BÀI TOÁN ĐẾM HÌNH TAM GIÁC

     

Bạn đã xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và mua ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (167.87 KB, 8 trang )
Bạn đang xem: Bài toán đếm hình tam giác

BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Bài1 Điền số tương thích vào chỗ chấm.Có : ..........................hình tam giácBài 2: Hình mặt có:- . . . . . . . . . . Hình tam giác.- . . . . . . . . . . . .. Hình vuôngBài 3: Hình bên gồm mấy hình vuông?Có . . . . . . . . . . . . . . . Hình vuông.Có . . . . . . . . . . . . . . . Hình chữ nhật.Bài 4a) Có........ Hình tròn.b) gồm ....... Hình tam giác.c) có ….. Hình vuông.Bài 5 trong hình bên dưới đâya/b/Có …… hình tam giácBài 6: Khoanh vào vần âm trước ý trả lời đúng:Hình bên bao gồm số hình tam giác là:Có …… hình vuông
BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1A. 4B. 5C. 6Bài 7: Hình vẽ bên có:...... Hình tam giác....... Hình vuông......hình chữ nhậtBài 8:Hình vẽ mặt có:- Có………hình tam giác- Có………hình vuôngBài 9: Hình vẽ mặt có:- Có………hình tam giác- Có………hình vuông- có ......... .hình chữ nhậtCâu 10 . Trong hình dưới đây có mấy hình vuông?- Có………hình vuôngBài 11: Hình bên có:- . . . . . . . . . . . . . . Hình tam giác.- . . . . . . . . . . . . . . Hình vuôngBài 12: Hình mặt có:- . . . . . . . . . . . . . . Hình tam giác.- . . . . . . . . . . . . . . Hình vuông
BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Bài 13: Hình bên có:- gồm ……… hình vuông- tất cả ……… hình tam giácBài 14: Hình mặt có:Có ……… hình vuông Có ………hình chữ nhật. Gồm ……… hình tam giácBài 15: Hình dưới cóab/Có …… hình tam giácCó …… hình vuôngBài 16 Vẽ thêm một quãng thẳng để sở hữu 3 hình tam giác.Bài 17 Vẽ thêm một đoạn thẳng để sở hữu 2 hình tam giác.Bài 18: Hình mặt có:Có ……… hình vuôngCó ……… hình tam giácBÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Bài 19 Kẻ thêm một đoạn thẳng để có 3 hình
tam giác.Bài đôi mươi Hình bên có:Có ……… hình vuôngCó ……… hình tam giácBài 21 Hình bên có:…… đoạn thẳng, đó là: ……………ANB………………………………………………….………………………………………………….…… điểm, đó là: …………………………………….……… hình tam giác, kia là:DC.………………………..............................................................................................Bài 22 vào hình mặt :a) có ……… hình tam giác.Câu 23 trong hình bên :a) gồm ……… hình tam giác.
b) gồm …….. Hình vuông.b) gồm …….. Hình vuông.BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Bài 24 mẫu vẽ bên có :a) ………… hình tam giác?b) bao gồm …… hình vuông.Có …… hình tam giác.Bài 25a)b)Trong hình vẽ bên có:……….. Hình vuông.……….. Hình tam giác.Bài 26 Viết số phù hợp vào khu vực chấm:Trong hình vẽ mặt có:a)……….. Hình vuông.b)……….. Hình tam giác.Bài 27Hình dưới đây:Có ……….. Hình tam giác
Có ……….. đoạn thẳngBài 28: từng hình vẽ tiếp sau đây có bao nhiêu đoạn trực tiếp ?BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Có ........ đoạn thẳngCó ........ đoạn thẳngBài 30: Vẽ thêm một đoạn thẳng nhằm có:- Một hình vuông và một hình tam giác ?Bài 31: Vẽ đoạn thẳng MN có độ nhiều năm 8 cm?......................................................................................................................................................................................................................................................Bài 32.Hình vẽ bên có : ……… hình tam giácBài 33.Viết số tương thích vào khu vực chấm :Hình vẽ bên gồm : ............... Hình tam giác................ Hình tròn................ Hình vuôngBài 34:a, có bao nhiêu hình chữ nhật ?Có toàn bộ số hình chữ nhật là .......………
hình vuông………hình trònBÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1b, tất cả bao nhiêu hình tam giác ?Có tất cả số hình tam giác là .......Bài 35.Điền số tương thích vào khu vực chấm.Hình tiếp sau đây có: ........... Hình chữ nhật:............hình tam giácBài 36.Hình bên gồm :a. 4 hình tam giácb. 5 hình tam giácc. 6 hình tam giácd. 7 hình tam giácBài 37.Hình bên tất cả :a. 4 hình tam giácb. 5 hình tam giácc. 6 hình tam giácd. 7 hình tam giáce. 10 tam giácBài 38.Viết số tương thích vào chỗ chấm hình mẫu vẽ bên gồm ?- ………………………..hình tam giác ?- ………………………..hình vuông ?


Xem thêm: Hạt Dổi Rừng Có Tác Dụng Gì, Vì Sao Lại Được Mọi Người Yêu Thích Sử Dụng

Bài 39 Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm:BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Hình ................Hình ................Hình ....................Bài 40.cho hình vẽa. Trong hình tất cả bao nhiêu hình vuông? Có…..Hìnhvuôngb. Trong hình có bao nhiêu hình tam giác? Có…..Hìnhtam giác


*
bài bác giảng 200 bài toán năng khiếu lớp 1 1 839 11
*
tư liệu 200 bài toán năng khiếu sở trường lớp 1 17 940 16
*
Tài liệu bài xích toán dành riêng cho lớp 1 11 575 0
*
sáng tạo độc đáo kinh nghiệm giải các bài toán điển hình lớp 4 bằng phương thức dùng sơ đồ đoạn trực tiếp 8 699 4
*
CÁC bài bác TOÁN điển HÌNH lớp 5 cùng PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy 14 605 0


Xem thêm: Trình Bày Các Đặc Điểm Cấu Tạo Chủ Yếu Của Dạ Dày, Trình Bày Đặc Điểm Cấu Tạo Chủ Yếu Của Dạ Dày

*
SKKN sáng tạo độc đáo kinh nghiệm GIẢI những bài TOÁN điển HÌNH lớp 4 BẰNG “PHƯƠNG PHÁP DÙNG sơ thiết bị đoạn THẲNG 27 502 1