GIẢI UNIT 13 LỚP 8 FESTIVALS

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài hát

thietkewebshop.vn xin ra mắt đến những quý thầy cô, những em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm giờ Anh lớp 8 Unit 13: Festivals có đáp án chi tiết, chọn lọc. Tài liệu bao gồm 23 trang tất cả 60 câu hỏi trắc nghiệm rất hay bám quá sát chương trình sgk giờ Anh 8. Hy vọng với bộ thắc mắc trắc nghiệm tiếng Anh 8 Unit 13 tất cả đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện kiến thức và kỹ năng để đạt công dụng cao trong bài bác thi trắc nghiệm môn giờ đồng hồ Anh 8 sắp tới tới.

Bạn đang xem: Giải unit 13 lớp 8 festivals

Tài liệu Trắc nghiệm tiếng Anh 8 Unit 13 gồm đáp án: Festivals tất cả những nội dung sau:

A/ Phonetics và Speaking có 15 thắc mắc trắc nghiệm

B/ Vocabulary and Grammar có 15 thắc mắc trắc nghiệm

C/ Reading có 15 thắc mắc trắc nghiệm

D/ Writing có 15 thắc mắc trắc nghiệm

Mời quí độc giả tải xuống nhằm xem không thiếu thốn tài liệu Trắc nghiệm giờ Anh 8 Unit 13 tất cả đáp án: Festivals:

TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 8

Unit 13: Festivals

A. Phonetics and Speaking

Đề bàiChoose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. Student

B. Jumble

C. Plumber

D. Husk

Đáp án: A

Giải thích:Đáp án A phân phát âm là /ju/ các đáp án sót lại phát âm là /ʌ/

Question 2:

A.export

B.explain

C. Pottery

D.encourage

Đáp án: C

Giải thích:Đáp án C vạc âm là /ə/ những đáp án sót lại phát âm là /ɪ/

Question 3:

A.throughout

B. Although

C. Leather

D.this

Đáp án: A

Giải thích:Đáp án A phạt âm là /θ/ những đáp án sót lại phát âm là /ð/

Đề bàiChoose the letter A, B, C or D the word that has different ức chế pattern from others.

Question 4:

A. Teammate

B. Export

C. Plumber

D. Throughout

Đáp án: B

Giải thích:Đáp án B trọng âm máy 2, những đáp án còn sót lại trọng âm đồ vật 1

Question 5:

A. Jolly

B. Prepare

C. Leader

D. Success

Đáp án: B

Giải thích:Đáp án B trọng âm thiết bị 2, những đáp án còn sót lại trọng âm đồ vật 1

Question 6:

A. Festival

B. Performance

C. Communal

D. Deliver

Đáp án: A

Giải thích:Đáp án A trọng âm vật dụng 1, các đáp án còn sót lại trọng âm sản phẩm công nghệ 2

Question 7:

A. Festival

B. Fetch

C. Pottery

D. Upset

Đáp án: C

Giải thích:Đáp án C phạt âm là /ə/ những đáp án sót lại phát âm là /e/

Question 8:

A. Fond

B. Pottery

C. Pomegranate

D. Marigold

Đáp án: D

Giải thích:Đáp án D phân phát âm là /əʊ/ những đáp án sót lại phát âm là /ɒ/

Question 9:

A. Fire

B. Silly

C. Rice

D. Right

Đáp án: B

Giải thích:Đáp án B phân phát âm là /ɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /aɪ/

Question 10:

A. Marigold

B. Preparation

C. Bamboo

D. Grand

Đáp án: B

Giải thích:Đáp án B vạc âm là /ə/ những đáp án còn sót lại phát âm là /æ/

Question 11:

A. Mushroom

B. Council

C. Upset

D. Carol

Đáp án: C

Giải thích:Đáp án C trọng âm đồ vật 2, các đáp án còn lại trọng âm đồ vật 1

Question 12:

A. Perform

B. Export

C. Bamboo

D. Teammate

Đáp án: D

Giải thích:Đáp án D trọng âm trang bị 1, những đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 13:

A. Separate

B. Pottery

C. Festival

D. Communal

Đáp án: D

Giải thích:Đáp án D trọng âm máy 2, những đáp án còn sót lại trọng âm máy 1

Question 14:

A. Jumble

B. Award

C. Perform

D. Prepare

Đáp án: A

Giải thích:Đáp án A trọng âm trang bị 1, những đáp án còn lại trọng âm thiết bị 2

Question 15:

A. Preparation

B. Pomegranate

C. Entertainment

D. Introduction

Đáp án: B

Giải thích:Đáp án B trọng âm vật dụng 1, các đáp án còn lại trọng âm đồ vật 3

B. Vocabulary and Grammar

Đề bàiChoose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: He said he _______ see his brother the next day.

