ vấn thiết kế công trình xây dựng; trách nhiệm và quy trình giám sát và đo lường thicông tạo được duyệt đối với tư vấngiám sát xây dựng xây dựng.

c) hồ nước sơ report kết quả khảo sát xâydựng đối với tư vấn điều tra xây dựng; Hồsơ report nghiên cứu khả thi đối với tưvấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi; hồ sơ thi công xây dựng công trình đối vớitư vấn thi công công trình xây dựng; hồ nước sơ thống kê giám sát thi công tạo được duyệtđối với tứ vấn đo lường thi công xây dựng.

d) điều khoản của pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩnxây dựng được vận dụng cho thích hợp đồng tư vấn xây dựng.

3. Biên bạn dạng nghiệm thu thành phầm của hợpđồng hỗ trợ tư vấn xây dựng đề nghị ghi rõ những thành phầm đã đầy đủ Điều kiện nghiệm thu vànhững nội dung rất cần phải hoàn thiện (nếu có).

Điều 9. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng

Các thỏa thuận của những bên về thờigian với tiến độ tiến hành hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng tiến hành theo chính sách tại Khoản 1, 2 với 3 Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quyđịnh sau:

1. Tiến độ thực hiện hợp đồng phải thểhiện trình tự triển khai công việc, thời gian thực hiện tại cáccông việc chính và toàn cục thời gian triển khai hợp đồng, mốc thời hạn nghiệmthu (bao có cả nghiệm thu theo quy trình tiến độ và nghiệm thu thành phầm cuối cùng), thờigian bàn giao sản phẩm của phù hợp đồng.

2. Các bên phải bài bản bảo đảmtiến độ triển khai hợp đồng theo thỏa thuậnđã ký kết.

3. Tiến độ tiến hành hợp đồng được Điều chỉnh theo Khoản 2 Điều 12 Thông tứ này.

Điều 10. Giá vừa lòng đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng

Giá hợp đồng tư vấn xây dựng với Điềukiện áp dụng tiến hành theo điều khoản tại Điều 15 Nghị định số37/2015/NĐ-CP và các quy định sau:

1. Văn bản của giá thích hợp đồng tứ vấnkhảo sát xây dựng có thể bao gồm: ngân sách vật liệu, giá cả nhân công, bỏ ra phímáy thi công, túi tiền chung, chi phí lán trại, giá cả lập phương án và báo cáokết trái khảo sát, chi tiêu di gửi lực lượng khảo sát, thu nhập cá nhân chịu thuế tínhtrước với thuế quý giá gia tăng.

2. Ngôn từ của giá hòa hợp đồng support lậpbáo cáo phân tích khả thi chi tiêu xây dựng, tứ vấn kiến tạo xây dựng công trìnhvà tứ vấn đo lường thi công xây dựng công trình có thể bao gồm:

a) chi phí chuyên gia (tiền lương vàcác giá cả liên quan), ngân sách chi tiêu vật bốn vật liệu, đồ vật móc,chi chi phí quản lý, chi tiêu bảo hiểm trọng trách nghề nghiệp, thu nhập chịu thuếtính trước và thuế quý hiếm gia tăng.

b) đưa ra phí cần thiết cho việc hoàn chỉnhsản phẩm hỗ trợ tư vấn xây dựng sau các cuộc họp, báo cáo, tác dụng thẩm định, phê duyệt.

c) túi tiền đi thực địa.

d) túi tiền đi lại khi tham gia vàoquá trình nghiệm thu sát hoạch theo yêu mong của mặt giao thầu.

đ) ngân sách giám sát tác giả đối vớitư vấn thiết kế xây dựng công trình.

e) chi phí khác bao gồm liên quan.

3. Giá bán hợpđồng tư vấn xây dựng không bao gồm:

a) ngân sách chi tiêu cho những cuộc họp của bêngiao thầu.

b) túi tiền thẩm tra, phê coi sóc sản phẩmcủa đúng theo đồng tư vấn.

c) ngân sách khác mà những bên thỏa thuậnkhông bao hàm trong giá vừa lòng đồng.

Điều 11. Thanhtoán hợp đồng support xây dựng

Việc thanh toán, hồ sơ thanh toán, đồngtiền và vẻ ngoài thanh toán vừa lòng đồng support xây dựng hiện theo lý lẽ tạicác Điều 19, đôi mươi và 21 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và những quyđịnh sau:

1. Hòa hợp đồng tư vấn xây dựng có thểthanh toán 1 lần hoặc những lần.

2. Giai đoạn giao dịch có thểtheo thời hạn (tháng, quý,...) hoặc theo tiến độ hoàn thànhcông việc hỗ trợ tư vấn hoặc theo hạng mục công trình, công trình.

3. Thời Điểm giao dịch là ngày màcác bên thỏa thuận trong thích hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng tương ứng với quy trình tiến độ thanhtoán.

