BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ

     

Trạng trường đoản cú (hay nói một cách khác là phó từ) trong tiếng Anh hotline là adverb. Là một số loại từ không còn xa lạ mà bất kỳ bạn học tập tiếng Anh cơ mà cũng cần được nắm rõ và áp dụng thành thạo.Bạn đang xem: bài xích tập trắc nghiệm về tính chất từ cùng trạng từ gồm đáp án

Trạng trường đoản cú là đầy đủ từ dùng làm bổ nghĩa mang lại động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho tất cả câu. Tuy thế cũng tùy ngôi trường hợp lời nói mà người ta hoàn toàn có thể đặt nó thua cuộc hay cuối câu nên sẽ gây nên nhầm lẫn vì có nhiều cách sử dụng khác nhau, vị vậy việc làm bài xích tập để củng cố kỹ năng và kiến thức là rất là quan trọng. Nội dung bài viết hôm nay sẽ chia sẻ về Bài tập về Trạng tự trong giờ đồng hồ Anh có hướng dẫn đáp án chi tiết. 

Nội dung chính:

1. Nắm tắt định hướng về trạng từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh2. Bài bác tập trạng từ

1. Bắt tắt lý thuyết về trạng tự trong tiếng Anh

1.1. Trạng trường đoản cú là gì? dấu hiệu nhận biết

Adverbs- trạng trường đoản cú hay còn được gọi là phó từ, là đông đảo từ được sử dụng trong câu để té nghĩa mang đến động từ, tính từ, một trạng trường đoản cú khác.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm về tính từ và trạng từ

Dấu hiệu dấn biết:
Adverb endingsExamples
l. – lyfirstly, fully, greatly, happily, hourly
2. – wiseotherwise, clockwise
3. – wardbackward, inward, onward, eastward

1.2. Cách thành lập trạng từ

Cách ra đời trạng từ


*

*

*

*

Các trạng từ bỏ đồng nghĩaCẩn thận, kỹ càng: carefully, cautiously, thoroughly, meticulously, elaboratelyĐôi khi: occasionally, sometimesĐột ngột: dramatically, suddenly, unexpectedlyBan đầu: firstly, initially, primarily, originallyThường xuyên: frequently, regularly, usually, often, consistentlyVô cùng, rất: highly, extremely, very, reallyHiện tại: currently, recently, lately, already, stillKhá: relatively, quiteĐặc biệt, cố thể: Especially, specificallyHoàn toàn: fully (+verb), absolutely (+adj), completely (+adj), extensively (+ verb/adj)Hiếm khi: hardly, seldom, scarcelyĐầy đủ: adequately, sufficientlyĐã từng, 1 khi: onceHợp lý: reasonablyLẫn nhau: mutuallySớm, ngay: shortly, soon, right after/before, brieflyNhanh, lập tức: immediately, promptly, urgently, quickly, swiftly, rapidly

2. Bài xích tập trạng từ

Theo chức năng, trạng từ bỏ được phân thành 7 loại chính là trạng trường đoản cú chỉ bí quyết thức, trạng từ chỉ thời gian, trạng từ bỏ chỉ tần suất, trạng từ bỏ chỉ địa điểm chốn, trạng từ chỉ mức độ, trạng từ tấn công giá, ước lượng và cuối cùng là trạng từ bỏ nối. Sau đây sẽ là bài tập cụ thể cho từng dạng:

Bài 1: kiếm tìm ra những trạng từ trong câu dưới đây

They worked fast to cover the distance before the breakfast hour.He wanted to lớn go there immediately.He walked farther than I did.They got up very early.Are you quite sure about this?I didn’t know it as well as him.Today I feel somewhat better.He does his work quite differently from his brother.I wish he could write more plainly so that I could read his letters easily.They usually begin lớn work at 6 a.m.He is well spoken of.The children of our school were all neatly dressedHe works hard all day.

Bài 2: chọn đúng trạng từ chỉ gia tốc và nơi chốn để điền vào vào câu

He has read that book. (already).This book is interesting (extremely).I haven’t been there (before).He is on time (seldom).He has a bad pain in his chest (today, very).The elevator operates (automatically).He arrives (on time, never, at the meeting).I saw Dan (at the lecture, last night).I will be there (certainly, by 2 o’clock).He left the office (this afternoon, early).She will return the book (next week, to, the library).She went (at 6 o’clock, to lớn school).He was born (in 1392, at 10 am, on June 14th).They stayed (all day, quietly, there).

Bài 3: chuyển từ tính từ lịch sự trạng trường đoản cú chỉ cách thức

James is careful. He drives____________.The girl is slow. She walks____________.Her English is perfect. She speaks English____________.Our teacher is angry. She shouts____________.My neighbor is a loudspeaker. He speaks____________.He is a bad writer. He writes____________.Jane is a nice guitar player. He plays the guitar____________.He is a good painter. He paints____________.She is a quiet girl. She does her job____________.This exercise is easy. You can vị it____________.

