As long as nghĩa là gì

     

As long as được thực hiện khá thông dụng trong các trường hợp văn nói, viết của tiếng Anh, nếu dịch riêng rẽ từng xuất phát từ 1 thì chúng ta cũng có thể hiểu As long as là “càng dài” “vì dài” “vì lâu”… Nhưng các phương pháp hiểu vậy sẽ đúng chưa?


Hãy cùng Anh ngữ Ms Hoa kiếm tìm ra giải đáp qua nội dung bài viết này nhé.

Bạn đang xem: As long as nghĩa là gì

*

I. DỊCH NGHĨA

1. As long as là gì?

“As long as” mang ý nghĩa sâu sắc là miễn như, miễn là, đây là nghĩa được phát âm theo nhiều từ, chúng ta không thể dịch nghĩa từng từ nhằm hiểu cả cụm. As long as thuộc đội từ (hay còn được gọi là liên từ) được làm cho bởi sự links giữa 2 tự “as” và “long”

Trong tiếng Anh bao gồm 3 loại liên từ chính là: Coordinating Conjunctions (liên tự kết hợp), Correlative Conjunctions (liên trường đoản cú tương quan) với Subordinating Conjunctions (liên từ phụ thuộc). As long as nằm trong nhóm liên từ phụ thuộc.

Lưu ý: Trong giờ Anh có không ít cụm từ được dịch nghĩa theo cụm, nếu tách rời nhiều từ đó, nó sẽ tiến hành hiểu theo đông đảo nghĩa không giống nhau.

Ex: She may stay here as long as she likes.

> Các cấu trúc tiếng anh thông dụng

2. Dịch nghĩa từng từ trong cụm

As long as /trạng từ/ miễn làAs /trạng từ/ Nhân vì, nhưAs /liên từ/ vị vì, tại vì, doLong /tính từ/ dài, lâu

 

II. CÁCH SỬ DỤNG THÔNG DỤNG NHẤT

1. as long as" mang chân thành và ý nghĩa so sánh

Trong trường phù hợp này, nhiều từ as long as được áp dụng mang chân thành và ý nghĩa so sánh ( đúng theo nghĩa của cụm từ as... As)

Ex:

This ruler is as long as my notebook.The fish was as long as my arm.

2. “as long as” với nghĩa trong khoảng thời gian hoặc sinh sống thời kỳ này 

Cụm từ bỏ được sử dụng mang nghĩa về thời hạn để chỉ khoảng thời hạn hoặc một thời kì ở hiện tại

Ex: 

I’ll never forgive you as long as I live.I’ll remember all the good times we had together as long as I live.

3. Tựa như nghĩa với Providing/ provided that cùng với nghĩa miễn là

Cụm từ được thể hiện theo đúng như nghĩa thường được sử dụng nhiều tuyệt nhất hiện nay, mang nghĩa miễn là

Ex:

You can use my điện thoại as long as you use it carefully.You can stay here as long as you don’t drink.You can stay here so long as you don’t drink.

4. “as long as” diễn tả độ vĩnh viễn của hành vi trong một khoảng chừng thời gian.

Ex: 

The Asian Games can last as long as a month. A cricket trò chơi can last as long as five days.

Xem thêm: Bảng Tính Nhanh Tốc Độ Dịch Truyền, Cách Tính Số Giờ Truyền Dịch

Giải trí: bài bác hát As long as you love me

Sub lời bài xích hát:

*

III. NHỮNG TỪ LOẠI TƯƠNG TỰ VÀ CÁCH PHÂN BIỆT

1. Unless

Ý nghĩa: Unless có nghĩa tương tự như như if not, cùng với nghĩa “ trừ khi”,

Unless = if not = excep if

Come next week unless I phone ( = if don’t phone/Excep if I phone)

I’ll take the job unless the pay is too low ( = if the pay isn’t too low/Excep if the pay is low)

Khi nào không được sử dụng unless: Unless có thể được dùng thay cho if…not khi chúng ta đề cập tới những trường hợp ngoại lệ sẽ thay đổi một chứng trạng nào đó. Nhưng chúng ta không sử dụng unless để kể đến sự bao phủ định của một việc nào đấy là vì sao chính của tình huống bọn họ nói đến

Ví dụ: My mother will be very upset if I don’t get back tomorrow (Not: My mother will be very upset unless I get back tomorrow)

Nếu bạn nói ko trở lại, điều đó là tại sao chính tạo ra sự bất bình của mẹ người kia – if not sinh hoạt đây không có nghĩa “trừ phi”)

Ví dụ: She’d look nicer if she didn’t wear so much make-up (Not: She’d look nicer unless she wore so much make-up)

Trong mệnh đề với unless, họ thường dùng thì hiện tại tại nói tới tương lai

I’ll be in all day unless the office phones (Not: unless the office will phone)

2. So long so/ provided (that)/ providing (that) 

Là đông đảo thành ngữ tất cả nghĩa “nếu” xuất xắc “trong trường đúng theo mà“, “miễn là“

Ví dụ:

You can take my oto as long as / so long as you drive carefuly

Providing/ provided ( that) she studies hard – she’ll pass her Exams

Sau so long as/ provided that/ providing that chúng ta cần sử dụng thì bây giờ để mô tả ý tương lai

Ví dụ: I’ll remember that day as long as I live ( Not: as long as I will live)

IV. BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ ĐÁP ÁN

Bài 1: lựa chọn dạng đúng của rất nhiều câu sau

 

Đề bài

Đáp án

1. You can borrow my car unless/as long as you promise not to lớn drive too fast. (as long as is correst)

2. I"m playing tennis tomorrow unless/providing it rains.

3. I"m playing tennis tomorrow unless/providing it doesn"t rain.

4. I don"t mind if you come trang chủ late unless/as long as you come in quietly.

5. I"m going now unless/provied you want me lớn stay.

6. I don"t watch TV unless/as long as I"ve got nothing else lớn do.

7. Children are allowed lớn use the swimming pool unless/provided they are with an adult.

8. Unless/provided they are with an adult, children are not allowed lớn use the swimming pool.

Xem thêm: Cách Mở Khóa Vân Tay Điện Thoại Android, Hướng Dẫn Cài Đặt Mở Khóa Bằng Vân Tay Vivo V9

9. We can sit here in the corner unless/as long as you"d rather sit over there by the window.

kimsa88
cf68