BÀI TẬP MÔN KIỂM TOÁN

     

Giải các Dạng bài Tập Môn truy thuế kiểm toán Căn phiên bản SGK cụ thể Theo Khối ngành tởm Tế. Tự học tập Online xin trình làng đến chúng ta tham khảo Giải những Dạng bài xích Tập Môn kiểm toán Căn phiên bản SGK

Giải những Dạng bài Tập Môn truy thuế kiểm toán Căn phiên bản SGK đưa ra Tiết
Bạn đang xem: Bài tập môn kiểm toán

Giải những Dạng bài xích Tập Môn truy thuế kiểm toán Căn bản SGK chi TiếtDẠNG BÀI TẬP GÓP VỐN LIÊN DOANHDẠNG BÀI TẬP HOÀN THIỆN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
*

1. Không nên sót về số họcĐơn vị: 1000 VNĐ
STTChỉ tiêuKế toán phản bội ánhSửa chữa
100.00%Phương tiện thể thiết bị20000000.00%
Phương tiện máy nội thất10000000.00%
Phương tiện sản phẩm rời10000000.00%
200.00%Dây truyền công nghệ40000000.00%
Dây truyền công nghệ20000000.00%
Bản quyền20000000.00%
300.00%Quyền sử dụng đất55000000.00%660000000.00%
400.00%Nguồn vốn chủ sở hữu202000000.00%800000000.00%
2. Sai sót về phân nhiều loại và trình bày
STTChỉ tiêuKế toán làm phản ánhSửa chữa
100.00%Tiền nhờ cất hộ ngân hàngTS/ TSNH/ Tiền/ TGNHTS/ TSNH/ chi phí và tương tự tiền/
TGNH
200.00%Phương tiện thiết bịTS/ TSNH/ PTTB
Phương tiện vật dụng nội thấtTS/ TSDH/ TSCĐHH/ PTTB nội thất
Phương tiện lắp thêm rờiTS/ TSNH/ HTK/ PTTB rời
300.00%Nhà cửa ngõ vật kiến trúcTS/ TSDH/ NCVKTTS/ TSDH/ TSCĐHH/ NCVKT
400.00%Dây truyền công nghệTS/ TSDH/ DTCN
Dây truyền công nghệTS/ TSDH/ TSCĐHH/ DTCN
Bản quyềnTS/ TSDH/ TSCĐVH/ GTBQ
500.00%Quyền áp dụng đấtTS/ TSDH/ QSDĐTS/ TSDH/ TSCĐVH/ QSDĐ
600.00%Nguồn vốn tởm doanhNV/ NVCSH/ NVQ/ NVKDNV/ NVCSH/ NVCSH/ NVKD
3. Sai sót về quyền với nghĩa vụĐơn vị: 1000 VNĐ
Du thuyền là gia tài thuê hoạt động của đơn vị:
* thời hạn thuê ngắn (6 tháng)
* tiền thuê bé dại hơn nguyên giá gia sản (30 triệu VNĐ)
Sử dụng TK bên cạnh bảng nhằm theo dõi TS mướn hoạt động:
Nợ “Du thuyền” : 400,000
Chi chi phí thuê du thuyền:
Nợ TK 142: 30,000
Có TK 331: 30,000

Yêu cầu 2: Lập Bảng bằng phẳng kế toán


Bảng cân đối kế toán

DẠNG BÀI TẬP GÓP VỐN LIÊN DOANH

BÀI 4:

* Phát hiện sai sót và sửa chữa (đơn vị: 1.000đ):

– sai sót về số học

Khoản mục Số liệu saiSửa chữa
Tiền gửi ngân hàng2.000.0001.500.000 + 60.000 * 13,8 = 2.328.000
Quyền sử dụng đất640.0003.000 * 15 * 12 * 10 = 5.400.000
Dây truyền công nghệ

– giá trị bản quyền

– dây truyền công nghệ

650.000

22.500 * 13,8 = 310.500


*Xem thêm: Lịch Chiếu Tình Yêu Không Có Lỗi Lỗi Ở Bạn Thân Phần 2, Cơn Sốt Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Tại Bạn Thân

27.500 * 13,8 = 379.500

Vốn nhà sở hữu4.559.0009.187.000
– không nên sót về quyền và nghĩa vụ:

Vũ trụ cất cánh là tài sản thuê vận động do đó công ty chỉ tất cả quyền thực hiện trong thời gian thuê mà không tồn tại quyền sở hữu hay quyền kiểm soát và điều hành lâu dài. Bởi vậy kế toán chỉ phản bội ánh ngân sách chi tiêu thuê tài sản, còn nguyên giá tài sản phải theo dõi kế bên bảng phẳng phiu kế toán.