Điều 12. Điều chỉnhhợp đồng support xây dựng

1. Điều chỉnh trọng lượng công việctrong phù hợp đồng support xây dựng theo luật pháp tại Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Điều 16 của Thông tư nàyvà các quy định sau:

a) Trong quy trình thực hiện hòa hợp đồngtư vấn xây dựng gặp mặt bất khả kháng làm biến đổi khối lượng thực hiện hợp đồngthì bài toán xử lý bất khả kháng tiến hành theo phép tắc tại Điều 16 của Thông tưnày.

b) Đối với hợp đồng trọn gói: Trườnghợp bên giao thầu yêu thương cầu thay đổi phạm vi các bước (tăng, giảm) trong vừa lòng đồngđã ký kết kết thì khối lượng quá trình này bắt buộc được Điều chỉnh tương ứng. Vấn đề Điềuchỉnh khối lượng này là căn cứ để Điều chỉnh giá phù hợp đồng theo điều khoản tại Khoản3 Điều này.

c) Đối với thích hợp đồng theo đối kháng giá cầm địnhvà đơn giá Điều chỉnh thực hiện theo luật pháp tại Điểm b Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

d) Đối với trọng lượng phát sinh ngoàiphạm vi hòa hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng đã ký kết kết mà chưa xuất hiện đơn giá chỉ trong hòa hợp đồngthì các bên đề xuất thống nhất solo giá của các công việc nàytrước lúc thực hiện. Đơn giá bán của các công việc này được xác minh trên các đại lý thỏathuận hòa hợp đồng với quy định pháp luật về làm chủ chi phí chi tiêu xây dựng côngtrình. Những bên cần ký kết phụ lục phù hợp đồnglàm các đại lý cho câu hỏi thanh toán, quyết toán vừa lòng đồng. Trườnghợp các bên không thỏa thuận được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽhình thành gói thầu mới, việc lựa lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theoquy định hiện nay hành.

2. Điều chỉnh tiến độ triển khai hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện theo quy địnhtại Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Điều 16 của Thôngtư này và những quy định sau:

a) Trường vừa lòng thời hạn trả thànhcông việc tư vấn chậm so với tiến độ công việc của hợp đồng do lỗi của mặt nhận thầu thì bên nhận thầu phải có giảipháp khắc phục để đảm bảo tiến độ thích hợp đồng. Trường hợp tiến độ tiến hành hợp đồng bị kéo dãn dài so với quy trình hợp đồng đãký thì bên nhận thầu phải đề nghị bên giao thầu gia hạn thời hạn thực hiện hợpđồng. Trường đúng theo phát sinh túi tiền thì mặt nhận thầu cần khắc phục bằng chiphí của mình. Nếu tạo thiệt sợ hãi cho bên giao thầu thì cần bồi thường.

b) Trường phù hợp thời hạn hoàn thành hợpđồng tư vấn chậm so với quá trình của hòa hợp đồng bởi vì lỗi của bên giao thầu thì bêngiao thầu nên gia hạn thời hạn thực hiện vừa lòng đồng. Trường vừa lòng gây thiệt hạicho mặt nhận thầu thì buộc phải bồi thường.

3. Điều chỉnh giá đúng theo đồng: Thực hiệntheo Thông tứ hướng dẫn về Điều chỉnh giá vừa lòng đồng xây dựng của bộ Xây dựng.

4. Điều chỉnh những nội dung không giống của hợpđồng tư vấn: khi Điều chỉnh các nội dung không giống ngoài những nội dung tại Khoản 1, 2và 3 của Điều này thì các bên thống nhất Điều chỉnh bên trên cơ sở những thỏa thuậntrong hợp đồng và chính sách của pháp luật có liên quan.

Điều 13. Quyềnvà nghĩa vụ của mặt giao thầu

1. Quyền của bên giao thầu theo quy địnhtại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy địnhsau:

a) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung sản phẩmtư vấn không bảo đảm chất lượng theo thỏa thuận hợp đồng

b) yêu thương cầu mặt nhận thầu thay đổi cánhân support không đáp ứng nhu cầu được yêu cầu năng lượng theo quy định.

2. Nhiệm vụ của mặt giao thầu theoquy định trên Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP vàcác khí cụ sau:

a) phía dẫn mặt nhận thầu về phần lớn nộidung liên quan đến dự án công trình và làm hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu); sinh sản Điều kiệnđể bên nhận thầu được tiếp cận cùng với công trình, thực địa.

b) Cử người dân có năng lực cân xứng để thao tác làm việc vớibên dấn thầu.

c) tạo Điều khiếu nại cho mặt nhận thầu thựchiện công việc tư vấn xây dựng, giấy tờ thủ tục hải quan lại (nếu có).

d) chịu trách nhiệm về tính thiết yếu xácvà không hề thiếu của những tài liệu vì chưng mình cung cấp. Bồi thườngthiệt sợ hãi cho mặt nhận thầu nếu bên giao thầu báo tin không chínhxác, không không thiếu theo công cụ của phù hợp đồng.

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ củabên dấn thầu

1. Quyền của mặt nhận thầu theo quyđịnh trên Khoản 1 Điều 26 Nghị định số37/2015/NĐ-CP và những quy định sau:

a) Được quyền yêu thương cầu mặt giao thầuthanh toán đúng hạn, yêu mong thanh toán những Khoản lãi vay do trễ thanh toántheo quy định.

b) Đối với bốn vấn tính toán thi côngxây dựng công trình: đề nghị chủ chi tiêu tạm giới hạn thi công đối với nhà thầu thicông xuất bản khi xét thấy unique thi công xây dựngkhông đảm bảo yêu mong kỹ thuật, biện pháp thi công không bảo đảm an toàn an toàn.