A. Ought to

B. Should

C. Would

D. Must

Đáp án: C

Giải thích:câu con gián tiếp, phải động từ đề nghị được lùi thời

Dịch: Anh ta nói rằng anh ta sẽ chạm mặt anh trai anh ấy ngày hôm sau.

Question 2: A a contest in which participants have khổng lồ cook rice is a _________ contest.

A. Rice-cook

B. Rice-cooking

C. Cook-rice

D. Cooking-rice

Đáp án: B

Giải thích:tính từ bỏ ghép gồm dạng N-Ving: rice-cooking contest: liên hoan tiệc tùng nấu cơm

Dịch: cuộc thi mà mọi người phải nấu cơm trắng là hội thi nấu cơm.

Question 3: I _______ trang chủ once a week lớn tell my parents I"m okay.

A. Rang

B. Had rung

C. Ring

D. Have rung

Đáp án: C

Giải thích:câu gồm trạng từ chỉ mức độ tiếp tục “once a week” yêu cầu động từ bỏ chia lúc này đơn.

Dịch: Tôi điện thoại tư vấn điện về đơn vị 1 lần 1 tuần để báo với gia đình mình vẫn ổn.

Question 4: My teacher asked me if I knew _______ had got that job.

A. Who

B. Whom

C. That

D. Which

Đáp án: A

Giải thích:câu gián tiếp, thắc mắc wh-ques lùi thời.

Dịch: giáo viên của tôi hỏi liệu tôi có được nhận việc kia không.

Question 5: _______, we ask for a deposit of $200 beforehand.

A. Added

B. Addition

C. Additional

D. Additionally

Đáp án: D

Giải thích:Với vị trí tiên phong câu, chia cách với những thành phần khác bởi vì dấu phẩy, ta buộc phải một trạng từ.

Dịch: phân phối đó, cửa hàng chúng tôi yêu ước mức cọc trước $200.

Question 6: I don’t go _______ her views on private medicine.

A. Together with

B. On with

C. Away with

D. Along with

Đáp án: D

Giải thích:go along with: ưng ý với

Dịch tôi không gật đầu đồng ý với quan điểm của cô ấy về y tế tứ nhân.

Question 7: I shouldn’t drink that wine if I _____ you.

A. Were

B. Are

C. Was

D. Have been

Đáp án: A

Giải thích:câu đk loại 2

Dịch: giả dụ tôi là chúng ta tôi sẽ không uống khu vực rượu đó.

Question 8: An English-speaking contest_____________ at Nguyen Hue School next month.

A. Will hold

B. Holds

C. Will be held

D. Is held

Đáp án: C

Giải thích:câu bị động thời sau này đơn

Dịch: Một kì thi nói tiếng Anh sẽ được xuất sắc chức tháng tới.

Question 9: They are going ____________ Halong bay in this summer vacation.

A. Visit

B. Visiting

C. Khổng lồ visit

D. Visited

Đáp án: C

Giải thích:câu sinh sống thời tương lai gần: be going to V

Dịch: Họ đang thăm Vịnh Hạ Long kì ngủ hè này.

Question 10: It was _____ a boring speech that I felt asleep.

A. Such

B. So

C. Very

D. Too

Đáp án: A

Giải thích:cấu trúc be such a/an adj N that mệnh đề: cái nào đấy quá...đến nỗi mà...

Dịch: bài bác phát biểu quá chán đến nỗi mà tôi bi hùng ngủ.

Question 11: “I am going to lớn take part in the water-fetching contest” my father said.

A. My father said that he was going to lớn take part in the water-fetching contest.

B. My father said that he is going khổng lồ take part in the water-fetching contest.

C. My father said that I am going lớn take part in the water-fetching contest.

D. My father said that I was going khổng lồ take part in the water-fetching contest.

Đáp án: A

Giải thích:trong câu loại gián tiếp, các động từ nên lùi thời

Dịch: tía tôi nói rằng ông ấy sẽ tham gia tiệc tùng, lễ hội lấy nước.

Question 12: In spite _______, the baseball trò chơi was not cancelled.

