BÀI HÁT WHAT DO YOU MEAN

     
video này được phạt từ Youtube bằng hào kiệt nhúng (embed) của Youtube. nhà sở hữu video đang cài đặt chế độ có thể chấp nhận được nhúng video. Nếu khách hàng là công ty sở hữu, và muốn thietkewebshop.vn ngừng nhúng đoạn clip này, chúng ta có 2 cách: 1. Truy vấn Youtube Creator Studio/ lựa chọn Video/ Chọn thiết lập nâng cao và tắt cài đặt "Cho phép nhúng" (Allow Embedding) 2. Bấm nút report và chọn "Gỡ nhúng Youtube của tôi" cùng điền các thông tin liên lạc. thietkewebshop.vn sẽ tương tác hỗ trợ tin tức trong 24 giờ.


Bạn đang xem: Bài hát what do you mean


nguồn phát youtube
*

*
*
*
*

What bởi you mean? Oh, ohWhen you nod your head yesBut you wanna say noWhat vị you mean? Hey-eyWhen you don"t want me khổng lồ moveBut you tell me lớn goWhat do you mean?Oh, what vị you mean?Said we"re running out of time, what vì you mean?Oh, oh, oh, what vì chưng you mean?Better ảo diệu your mindWhat vày you mean?You’re so indecisive of what I’m sayingTryna catch the beat, cosplay your heartDon"t know if you"re happy or complainingDon"t want for us khổng lồ end, where vị I start?First you wanna go lớn the left then you wanna turn rightWanna argue all day, making love all nightFirst you"re up then you’re down & in betweenOh, I really want khổng lồ know…What vì you mean? Oh, ohWhen you nod your head yesBut you wanna say noWhat bởi you mean? Hey-eyWhen you don"t want me to lớn moveBut you tell me khổng lồ goWhat vì you mean?Oh, what do you mean?Said we"re running out of time, what vày you mean?Oh, oh, oh, what vày you mean?Better ảo diệu your mindWhat vì chưng you mean?You’re overprotective when I’m leavingTrying khổng lồ compromise but I can’t winYou wanna make a point but you keep preachingYou had me from the start, won’t let this endFirst you wanna go lớn the left then you wanna turn rightWanna argue all day, making love all nightFirst you"re up then you’re down and in betweenOh, I really want lớn know…What bởi you mean? Oh, ohWhen you nod your head yesBut you wanna say noWhat vày you mean? Hey-eyWhen you don"t want me to lớn moveBut you tell me to lớn goWhat vì chưng you mean?(I wanna know)Oh, what vì you mean?Said we"re running out of time, what do you mean?(Oh baby)Oh, oh, oh, what do you mean?Better ảo diệu your mindWhat vì chưng you mean?Oh, oh(This is ours baby, yeah)When you nod your head yesBut you wanna say noWhat bởi vì you mean? Hey-ey(You"re so confusing baby)When you don"t want me khổng lồ moveBut you tell me to lớn goWhat bởi vì you mean?(Be more straight forward)Oh, what vì chưng you mean?Said we"re running out of time, what vì chưng you mean?Oh, oh, oh, what vày you mean?Better ảo diệu your mindWhat vì you mean?


Xem thêm: Tìm Bài Hát Với Lời " Biển Một Bên Và Em Một Bên Trọng Tấn, Thư Tình Người Lính Biển Trọng Tấn

Xem hết

Bình luận


Báo cáo nội dung
Gỡ nhúng đoạn phim Youtube ko nghe/xem được Không sở hữu được chất lượng kém tin tức không đúng Lời bài hát không đúng

Lỗi không giống
Xem thêm: Những Truyền Thống Tốt Đẹp Của Dân Tộc, C) Em Hãy Kể Việt Nam Mà Em Biết

Cảm ơn các bạn đã báo cáo giúp bọn chúng tôi. Các nội dung report sẽ được xem như xét trong khoảng 24h và trong giờ đồng hồ hành chính.