2. Nhiệm vụ của mặt nhận thầu theoquy định trên Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP vàcác phương pháp sau:

a) tích lũy các thông tin quan trọng đểphục vụ cho quá trình của thích hợp đồng:

Trường đúng theo lỗi trong việc thu thậpthông tin, hoặc bất kỳ vấn đề nào không giống của bên nhận thầu để xong xuôi công việctư vấn desgin theo những Điều Khoản được luật pháp trong phù hợp đồng thì bên nhậnthầu đề nghị chịu trách nhiệm.

b) Thực hiện công việc đúng pháp luật,quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh áp dụng đến hợp đồng và bảo vệ rằng support phụ (nếu có),nhân lực của hỗ trợ tư vấn và tư vấn phụ sẽ luôn luôn tuân thủ phép tắc pháp.

Xem thêm: Kì Thu TiềN BìNh QuâN ( Average Collection Period Là Gì

d) mặt nhận thầu có trách nhiệm trìnhbày và bảo đảm các quan liêu Điểm về những nội dung của các bước tư vấn tạo ra trongcác cuộc họp trình duyệt của các cấp tất cả thẩm quyền do mặt giao thầu tổ chức.

đ) thành phầm tư vấn xây dựng phải đượcthực hiện vị các chuyên viên có đầy đủ Điều kiện năng lượng hành nghề theo lao lý của pháp luật. Bên nhận thầu nên sắpxếp, sắp xếp nhân lực của chính bản thân mình hoặc trong phòng thầu phụ có tay nghề và năng lựccần thiết như list đã được bên giao thầu phê để mắt tới để triển khai công việctư vấn xây dựng.

e) Cử thay mặt có đầy đủ thẩm quyền, nănglực để xử lý các công việc còn vướng mắc tại bất kỳ thời Điểm theo yêu cầucủa mặt giao thầu tính đến ngày nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng đối với tư vấn lập báo cáo nghiên cứukhả thi; ngày chấm dứt và bàn giao công trình so với tư vấn xây cất côngtrình xây dựng.

g) cung ứng hồ sơ, tư liệu phục vụcho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định,... Với số lượng theo đúng thỏa thuận hợp tác của đúng theo đồng tư vấn xây dựng đãký kết.

h) vâng lệnh các yêu mong và hướng dẫncủa mặt giao thầu, trừ hầu hết hướng dẫn hoặc yêu ước trái với điều khoản hoặckhông thể triển khai được.

i) tham gia nghiệm thu các giai đoạn,nghiệm thu demo thiết bị, nghiệm thu ngừng hạng Mục công trình xây dựng và toànbộ công trình khi gồm yêu cầu của mặt giao thầu đối với tư vấn đo lường và thống kê thi côngxây dựng công trình và tứ vấn xây đắp xây dựng công trình.

k) đền bù thiệt hại vày lỗi củamình gây nên khi thực hiện không đúng ngôn từ hợpđồng hỗ trợ tư vấn xây dựng đã ký kết.

Điều 15. Nhân lựccủa mặt nhận thầu

1. Nhân lực của bên nhận thầu đề xuất đủĐiều kiện năng lượng hành nghề theo quy định, trình độ chuyên môn, khiếp nghiệmphù thích hợp về nghề nghiệp, quá trình của họ và phùhợp với phương pháp về Điều kiện năng lực trong pháp luật xây dựng.

2. Chức danh, trình độ chuyên môn và thời gian củanhân lực dự kiến gia nhập thực hiện công việc được quy định rõ ràng trong phù hợp đồng.Trường hợp đổi khác nhân lực, mặt nhận thầu phải trình bày lý do, đồng thờicung cấp cho lý lịch của người sửa chữa cho mặt giao thầu, người thay thế sửa chữa phải cótrình độ tương tự hoặc cao hơn người bị cố thế.

Điều 16. đen thui rovà bất khả kháng

Rủi ro cùng bất khả chống thực hiệntheo giải pháp tại Điều 51 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và cácquy định sau:

1. Bất khả kháng khác vào hoạt độngtư vấn xây dựng bao hàm các sự kiện sau: Khi tiến hành hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựnggặp hang caster, cổ vật, khảo cổ, túi bùn nhưng mà khi ký kết hợp đồng những bên không lường không còn được.

2. Trách nhiệm của những bên so với rủi ro:

a) Đối vớinhững khủng hoảng đã tính trong giá hòa hợp đồngthì khi rủi ro xảy ra mặt nhận thầu phải phụ trách bằng ngân sách đầu tư củamình.

b) Đối với những khủng hoảng rủi ro đã được cài đặt bảohiểm thì ngân sách chi tiêu khắc phục hậu quả những rủi ro này do đơn vị chức năng bảo hiểm bỏ ra trả vàkhông dược tính vào giá hợp đồng.

c) mặt nhận thầu phải bồi thường vàchịu phần đa tổn sợ cho mặt giao thầu so với các hư hóc, mất đuối và những chiphí (bao có phí và các chi phí pháp lý) có tương quan do lỗi của chính mình gây ra.

d) mặt giao thầu yêu cầu bồi thường nhữngtổn sợ cho mặt nhận thầu đối với các thiệthại, mất non và ngân sách (bao gồm phí với các giá cả pháp lý) liên quan do lỗi củamình tạo ra.

3. Thông báo về bất khả kháng:

a) khi một bên gặp gỡ tình trạng bất khảkháng thì phải thông tin bằng văn bạn dạng cho bên đó trong thời gian sớm nhất,trong thông tin phải nêu rõ những nghĩa vụ, công việc liên quan mang lại hậu trái của bấtkhả kháng.

b) Bên thông tin được miễn thực hiệncông vấn đề thuộc trách nhiệm của bản thân trong thời gian xảy ra bất khả phòng ảnhhưởng đến quá trình theo nhiệm vụ hợp đồng.

