Bài hát tôi là cái ấm trà

     

Tóm tắt: video Nhạc MP3 sáng sủa tác: Lời: nhìn mà xem chúng ta ơi ấm tôi gồm vòi Ngay bên phía kia là nơi tay tín đồ cầm quan sát mà xem bạn ơi nóng tôi vẽ hoa Hãy xuất hiện thêm cho ấm tôi xin trà quan sát mà xem bạn ơi nước sôi bốc hơi Nghe gồm tiếng reo trà <…>

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghe bao gồm tiếng reo trà tôi đã có rồi … Nhạc beat: Tôi là cái nóng trà … bài hát BỐ EM LÀ LÍNH BIỂN (Hình minh họa theo lời bài bác hát).19 thg 6, 2018 · cài đặt lên do SƠN CA… xem ngay

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

18. HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT I

Tác giả: music.voca.vn

Đánh giá: 5 ⭐ ( 75607 lượt đánh giá )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá bèo nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: I’m A Little Teapot – thêm một bài hát mới bắt đầu làm vào bộ sưu tập những bài xích hát dễ dàng nghe, dễ dàng thuộc, dễ dàng tăng trình giờ Anh của VOCA MUSIC nha. Thuộc lắng nghe nào các bạn ơi.


Khớp với kết quả tìm kiếm: I’m a little teapot Tôi là một cái ấm trà nhỏ Short và stout phải chăng và mập Here is my handle & Đây là dòng tay thế của tôi với Here is my spout Đây là mẫu …… xem ngay lập tức