Product was successfully added to your shopping cart.

Bảng Giá Dịch Vụ Bảo Trì Website

Hạng mục Chi phí Nội dung
Backup cơ sở dữ liệu  Liên hệ  Backup định kì dữ liệu website
Kiểm tra hoạt động website  Liên hệ  Kiểm tra khả năng hoạt động của website
Phục hồi dữ liệu website  Liên hệ  Phục hồi lại các dữ liệu đã bị mất trên website
Bảo trì website định kì  Liên hệ Kiểm tra hoạt động, tốc độ, bảo mật của website 
Đánh giá bảo mật  Liên hệ  Theo dõi, đánh giá khả năng bảo mật của website