4. Trách nhiệm của những bên so với bấtkhả kháng

a) Nếu bên nhận thầu bị cản trởthực hiện nay nhiệm vụ của bản thân theo thích hợp đồng vị bất khả chống mà đãthông báo theo những Điều Khoản của phù hợp đồng dẫn đến đủng đỉnh thực hiện các bước vàphát sinh ngân sách do bất khả kháng, bên nhận thầu sẽ sở hữu được quyền ý kiến đề nghị xử lý nhưsau:

- Được kéo dài thời gian bởi vì sự chậmtrễ theo khí cụ của thích hợp đồng (gia hạn thời hạn hoàn thành).

- Được giao dịch các ngân sách chi tiêu phátsinh theo các Điều Khoản cơ chế trong hòa hợp đồng.

b) mặt giao thầu bắt buộc xem xét quyết địnhcác kiến nghị của bên nhận thầu.

c) bài toán xử lý kết quả bất khả khángkhông áp dụng đối với các nghĩa vụ giao dịch tiền của bất kể bên nào cho bênkia theo hòa hợp đồng.

5. Xong hợpđồng do bất khả kháng, thanh toán, không còn trách nhiệm

a) nếu việc tiến hành các công việc củahợp đồng bị dừng vì bất khả kháng đã được thông tin theo qui định của phù hợp đồngtrong Khoảng thời gian mà tổng cộng ngày bị dừng lớn hơn sốngày bởi bất khả kháng đã được thông báo, thì 1 trong hai bên tất cả quyền gửithông báo hoàn thành hợp đồng cho bên kia.

b) Đối với trường hợp kết thúc này, bên giao thầu vẫn phải thanh toán giao dịch cho bênnhận thầu:

- những Khoản thanh toán cho bất kỳcông vấn đề nào vẫn được tiến hành mà giá đã có được nêu trong hợp đồng.

- ngân sách chi tiêu cho thiết bị với vật tư đượcđặt hàng cho công trình đã được gửi tới cho bên nhận thầu,hoặc gần như thứ mặt nhận thầu có trách nhiệm đồng ý giao hàng: Thiết bị và vậttư này đã trở thành tài sản (và là đen thui ro) của bên giao thầukhi vẫn được bên giao thầu thanh toán, và mặt nhận thầu sẽ làm cho bên giao thầu sử dụng.

Điều 17. Phía dẫnáp dụng mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng

1. Mẫu hợp đồngtư vấn xây dựng ra mắt kèm theo Thông tư này để những tổ chức, cá thể sử dụng đểsoạn thảo đúng theo đồng mang lại gói thầu thi công xây dựng.

2. Mẫu mã hợp đồngtư vấn xây dựng chào làng kèm theo Thông bốn này áp dụng cho phù hợp đồng support giữachủ đầu tư và nhà thầu; ngôi trường hợp mặt giao thầu là tổngthầu thì các bên vận dụng mẫu phù hợp đồngnày để tiến hành cho phù hợp.

3. Khi thực hiện mẫu phù hợp đồng tứ vấnxây dựng chào làng kèm theo Thông tứ này nhằm thỏa thuận, ký kết hợp đồng thì cácbên địa thế căn cứ vào yêu cầu, Điều kiện rõ ràng của gói thầu, những quy định của Nghị địnhsố 37/2015/NĐ-CP , lý giải của Thông tư này và những hướng dẫn sau:

a) các bên phải thỏa thuận trong hợpđồng những mốc thời gian cụ thể về thời hạn thanh toán, thời gian đảm bảo thực hiệnhợp đồng, thời hạn trả lời văn bản, thời gian dứt hợp đồng và những trường hợptương tự.

b) trường hợp phạm vivà yêu cầu quá trình của gói thầu rõ ràng khác cùng với phạm vi với yêu cầu công việctrong mẫu mã hợp đồng tư vấn xây dựng kèmtheo Thông tứ này, những bên Điều chỉnh, bổ sung cập nhật cho phù hợp.

c) ngôi trường hợp các bên thống độc nhất vô nhị phạmvi công việc nghiệm thu thành phầm khác với mẫu mã hợpđồng support xây dựng đương nhiên Thông tư này, thì những bên Điều chỉnh, bổ sung cập nhật cho phùhợp.

d) trường hợp công ty thầu là nhà thầuliên danh, những bên thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng việc đảm bảo thực hiện thích hợp đồng tưvấn thiết kế và bảo lãnh tiền tạm ứngtheo quy định.

đ) các bên thỏa thuận hợp tác mức nhất thời ứng phùhợp với yêu mong của thích hợp đồng thi công.

e) các bên thỏa thuận hợp tác loại đồng tiềnvà hiệ tượng thanh toán trong phù hợp đồng cơ mà không trái cùng với yêu mong trong hồ sơmời thầu và giải pháp của luật pháp về ngoại hối.

g) tùy thuộc vào tính hóa học và Điều kiện củatừng dự án, gói thầu mà các bên lựa chọn các loại giá vừa lòng đồng theo lý lẽ tại Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP đến phù hợp.

