UNIT 6 LỚP 10 SKILLS

     
1. Listening Unit 6 lớp 10 trang 11 Ex12. Listening Unit 6 lớp 10 trang 11 Ex23. Listening Unit 6 lớp 10 trang 11 Ex34. Listening Unit 6 lớp 10 trang 11 Ex4
Cùng Đọc tư liệu tham khảo gợi nhắc giải bài bác tập skills: Listening unit 6 SGK giờ đồng hồ Anh 10 về công ty đề Same work - same pay (Cùng một công việc - thuộc khoản lương) như sau:

Listening Unit 6 lớp 10 trang 11 Ex1

Look at the picture. The man and the woman vì chưng the same work, but they look different. Why? Tell your partner.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 10 skills

(Nhìn vào hình. Đàn ông và thiếu nữ làm cùng công việc, dẫu vậy họ trông khác nhau. Tại sao? Nói với bạn em.)
*
Gợi ýThe man looks happy but the woman looks sad because she gets less pay.(Người lũ ông trông vui vẻ mà lại người đàn bà trông buồn cũng chính vì cô ấy dìm ít lương hơn. )

Listening Unit 6 lớp 10 trang 11 Ex2

Listen and repeat the following words. Vày you know each word's meaning? Use a dictionary if necessary.(Nghe và tái diễn những trường đoản cú sau. Em tất cả biết nghĩa của từng từ không? sử dụng từ điển trường hợp cần.)Click tại trên đây để nghe: Gợi ý1. Wage /weɪdʒ/ (n): lương2. Inequality /ɪn.ɪˈkwɑː.lə.t̬i/ (n): ko công bằng, bất bình đẳng3. Qualified /kwɑː.lə.faɪd/ (adj): đủ khả năng, đầy đủ điều kiện4. Affect /əˈfekt/ (v) : hình ảnh hưởng5. Property /ˈprɑː.pɚ.t̬i/ (n) : tài sản6. Address /ˈæd.res/ (v) : giải quyết7. Income /ˈɪn.kʌm/ (n) : thu nhập
8. Encourage /ɪnˈkɝː.ɪdʒ/ (v) : khuyến khích

Listening Unit 6 lớp 10 trang 11 Ex3

Listen lớn the recording. Kiểm tra if the following statements are true (T) or false (F). Tick the correct boxes.(Nghe bài nghe. Khám nghiệm những câu sau đúng (T) tốt sai (F). Lựa chọn ô bao gồm xác.)Click tại phía trên để nghe: Gợi ý1.F - The speaker begins his talk with gender equality in job opportunities và age.(Diễn giả ban đầu bài nói với việc bình đẳng giới trong thời cơ việc làm và tuổi tác)2.T - Wage discrimination affects women negatively.(Sự khác hoàn toàn mức lương ảnh hưởng tiêu cực mang đến phụ nữ)3.F - Women work less than men but they earn more.(Phụ thiếu phụ làm ít hơn nam giới nhưng lại kiếm những tiền hơn)4.T - Married men & women spend about equal amounts of time working, but women still have to lớn spend more time on housework.(Đàn ông và thiếu phụ đã kết bạn dành thời gian làm việc như nhau nhưng thiếu phụ vẫn phải dành nhiều thời gian để làm việc đơn vị hơn)5.F - Even now women are not allowed lớn join the army, the police forces or the fire services.

Xem thêm: Mẫu Cv Xin Việc Cho Sinh Viên Làm Thêm Dành Cho Sinh Viên, Cv Xin Việc Part Time/Bán Thời Gian/Làm Thêm


(Thậm chí hiện thời phụ đàn bà không được phép thâm nhập vào bất kỳ lực lượng quân đội công an hay thương mại & dịch vụ cứu hỏa nào)6.T - More và more men are now working in jobs that used khổng lồ be considered suitable for women only.(Ngày càng nhiều nam giới làm các bước từng được nhận định rằng chỉ phù hợp với con gái giới)

Listening Unit 6 lớp 10 trang 11 Ex4

Listen again and complete the following sentences by writing no more than three words or numbers.(Nghe và dứt những câu sau bằng cách viết không hơn 3 trường đoản cú hoặc số.)1. Wage (1) ..................................... When workers are equally qualifi ed & perform the same work, but some workers are (2) .............................................. Than others.2. Women (3) ........................................... Of the world’s work, produce 1/2 of the food, but earn 10% of the income and (4) ......................................... Of the property.3. Many countries now allow and (5) ....................................... To lớn join the army, the police forces và the fi re services.

Xem thêm: Cách Nấu Chè Đỗ Đen Đơn Giản Nhất, Cách Nấu Chè Đỗ Đen Đơn Giản


4. More and more men are now working in jobs (6) ....................................... , cleaning and childcare.Click tại trên đây để nghe: Gợi ý1. Discrimination happens2. Paid more3. Perform 66%4. Own 1%5. Encourage women6. Like nursing
1. Wage discrimination happens are equally qualified and perform the same work, but some workers are paid more than others(Phân biệt tiền lương xảy ra là khi nhân viên cấp dưới có học tập vấn giống hệt và làm cùng một công việc, tuy vậy vài nhân viên được trả lương nhiều hơn thế nữa những nhân viên cấp dưới khác.)2. Women perform 66% of the world's work, produce một nửa of the food, but earn 10% of the income & own 1% of the property.(Phụ người vợ làm 66% công việc của cầm giới, sản xuất 1/2 thực phẩm tuy vậy chỉ kiếm được 10% các khoản thu nhập và cài 1% tài sản)3. Many countries now allow & encourage women to lớn join the army, the police forces & the fire services.(Nhiều quốc gia hiện nay cho phép và khuyến khích đàn bà nhập ngũ, dấn mình vào lực lượng cảnh sát và những dịch vụ cứu giúp hỏa)4. More & more men are now working in jobs like nursing cleaning và childcare.(Ngày càng nhiều đàn ông làm cho các các bước như y tá, vệ sinh và quan tâm trẻ.)-/-Trên đấy là tổng hợp hầu hết yêu cầu tất cả trong bài Listening Unit 6 lớp 10 trang 11 cơ mà Đọc tài liệu mong muốn gửi tới những em. Chúc các em học tập tốt!- giải giờ đồng hồ anh 10 -