Bai

     

Sau lúc học chấm dứt lớp bồi dưỡng liên tiếp GVPT năm 2021, thầy cô sẽ cần làm bài bác thu hoạch về nội dung tôi đã học tập được.

Bạn đang xem: Bai

Theo quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT, mỗi giáo viên triển khai chương trình tu dưỡng thường xuyên đảm bảo an toàn thời lượng sau:

Chương trình bồi dưỡng 01: khoảng chừng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học).Chương trình bồi dưỡng 02: khoảng tầm 01 tuần/năm học tập (khoảng 40 tiết/năm học).Chương trình bồi dưỡng 03: 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học).

Theo đó, giáo viên tự chọn những module yêu cầu bồi dưỡng tương xứng với nhu yếu phát triển phẩm chất, năng lượng nghề nghiệp của cá nhân trong từng năm bảo đảm an toàn thời lượng theo quy định. Mời thầy cô thuộc tham khảo nội dung bài viết dưới phía trên của thietkewebshop.vn để hoàn hiện bài xích thu hoạch BDTX của mình đúng, đủ văn bản yêu cầu:


Bài thu hoạch BDTX thầy giáo theo Thông tư 17

Bài thu hoạch bồi dưỡng liên tiếp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Bài thu hoạch bồi dưỡng liên tiếp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Phẩm chất nhà giáo

Chuyên môn nghiệp vụ


Xây dựng môi trường giáo dục

Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và làng mạc hội


Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 2021

UBND..........TRƯỜNG...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Năm học..............

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: ................................................................ Giới tính: ....................

2. Tháng ngày năm sinh: .......................... Năm vào ngành giáo dục: ...............

3. Chuyên môn chuyên môn: ..........................

4. Chức vụ: ..........................................

Xem thêm: Bộ Phụ Kiện Máy Hút Sữa Unimom Hà Nội Uy Tín, Phụ Kiện Thay Thế Máy Hút Sữa Unimom

5. Nhiệm vụ được phân công: ...............................................................................

II. NỘI DUNG THU HOẠCH BDTX NĂM HỌC ............

1. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN (Trình bày việc học tập và tiến hành các văn bản bồi dưỡng tiếp tục dựa trên kế hoạch BDTX của cá thể đã được Hiệu trưởng phê duyệt: Đạt hiệu quả như thay nào, rút tay nghề được gì?)

Nội dung 1 (30 tiết)Nội dung 2 (30 tiết)Nội dung 3 (60 tiết)

(Nêu đầy đủ 04 module nghiên cứu, học tập)

2. BÀI HỌC gớm NGHIỆM

III. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG HỌC TẬP NĂM HỌC 2020 - 2021 (ghi mã module, tên của 04 module trong tư liệu BDTX so với nội dung 3).

.........., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI VIẾT

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX

1. Gia sư tự tiến công giá, xếp loại: (theo các tiêu chí sau)

Nội dung 1 (10 điểm)Nội dung 2 (10 điểm)Nội dung 3 (10 điểm)
Tiếp thu kiến thức và kỹ năng và kỹ năng (5đ)Vận dụng kiến thức (5đ)Tiếp thu kỹ năng và kiến thức và kĩ năng (5đ)Vận dụng kỹ năng (5đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)
Điểm ND 1:Điểm ND 2:Điểm mức độ vừa phải ND 3:
Điểm TB BDTXXếp loại:

2. Ban lãnh đạo đánh giá, xếp loại:

Nội dung 1 (10 điểm)Nội dung 2 (10 điểm)Nội dung 3 (10 điểm)
Tiếp thu kiến thức và khả năng (5đ)Vận dụng kiến thức và kỹ năng (5đ)Tiếp thu kỹ năng và kỹ năng (5đ)Vận dụng kỹ năng (5đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)
Điểm ND 1:Điểm ND 2:Điểm vừa phải ND 3:
Điểm TB BDTXXếp loại:

.........., ngày........ Tháng........ Năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Nội dung của bài xích thu hoạch tu dưỡng thường xuyên

Theo Thông bốn 17, lịch trình bồi dưỡng số 1 và 2 rất có thể cắt bớt nhưng riêng rẽ với chương trình số 3 cần thiết cắt giảm thời lượng bồi dưỡng.

Chương trình bồi dưỡng 3 là chương trình bồi dưỡng chứa 15 module chính, với lịch trình này thì yêu mong mỗi thầy giáo sẽ lựa chọn 1 hoặc một vài module phù hợp đảm bảo an toàn bồi dưỡng đúng nhu cầu thực tế của từng cá nhân cũng như theo yêu thương cầu, giải đáp của cơ sở giáo dục đào tạo mà vẫn bảo đảm thời lượng tu dưỡng theo quy định. Dưới đấy là là 1 số ít chủ đề:

- chủ đề về Phẩm hóa học nhà giáo sẽ có 4 module đó là:

Nâng cao phẩm hóa học đạo đức công ty giáo trong bối cảnh hiện nayXây dựng phong cách của thầy giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông trong toàn cảnh hiện nayPhát triển trình độ chuyên môn của phiên bản thân.

- chủ đề về trình độ chuyên môn nghiệp vụ sẽ bao gồm 3 module:

Xây dựng chiến lược dạy học tập và giáo dục đào tạo theo hướng trở nên tân tiến phẩm chất, năng lượng học sinh.Sử dụng cách thức dạy học cùng giáo dục cách tân và phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh.Kiểm tra, review học sinh trong số cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông theo hướng cải cách và phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

- chủ thể về Xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục bao gồm 4 module:

Tư vấn và cung cấp học sinh trong chuyển động dạy học với giáo dụcXây dựng văn hóa truyền thống nhà trường trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thôngThực hiện quyền dân công ty trong công ty trường trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thôngThực hiện và thi công trường học tập an toàn, chống chống đấm đá bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

Xem thêm: Bảng Giá Thay Pin Iphone 8 Chính Hãng Fpt, Thông Tin Mới Nhất Về: Thay Pin Iphone


- chủ thể về phát triển mối tình dục giữa bên trường, mái ấm gia đình và thôn hội thì tất cả 5 module là:

Tạo dựng mọt quan hệ hợp tác và ký kết với cha mẹ học sinh và các bên liên quan trong hoạt động dạy học với giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.Phối hòa hợp giữa nhà trường, gia đình và xóm hội nhằm thực hiện chuyển động dạy học tập cho học viên trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và làng hội để tiến hành giáo dục đạo đức, lối sinh sống cho học sinh trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.Nâng cao năng lượng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông.Ứng dụng công nghệ thông tin, khai quật và áp dụng thiết bị công nghệ trong dạy học với giáo dục học sinh trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.
Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về