Điều 18. Hiệu lựcthi hành

1. Cách xử trí chuyển tiếp

a) các hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng đang kývà đang tiến hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thực hiện thì thực hiệntheo hình thức về phù hợp đồng xây dựng trước thời gian ngày Thông tư này có hiệu lực thihành.

b) những hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng đangtrong quy trình đàm phán, không được ký kết nếu tất cả nội dung nào chưa tương xứng vớiquy định trên Thông bốn này thì báo cáo Người bao gồm thẩm quyềnquyết định chi tiêu xem xét, đưa ra quyết định trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng, tiến độ, tác dụng của dự án đầu tư xây dựng cùng không gâythiệt hại mang đến quyền và công dụng hợp pháp của những bên.

c) nội dung về vừa lòng đồng tư vấn xây dựngtrong các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu mong đã phê trông nom nhưng chưa kiến tạo nếucó câu chữ nào chưa phù hợp với qui định tại Thông bốn này thì cần Điều chỉnhlại mang đến phù hợp; ngôi trường hợp đó phát hànhhồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu, giả dụ có biến hóa nội dung liên quan đến phù hợp đồngcho tương xứng với những quy định của Thông bốn này, thì phải thông báo cho tất cảcác bên nhận thầu đó cài hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu ước biết nhằm Điều chỉnh các nộidung hồ sơ dự thầu, hồ nước sơ lời khuyên cho phù hợp; trường hợp vẫn đóng thầu thì thựchiện theo luật tại Điểm b Khoản này.

2. Mọi nội dung về hòa hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng không trả lời tạiThông bốn này thì thực hiện theo cách thức tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP .

nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng mạo CP; - các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ban ngành thuộc CP; - HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng công sở Trung ương; - Viện Kiểm sát nhân dân về tối cao; - toàn án nhân dân tối cao nhân dân về tối cao; - Công báo, website của bao gồm phủ, website BXD; - Cục bình chọn văn bạn dạng - cỗ Tư pháp; - Sở Xây dựng những tỉnh, thành phố trực nằm trong TW; - các đơn vị nằm trong BXD; - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ KTXD (S).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Phạm Khánh

MẪU HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

(Địa danh), ngày …. Tháng …. Năm …..

HỢPĐỒNG

Tưvấn khảo sát xây dựng công trình, support lập report nghiên cứu vãn khả thi, tư vấnthiết kế thi công công trình, tứ vấn đo lường và thống kê thi công xây dừng công trình

Số:……/(Năm) /... (Ký hiệu đúng theo đồng)

Dựán hoặc công trình xây dựng hoặc gói thầu

Số……………

thuộcdự án …………

giữa

(Têngiao dịch của công ty đầu tư)

(Têngiao dịch ở trong nhà thầu tư vấn)

PHẦN 1- CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Căn cứ Thông bốn số 08/2016/TT-BXDngày 10 tháng 3 năm năm 2016 của bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hòa hợp đồngtư vấn xây dựng.

Căn cứ ... (các địa thế căn cứ khác có liênquan)

Căn cứ tác dụng lựa lựa chọn nhà thầu tạivăn bạn dạng số...

PHẦN 2- CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày ..... Tháng … năm …. Tại (địa danh) ………………………….., shop chúng tôi gồm các bên dưới đây:

Một mặt là:

Chủ đầu tư (hoặc đại diện thay mặt của chủ đầu tư)

Tên thanh toán …………………………….

Đại diện (hoặc người được ủy quyền) là: ……………………….. Chứcvụ: ……………..

Tài Khoản: ……………………

Mã số thuế: ……………………………..

Đăng ký kinh doanh (nếu có) ……………………………………..

E-mail: …………………………………

và vị trí kia là:

Nhà thầu

Tên giao dịch:

Đại diện (hoặc fan được ủy quyền) là: ……………….. Chức vụ: ………………….

Tài Khoản:…………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………..

Đăng ký kinh doanh (nếu có)……………………………………

E-mail: …………………………..

Giấy ủy quyền ký kết hợp đồng số...ngày... Tháng... Năm... (trường hòa hợp được ủyquyền)

(Trường hòa hợp là liên danh các nhà thầu thì đề nghị ghi đầy đủ thông tin các thành viêntrong liên danh với cử đại diện liên danh giao dịch).

Các mặt thống nhất thỏa thuận như sau:

Điều 1. Các định nghĩa với diễn giải

Các từ bỏ và nhiều từ trong thích hợp đồng nàyđược gọi theo các định nghĩa cùng diễn giải sau đây:

1. Chủ chi tiêu là ……(tên giao dịch chủ đầu tư).

2. Công ty thầu là ………. (tên của nhà thầu).

3. Dự án công trình là dự án ... (tên dự án).

4. Công trình là ... (tên côngtrình nhưng nhà thầu thực hiện các bước tư vấn xuất bản theo hợp đồng).

5. Gói thầu là ... (tên gói thầumà bên thầu thực hiện công việc tư vấn xây dựngtheo hợp đồng).

6. Đại diện chủ chi tiêu là người đượcchủ đầu tư nêu ra trong hòa hợp đồng hoặc được ủy quyền và thay mặt cho chủ chi tiêu Điềuhành công việc

7. Đại diện bên thầu là bạn đượcnhà thầu nêu ra trong hợp đồng hoặc được công ty thầu chỉ định và đại diện thay mặt nhà thầuĐiều hành công việc.

