A CLOSER LOOK 1 UNIT 2 CITY LIFE SGK TIẾNG ANH LỚP 9 SÁCH MỚI

     

Phần a closer look 1 cung cấp cho chính mình học những từ vựng và phương pháp phát âm câu theo công ty đề cuộc sống thường ngày thành thị. Bài viết cung cấp các từ vựng cũng giống như gợi ý giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

Vocabulary:

Dưới đó là tổng thích hợp từ vựng:

Fabulous: tuyệt vờiReliable: đáng tin cậyMetropolitan: (thuộc về) đô thị, thủ phủMulticultural: đa văn hóaVariety: Sự phong phú, đa dạngGrow up: khủng lên, trưởng thànhPacked: chật ních ngườiUrban: (thuộc) đô thị, thành thịOceania: châu Đại DươngMedium - size: kích thước vừa, kích thước trungForbidden: cấmEasy-going: dễ tínhDowntown: thuộc trung tình thực phốSkycraper: nhà cao trọc trờiStuck: mắc ketWander: đi lang thangAffordable: giá cả hợp lýConduct: thực hiệnDetermine: xác địnhFactor: yếu tốConflict: xung độtIndicator: chỉ sốAsset: tài sảnUrban sprawl: sự thành phố hóaIndex: chỉ sốMetro: tàu điện ngầmDweller: cư dânNegative: tiêu cựcFor the time being: hiện nay thời, trong lúc này

1a. Put one of the adjectives in the box in each blank

Đặt các tính trường đoản cú vào nơi trống

local delicious ancient historic

helpful warm fascinating comfortable

Dear Oggy,

We’re having a fabulous time here in Hoi An. You know, it’s a(n) (1) ancient/historic town 30km from domain authority Nang. The weather is very (2) warm and sunny. Our khách sạn is small but (3) comfortable. The staff are friendly and helpful.

Bạn đang xem: A closer look 1 unit 2 city life sgk tiếng anh lớp 9 sách mới

We’ve seen the most of the sights of the town. The street life here is (5) fascinating. We’ve spent a lot of time wandering around và looking at the (6) historic/ancient temples, bridges and houses. We’re also bought a lot of (7) local souvernirs, crafts, và clothing. Well, the street food in Hoi An is (8) delicious & affordable. I wish you could be here with us.

Anyway, I hope things are good with you.

Lots of love,

Jack

b. Now underline all the other adjectives in the letter.

Bây giờ đồng hồ hãy gạch ốp chân toàn bộ những tính từ còn sót lại trong bức thư

Tính từ vào bài: fabulous,sunny, small, friendly, affordable, good

2. Which of the following adjectives describe thành phố life? Put a tick

Stressful x

Exciting x

Delicious

Historic x

Busy x

Forbidden x

Exhausted

Modern x

Frightening x

Rural

Populous x

Polluted x

Cosmopolitan x

Unemployed

Annoying

Pleased

Cheerful

Easy-going

Downtown x

fashionable x

3. Put a suitable adjective from 2 in each blank

Đặt một tính từ tương xứng từ bài xích 2 vào trong địa điểm trống.

1.She lives in one of the most_____ fashionable ____ parts of thecity: there are lots of luxury shops there.

2.How____ annoying____ ! The roads are crowded & I"mstuck in a traffic jam.

3.You can"t stop here. Parking is______ forbidden______ in thisstreet.

4.This thành phố is very____ cosmopolitan_____ , there are people herefrom all over the world.

5.The gallery downtown has regular exhibitions of ___ modern__ art.

6.Nhieu Loc canal in Ho bỏ ra Minh city is much less ___ polluted__ than before.

4. Listen & repeat, paying attention khổng lồ the difference in the underlined pronouns. Circle the pronouns that sound strong.

Nghe với nhắc lại, chăm chú tới đầy đủ sự biệt lập trong các đại từ bỏ được gạch chân. Khoanh những đại từ bỏ được phân phát âm mạnh.

1.

Xem thêm: Mua Nguyên Liệu Làm Cây Cành Vàng Lá Ngọc Song Sinh Cao 40, Nguyên Liệu Làm Cây Cành Vàng Lá Ngọc Đủ Loại

A: Can you come and give me a hand?B: OK. Wait for me!

2.

A: Did you come khổng lồ the tiệc nhỏ last night?B: Yes. But I didn"t see you.

3.

A: Look - it’s him!B: Where? I can"t see him.

4.

A: They told us to go this way.B: Well, they didn"t tell us!

5a. Listen và mark the underlined words as W( weak) of S( strong).

Nghe và đánh dấu xem hầu như từ gạch men chân vạc âm nhẹ(W) hay to gan (S)

A: Are you going lớn talk to lớn him (W)?B: No, I think he (S) should talk to lớn me (S) first.

1.

A: ls he(W) there?B: No. Everybody else is, but he"s (S) gone home!

2.

A: vì chưng you know that woman?B: Her (S )? Er... No. I don"t recognise her (W).

3.

A: I"m afraid we (W) can"t stay any longer.B: What vày you mean ‘we’ (S)? I"ve (S) got plenty of time.

4.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Hòa Lg Dual Inverter Model Mới An Toàn, Tiết Kiệm Điện

A: Look! Everybody"s leaving.B: What about us (S)? Shall we (W) go, too?

b. Work in pairs. Practise the exchanges above.