Unit 5 Lớp 10 Skills

     
1. Unit 5 Speaking trang 52 tiếng Anh lớp 10 ex12. Unit 5 Speaking trang 52 tiếng Anh lớp 10 ex23. Unit 5 Speaking trang 52 giờ đồng hồ Anh lớp 10 ex34. Unit 5 Speaking trang 52 tiếng Anh lớp 10 ex45. Unit 5 Speaking trang 52 giờ đồng hồ Anh lớp 10 ex5
Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi nhắc giải bài tập Speaking trang 52 unit 5 SGK giờ Anh 10 như sau:

Unit 5 Speaking trang 52 giờ đồng hồ Anh lớp 10 ex1

Practise the conversation with a partner.  (Tập luyện đoạn hội thoại với một người bạn.)
Mai: What’s that machine, John? It looks like a printer but a bit bigger & heavier.John: It’s a 3-D printer. I’ve just bought it.Mai: 3-D printer? What’s it used for?John: Well … It’s used for producing solid objects similar lớn the originals.Mai: Really? For example?John: You can make things like a cup, a spoon, or even a toy car.Mai: Fantastic. Does that mean I can make my own things at home and save lots of money?John: That’s right.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 10 skills

Tạm dịch:Mai: cái máy đó là gì vậy, John? Nó trông giống hệt như một sản phẩm in nhưng lớn hơn một chút với nặng hơn.John: Đó là thứ in 3-D. Tôi vừa mua nó.Mai: đồ vật in 3-D? Nó được sử dụng để gia công gì?John: À ... Nó được thực hiện để sản xuất những vật thể rắn giống như như các bạn dạng gốc.Mai: thiệt sao? Ví dụ?John: chúng ta cũng có thể làm phần đa thứ như cốc, muỗng, hoặc thậm chí là một trong chiếc xe đồ dùng chơi.Mai: tuyệt vời. Điều đó tức là tôi hoàn toàn có thể tự làm số đông thứ ở nhà và tiết kiệm được nhiều tiền?John: Đúng vậy.

Unit 5 Speaking trang 52 giờ Anh lớp 10 ex2

Complete the table with the information about the invention mentioned in the conversation above. (Hoàn thành bảng với thông tin về sáng tạo được nói đến ở trong phần đối thoại trên.) Gợi ý: a. Name of invention - thương hiệu của phân phát minh3-D printer - lắp thêm in 3Db. Characteristics - quánh điểmbigger và heavier than a normal printer - lớn hơn và nặng nề hơn vật dụng in thông thườngc. Use - sử dụngto produce solid objects similar lớn the originals - Để tạo nên các thiết bị thể rắn tương tự như như các bản gốcd. Benefits - lợi ícheconomical (saving lots of money) - kinh tế tài chính (tiết kiệm nhiều tiền)

Unit 5 Speaking trang 52 tiếng Anh lớp 10 ex3

Discuss two more inventions with a partner. Complete the table below with the phrases in the box. (Thảo luận về 2 phát minh sáng tạo nữa cùng với một bạn bạn. Dứt bảng sau với những các từ vào ô.) Gợi ý: 
a. Name of Invention(Tên phạt minh)portable solar charger (sạc pin nắm tay tích điện mặt trời)USB stick (chiếc USB)b. Characteristics(đặc tính)small, portable (nhỏ, dễ mang theo)small, portable (nhỏ, dễ mang theo)c. Use(Công dụng)charge mobile devices (mobile phones, cameras, & laptop) (sạc pin cho các thiết bị cầm tay như điện thoại thông minh di động, máy hình ảnh và máy tính xách tay)store data (audio or clip files) (lưu trữ dữ liệu như tệp âm nhạc hoặc video)d. Benefits(Lợi ích)- not dependent on electricity (không nhờ vào vào điện)- environmentally-friendly (thân thiện với môi trường)- easy to carry, not costly (dễ với theo, ko đắt)- not costly (không đắt)- easy to use (dễ sử dụng)- easy khổng lồ transport files (dễ truyền tệp tin)

