Bài Tập Trọng Âm Có Đáp Án Violet

     

Định nghĩa, cách nhận thấy trọng âm sinh hoạt âm tiết sản phẩm công nghệ 1, 2, 3 và quy tắc nhận trọng âm trong giờ đồng hồ anh kèm bài xích tập trọng âm bao gồm đáp án không thiếu và chính xác nhất. Ví dụ xem trên đây.Bạn đã xem: bài xích tập trọng âm bao gồm đáp án violet

Trọng âm trong tiếng anh là gì?

Không phải ngữ điệu nào cũng có trọng âm ví dụ: giờ đồng hồ Nhật, giờ đồng hồ Pháp tốt tiếng Việt. Còn với tiếng Anh, trọng âm của một từ chính là chìa khóa để hiểu và giao tiếp thành công. Người bản ngữ thực hiện trọng âm cực kỳ tự nhiên, trong lúc đây lại là trở ngại với những người vốn có tiếng chị em đẻ là ngôn ngữ không tồn tại trọng âm. Trong giờ Anh, trọng âm của từ chưa phải là chọn lọc ngẫu nhiên. Bạn không thể nhận trọng âm vào bất kể chỗ nào chúng ta thích.

Bạn đang xem: Bài tập trọng âm có đáp án violet

Dấu hiệu nhận biết từ thừa nhận trọng âm

Trọng âm lâm vào âm tiết đồ vật nhất

Hầu hết danh từ cùng tính từ tất cả 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết lắp thêm nhất.

Ví dụ:

Danh từ: PREsent, EXport, CHIna, TAbleTính từ: PREsent, SLENder, CLEver, HAPpy

Đối với động từ nếu như âm tiết thứ hai chứa nguyên âm ngắn và dứt không nhiều hơn thế một phụ âm thì trọng âm sẽ lâm vào tình thế âm tiết sản phẩm nhất.

Ví dụ: ENter, TRAvel, Open...

Các rượu cồn từ bao gồm âm tiết cuối đựng ow thì trọng âm cũng rơi vào tình thế âm tiết đầu.

Ví dụ: FOllow, BOrrow...

Các hễ từ 3 âm tiết gồm âm máu cuối không nguyên âm nhiều năm hoặc nguyên âm song hoặc hoàn thành nhiều rộng một phụ âm thì âm huyết đầu nhấn trọng âm.

Ví dụ: PAradise, EXercise


*

Trọng âm vào âm tiết máy hai

Hầu hết rượu cồn từ tất cả 2 âm huyết thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết trang bị 2.

Ví dụ: to preSENT, lớn exPORT, lớn deCIDE, to lớn beGIN

Nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài, nguyên âm song hoặc hoàn thành với nhiều hơn một phụ âm thì âm ngày tiết đó thừa nhận trọng âm.

Ví dụ: proVIDE, proTEST, aGREE...

Xem thêm: Cách Làm Hình Nền Bằng Video Tiktok Làm Hình Nền Điện Thoại Có Nhạc

Đối với hễ từ 3 âm ngày tiết quy tắc đã như sau: nếu như âm máu cuối chứa nguyên âm ngắn hoặc dứt không nhiều hơn thế một nguyên âm thì âm tiết thứ hai sẽ dìm trọng âm.

Ví dụ: deTERmine, reMEMber, enCOUNter...

Trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm thứ hai tính từ bên dưới lên

Những từ có tận cùng bởi –ic, -sion, tion thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai tính từ bên dưới lên. Ví dụ:

Những từ tất cả tận cùng bằng –ic: GRAphic, geoGRAphic, geoLOgic...Những từ bao gồm tận cùng bởi -sion, tion: suggestion, reveLAtion...

Ngoại lệ: TElevision gồm trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết thứ nhất.

Trọng âm lâm vào cảnh âm tiết vật dụng 3 từ bên dưới lên

Các trường đoản cú tận cùng bằng –ce, -cy, -ty, -phy, –gy thì trọng âm đều lâm vào tình thế âm tiết sản phẩm công nghệ 3 từ bên dưới lên:

Ví dụ: deMOcracy, dependaBIlity, phoTOgraphy, geOLogy

Các từ tận cùng bằng –ical cũng có trọng âm rơi váo âm tiết máy 3 tính từ dưới lên.

