250 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN MÔN JAVA CƠ SỞ

     

Nhằm giúp các bạn dễ dàng ôn tập lại toàn bộ các kỹ năng đã học, thietkewebshop.vn reviews đến các bạn bộ thắc mắc trắc nghiệm Java tất cả đáp án. Hi vọng với những gì sẽ học, những câu hỏi này sẽ không làm cạnh tranh bạn. Cùng trãi nghiệm nhé!


*


Câu 1:Đâu là câu không đúng về ngữ điệu Java?

A. Ngữ điệu Java gồm phân biệt chữ hoa – chữ thường

B. Java là ngữ điệu lập trình hướng đối tượng

C. Vệt chấm phẩy được áp dụng để ngừng lệnh vào java

D. Lịch trình viết bởi Java chỉ rất có thể chạy bên trên hệ quản lý win

Câu 2:Đâu ko phải là 1 kiểu tài liệu nguyên thủy vào Java?

A. Double

B. Int

C. Long

D. Long float

Câu 3:Trong câu lệnh sau: public static void main(String<> agrs) thì bộ phận agrs<0> đựng giá trị gì?

A. Tên của chương trình

B. Số lượng tham số

C. Tham số thứ nhất của list tham số

D. Ko câu nào đúng

Câu 4:Phương thức next() của lớp Scanner dùng để làm gì?

A. Nhập một vài nguyên

B. Nhập một cam kết tự

C. Nhập một chuỗi

D. Không tồn tại phương thức này

Câu 5:Muốn chạy được chương trình java, chỉ việc cài phần mền nào sau đây?

A. Netbeans

B. Eclipse

C. JDK

D. Java Platform

Câu 6:Gói nào trong java chứa lớp Scanner dùng để làm nhập tài liệu từ bàn phím?

A. Java.net

B. Java.io

C. Java.util

D. Java.awt

Câu 7:Phương thức nextLine() thuộc lớp làm sao ?

A. String

B. Scanner

C. Integer

D. System

Câu 8:Tên đầu tiên của Java là gì?

A. Java

B. Oak

C. Cafe

D. James golings

Câu 9:G/s đã khái niệm lớp XX với một phương thức thông thường là Display, tiếp đến sinh ra đối tượng người dùng objX từ bỏ lớp XX. Để gọi cách tiến hành Display ta áp dụng cú pháp nào?

A. XX.Display;

B. XX.Display();

C. ObjX.Display();

D. Display();

Câu 10:ĐâuKHÔNGphải là thành phần trong cấu tạo của lớp trong java.

Bạn đang xem: 250 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn java cơ sở

A. Tên lớp

B. Nằm trong tính

C. Phương thức

D. Biến

Câu 11:Hàm tạo được sử dụng nhằm hủy đối tượng

A. Cả nhị câu rất nhiều đúng

B. Cả nhị câu hầu hết sai

C. Câu 1 đúng, câu 2 sai

D. Câu 2 đúng, câu 1 sai

Câu 12:Đọc đoạn mã lệnh sau. Sau thời điểm thực thi công tác sẽ in ra kết quả gì ?

public class Main public static void main(String<> args) int x = -1; String y = x + 3; System.out.println("x = " + x + "y = " + y); A. X=-1 y=2

B. Lỗi biên dịch: Uncompilable source code - incompatible types

C. X=-1 y=-13

D. X=-1 y=4

Câu 13:Đối tượng là gì?

A. Những lớp được tạo biểu hiện từ đó

B. Một bộc lộ của lớp

C. Một tham chiếu mang đến một thuộc tính

D. Một biến

Câu 14:Đâu là khai báo biến hóa đúng vào java?

(1) rollNumber

(2) $rearly_salary

(3) double

(4) $$_

(5) mount#balance

A. 12345

B. 123

C. 124

D. 125

Câu 15:Đọc đoạn mã sau. Hiệu quả in ra của đoạn mã bên trên là gì?

int i = 1,j = 10;do if (i > j) break; j--; while (++ i A. I = 6 & j = 5

B. I = 5 và j = 5

C. I = 6 and j = 4

D. I = 5 & j = 6

Câu 16:Với quý giá nào của x, biểu thức sau trả về cực hiếm true(x thuộc kiểu int).x%3==0

A. 2

B. 7

C. 4

D. 9

Câu 17:Lựa chọn đáp án phù hợp:

(a) byte (1) 256

(b) char (2) 5000

(c)int (3) 4899.99

(d) short (4)126

(e) double (5) "F"

A. A-4, b-5, c-2, d-1, e-3

B. A-1, b-2, c-2, d-1, e-3

C. A-1, b-5, c-4, d-4, e-3

D. A-5, b-4, c-1, d-2, e-3

Câu 18:Kiểu tài liệu nào trong Java cất giá trị bao hàm cả chữ cùng số?

