BÀI HÁT BẠN ƠI CÓ BIẾT

     

- con trẻ biết tên bài hát với tên tác giả những bài hát: " các bạn ơi tất cả biết", nhạc với lời : Hoàng Văn Yến ; " Lý hoài nam" làn điệu dân ca.

Bạn đang xem: Bài hát bạn ơi có biết

- thông qua bài hát, trẻ biết được nơi hoạt động của một số phương tiện giao thông.

2. Kỹ năng:

- Trẻ nằm trong lời bài hát, hát đúng nhạc điệu của bài xích hát: " các bạn ơi có biết".

- Trẻ nghịch thành thành thục trò chơi, qua đó phát triển thính giác mang đến trẻ.

3. Thái độ:

- trẻ con biết tiện ích của các phương luôn thể giao thông.

II. ChuÈn bÞ:

- Hình ảnh có những PTGT như: ô tô, xe máy, tàu, thuyền, máy cất cánh và nơi buổi giao lưu của chúng.

Xem thêm: Khủng Khiếp Loài Cá 'Sát Thủ' Ăn Thịt Người Tấn Công Châu Âu

- đồ vật tính, bài giảng điện tử.

III. Tæ chøc ho¹t ®éng:

H§ cña c«

H§ cña trÎ

1. Gây hng thú:

- C« vµ trÎ cïng ch¬i trß ch¬i “Bắt chước giờ đồng hồ kêu của những ptgt”

- centimet võa ch¬i trß ch¬i nãi vÒ g× ?

- nhỏ hãy nói tên những ptgt mà bé biết ?

- mang lại trẻ q/s một số ptgt qua hình ảnh

- giáo dục và đào tạo trẻ giữ gìn những ptgt và chấp hành lý lẽ giao thông

2. Nội dung

a. HĐ1:NDTT “Dạy hát : các bạn ơi có biết”

- Cô trình làng lại bài bác hát « bạn ơi tất cả biếti»sáng tác Hoàng văn Yến

- Cô hát mẫu mã lần 1: biểu thị tính cảm

- Cô hát mẫu lần 2: phối kết hợp nhạc

- Hỏi trẻ cô vừa hát bài xích gì? Là biến đổi của ai?

- bài bác hát nói về điều gì?

- Giai điệu bài hát như vậy nào?

- Cô chốt các ý loài kiến của trẻ

- Cả lớp hát 2- 3 lần .

- Tổ - đội – cá thể trẻ hát.

- Tuyên dương trẻ

b. H§2: Nghe h¸t “Lý hoài nam”

- Cô trình làng bài hát

- H¸t lÇn 1 thÓ hiÖn tc, ®iÖu bé

- Hái trÎ giai ®iÖu cña bµi h¸t nh­ thÕ nµo?

- LÇn 2 c« hát kết hợp đàn và minh họa đụng tác

- Lần 3 cô với trẻ hưởng ứng theo tiếng hát của 1 cô ca sĩ

- Tuyên dương và động viên trẻ

c. H§3: TC Tai ai tinh

- Cô ra mắt tên trò chơi.

Xem thêm: Yý Nghĩa Của Đạo Hàm - Định Nghĩa Và Ý Nghĩa Của Đạo Hàm

- Cô nêu cách chơi : Cô cho một trẻ lên đội mũ chóp kín, hotline một trẻ khác đứng dậy hát một bài bác hát bất kì. Cô đố trẻ nhóm mũ chóp, ai vừa hát.nếu trẻ chưa đoán đúng, cô yêu thương cầu bạn hát lại, để trẻ đoán. Cô phải động viên, khuyến khích trẻ chơi.

- đến trẻ nghịch 2-3 lần

- NhËn xÐt sau thời điểm ch¬i.

3. KÕt thóc

- Cô thừa nhận xét, hễ viên, đánh giá cao trẻ

- C« đến trÎ h¸t “Trời nắng và nóng trời mưa” vµ ®i ra s©n

kimsa88
cf68