8. Nhà thầu phụ là tổ chức triển khai hay cánhân cam kết hợp đồng với bên thầu nhằm trực tiếpthực hiện nay công việc.

9. Phù hợp đồng là tổng thể Hồ sơ thích hợp đồngtư vấn phát hành theo qui định tại Điều 2 .

10. Làm hồ sơ mời thầu (hoặc làm hồ sơ yêucầu) của chủ đầu tư là toàn bộtài liệu theo pháp luật tại Phụ lục số ... .

11. Hồ sơ Dự thầu (hoặc hồ sơ đềxuất) ở trong nhà thầu là toàn bộ tài liệu theo phương pháp tại Phụ lục số ... .

12. Đơn dự thầu là đề xuất của phòng thầucó ghi giá bán dự thầu nhằm thực hiện công việc theo đúng những yêu mong của hồ sơ mờithầu (hoặc làm hồ sơ yêu cầu).

13. Bên là chủ đầutư hoặc nhà thầu tùy theo yếu tố hoàn cảnh cụ thể.

14. Ngày được hiểu là ngày dương lịch cùng tháng được phát âm là tháng dương lịch.

15. Ngày thao tác làm việc là ngày dương lịch,trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo khí cụ của pháp luật.

16. Bất khả phòng được quan niệm tạiĐiều 21

17. Mức sử dụng là toàn bộ hệ thống luậtpháp của nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Hồ sơ vừa lòng đồng support xâydựng cùng thứ tự ưu tiên

1. Hồ nước sơ đúng theo đồng bao gồm hợp đồng tưvấn gây ra và những tài liệu trên Khoản 2 dưới đây.

2. Các tài liệu tất nhiên Hợp đồng là bộ phận không bóc rời của Hợpđồng tư vấn xây dựng. Những tài liệu đương nhiên Hợp đồng cùng thứ tự ưu tiên nhằm xử lýmâu thuẫn giữa những tài liệu bao gồm:

a) Văn phiên bản thông, báo trúng thầu hoặcchỉ định thầu;

b) Điều kiện rõ ràng của vừa lòng đồng hoặcĐiều Khoản tham chiếu đối với hợp đồng tư vấn xây dựng;

c) Điều kiện tầm thường của thích hợp đồng;

d) làm hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầucủa mặt giao thầu;

đ) Các bản vẽ kiến tạo và những chỉ dẫnkỹ thuật;

e) làm hồ sơ dự thầu hoặc hồ nước sơ khuyến cáo củabên nhận thầu;

g) Biên phiên bản đàm phán vừa lòng đồng, văn bảnsửa đổi, bổ sung cập nhật hợp đồng;

h) các phụ lục của vừa lòng đồng;

i) những tài liệu khác có liên quan.

3. Thiết bị tự ưu tiên áp dụng những tài liệukèm theo đúng theo đồng xây dựng áp dụng theo lắp thêm tự lý lẽ tại Khoản 2 Điều này.

Điều 3. Hội đàm thông tin

1. Những thông báo, chấp thuận, chứngchỉ, quyết định,... đưa ra phải bởi văn bản và được gửi đến bên nhận bằngđường bưu điện, bởi fax, hoặc email theo showroom các mặt đã vẻ ngoài trong Hợpđồng.

2. Ngôi trường hợp mặt nào biến hóa địa chỉliên lạc thì phải thông tin cho bên kia để bảo đảm an toàn việc điều đình thông tin. Nếubên vậy đổi địa chỉ cửa hàng mà không thông báo cho bên đó thì yêu cầu chịu phần lớn hậu quảdo vấn đề thay đổi địa chỉ mà ko thông báo.

Điều 4. Luật vận dụng và ngữ điệu sửdụng trong đúng theo đồng

1. đúng theo đồng này chịu đựng sự Điều chỉnh củahệ thống pháp luật của Việt Nam.

2. Ngôn ngữ của thích hợp đồng này được thểhiện bằng tiếng Việt.

(Trường đúng theo hợp đồng bao gồm yếu tốnước quanh đó thì ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt với tiếng nướcngoài do các bên thỏa thuận; trường đúng theo không thỏa thuận được thì thực hiện tiếngAnh (các mặt thỏa thuận ngôn từ sử dụng vào quátrình thanh toán hợp đồng cùng thứ trường đoản cú ưu tiên sử dụng ngôn ngữ để xử lý tranhchấp hòa hợp đồng, giả dụ có)).

Điều 5. Nội dung, khối lượng côngviệc và sản phẩm của thích hợp đồng support khảosát xây dựng

1. Văn bản và trọng lượng công việcnhà thầu thực hiện được thể hiện cụ thể trong Phụ lục số .... và những thỏa thuận tại các biên bản đàm phán đúng theo đồnggiữa những bên, bao gồm các quá trình chủ yếu ớt sau:

a) Lập phương án kỹ thuật khảo sátxây dựng theo lý lẽ tại Điều 13 của Nghị định số46/2015/NĐ-CP.

b) tích lũy và đối chiếu số liệu, tàiliệu đang có.

c) điều tra hiện trường.

d) chế tạo lưới khống chế, đo vẽ chiTiết bạn dạng đồ địa hình.

