Anh văn 10 unit 3 listening

     

Bài học Listening Unit 3 lớp 10 - People"s Backgroundhướng dẫn các em nghe hội thoại để tìm thông tin đúng sai, cùng điền thông tin thiếu vào vị trí trống về tiểu truyện của một di chuyển viên thể dục dụng cụ.

Bạn đang xem: Anh văn 10 unit 3 listening


1. Before You Listen Unit 3 Lớp 10

2. While You Listen Unit 3 Lớp 10

2.1. Unit 3 Listening Task 1

2.2. Unit 3 Listening Task 2

3. After You Listen Unit 3 Lớp 10

4. Tapescript Listening Unit 3 Lớp 10

5. Bài bác tập trắc nghiệm

6. Hỏi đáp Listening Unit 3 Lớp 10


Work in pairs. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.)

1.Can you name any Olympic champions? (Bạn rất có thể kể tên bất kì nhà vô địch ráng vận hội nào không?)

2.What would you like to know about these people? (Bạn muốn biết điều gì về những người dân này?)

Guide lớn answer

1. Yes. I know some Olympic champions. They are: Nellie Kim, a gymnast from Russia; Michael Phelps, an American former competitive swimmer; Hoang Xuan Vinh, a Vietnamese sports shooter,...

2. I ask how he"s practised lớn be an Olympic champion & how many times he"s got this championship.


2. While You Listen Unit 3 Lớp 10


2.1. Unit 3 Lớp 10 Listening Task 1

Listen khổng lồ the conversation between Bob and Sally. Decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nghe cuộc hội thoại thân Bob với Sally. Xác minh xem phát biểu như thế nào là đúng (T) tuyệt sai (F).)

1. In 1995 Sally joined the Star Sports Club.

2. There are five people in her family.

3. She has a lot of không lấy phí time.

4. She likes not only sports but also reading.

5. She wants lớn be a writer.

Guide khổng lồ answer

1.T

2.T

3.F(I don"t have much không tính phí time.)

4.T

5.F(I want lớn be a sports teacher.)


2.2. Unit 3 Lớp 10 Listening Task 2

Listen lớn the conversation again, & fill in the blanks. (Nghe lại và điền vào nơi trống.)

1.Sally got_______ at local schools.

2.She_____ in Manchester with ______.

3.She likes______ sports - basketball and______, for example.

4.She likes khổng lồ read_______ - lãng mạn books.

5.She wants lớn get her______.

Guide to answer

1.Sally gota general educationat local schools.

2.Shelivesin Manchester with herfamily.

3.She likesdifferentsports - basketball andswimming, for example.

4.She likes lớn readlove stories- romantic books.

5.She wants lớn get herteacher"s diploma.


3. After You Listen Unit 3 Lớp 10


Work in pairs. Ask và answer questions about Sally. (Làm vấn đề theo cặp. Hỏi với đáp về Sally.)

Guide to answer

You:Hello, Sally. Can I ask you some questions?

Sally:OK. No problem. What do you want khổng lồ know?

You:Do you mind telling me about your family?

Sally:Of course not. My parents have three children - my two brothers and me. My brothers both go to lớn work, one is an engineer & the other is a high school teacher.

Xem thêm: Lược Đồ Tự Nhiên Châu Đại Dương, Bài 48: Thiên Nhiên Châu Đại Dương

You:When did you start your sports practice?

Sally:When I was 15.

You:What other sports bởi you like playing?

Sally:I like swimming & baseball.

You:Whal vị you vì in your không tính tiền time?

Sally:I just sit at trang chủ and reading.

You:What kind of books vì chưng you lượt thích reading?

Sally:Love stories - I love romatic books.

You:Sally, can you tell me what you want lớn be in the future?

Sally:I want khổng lồ be a sports teacher. Now, I"m a college student và I want lớn get my teacher"s diploma.

You:Thanks a lot for all the answers.

Sally:My pleasure.


4. Tapescript Listening Unit 3 Lớp 10


Bob:Congratulations! You are now the Olympic champion.

Sally:Thanks. Yes. I"m very happy.

Bob:Our readers want to know all about you.

Sally:That"s nice! Well, ask me your questions.

Bob:First of all, tell me something about yourself.

Sally:Well, I was born in 1980. I not a general education at local schools và when I was 15, I joined the Star Sports Club near my home.

Bob:Where is your home?

Sally:In Manchester.

Bob:I see. & do you live alone?

Sally:No. I live with my family, my parents & two brothers.

Bob:What bởi you lượt thích to vì in your miễn phí time?

Sally:Well, I don"t have much miễn phí time, but I like different sports - baseball và swimming, for example, & just sitting at home and reading.

Bob:What sorts of books vì chưng you like?

Sally:Oh, love stories - romantic books.

Bob:And what vị you want khổng lồ be in the future?

Sally:I want lớn be a sports teacher. I"m a student at college. I want to lớn get my teacher"s diploma.

Bob:I see. Now tell me ...


5. Bài xích tập trắc nghiệm Listening Unit 3 Lớp 10


Trên đây là bài họcListening Unit 3 tiếng Anh lớp 10đã giúp những em đọc và mày mò một số kỹ năng nghe hiểu. Để củng cố bài học và rèn luyên kỹ năng nghehiểu, mời những em tham gia thực hành thực tế Trắc nghiệm Unit 3 lớp 10 Listening vày HỌC247 sưu tầm và biên soạn.


Câu 1:Choose the letter A, B, C or D to complete the sentencesIf you want to be a telephonist, you should _________ your communication skills.


A.practicedB.practiceC.practicingD.to practice

Câu 2:

Marie ___________ the dream of a scientific career which seemed impossible for a woman at that time.