A. The rain

B. Of the rain

C. It was raining

D. There was a rain

Đáp án: B

Giải thích:in spite of + mệnh đề: mang dù

Dịch: cho dù trời mưa, tuy vậy trận trơn chày vẫn không biến thành hoãn lại.

Question 13: It is ______ that English is ______ by many people in the world.

Xem thêm: Phục Hồi Tóc Hư Tổn Giá Bao Nhiêu Tiền? Phục Hồi Tóc Hư Tổn Bao Nhiêu Tiền

A. Told-talked

B. Talked-said

C. Spoken-told

D. Said-spoken

Đáp án: D

Giải thích:câu thụ động kép it + be + Ved + that + S V

Dịch: tín đồ ta bảo rằng Tiếng anh được nói với khá nhiều người trên nuốm giới.

Question 14: Harry & Kate are talking in Harry’s office. Kate: “May I xuất hiện the window?” Harry: “ _______________”.

A. What suits you?

B. You are free.

C. Accommodate yourself!

D. Go ahead

Đáp án: D

Giải thích:“Go ahead” dùng để được cho phép một lời xin phép kế hoạch sự

Dịch: Kate: “Tớ mở của được không?”

Harry: “Ừ, cậu cứ trường đoản cú nhiên”.

Question 15: Dr. Evans has ____________a valuable contribution lớn the life of the school.

A. Done

B. Created

C. Caused

D. Made

Đáp án: D

Giải thích:cấu trúc make contribution to: đóng góp vào

Dịch: Dr. Evans đã có những góp sức quý báu vào vận mệnh của ngôi trường.

C. Reading

Đề bàiRead the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

This report shows how the rice-cooking festival was held. The festival was held in the communal house yard about one kilometer away from a river. There were three competitions: water-fetching, fire-making and rice-cooking. The festival lasted one day. In the water-fetching contest one person from each team had to lớn go to lớn the river to get the water. In the fire-making contest two team members had to make a fire in the quickest way. They tried lớn rub pieces of wood together to make the fire. Members from each team took part in the rice-cooking contest. They had khổng lồ separate the rice from the husk và then cook the rice. After the three contests, all the points were counted and the nhỏ bé Trieu group won the grand prize. The festival was wonderful.

Question 1: The festival was held in the communal house yard.

A. True B. False

Đáp án: A

Giải thích:Dựa vào câu: “The festival was held in the communal house yard about one kilometer away from a river.”.

Dịch: tiệc tùng, lễ hội được tổ chức triển khai ở đơn vị văn hoá chung, cách bên bờ sông khoảng 1 km.

Question 2: There were three competitions: water-fetching, fire-making and rice-rinsing

A. True B. False

Đáp án: B

Giải thích:Dựa vào câu: “There were three competitions: water-fetching, fire-making & rice-cooking”.

Dịch: tất cả 3 cuộc thi: lấy nước, đội lửa với nấu cơm.

Question 3: In the water-fetching contest one person from each team had lớn go lớn the river khổng lồ get the water.

A. True B. False

Đáp án: A

Giải thích:Dựa vào câu: “In the water-fetching contest one person from each team had to go to lớn the river to lớn get the water.”.

Dịch: Trong cuộc thi lấy nước, một tín đồ từ từng đội cần đi ra sông lấy nước.

Question 4: They tried lớn cut pieces of wood together lớn make the fire.

A. True B. False

Đáp án: B

Giải thích:Dựa vào câu: “They tried to rub pieces of wood together to lớn make the fire.”.

Dịch: Họ vắt cọ xát miếng gỗ vào nhau để tạo ra lửa.

Question 5: After separating the rice from the husk, they cooked the rice.

A. True B. False

Đáp án: A

Giải thích:Dựa vào câu: “They had to separate the rice from the husk & then cook the rice.”.

Dịch: bọn họ phải bóc tách gạo ra từ thóc với nấu cơm.

Đề bàiChoose the letter A, B, C or D to lớn complete the passage below

In 1973, when the tiger appeared to (6)______ facing extinction, the World Wide Fund for Nature & (7) _____Indian Government agreed lớn set up “Operation Tiger”- a chiến dịch (8) ______ save this threatened creature. They started by creating nine special parks so that tigers could live in safety. The first was at Ranthambhore, a region (9) _____ was quickly turning into a desert as too much of the grass was being eaten by the local people’s cattle. At the time there (10) ______ just fourteen tigers left there. The government had khổng lồ clear twelve small villages, which mean moving nearly 1,000 people & 10,000 cattle so the land could be handed back to nature.

