Anh văn lớp 11 unit 1

     

Bài viết phía dẫn phương pháp học và biện pháp giải bài xích tập của phần reading về công ty đề quá trình tương lai, một nhà điểm rất rất đáng quan tâm trong lịch trình tiếng Anh 11. Hãy thuộc điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ cùng tham khảo nhắc nhở giải bài bác tập bên dưới đây.


*

I. Từ vựng:

acquaintance (n)<ə"kweintəns>người quenadmire (v)<əd"maiə>ngưỡng mộaim (n)mục đíchattraction (n)<ə"træk∫n>sự thu hútbenefit (n)<"benifit>lợi íchgive-and-take (n)sự nhường nhịn

II. Kết cấu cần lưu ý:

be based on (exp)dựa vào

III. Khuyên bảo giải bài xích tập

1. Before you read:

Work in pairs.Practise reciting the poem on the next page và discuss the question: “What vì chưng you think of the friend in the poem?" (Làm vấn đề theo cặp. Thực hành đọc bài xích thơ sinh hoạt trang tiếp theo sau và luận bàn câu hỏi: các bạn nghĩ gì về người chúng ta trong bài bác thơ”.)

Bài thơ: You’ve got a friend (Bạn gồm một tín đồ bạn)

When you"re down and troubled

and you need a helping hand,

and nothing, whoa nothing is going right.

Bạn đang xem: Anh văn lớp 11 unit 1

Close your eyes và think of me

and soon I will be there

to brighten up even your darkest nights.

You just hotline out my name,

and you know wherever I am

I"ll come running, khổng lồ see you again.

Winter, Spring, Summer, or Fall,

all you got to vị is call

and I"ll be there

You"ve got a friend!

Dịch nghĩa:

Khi bạn băn khoăn lo lắng và thất vọng

Bạn bắt buộc sự quan liêu tâm

Và chẳng gồm gì chính xác cả

Hãy nhắm mắt cùng nghĩ về tôi

Tôi đang sớm đến mặt bạn

Để làm cho sáng lên màn đêm tối tăm nhất nơi bạn:

Chi đề xuất gọi thương hiệu tôi

Bạn biết tôi nơi đâu mà

Tôi đã chạy lại đến bên bạn

Dù là xuân, hạ, thu, đông

Tất cả mọi ai bạn cần là call tên tôi

Thì tôi đang chạy đến mặt bạn

Vì bạn còn tồn tại một tín đồ bạn.

2. While you read:

Read the passage the vì chưng the tasks that follow. (Hãy đọc đoạn văn này và làm các bài tập theo sau.)

Dưới đó là nội dung bài đọc:

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, & there are many people who seem to be incapable of it. For a friendship lớn be close và lasting, both the friends must have some very special qualities.

The first chất lượng is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests & feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, & no friendship can last lone which is all give on one side & all take on the other.

Constancy is the second quality. Some people bởi not seem khổng lồ be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it and feel the attraction of some new object. Such changeable & uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal lớn each other, and they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We vày not think much of people who readily believe rumours và gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends.

Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.

Xem thêm: Công Bố Kết Quả Tổng Điều Tra Dân Số: Những Con Số Ấn Tượng, Dự Báo Dân Số Việt Nam 2014

Lastly, there must be a perfect sympathy between friends - sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits and pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible.

Task 1.Fill each blank with a suitable word /phrase.(Điền vào mỗi vị trí trống bởi một từ/ các từ phù hợp hợp.)

Acquaintance mutual give-and-take loyal to

incapable of unselfish friend suspicious

1. Good friendship should be based on…mutual…….understanding.2.The children seem to lớn be……incapable of…..working quietly by themselves.3. He is a(n)……unselfish…..man. He always helps people without thinking of his own benefit.4. A(n) ……accquaintance……is a person one simply knows, and a(n)……friend…….is a person with whom one has a deeper relationship.5. You can"t always insist on your own way - there has to lớn be some……give-and-take……..6. Despite many changes in his life, he remained……loyal to……his working principles.7. He started lớn get……suspicious…….when she told him that she had been to lớn Britain for many times.

Task 2.Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage?(Lựa lựa chọn nào trongA,B,Choặc D tómtắt thích hợp nhất cácýtưởng của đoạnvăn.)

A. A friend in need is a friend indeedB. Conditions of true friendship (Điều kiện để sở hữu một tình các bạn chân thật.)C. Features of a good friendD. Friends và acquaintances

-> chọn đáp án: B

Task 3. Answer the questions.(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the first chất lượng for true friendship và what does it tell you?(Phẩm chất thứ nhất của tình bạn chân thật là gì với nó tất cả thể cho bạn biết điều gì?)

—> The first quality for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests & feelings cannot be a true friend.

(Phẩm chất thứ nhất của tình bạn chân thật là tính không ích kỉ. Nó đến ta biết rằng một người chỉ biết lưu ý đến lợi ích và cảm giác của riêng biệt mình ko thể là 1 trong những người chúng ta thực sự được.)

2. Why are changeable and uncertain people incapable of true friendship?(Tại sao những người dân hay đổi khác và không kiên trì không thể tất cả tình các bạn thật sự?)

—> Changeable và uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, & they feel the attraction of some new objects.

(Những tín đồ hay thay đổi và không bền chí không thể có tình bạn thật sự chính vì họ hăng hái theo đuổi một sở thích, dẫu vậy chẳng bao lâu họ cảm giác chán nó và bước đầu cảm thấy bị cuốn hút bởi một số kim chỉ nam mới như thế nào đó.)

3. What is the third chất lượng for true friendship & what does it tell you?( Phẩm chất thứ ba của tình bạn chân thật là ai với nó tất cả thể cho bạn biết điều gì?)

—> The third unique for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal to lớn each other, and they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

(Phẩm chất thứ ba của tình bạn chân thực là lòng trung thành. Nó mang lại ta biết rằng hai người bạn phải trung thành với nhau, cùng họ phải ghi nhận nhau quá tường tận mang lại nỗi không tồn tại điều gì nghi vấn giữa họ.)

4. Why must there be a mutual trust between friends?(Tại sao phải tất cả sự tin yêu lẫn nhau giữa hai tín đồ bạn?)

—> There must be a mutual trust between friends because he/ she wants to lớn feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

(Phải bao gồm sự tin cậy lẫn nhau giữa hai bạn bạnvìhọ mong cảm thấy an ninh khi kể cho người kia nghe những kín thầm kín đáo của mình.)

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long?(Tại sao những người dân nhiều chuyện cần thiết kết bạn được bền lâu?)

—> Talkative people can"t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Thời Tiết Trên Iphone, Cài Đặt Thời Tiết Trên Iphone 11

(Những tín đồ nhiều chuyện quan yếu kết các bạn được bền vững vì họ cần thiết giữ bí mật chuyện của bản thân mình hoặc của tín đồ khác.}

6. What is the last quality for true friendship và what does it tell you? (Phẩm chất cuối cùng của tình bạn chân thật là gì với nó có thể cho chính mình biết điều gì?)

—> The last unique for true friendship is sympathy. It tells us (me) that khổng lồ be a true friend, you must sympathize with your friend. If there"s no mutual sympathy between friends, there"s no true friendship.

(Phẩm chất sau cùng của tình bạn chân thực là sự cảm thông. Nó mang lại ta biết rằng để biến chuyển một người bạn thật sự, các bạn phải cảm thông với chúng ta của mình, sống đâu không có sự thông cảm lẫn nhau giữa các bạn bè, thì ở đó sẽ không có tình các bạn chân thật.)