Bài 4: Điền đúng dạng của trạng từ bỏ vào vị trí trống sau đó nhận biết xem đó là các loại trạng từ bỏ gì

Occasionally Sometimes Usually Rarely Once Very Never Mostly Often always

I …………………….. Go khổng lồ bed at 10 o’clock. (…………………………………)I have …………………. Been to lớn the USA. (…………………………………)I have been to australia just ………………….. (…………………………………)I ………………….. Take a bath before I go khổng lồ bed. (…………………………………)My grandparents live in Kerala. I visit them …………………… (…………………………………)My friends are ………………… non-smokers. (…………………………………)I was …………………… impressed with her performance. (…………………………………I ………………….. Go for a walk in the park. (…………………………………)I watch English films …………………. (…………………………………)They …………………. Go out. (…………………………………)

Bài 5. Điền đúng các loại trạng từ chỉ cường độ vào vị trí trống

Almost Very There Ever So Sometimes Clearly Perhaps Seldom Certainly

I have ………………….. Finished.He is ………………… clever.There is …………………. Something wrong.……………….. I think I should take a long break.………………… her train is late.He is ……………….. Late for work.She is ……………….. The right person for the job.Have you ………………. Wanted to lớn run away?You can see lots of flowers ……………….They are ………………… beautiful.

Bài 6. Viết lại câu hoàn chỉnh bằng phương pháp sử dụng trạng từ bỏ chỉ gia tốc trong ngoặc

They go to lớn the movies. (often)She listens to lớn classical music. (rarely)He reads the newspaper. (sometimes)Sara smiles. (never)She complains about her husband. (always)I drink coffee. (sometimes)Frank is ill. (often)He feels terrible (usually)I go jogging in the morning. (always)She helps her daughter with her homework. (never)We watch television in the evening. (always)I smoke. (never)I eat meat. (seldom)I eat vegetables và fruit. (always)

Bài 7. Xong câu bằng phương pháp sử dụng tính trường đoản cú hoặc trạng từ

He’s always in a rush. I don’t understand why he walks so ____________ (quick/quickly).

I prefer studying in the library. It’s always_______________ (quiet/quietly).

Michael __________ (happy/happily) took the assistant job. He had been looking for a position all summer.

Marta dances _____________ (beautiful/beautifully). She’s been taking ballet since she was five years old.

They speak French very ____________ (good/well). They lived in France for two years.

My neighbor always plays ___________ (loud/loudly) music on the weekends. It’s so annoying.

Please be __________ (careful/carefully) in the hallway. The walls have just been painted.

Dan is very smart, but he is not a very___________ (good/well) student.

Xem thêm: Hướng Dẫn Dò Kênh Tivi Sony Bravia, Hướng Dẫn Cách Dò Kênh Tivi Sony Đơn Giản

We didn’t ______________ (complete/completely) understand the teacher’s instructions. Most of us did not finish the assignment.

Bài 8: Trắc nghiệm chọn đáp án đúng

1. I take sugar in my coffee. (sometimes)

A. Sometimes take

B. Take sometimes

C. In my coffee sometimes

2. Tom is very friendly. (usually)

A.Is usually

B. Usually is

C. Very friendly usually

3. Pete gets angry. (never)

A. Never gets

B. Gets never

C. Angry never

4. They read a book. (sometimes)

A. Read sometimes

B. Sometimes read

C. Read a book sometime

5. He listens to the radio. (often)

A. Often listens

B. Listens often

C. To lớn the radio often

6. He’s lazy và _____ tries.

A. Hard

B. Hardly

C. Either could be used here. Academy

7. He should pass the chạy thử _____.

A. Easy

B. Easily

C. Easily

8. He’s a ____ actor.

A. Terrible

B. Terrible

9. I’ve been having a lot of headaches ____.

A. Late

B. Lately

10. Kiểm tra your work ____.

A. Careful

B. Carefuly

C. Carefully

11. I know them quite ____.

A. Good

B. Well

C. Either could be used here.

12. She’s a ____learner.

A. Quick

B. Quickly

13. She speaks so very ____.

A. Quick

B. Quickly

14. The TV’s far too ____.

A. Loud

B. Loudly

C. Either could be used here.

Xem thêm: #1 Điện Thoại Vsmart Của Nước Nào Sản Xuất ? Chất Lượng Có Tốt Không ?

A. Beautiful

B. Beautifuly

C. Beautifully

16. Maria …. Opened her present. (slow)

A. Slow

B. Slowly

17. Don’t speak so …… I can’t understand you. (fast)

A. Fast

B. Fastly

18. Our basketball team played ….. Last Friday. (bad)

A. Badly

B. Bad

19. This steak smells …… (good)

A. Good

B. Goodly

20. Jack is …. Upset about losing his keys. (terrible)

A. Terribly

B. Terrible

21. Robin looks …. What’s the matter with him? (sad)

A. Sadly

B. Sad

22. Be …. With this glass of milk. It’s hot. (careful)

A. Careful

B. Carefully

23. This hamburger tastes ….. (awful)

A. Awful

B. Awfuly

C. Awfully

24. Kevin is ….. Clever. (extreme)

A. Extremely

B. Extreme

25. The bus driver was ….. Injured. (serious)

A. Serious

B. Seriously

Bài tập 8

1. A 2. A 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. B 10. C 11. C 12. A 13. B 14. A 15. C 16. B 17. A 18. A 19. A 20. A 21. B 22. A 23. C 24. A 25. B

Trên đây là bảng nắm tắt kỹ năng về trạng từ và các dạng bài xích tập về trạng tự liên quan. Hy vọng bài viết này để giúp bạn nắm vững ngữ pháp về trạng từ và áp dụng vào bài tập một cách nhuần nhuyễn nhất nhé. Chúc các bạn học tốt.