A. Int

B. Byte

C. Char

D. String

Câu 19:Kết trái in ra của đoạn mã trên là gì?

int i = 0;do { flag = false; System.out.print(i++); flag = i A. 000000000

B. 0123456789

C. Lỗi biên dịch

D. Đoạn mã tiến hành nhưng ko in ra công dụng gì

Câu 20:Đâu là khai báo trở thành hợp lệ?

A. TheOne

B. The One

C. 1the_One

D. $the One

Câu 21:Biểu thức nào có giá trị khác các biểu thức còn lại trong số biểu thức sau?

Cho x=true thuộc đẳng cấp boolean.

A. True

B. X==true;

C. 1==1

D. !x

Câu 22:Có mấy cách để truyền tham số vào cho một phương thức?

Chọn một câu trả lời

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 23:Kết quả in ra của đoạn mã bên dưới là gì? chọn 1 câu trả lời

public class demo public static int switchIt(int x) int j = 1; switch (x) case 1: j++; case 2: j++; case 3: j++; case 4: j++; default: j++; return j + x; public static void main(String<> args) System.out.println("value = " + switchIt(4)); A. Value = 3

B. Value = 4

C. Value = 5

D. Value = 7

Câu 24:Khi triển khai lệnh:

A a = new A();

a.calTotal(a);

Giá trị của x sau khoản thời gian thực hiện tại lệnh trên đang cho tác dụng gì?

class A int x = 10; public void calTotal(A a) a.x = 12; System.out.println(a.x); A. 10

B. 12

C.22

D. 24

Câu 25:Đâu là khai báo đúng về lớp Cat?

Chọn một câu trả lời

A. Class Cat

B. Class public Cat()

C. Class Cat

D. Public cat class

Câu 26:Đoạn mã sau gồm lỗi biên dịch gì? chọn một câu trả lời

public class Person protected String name; protected int age; public static void main(String<> args) Person p. = new Person(); p.name = "Tom"; System.out.println(p.name); A. Không có lỗi biên dịch.

B. Name has protected access.

Xem thêm: Modal Verbs Và Cách Sử Dụng Modal Verbs Trong Tiếng Anh Chi Tiết Nhất

C. Age has protected access.

D. Name has public access.

Câu 27:Một thành viên của một tấm được khai báo là private không số đông không thể được tróc nã xuất từ phía bên trong lớp mà còn không chỗ nào bên ngoài lớp.

Xem thêm: Top 10 Quán Ăn Ngon Ở Biên Hòa Đồng Nai, Top 15 Quán Ngon Ở Biên Hòa Say Đắm Lòng Người

Chọn một câu trả lời

A. Câu 1 sai, câu 2 đúng

B. Câu 1 đúng, câu 2 sai

C. Cả hai câu cùng đúng

D. Cả 2 câu cùng sai

Câu 28:Trong những khai báo sau đâu là khai báo không hợp lệ?

Chọn một câu trả lời

A. Int a1<><> = new int<><3>;

B. Int a2<><> = new int<2><3>;

C. Int a3<><> = new int<2><>;

D. Int a4<><> = , , ;

Câu 29:Phát biểu làm sao sau đó là đúng

Chọn một câu trả lời

A. Mảng có thể lưu duy trì các phần tử thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau

B. Chỉ số của mảng có thể sử dụng hình dáng số thực (float, double)

C. Biểu thức array.length được áp dụng để trả về số phần tử trong mảng

D. 1 phần tử của mảng quan trọng truyền vào trong một phương thức.

Câu 30:Chương trình sau in ra màn hình hiển thị xâu nào? chọn một câu trả lời

public class Main public static void main(String<> args) String names<> = "John", "Anna", "Peter", "Victor", "David" ; System.out.println(names<2>); A. Có lỗi biên dịch: use new keyword to create object

B. Peter

C. Anna

D. Victor

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc coi ONLINE để tham khảo tương đối đầy đủ Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm Java tất cả đáp án!