Unit 5 Speaking trang 52 giờ đồng hồ Anh lớp 10 ex4

Work with a partner. Choose one invention mentioned in 3 and make a similar conversation as in Activity. You can use the information in the table or your own ideas. (Làm việc với một bạn bạn. Lựa chọn một phát minh được nói tới ở bài bác 3 và làm một đoạn đối thoại tựa như trong phần Hoạt động. Chúng ta cũng có thể sử dụng tin tức của bảng hoặc ý tưởng phát minh của thiết yếu mình.)Gợi ý: A: What's that? I haven't seen it before.B: It's a portable solar charger. I've just bought it.A: What's it used for?B: It is used for charging thiết bị di động devices such as smartphones and laptops.A: Oh, it looks small và easy khổng lồ carry. Maybe I should buy one.B: Sure. It's also very environmentally-friendly because it uses solar energy.A: Wow, great! Is it expensive?B: No, it's not costly at all. It's worth buying.A: OK. I'll buy one. Let's go.

Xem thêm: Cách Phóng To Chữ Trong Word, Cách Phóng To, Thu Nhỏ Văn Bản Trong Word

Tạm dịch:A: đồ vật gi vậy? Tôi chưa thấy nó bao giờ.B: Đó là 1 trong những bộ sạc năng lượng mặt trời di động. Tôi vừa mới tậu nó.
A: Nó được sử dụng để triển khai gì?B: Nó được sử dụng để sạc những thiết bị cầm tay như điện thoại cảm ứng thông minh thông minh và máy vi tính xách tay.A: Ồ, nó trông nhỏ và dễ sở hữu theo. Chắc rằng tôi nên chọn mua một cái.B: chắc chắn chắn. Nó cũng khá thân thiện với môi trường thiên nhiên vì nó sử dụng năng lượng mặt trời.A: Wow, hay vời! Nó tất cả đắt không?B: Không, nó ko tốn nhát chút nào. Nó đáng cài mà.A: Được. Tôi sẽ thiết lập một cái. Đi nào.

Unit 5 Speaking trang 52 giờ Anh lớp 10 ex5

Work in groups. Choose one of the inventions below & prepare a talk to lớn introduce it lớn other group members. (Làm bài toán theo nhóm. Chọn một trong những phát minh sau và sẵn sàng bài nói để trình làng về nó với thành viên các nhóm khác.) Gợi ý: A food processor is a helpful electric appliance that is used in kitchens everywhere. It was not invented by a scientist, but by a French salesman called Pierre Verdon in the late 20th century. He saw his customers slice vegetables, grind spices, and blend dressings by hand. This inspired him lớn invent a machine that would do these jobs. Nowadays, the device is used for a variety of functions including kneading, chopping, blending, & pulverizing different types of ingredients needed for a meal. It really makes food preparation much easier và faster for the cooks.

Xem thêm: Lý Thuyết Sinh Trưởng Và Phát Triển Ở Đông Vật Là Gì ? Phân Loại

Tạm dịch:Máy xay thực phẩm là 1 trong những thiết bị điện có lợi được thực hiện trong khu nhà bếp ở khắp hầu như nơi. Nó không được sáng tạo bởi một bên khoa học, mà vì một người bán hàng người Pháp tên là Pierre Verdon vào vào cuối thế kỷ 20. Anh ấy thấy khách hàng của bản thân thái rau, xay hương liệu gia vị và trộn nước xốt bởi tay. Điều này đã thúc đẩy ông phát minh ra một cái máy hoàn toàn có thể thực hiện nay những công việc này. Ngày nay, đồ vật được thực hiện cho nhiều tính năng khác nhau bao gồm nhào, cắt, trộn cùng nghiền những loại nguyên liệu khác nhau quan trọng cho một giở ăn. Nó thực sự tạo cho việc sẵn sàng thức ăn trở nên dễ ợt và lập cập hơn cho người nấu.- giải giờ anh 10 - Đọc tài liệu