đ) Đo vẽ khối hệ thống công trình kỹ thuậtngầm.

e) Lập lưới kiềm chế trắc địa cáccông trình dạng tuyến.

g) Đo vẽ thủy văn, địa hóa học côngtrình, địa hóa học thủy văn.

h) nghiên cứu địa thứ lý.

i) Khoan, lấy mẫu, thí nghiệm, xác địnhtính hóa học cơ lý, hóa học của đất, đá, nước.

k) quan tiền trắc khí tượng, thủy văn, địachất, địa chất thủy văn.

l) tiến hành đo vẽ thực trạng côngtrình.

m) cách xử lý số liệu cùng lập báo cáo kếtquả điều tra khảo sát xây dựng.

n) Các công việc khảo gần kề xây dựngkhác.

2. Công ty thầu cung cấp sản phẩm của hợpđồng tứ vấn điều tra xây dựng bao gồm:

a) report kết quả khảo sát xây dựngtheo dụng cụ tại Điều 15 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

b) Các phiên bản đồ địa hình, bản đồ địa chấtcông trình, bản đồ địa chất thủy văn, bạn dạng vẽ hiện trạng công trình xây dựng,các mặt phẳng cắt địa hình, mặt phẳng cắt địa chất.

c) những phụ lục.

Điều 6. Nội dung, cân nặng côngviệc và thành phầm của phù hợp đồng hỗ trợ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu giúp khả thi đầu tư xâydựng

1. Ngôn từ và khối lượng công việcvà thành phầm của hợp đồng tư vấn nhà thầu triển khai được thể hiện ví dụ trongPhụ lục số... và những thỏa thuận trên cácbiên bạn dạng đàm phán phù hợp đồng giữa các bên bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) nghiên cứu nhiệm vụ lập báo cáonghiên cứu khả thi.

b) phân tích hồ sơ tài liệu đã cóliên quan mang lại lập report nghiên cứu khả thi của hòa hợp đồng.

c) điều tra khảo sát địa Điểm dự án, Điều tra,nghiên cứu vớt thị trường, tích lũy số liệu về tự nhiên, xóm hội, gớm tế, môi trường giao hàng lập báo cáo nghiên cứu vớt khả thi.

d) Lập report nghiên cứu vãn khả thi chi tiêu xây dựng theo biện pháp tại Điều 54 củaLuật xây đắp năm 2014.

đ) Sửa đổi, hoàn thiện report nghiêncứu khả thi đầu tư xây dựng sau thời điểm có chủ kiến của cơ quan đánh giá dự án, thẩmđịnh kiến thiết cơ sở (nếu có).

2. Bên thầu hỗ trợ sản phẩm của hợpđồng support lập báo cáo nghiên cứu giúp khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng bao gồm:

a) kiến thiết cơ sở.

b) những nội dung khác của báo cáonghiên cứu giúp khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng trong đó bao hàm tổng mức đầu tư xây dựngcông trình.

Điều 7. Nội dung, trọng lượng côngviệc và thành phầm của thích hợp đồng bốn vấn thiết kế xây dựng công trình

1. Câu chữ và khối lượng công việcnhà thầu tiến hành được thể hiện cụ thể trong Phụ lục số... và các thỏa thuận tại các biên bản đàm phán phù hợp đồng giữa các bên bao gồm các các bước chủyếu sau:

a) Nghiên cứu report nghiên cứu khảthi chi tiêu xây dựng, báo cáo kết quả điều tra khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế đượcduyệt.

b) khảo sát thực địa để lập thiết kế.

c) xây đắp xây dựng công trình theoquy định tại những Điều 78, 79 và 80 của hiện tượng Xây dựng năm 2014.

d) Sửa đổi bổ sung hoàn thiện theoyêu mong của cơ quan đánh giá và thẩm định (nếu có).

đ) đo lường và thống kê tác mang theo pháp luật tạiĐiều 28 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

2. đơn vị thầu cung ứng sản thành phầm củahợp đồng tư vấn thi công xây dựng công trình được lập cho từng công trình bao gồm:

a) phiên bản vẽ, thuyết minh kiến thiết xây dựngcông trình, các bản tính kèm theo.

b) chỉ dẫn kỹ thuật.

c) dự trù xây dựng công trình.

d) Quy trình duy trì công trình xây dựng

Điều 8. Câu chữ và khối lượngcông việc tư vấn giám sát và đo lường thi công thi công công trình

1. Văn bản và cân nặng công việcnhà thầu thực hiện được thể hiện ví dụ trong Phụ lục số... và những thỏa thuận tại các biên bạn dạng đàm phán hòa hợp đồnggiữa các bên bao hàm các các bước chủ yếu đuối sau:

Nội dung công việc của phù hợp đồng bốn vấngiám sát xây dựng xây dựng công trình bao hàm giám gần kề về hóa học lượng, khối lượng,tiến độ, an ninh lao rượu cồn và đảm bảo môi ngôi trường trong quá trình thi công. Nội dung quá trình cụ thể của giám sát và đo lường thi công xây dựngcông trình tiến hành theo Khoản 1 Điều 26 Nghị định số46/2015/NĐ-CP.

2. Công ty thầu phải lập và trình sản phẩmcủa hòa hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm:

a) report định kỳ: cung ứng cho bêngiao thầu, đơn vị thầu kiến thiết các report định kỳ sản phẩm tuần về các các bước dobộ phận xây đắp đã với đang tiến hành tại công trường, trong số đó có report cáccông câu hỏi đã dứt và được nghiệm thu sát hoạch trong kỳ báo cáo, dìm xét, đánh giácủa thành phần giám sát xây dựng về hóa học lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao độngvà đảm bảo môi trường.

b) báo cáo nghiệm thu từng hạng Mục:Sau mỗi công đoạn thi công phải thực hiện công tác nghiệm thu sát hoạch bộ phận, hạng Mụccông trình đã hoàn thành để đánh giá về phương diện kỹ thuật và unique cũng như khốilượng công việc đã trả thành, nhấn xét và chỉ dẫn phương hướng thực hiện cáccông đoạn tiếp theo.

c) report đột xuất theo yêu mong củabên giao thầu.