Kế toán phản ánh:

+ Đối với giá thành thuê tài sản:

Nợ TK 142: 60.000

Có TK 331: 60.000

+ Đối với nguyên giá tài sản: Nợ TK 001: 560.000

– không nên sót về phân một số loại và trình bày:

Khoản mụcPhâ n nhiều loại saiSửa chữaSố tiền
* Việt Nam

1. đơn vị cửa, thứ kt

2. TGNH

3. Quyền SDD

Cộng TS

NC,VKT/TSDH

TGNH/Tiền/TSNH

QSDD/TSDH

Nguyên giá/TSCĐHH/TSCĐ/TSDH


Tiền/T&CKTĐT/TSNH

NG/TSCĐVH/TSCĐ/TSDH

500.000

1.500.000

5.400.000

7.400.000

* Nhật Bản

1. TGNH

2. Phương tiện,TB

3. Dây truyền CN

– giá trị bản quyền

– dây truyền CN

4. Giá thành đi lại

Cộng TS

TGNH/Tiền/TSNH

PT,TB/TSNH

Dây truyền CN/TSDH

Chi tổn phí TLDN/Tiền/TSNH

Tiền/T&CKTĐT/TSNH

Hàng tồn kho/HTK/TSNH

NG/TSCĐVH/TSCĐ/TSDH

NG/TSCĐHH/TSCĐ/TSDH

Chi mức giá TTDH/TSDH khác/TSDH


828.000

200.000

310.500

379.500

69.000

1.787.000

* Liên doanh:

Chi mức giá thuê TS

CPTTNH/TSNH khác/TSNH

60.000

Vốn đầu tư của CSHNVKD/Nguồn vốn, quĩ/ NVCSHVốn đầu tư của CSH/ Vốn CSH/ Vốn CSH9.187.000
Phải trả fan bánPTNB/Nợ ngắn hạn/Nợ PTPTNB/Nợ ngắn hạn/Nợ PT60.000

* Lập lại Bảng cân đối kế toán:

Bảng phẳng phiu kế toán

Ngày 17 tháng 9 năm 200N

Đơn vị: 1.000đ

Tài sảnSố tiềnNguồn vốnSố tiền
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

I. Tiền và các khoản tương đương

1. Tiền

II. Sản phẩm tồn kho

1. Hàng tồn kho

III. TSNH khác

1. Ngân sách chi tiêu trả trước ngắn hạn

2.588.000

2.328.000


2.328.000

200.000

200.000

60.000

60.000

A. NỢ PHẢI TRẢ

I. Nợ ngắn hạn

1. Bắt buộc trả fan bán

60.000

60.000

60.000

B. TÀI SẢN DÀI HẠN

I. Gia sản cố định

1. Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

– Nguyên giá

2. Tài sản cố định vô hình

– Nguyên giá

II. Tài sản dài hạn khác

1. Giá thành trả trước dài hạn

6.659.000

6.590.000


879.500

879.500

5.710.500

5.710.500

69.000

69.000

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU

I. Vốn công ty sở hữu

1. Vốn chi tiêu của chủ sở hữu

9.187.000

9.187.000

9.187.000

Cộng TS9.247.000Cộng NV9.247.000
* dìm xét, kiến nghị:

– nhấn xét về mức độ không nên phạm:

Tổng TS trước điều chỉnh: 4.619.000

Tổng TS sau điều chỉnh: 9.247.000

Chênh lệch: 4.628.000

– nhấn xét về công tác kế toán cùng kiến nghị

– nhận xét về phần trăm vốn góp cùng kiến nghị:

Tỷ lệ góp vốn phía Việt Nam: = 7.400.000/9.187.000= 80,5%

Tỷ lệ vốn góp phía nước ngoài: = 1.787.000/9.187.000 = 19,5%

– Đánh giá chỉ lại giá trị gia tài góp vốn phía Nhật Bản:

+ Phương tiện, thứ rời = 200/112% =

+ dây chuyền sản xuất công nghệ:

DẠNG BÀI TẬP HOÀN THIỆN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Bài tập 5/ Yêu cầu 1: Phát hiện sai sót và thay thế sửa chữa từ đó hoàn thành BCĐKT

* Phát hiện sai sót và sửa chữa:

TTKế toán sẽ định khoảnNội dung nghiệp vụKhả năng sai phạmSửa chữa
1Nợ TK 211: 600

Nợ TK 331: 300

Có TK 241: 900

Xây dựng cơ bạn dạng hoàn thành chuyển nhượng bàn giao hình thành gia tài cố địnhVi phạm chế độ kế toánNợ TK 211: 900

Có TK 241: 900

2Nợ TK 113: 510

Có TK 111: 150

Xuất quỹ tiền mặt đi nộp ngân hàng, đi thanh toán giao dịch nhưng chưa nhận được chứng từVi phạm chính sách ghi sổ kép (tổng PS nợ cùng tổng PS tất cả không cân bằng)Nợ TK 113:150

Có TK 111: 150

3Nợ TK 441: 400Kết chuyển nguồn vốn chi tiêu xây dựng cơ phiên bản sang nguồn chi phí kinh doanhVi phạm vẻ ngoài ghi sổ kép (thiếu thông tin tài khoản đối ứng)Nợ TK 441: 400

Có TK 411: 400

4Nợ TK 142: 60

Có TK 214: 260

Trích khấu hao TSCĐ vào chi phí trả trướcVi phạm qui định ghi sổ kép (tổng PS nợ cùng tổng PS bao gồm không cân nặng bằng)Nợ TK 142: 60

Có TK 214: 60

* Tính lại số dư trên các TK kế toán:

TK 241TK 211
Sd: 900Sd: 1.700
900 (1)(1) 900
900900
Sd: –Sd: 2.600

TK 331TK 111
Sd: 20Sd: 200
150 (2)
150
Sd: 20Sd: 50

TK 113TK 441
Sd: –Sd: 400
(2) 150(3) 400
150400
Sd: 150Sd: –

TK 411TK 142
Sd: 1.500Sd: –
400 (3)(4) 60
40060
Sd: 1.900Sd: 60

TK 214
Sd: 200
60 (4)
60
Sd: 260

* hoàn toàn bảng bằng phẳng kế toán:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: 1.000.000đ

TÀI SẢNĐKCKNGUỒN VỐNĐKCK
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN1.4801.680A. NỢ PHẢI TRẢ9502.040
1. Tiền

– Tiền khía cạnh tại quỹ

– Tiền sẽ chuyển

2. Các khoản nên thu

– đề nghị thu khách hàng

3. Mặt hàng tồn kho

– sản phẩm hóa

– Hàng gởi đi bán

4. Tài sản ngắn hạn khác

– giá thành trả trước

50

50

1.150

1.150

200

200

80

80

200

50

150

1.020

1.020

400

200

200

60

60

1. Nợ ngắn hạn

– vay mượn ngắn hạn

– bắt buộc trả cho tất cả những người bán

– Thuế và các khoản cần nộp

– yêu cầu trả người công nhân viên

2. Nợ lâu năm hạn

– Vay lâu năm hạn

3. Nợ khác

– ngân sách chi tiêu phải trả

– Nhận ký kết quỹ, ký cược lâu năm hạn

600

300

100

120

80

350

350

720

500

20

200

1.320

1.320

B. TÀI SẢN DÀI HẠN

1. TSCĐ hữu hình

2. Khấu hao TSCĐ

3. Ngân sách chi tiêu XDCB dở dang

1.520

1.700

(200)

20

2.340

2.600

(260)

B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Mối cung cấp vốn, quỹ

– nguồn vốn kinh doanh

– Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

– Lợi nhuận chưa phân phối

– mối cung cấp vốn đầu tư XDCB

2.050

1.650

1.500

150
Xem thêm: Bạn Làm Gì Khi Nhớ Người Yêu Quá Phải Làm Sao Đây, Phải Làm Sao Để Nguôi Nỗi Nhớ Người Yêu

0

400

1.980

1.980

1.900

50

30

Cộng tài sản3.0004.020Cộng mối cung cấp vốn3.0004.020

Yêu ước 2: truy thuế kiểm toán số liệu bên trên BCĐKT đang hoàn tất và xuất hiện tờ trình sẵn sàng lập BC kiểm toán

