Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 cá nhân

     

Bản khẳng định tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực của Đảng viên là căn cứ để tấn công giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Từng cán bộ, đảng viên phải làm 02 bạn dạng cam kết, 1 bạn dạng cá nhân giữ, 1 phiên bản chi ủy lưu. Hoàn toàn có thể tham khảo cách viết phiên bản cam kết như sau:


*
Mục lục bài xích viết

 

ĐẢNG BỘ:THỊ TRẤN PHÚ MỸ  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM chi BỘ: TỔ DÂN PHỐ 2  --------------- --------

Phú Mỹ, ngày 25 mon 8 năm 2017

BẢN CAM KẾTTU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2017

 

 

Đơn vị công tác: Tổ dân phố 2

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ bao gồm quyền, đoàn thể:

Sinh hoạt tại bỏ ra bộ: Tổ dân phố 2

1. Về tư tưởng chính trị

- bạn dạng thân luôn luôn trung thành, kiên định với công ty nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng hcm và đường lối đổi mới của Đảng. Cửa hàng triệt tốt điều lệ Đảng với nghị quyết các cấp;

- luôn luôn chấp hành xuất sắc chủ trương chế độ Đảng, pháp luật ở trong nhà nước;

- luôn luôn tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình cùng quần chúng nhân dân chấp hành với thực hiện tốt các phép tắc pháp luật, nhà trương thay đổi và chế độ của Đảng với Nhà nước, không có thể hiện suy thoái về tư tưởng thiết yếu trị, “ từ bỏ diễn biến”, “tự gửi hóa”.

Bạn đang xem: Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 cá nhân

2. Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống

- Bản thân luôn luôn rèn luyện, tu dưỡng cùng không xong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh";

- Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực;

- Giữ gìn tứ cách, phẩm hóa học đạo đức bí quyết mạng. đẩy mạnh tính đón đầu và gương chủng loại trong công tác làm việc và cuộc sống, trong đương đầu chống công ty nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí;

- Chấp hành phương tiện của Ban chấp hành tw về phần lớn điều Đảng viên không được làm;

- ko có biểu thị suy thoái về đạo đức lối sống.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ;

- Đổi mới cách thức và lề lối làm việc;

- Chấp hành với bảo vệ, tuyên truyền, tải cán bộ, đảng viên, mái ấm gia đình và nhân dân tiến hành đường lối, quan tiền điểm, nhà trương nghị quyết của Đảng, pháp luật của phòng nước;

- tích cực và lành mạnh học tập cải thiện trình độ và năng lượng công tác; 

- kết thúc tốt chức trách, trách nhiệm được giao. 

4. Về tổ chức triển khai kỷ luật

- Thực hiện nay nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, đi đầu triển khai nền nếp, chính sách sinh hoạt Đảng.

Xem thêm: Và Gió Thì Gió Cứ Bay Về Trời, Lời Bài Hát Buồn Thì Cứ Khóc Đi (Lyrics)

5. Về xung khắc phục, thay thế những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên thời điểm cuối năm 2017

- bạo dạn trong đương đầu phê bình và tự phê, tranh đấu với các thể hiện chia rẽ, cục bộ;

- Sẵn lòng lắng nghe những ý kiến góp sức phê bình của quần chúng nhân dân, của người cùng cơ quan và cung cấp trên;

- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ yếu sách, pháp luật của nhà Nước và các nội quy, quy chế, phép tắc của địa phương;

- Luôn có thái độ cầu thị trong bài toán nhận với sửa chữa, hạn chế và khắc phục khuyết điểm.

6. Về kế hoạch hành động thực hiện nay Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần trang bị XV:

- Thực hiện nghiêm lao lý của Ban Chấp hành trung ương về những điều Đảng viên không được làm;

- Tuyên truyền đi lại nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật ở trong nhà nước, phương tiện của địa phương.

Xem thêm: Album Nhac Phat Giao Huynh Nguyen Cong Bang, Album Nhạc Phật Giáo: Huỳnh Nguyễn Công Bằng

Bản cam kết này bên cạnh đó là nội dung kế hoạch hành động của bản thân nhằm tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, nhận xét xếp loại cán bộ, đảng viên thời điểm cuối năm 2017.