Ví dụ: CRItical, geoLOgical

Từ ghép (từ tất cả 2 phần)Đối với những danh tự ghép trọng âm lâm vào tình thế phần đầu: BLACKbird, GREENhouse...Đối với những tính từ ghép trọng âm rơi vào tình thế phần sản phẩm công nghệ 2: bad-TEMpered, old-FASHioned...Đối với các động trường đoản cú ghép trọng âm lâm vào tình thế phần đồ vật 2: to OVERcome, to overFLOW...

Quy tắc dấn trọng âm trong giờ đồng hồ anh

Trọng âm trong tiếng Anh có tương đối nhiều quy tắc, bởi vì vậy một số bạn sợ hãi là sẽ không còn thể nhớ hết được. Mặc dù nhiên các bạn cũng đừng băn khoăn lo lắng quá bởi các quy tắc này cũng không thực sự khó nhớ, và thay vày nhớ quy tắc, chúng ta sẽ học giải pháp nhớ ví dụ của các quy tắc này.

Từ đó, họ dễ dàng suy ra phương pháp và áp dụng cho các từ khác, kể cả những từ chưa lúc nào gặp. Vớ nhiên họ cũng buộc phải nhớ thêm một số trong những từ quan trọng đặc biệt (exceptional) vì chưng đi thi hầu như từ này giỏi được hỏi. Cơ mà để biết đông đảo từ làm sao là quánh biệt, chúng từ phải biết những từ như thế nào tuân theo phép tắc trước.

Xem thêm: Far-Fetched Là Gì - Từ Điển Anh Việt Far

Lưu ý: các phụ tố ko làm ảnh hưởng đến trọng âm câu: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish, -less, -ment, -ous. Các phụ tố phiên bản thân nó nhận trọng âm câu: -ain(entertain), -ee(refugee,trainee), -ese(Portugese, Japanese), -ique(unique), -ette(cigarette, laundrette), -esque(picturesque), -eer(mountaineer), -ality (personality), -oo (bamboo), -oon (balloon), -mental (fundamental)

Ngoại lệ: COffe, comMITtee, ENgine

Trong những từ có những hậu tố dưới đây, trọng âm được đặt ở âm máu ngay trước hậu tố: -ian (musician), - id (stupid), -ible (possible), -ish (foolish), -ive (native), -ous (advantageous), -ial (proverbial, equatorial), -ic (climatic), -ity (ability, tranquility).

Bài tập trọng âm trong tiếng anh tất cả đáp án

I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others:

1. A. Nature b. Change c. Gravity d. Basic

2. A. Darkness b. Warmth c. Market d. Remark

3. A. Trays b. Says c. Bays d. Days

4. A. Knees b. Papers c. Trees d. Bats

5. A. Because b. Nurse c. Horse d. Purpose

6. A. Marriage b. Mas sa c. Collage d. Shortage

7. A. Enough b. Tough c. Laugh d. Though

8. A. Breathe b. With c. Thermal d. Clothing

9. A. Education b . Individual c. Procedure d. Producti

10. A. Released b. Pleased c. Passed d. Housed

11. A. Helped b. Struggled c. Remarked d. Watched

12. A. Airports b. Suitcases c. Things d. Calculators

13. A. Fills b. Adds c. Stirs d. Lets

14. A. Cease b. Chase c. Increase d. Raise

15. A. Shops b. Notes c. Mouths d. Books

Đáp án :I. 1c, 2b, 3b, 4d, 5a, 6b, 7d, 8c, 9c, 10b, 11b, 12a, 13d, 14d, 15c, 16d, 17c, 18b, 19d, 20d

tu khoa:

bài tập trọng âm giờ đồng hồ anh thi đại họcbài tập trọng âm bao gồm đáp án violetbài tập trọng âm giờ anh lớp 9tài liệu trọng âm giờ đồng hồ anhbài tập trọng âm tiếng anh lớp 6bài tập trọng âm giờ đồng hồ anh lớp 8bài tập trọng âm tiếng anh lớp 7bài tập trọng âm trong tiếng anh