Bản Tự Kiểm Điểm Chuyển Sinh Hoạt Đảng

     

Khi chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải làm bạn dạng kiểm điểm để tổ chức Đảng mới có địa thế căn cứ quản lý. Dưới đó là mẫu phiên bản kiểm điểm Đảng viên gửi sinh hoạt Đảng.

Bạn đang xem: Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng2. Chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên bắt buộc khai mọi gì?

Do đưa sinh hoạt Đảng là vấn đề Đảng viên đề nghị chuyển mang đến sinh hoạt tại cửa hàng Đảng khác nên lúc chuyển ở Đảng, Đảng viên cần phải làm đối chọi xin đưa sinh hoạt Đảng cũng tương tự làm bản tự kiểm điểm Đảng viên.

Dưới đây là biểu mẫu ráng thể:

2.1 mẫu mã Đơn xin gửi sinh hoạt Đảng


Tải về
Sửa/In biểu mẫu

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi: - chi ủy bỏ ra bộ ……………………………………

- Đảng ủy ……………………………………………..

Tên tôi là: ....................................................................................................

Sinh ngày: …………………….. Tại: …………………………………….……

Quê quán: ……………………………………………………………….………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Nơi ở hiện tại nay:…………………………………………………………………..

Công câu hỏi hiện nay: …………………………………………………………….

Vào Đảng ngày: ………………. Xác định ngày: …………………............

Nay tôi làm 1-1 này đề nghị Chi ủy đưa ra bộ … trực ở trong Đảng bộ … thuận tình cho tôi chuyển sinh hoạt Đảng về bỏ ra bộ … nằm trong Đảng cỗ …

Lý do: …………………………………………………………………………….

Rất mong muốn Chi cỗ và Đảng ủy coi xét, chấp nhận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…., ngày……tháng…….năm………

Người có tác dụng đơn

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........., ngày .... Tháng .... Năm .......

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:

- đưa ra uỷ bỏ ra bộ...................................................................

- Đảng uỷ...........................................................................

Tên tôi là: ............. Sinh ngày ....... Tháng ....... Năm .......

Xem thêm: Màn Khung Xếp Gọn Ở Hà Nội, Cách Để Bạn Mua Tốt Và Chất Lượng Hơn

Nơi ở hiện tại nay: ...................................................................

Vào Đảng cộng sản nước ta ngày ngày ....... Mon ....... Năm..........

Tại bỏ ra bộ: ............................................................

Chính thức ngày: ................................. Tại đưa ra bộ: ..........................

Hiện đang công tác làm việc và ngơi nghỉ tại chi bộ: .....................................

Căn cứ tiêu chuẩn, trọng trách của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau: ....................................................

1. Về tư tưởng chính trị: ...................................................................

2. Về đạo đức, lối sống: …………………………………………………

3. Về tiến hành nhiệm vụ được giao: …………………………………

4. Về tổ chức triển khai kỷ luật: ……………………………………………………

5. Về khuyết điểm: ………………………………………………………

Trên phía trên là bạn dạng tự kiểm điểm của tớ trong quá trình sinh hoạt đảng tại bỏ ra bộ…, Đảng bộ… Nay, tôi xin được gửi sinh hoạt Đảng đến chi bộ…, Đảng bộ….

Kính ao ước chi ủy bỏ ra bộ …, Đảng ủy .... Tạo điều kiện cho tôi được đưa sinh hoạt Đảng đến đơn vị mới.

Tôi xin hứa luôn luôn phấn đấu thực hiện giỏi nhiệm vụ Đảng viên, xứng danh là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

NHẬN XÉT CỦA đưa ra UỶ đưa ra BỘ

…………………………………………………………………………………………

Ngày……tháng……năm…

T/M chi ỦY

BÍ THƯ

ĐẢNG UỶ …………………… XÁC NHẬN…………….

Xem thêm: Review Sách Bơ Đi Mà Sống Mèo Xù, Bơ Đi Mà Sống

Chữ ký đồng chí: ……………………………………………………

……………., ngày…… tháng…… năm…

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ


Trên đó là mẫu bản kiểm điểm Đảng viên đưa sinh hoạt Đảng cập nhật mới nhất. Giả dụ còn thắc mắc, người hâm mộ vui lòng tương tác 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.