AMOUNT OF MONEY LÀ GÌ

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary


Bạn đang xem: Amount of money là gì

*

*Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chụp Ảnh Có Filter Trên Instagram Vào Ảnh Có Sẵn Đơn Giản

amountdanh từ bỏ lượng, số lượng a considerable amount một số trong những lượng đáng kể a large amount of work/money/furniture một số trong những lượng lớn công việc/tiền bạc/đồ đạc food was provided in varying amounts thực phẩm được hỗ trợ với hầu hết số lượng khác biệt no amount of encouragement would make him jump cho dù khuyến khích đến hơn cả nào, nó vẫn không dancing tổng số hoặc tổng vốn a bill for the full amount hoá đơn tính đủ tổng số tiền can you really afford this amount? bao gồm thật là anh cung ứng được ngần này tuyệt không? what"s the amount of this? tổng số cái này là bao nhiêu? thực chất, quý giá thực; tầm quan tiền trọng, ý nghĩa sâu sắc this is the amount of what he promised thực ra lời hứa của hắn là phía trên any amount of something một số lượng to của đồ vật gi he can get any amount of help nó ao ước được giúp sức nhiều cho đâu cũng rất được nội đụng từ lên đến, lên tới mức (tiền) the bill amounts to 100đ hoá đơn lên tới mức 100đ bình thường qui là, sau cùng là, có nghĩa là, chẳng khác gì là it amounts to the same thing rốt cuộc cũng như vậy cả this amounts to lớn a refusal loại đó chẳng không giống gì là 1 trong lời từ chối what you say amounts to lớn a direct accusation bình thường quy hầu hết điều anh nói vẫn là 1 trong lời buộc tội trực tiếp (Tech) lượng, con số số lượng, lượng a. Of infomation tk lượng thông tin, lượng tin a. Of inspection kt số lượng kiểm tra, khối lượng điều tra
*Xem thêm: Lệnh Ghi Kích Thước Trong Cad 2007, Tổng Hợp Lệnh Dim Trong Cad

/ə"maunt/ danh tự số lượng, số nhiều a considerable amount một số lượng đáng kể a large amount of work không ít việc tổng số what"s the amount of this? tổng số cái này là bao nhiêu? thực chất, cực hiếm thực; tầm quan tiền trọng, chân thành và ý nghĩa this is the amount of what he promised thực chất lời hứa hẹn của hắn là đây nội đụng từ lên đến, lên tới (tiền) the bill amounts khổng lồ 100đ hoá đơn lên tới mức 100đ tầm thường qui là, rốt cục là, có nghĩa là, chẳng khác gì là it amounts to lớn the same thing rốt cuộc cũng như vậy cả this amounts to a refusal cái đó chẳng không giống gì là 1 lời từ chối not to amount to much không quan trọng, không đáng kể, không có chân thành và ý nghĩa gì