Điều 9. Yêu mong về hóa học lượng, sốlượng thành phầm tư vấn xây dựng

1. Unique sảnphẩm hỗ trợ tư vấn xây dựng phải cân xứng với nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết kếtgiữa các bên; đảm bảo an toàn thực hiện nay đúng các quy định của điều khoản về cai quản dựán đầu tư xây dựng và làm chủ chất lượng dự án công trình xây dựng, quy chuẩn, tiêuchuẩn vận dụng cho hợp đồng support xây dựng.Những không đúng sót trong thành phầm của vừa lòng đồng support xây dựng buộc phải được mặt nhận thầuhoàn chỉnh theo đúng các Điều Khoản thỏa thuậntrong phù hợp đồng support xây dựng.

2. Con số hồ sơ sản phẩm tư vấn xâydựng của hòa hợp đồng là... Bộ

Điều 10. Nghiệm thu sản phẩm tư vấnxây dựng

1. Căn cứ nghiệm thu thành phầm của hợpđồng tư vấn xây dựng:

a) hợp đồng support xây dựng đã ký kếtgiữa những bên.

b) hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát điều tra xâydựng đối với tư vấn khảo sát xây dựng; hồ sơ report nghiên cứu vớt khả thi đối vớitư vấn lập báo cáo nghiên cứu giúp khả thi; hồ sơ xây đắp xây dựng công trình đối vớitư vấn thiết kế công trình xây dựng; hồ sơ giám sát và đo lường thicông xây đắp được duyệt đối với tư vấn đo lường và thống kê thi công xây dựng.

c) nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảosát gây ra được duyệt so với tư vấn điều tra xây dựng; Nhiệm vụ tư vấn lậpBáo cáo phân tích khả thi được duyệt so với tư vấn lập báo cáo nghiên cứu vãn khảthi; Nhiệm vụ thiết kế được duyệt, thiết kế các bước trướcđó đã làm được phê duyệt so với tư vấn kiến thiết công trình xây dựng; trọng trách vàquy trình giám sát thi công xây cất được duyệt đối với tư vấn tính toán thicông xây dựng.

d) pháp luật của pháp luật, quy chuẩn,tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng cho vừa lòng đồng tư vấn xây dựng.

2. Nghiệm thu thành phầm được tiếnhành... Lần

Lần 1: sau thời điểm nhà thầu trả thành...

Lần 2: sau khi nhà thầu hoàn thành...

Lần cuối: Sau khi đã nhận đầy đầy đủ hồsơ, tài liệu thành phầm tư vấn xây dựng vị nhà thầu cung cấp, chủ chi tiêu căn cứvào thích hợp đồng này, các tiêu chuẩn, quy chuẩn để tổ chức nghiệm thu thành phầm tư vấnxây dựng. Hầu như sai sót trong sản phẩm tư vấn gây ra nhà thầu yêu cầu hoàn chỉnhtheo đúng các Điều Khoản thỏa thuận hợp tác trongHợp đồng.

Biên bạn dạng nghiệm thu khối lượnghoàn thành là biên bạn dạng nghiệm thu quality (theo qui định về quản lý chất lượng công trình) gồm ghi cả khối lượng.

Điều 11. Thời hạn và tiến độ triển khai Hợpđồng tư vấn xây dựng

1. Tiến độ thực hiện Hợp đồng được quy định ví dụ tại Phụ lục số... với tổng thời gian thực hiện là ... Ngày tính từ lúc ngày hợp đồngnày có hiệu lực, bao hàm cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ (thời gian bên trên khôngbao gồm thời hạn thẩm định, phê chăm chú và các trường vừa lòng bất khả kháng).

2. Quy trình tiến độ chi Tiết:

Nhà thầu sẽ hoàn thành phần... Vàongày... Tháng... Năm....

Nhà thầu sẽ xong phần... Vàongày... Tháng... Năm....

3. Trong thời gian thực hiện thích hợp đồng,trường hợp công ty thầu hoặc chủ đầu tư gặp gỡ khó khăn dẫn đến lờ đờ thời gian thựchiện phù hợp đồng thì một bên phải thông tin cho vị trí kia biết, đồng thời nêu rõ lýdo cùng thời hạn dự tính kéo dài. Sau thời điểm nhận được thông báo kéo dãn dài thờigian của một bên, bên đó sẽ nghiên cứu và phân tích xem xét. Trường hợp đồng ý gia hạn đúng theo đồng, các bên đã thương thảo và ký kết Phụ lụcbổ sung thích hợp đồng.

Xem thêm: Phí Trước Bạ Ô Tô Tại Hà Nội, Chi Phí Đăng Ký Xe Ô Tô Tại Hà Nội 2021

4. Câu hỏi gia hạn thời hạn thực hiện nay hợpđồng ko được phép làm tăng giá hợp đồng nếu việc lờ lững do lỗi của nhà thầu.

Điều 12. Giá hợp đồng, tạm bợ ứ