Product was successfully added to your shopping cart.

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ WEB TRỌN GÓI CỦA IUL

 

 • START
 • 1 tên miền .vn
 • Dung lượng 750 MB
 • Băng thông 15GB
 • Giao diện trên thietkewebshop.vn
 • Tùy chỉnh giao diện
 • 1 ngôn ngữ
 • +1 mẫu logo
 • +1 banner
 • +5 Email tên miền
 • Responsive
 • Thanh toán trực tuyến
 • Google Map
 • Tối ưu SEO
 • Icon mạng xã hội
 • Live chat
 • Tư vấn SEO
 • Google Analytics
 • Phí duy trì

  1.299.000 VND/ năm

 • TỔNG CHI PHÍ

   

  3.999.000 VND

 • ĐĂNG KÝ
 • PROFESSIONAL
 • 1 tên miền .vn
 • Dung lượng 1000 MB
 • Không giới hạn băng thông
 • Giao diện trên thietkewebshop.vn
 • Tùy chỉnh giao diện
 • 1 ngôn ngữ
 • +1 mẫu logo
 • +2 banner
 • +10 Email tên miền
 • Responsive
 • Thanh toán trực tuyến
 • Google Map
 • Tối ưu SEO
 • Icon mạng xã hội
 • Live chat
 • Tư vấn SEO
 • Google Analytics
 • Phí duy trì

  1.599.000 VND/ năm

 • TỔNG CHI PHÍ

   

  5.999.000 VND

 • ĐĂNG KÝ
 • ULTIMATE
 • 1 tên miền .vn
 • Dung lượng 1400 MB
 • Không giới hạn băng thông
 • Giao diện khách hàng lựa chọn
 • Tùy chỉnh giao diện
 • 2 ngôn ngữ
 • +3 mẫu logo
 • +3 banner
 • +20 Email tên miền
 • Responsive
 • Thanh toán trực tuyến
 • Google Map
 • Tối ưu SEO
 • Icon mạng xã hội
 • Live chat
 • Tư vấn SEO
 • Google Analytics
 • Phí duy trì

  2.099.000 VND/ năm

 • TỔNG CHI PHÍ

   

  11.999.000 VND

 • ĐĂNG KÝ
 • VIP
 • 1 tên miền .vn
 • Dung lượng 3000 MB
 • Không giới hạn băng thông
 • Giao diện mới theo yêu cầu
 • Tùy chỉnh giao diện
 • 2 ngôn ngữ
 • +5 mẫu logo
 • +5 banner
 • +30 Email tên miền
 • Responsive
 • Thanh toán trực tuyến
 • Google Map
 • Tối ưu SEO
 • Icon mạng xã hội
 • Live chat
 • Tư vấn SEO
 • Google Analytics
 • Phí duy trì

  3.299.000 VND/ năm

 • TỔNG CHI PHÍ

   

  14.999.000 VND

 • ĐĂNG KÝ