– phân tích ngang:


Khoản mụcSố CKSố ĐKChênh lệchNhận xét
Tuyệt đốiTương đối
Vốn bởi tiền20050150300%
Phải thu khách hàng1.0201.150– 130– 11,3%
Hàng tồn kho
TSCĐ hữu hình26001.70090052,9%
Vay ngắn hạn
Vay dài hạn
Nguồn vốn KD
Lãi không phân phối
Phân tích dọc:
Tỷ suất tài chínhCÔNG THỨC TÍNH
Tỷ suất về tài năng thanh toán chung= Tổng TSNH/Tổng Nợ ngắn hạn
Tỷ suất về năng lực thanh toán nhanh= tiền và những khoản tương đương tiền + những khoản bắt buộc thu thời gian ngắn + các khoản đầu tư chi tiêu tài bao gồm ngắn hạn/ Tổng Nợ ngắn hạn
Tỷ suất về năng lực thanh toán tức thời= chi phí và những khoản tương tự tiền/Tổng Nợ ngắn hạn
Tỷ suất chi tiêu vào TSDH= Tổng TSDH/Tổng tài sản
Tỷ suất Nợ= Tổng Nợ đề xuất trả/Tổng mối cung cấp vốn
Tỷ suất từ bỏ tài trợ= nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng NV

Tỷ suất tài chínhCKĐKChênh lệchNhận xét
Tỷ suất về khả năng thanh toán chung1.680/720 = 2,331.480/600= 2,47– 0,14
Tỷ suất về năng lực thanh toán nhanh200 + 0 + 1.020/720 = 1,6950 + 0+ 1.150/600 = 2– 0,31
Tỷ suất về tài năng thanh toán tức thời200/720 = 0,2750/600 = 0,080,19
Tỷ suất đầu tư chi tiêu vào TSDH 2340/4.020 = 0,581520/3000 = 0,510,07
Tỷ suất Nợ
Tỷ suất từ tài trợ

Từ Khóa tra cứu Kiếm: Bài Tập kế toán tài chính Cơ bản Có Lời Giải, Bảng cân Đối Kế Toán, Bang Can Doi Ke Toan, Lập Bảng cân Đối Kế Toán, so với Bảng cân nặng Đối Kế Toán, những Chỉ Tiêu trên Bảng cân nặng Đối Kế Toán, cách Lên Bảng cân nặng Đối Kế Toán, Bảng cân nặng Đối tài khoản Theo Thông bốn 200, cân Đối Kế Toán, Bảng cân nặng Đối Tài Chính, Bảng cân nặng Đối kế toán Của Doanh Nghiệp, Bảng cân nặng Đối Tài Sản, Bảng cân nặng Đối, Cach Lap Bang Can Doi Ke Toan, Ý Nghĩa Của Bảng cân nặng Đối Kế Toán, cách tính Bảng cân Đối Kế Toán, Lên Bảng cân nặng Đối Kế Toán, phương pháp tính Tỷ Trọng vào Bảng cân nặng Đối Kế Toán, Ý Nghĩa Bảng cân nặng Đối Kế Toán, cách Phân Tích Bảng cân nặng Đối Kế Toán, cân Đối Tài Chính, Bcđkt, Vốn marketing Trong Bảng cân nặng Đối Kế Toán, trả lời Nhận Xét Bảng cân nặng Đối Kế Toán, bài bác Tập kế toán Đầu bốn Xây Dựng Cơ phiên bản Có Lời Giải, thừa nhận Xét Bảng cân nặng Đối Kế Toán, Bảng cân nặng Đối Kế Toán hòa hợp Nhất, Ban Can Doi Ke Toan, Bảng cân nặng Đối kế toán Của Công Ty, Lap Bang Can Doi Ke Toan, định nghĩa Bảng cân nặng Đối Kế Toán, Bảng cân nặng Đối kế toán Vinamilk 2017, bí quyết Điền Bảng cân nặng Đối Kế Toán, Bảng cân Đối Kế Toán của doanh nghiệp Vinamilk, Bảng cân nặng Đối Kế Toán của khách hàng Nhỏ, Bảng cân nặng Đối kế toán Doanh Nghiệp, giá Trị tài sản Ròng trong Bảng cân Đối Kế Toán, Bảng Cđkt