Xem thêm: Top 12 Thuốc Nhỏ Mắt Làm Trắng Nhãn Cầu, Những Sai Lầm Khi Sử Dụng Thuốc Nhỏ Mắt


A.harboredB.attendedC.obtainedD.interrupted

Câu 3:

We would love _______ three cups of coffee.


A.haveB.to haveC.havingD.had

Câu 4-10:Mời các em singin xem tiếp ngôn từ và thi demo Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!


5. Hỏi đáp Listening Unit 3 Lớp 10


Trên đây là nội dung bài học kinh nghiệm Listening Unit 3 giờ đồng hồ Anh Lớp 10, trong quá trình luyện nghe tất cả điểm nào chưa hiểu còn thắc mắc, những em hoàn toàn có thể đặt thắc mắc trong mục Hỏi đáp sẽ được sự cung ứng từ xã hội HỌC247. Chúc các em học tốt!


-- gian lận Tiếng Anh 10 HỌC247


*

MGID

Bài học cùng chương


Unit 3 lớp 10 Reading - bài dịch People"s Background
Unit 3 lớp 10 Speaking - đối thoại People"s Background
Unit 3 lớp 10 Writing - bài viết People"s Background
Unit 3 lớp 10 Language Focus - Ngữ pháp People"s Background
Unit 3 lớp 10 Vocabulary - từ bỏ vựng People"s Background
Test Yourself A Unit 1-3 lớp 10
ADSENSE
ADMICRO

bộ đề thi nổi bật
*

ADSENSE
ADMICRO

13">

XEM nhanh CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10


Toán 10

Toán 10 kết nối Tri Thức

Toán 10 Chân Trời sáng Tạo

Toán 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Toán 10 kết nối Tri Thức

Giải bài bác tập Toán 10 CTST

Giải bài xích tập Toán 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Toán 10


Ngữ văn 10

Ngữ Văn 10 kết nối Tri Thức

Ngữ Văn 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Ngữ Văn 10 Cánh Diều

Soạn Văn 10 kết nối Tri Thức

Soạn Văn 10 Chân Trời sáng tạo

Soạn Văn 10 Cánh Diều

Văn chủng loại 10


Tiếng Anh 10

Giải giờ đồng hồ Anh 10 liên kết Tri Thức

Giải tiếng Anh 10 CTST

Giải giờ đồng hồ Anh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm tiếng Anh 10 KNTT

Trắc nghiệm giờ Anh 10 CTST

Trắc nghiệm giờ Anh 10 CD

Giải Sách bài bác tập tiếng Anh 10


Vật lý 10

Vật lý 10 kết nối Tri Thức

Vật lý 10 Chân Trời sáng Tạo

Vật lý 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Lý 10 liên kết Tri Thức

Giải bài xích tập Lý 10 CTST

Giải bài xích tập Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm trang bị Lý 10


Hoá học 10

Hóa học 10 kết nối Tri Thức

Hóa học tập 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Hóa học 10 Cánh Diều

Giải bài tập Hóa 10 liên kết Tri Thức

Giải bài bác tập Hóa 10 CTST

Giải bài bác tập Hóa 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Hóa 10


Sinh học 10

Sinh học 10 kết nối Tri Thức

Sinh học 10 Chân Trời sáng Tạo

Sinh học 10 Cánh Diều

Giải bài tập Sinh 10 kết nối Tri Thức

Giải bài bác tập Sinh 10 CTST

Giải bài bác tập Sinh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Sinh học 10


Lịch sử 10

Lịch Sử 10 liên kết Tri Thức

Lịch Sử 10 Chân Trời sáng Tạo

Lịch Sử 10 Cánh Diều

Giải bài tập lịch sử vẻ vang 10 KNTT

Giải bài tập lịch sử hào hùng 10 CTST

Giải bài tập lịch sử vẻ vang 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 10


Địa lý 10

Địa Lý 10 liên kết Tri Thức

Địa Lý 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Địa Lý 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Địa Lý 10 KNTT

Giải bài tập Địa Lý 10 CTST

Giải bài bác tập Địa Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Địa lý 10


GDKT & PL 10

GDKT và PL 10 kết nối Tri Thức

GDKT & PL 10 Chân Trời sáng Tạo

GDKT và PL 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập GDKT và PL 10 KNTT

Giải bài bác tập GDKT & PL 10 CTST

Giải bài tập GDKT và PL 10 CD

Trắc nghiệm GDKT và PL 10


Công nghệ 10

Công nghệ 10 liên kết Tri Thức

Công nghệ 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Công nghệ 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập technology 10 KNTT

Giải bài xích tập công nghệ 10 CTST

Giải bài xích tập technology 10 CD

Trắc nghiệm công nghệ 10


Tin học 10

Tin học tập 10 liên kết Tri Thức

Tin học 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Tin học 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Tin học 10 KNTT

Giải bài tập Tin học tập 10 CTST

Giải bài bác tập Tin học 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tin học 10


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 10

Tư liệu lớp 10


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi giữa HK1 lớp 10

Đề thi thân HK2 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Video tu dưỡng HSG môn Toán

Toán 10 Kết nối học thức Bài 1: Mệnh đề

Toán 10 Chân trời sáng tạo Bài 2: Tập hợp

Toán 10 Cánh Diều bài bác tập cuối chương 1

Soạn bài Chữ tín đồ tử tù đọng - Nguyễn Tuân - Ngữ văn 10 KNTT

Soạn bài xích Thần Trụ Trời - Ngữ văn 10 CTST

Soạn bài Ra-ma buộc tội - Ngữ văn 10 Tập 1 Cánh Diều


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thứ 7: từ 08h30 - 21h00

thietkewebshop.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục đào tạo Học 247