Question 6:

A. Are

B. Be

C. Is

D. Was

Đáp án: B

Giải thích:Appear to lớn do

Dịch: vào năm 1973, khi nhỏ hổ xuất hiện đang đương đầu với sự xuất xắc chủng,

Question 7:

A. The

B. X

C. An

D. A

Đáp án: A

Giải thích:Đã khẳng định nên dùng the

Dịch: Quỹ Thiên nhiên trái đất và chính phủ nước nhà Ấn Độ đã đồng ý thiết lập Chiến dịch Tiger Hổ

Question 8:

A. So

B. So that

C. Because of

D. To

Đáp án: D

Giải thích:to vị something: Để làm gì

Dịch: Một chiến dịch để cứu sinh đồ bị nạt dọa.

Question 9:

A. Whom

B. Who

C. Which

D. What

Đáp án: C

Giải thích:Trước đó là vật/ vị trí nên sử dụng which

Dịch: Một vùng vị trí mà đã nhanh chóng biến thành sa mạc cũng chính vì quá các cỏ đã biết thành người dân địa phương ăn thịt bò.

Question 10:

A. Are

B. Was

C. Is

D. Were

Đáp án: D

Giải thích:Diễn ra trong thừa khứ và sau đó tigers số nhiều đề xuất dùng were

Dịch: Vào thời gian đó, chỉ còn mười bốn con hổ nghỉ ngơi đó.

Đề bàiChoose the letter A, B, C or D lớn answer these following questions

Nha Trang Carnival – Exciting Times in June!

Join the opening ceremony – an impressive show giving the history of Nha Trang, a thành phố with a good climate provided by nature. Then comes the firework display, which lights up the whole city, followed by the street carnival the next morning. You will also like various traditional, musical performances by the Viet, the Cham, and other ethnic peoples, in addition lớn performances of songs about the sea. The following day brings the excitement of sea swimming, yachting, boating, và wind-surfing events. When the night falls, the public dances begin – you are welcome lớn join in! Don’t miss this colorful phối of cultures!

Question 11: What is showed in the opening ceremony?

A. The history of Nha Trang

B. The scenery of Nha Trang

C. The music of Nha Trang

D. The anniversary of Nha Trang

Đáp án: A

Giải thích:Dựa vào câu: “Join the opening ceremony – an impressive show giving the history of Nha Trang, a city with a good climate provided by nature.”.

Dịch: thâm nhập màn khai mạc, một trong những buổi trình diễn đầy tuyệt hảo về lịch sử vẻ vang của Nha Trang, một thành phố với khí hậu được thiên nhiên ban tặng.

Question 12: What is showed after the opening ceremony?

A. An art gallery

B. A book fair

C. A firework display

D. A modern dance

Đáp án: C

Giải thích:Dựa vào câu: “Then comes the firework display, which lights up the whole city, followed by the street carnival the next morning.”.

Dịch: tiếp nối là buổi miêu tả pháo hoa, cảnh quan làm sáng sủa bừng cả thành phố, tiếp nối là carnival đường phố buổi sáng hôm sau.

Question 13: When is street carnival held?

A. The next morning

B. The next afternoon

C. The next month

D. The next year

Đáp án: A

Giải thích:Dựa vào câu: “Then comes the firework display, which lights up the whole city, followed by the street carnival the next morning.”.

Dịch: tiếp nối là buổi trình diễn pháo hoa, phong cảnh làm sáng bừng cả thành phố, tiếp đến là carnival đường phố buổi sớm hôm sau.

Question 14: Are there any music performances?

A. Yes, there are

B. No, there aren’t

Đáp án: A

Giải thích:Dựa vào câu: “You will also like various traditional musical performances by the Viet, the Cham, và other ethnic peoples, in addition lớn performances of songs about the sea”.

Dịch: Bạn cũng trở nên thích các tiết mục diễn giả âm nhạc truyền thống lịch sử được biểu đạt bởi người dân tộc bản địa Việt, tín đồ Chàm, và các dân tộc đồng đội khác, ở bên cạnh các bài xích hát về biển.

Question 15: What can we vị when the night falls?

A. Go dancing

B. Come home

C. Have picnic

D. Get around

Đáp án: A

Giải thích:Dựa vào câu: “When the night falls, the public dances begin – you are welcome lớn join in”.

Xem thêm: Mỗi Đêm Anh Nhìn Lên Trời Cao

Dịch: khi màn tối buông xuống, buổi khiêu vũ bè lũ được tổ chức triển khai – ai cũng có thể tham gia.