Bảng Giá Dịch Vụ Bảo Trì Website

Hạng mụcChi phíNội dung
Backup cơ sở dữ liệu Liên hệ Backup định kì dữ liệu website
Kiểm tra hoạt động website Liên hệ Kiểm tra khả năng hoạt động của website
Phục hồi dữ liệu website Liên hệ Phục hồi lại các dữ liệu đã bị mất trên website
Bảo trì website định kì Liên hệKiểm tra hoạt động, tốc độ, bảo mật của website 
Đánh giá bảo mật Liên hệ Theo dõi, đánh giá khả năng bảo mật của website
Các sản phẩm đã xem
No recently views items
Xóa tất cả