BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

     

Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 được thietkewebshop.vn sưu tầm với đăng tải, là biểu mẫu giáo dục được những nhà ngôi trường lập ra nhằm tổng kết lại quality giáo dục, unique học sinh trong suốt 1 năm học.

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao công tác chủ nhiệm lớp

Biên bản bàn giao chất lượng học sinh là chủng loại sử dụng thịnh hành tại các nhà trường mầm non, đái học, THCS, THPT... Vào dịp cuối năm để tổng kết lại unique giáo dục học sinh. Văn bản trong chủng loại biên bản bàn giao chất lượng giáo dục cần trình bày các thông tin cơ bạn dạng như: thông tin giáo viên bàn giao, văn bản bàn giao, số học tập sinh, tình trạng chung của lớp, bàn giao unique giáo dục học sinh, tác dụng các môn học tập và hoạt động giáo dục.... Mời các bạn tham khảo và cài về.


Biên bản bàn giao chất lượng học sinh


1. Biên bản bàn giao unique giáo dục số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc---------------

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAOCHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP DƯỚI LÊN LỚP TRÊN

NĂM HỌC 20…. – 20……….

Hôm nay, vào lúc..... Giờ......, ngày …../ 05/ 20......, trên trường tiểu học thị trấn ..........................

Chúng tôi bao gồm có:

1. Bên bàn giao: .................................. GVCN lớp: 1D năm học 20......-20......

2. Bên nhận bàn giao: ...........................GVCN lớp: 2d năm học tập 20......-20......


3. Với sự tận mắt chứng kiến của bgh nhà trường.

Hai bên thực hiện nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh tự lớp dưới lên lớp trên, cùng với nội dung ví dụ sau:

A. SỐ LƯỢNG

Tổng số học sinh

Học sinh dân tộc

HS

khuyết tật

HS bao gồm HCKK

Số lượng

nữ

Số lượng

nữ

B. CHẤT LƯỢNG

TSHS

Kiến thức

Năng lực

Phẩm chất

Đạt

Đạt

Đạt

* unique cụ thể môn Toán - giờ Việt

TSHS

TOÁN

TIẾNG VIỆT

Điểm

9-10

Điểm

7-8

Điểm

5-6

Dưới 5

Điểm

9-10

Điểm

7-8

Điểm

5-6

Dưới 5

C. ĐÁNH GIÁ phổ biến VỀ TÌNH HÌNH CỦA LỚP

1. Ưu điểm:

- Đa số học viên đều đọc cùng viết tạm ổn.

- Đa số học viên ngoan, đang biết đến lớp đều và đúng giờ, bao gồm ý thức tiếp thu kiến thức hơn.

- một số trong những em như: ………………… có chữ viết đẹp, trình bày sạch sẽ, cần chú ý để tạo điều kiện thi VSCĐ năm sau.

- Em …………… có công dụng thi đổ nước vào chai tốt.

2. Tiêu giảm và những điểm cần lưu ý

- Đa số học viên có yếu tố hoàn cảnh khó khăn, chưa được sự thân yêu nhiều từ phụ huynh.

- Một số học sinh con hiếu hễ như: …………….

- gồm trường phù hợp em …………. Có mẹ mất sớm phải tâm lí không tốt, cần được sự chỉ bảo ân cần, dịu nhàng.


- một số em thường mất tập trung khi tham gia học như: ………………………………

D. HỒ SƠ BÀN GIAO:

Bàn giao hồ nước sơ đánh giá học sinh theo cơ chế tại………………………..

1. Danh sách học sinh lên lớp và rèn luyện hè.

2. Học bạ: …………………. Quyển

3. Sổ theo dõi quality giáo dục:………..quyển

4. Bài kiểm tra định kì cuối năm học (Toán – tiếng Việt): ……………. Bài

5. Bài kiểm tra lại (nếu có): ………. Bài

6. Sổ liên lạc:………………. Quyển

Nay công ty chúng tôi nhất trí bàn giao unique học sinh cuối năm với tình hình chất lượng nói trên. Mặt nhận bàn giao phụ trách về tình hình học viên lớp mình tính từ lúc năm học mới.

Biên phiên bản này được lập thành 3 phiên bản cho mặt bàn giao, bên nhận bàn giao và lưu vào hồ nước sơ của nhà trường.

Biên bạn dạng hoàn thành vào mức .... Giờ........... , cùng ngày.

BÊN BÀN GIAO

(Ký với ghi rõ bọn họ tên)

BÊN NHẬN BÀN GIAO

(Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

2. Biên bản bàn giao quality giáo dục số 2

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc.

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCNĂM HỌC............

Họ cùng tên giáo viên:.............................

Dạy lớp:…………… Năm vào ngành:..................

Nhiệm vụ được giao:...............................

Họ cùng tên cô giáo nhận bàn giao:..............................

*NỘI DUNG BÀN GIAO

I- TÌNH HÌNH HỌC SINH

Sĩ số:…………..Nam:…………Nữ..........

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1) Đánh giá bán định kì về học tập tập

MÔNSĨ SỐTỪ 5 ĐIỂM ĐẾN 10 ĐIỂMDƯỚI 5 ĐIỂM
(CHƯA HOÀN THÀNH)
HOÀN THÀNH TỐTHOÀN THÀNH
SL%SL%SL%
TIẾNG VIỆT
TOÁN
ANH VĂN
TIN HỌC
THỂ DỤC
MỸ THUẬT
ÂM NHẠC
THỦ CÔNG
ĐẠO ĐỨC
TNXH

2) Đánh giá định kì về năng lực

Tốt: ……………..Tỉ lệ:……….%
Đạt: ……………..Tỉ lệ:……….%
Cần núm gắng: ……….Tỉ lệ:……….%

3) Đánh giá bán định kì về phẩm chất
Tốt: ……………..Tỉ lệ:……….%
Đạt: ……………..Tỉ lệ:……….%
Cần cố kỉnh gắng: ……….Tỉ lệ:……….%

4) ngôn từ khác

- Số học viên học Hòa nhập: ………..

Xem thêm: So Sánh 2 Giai Đoạn Của Phong Trào Cần Vương, So Sánh Hai Giai Đoạn Của Phong Trào Cần Vương

- quy trình học tập từng môn học tập (Nêu những điểm nổi bật và còn hạn chế).............

- mức độ hiện ra và vạc triển năng lực (Nêu những điểm nhấn và còn hạn chế)..............

- quan hệ giao tiếp với bằng hữu và fan xung quanh lực ( Nêu những điểm nhấn và còn hạn chế)...................

III- KẾT LUẬN

Học sinh phổ thông

- dứt chương trình lớp …..; Được lên lớp…..: ………. Tỉ lệ:………..%

- Lên lớp thẳng:…………….

- khám nghiệm lại:………

- Khen thưởng

Xuất sắc: …………..Tiến bộ: …………..

IV- ĐỀ NGHỊ (nếu có):

Biên bạn dạng kết thúc thời gian ………..ngày………tháng………năm 2018

Giáo viên bàn giao

Giao viên dìm bàn giao

3. Biên bạn dạng bàn giao quality giáo dục số 3

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc.

BIÊN BẢN

BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC ………

* Thời gian: ……......... Giờ …….........phút, ngày …….........tháng …….........năm…………

* Địa điểm: Tại văn phòng ngôi trường ………………..

* Thành phần tham dự :

- Đại diện nhà trường có :

+ Đ/c ……….. - Phó Hiệu trưởng

+ Đ/c ……………. - CTCĐ trường

+ Đ/c………………..– TPT đội

- Đại diện tổ trình độ có:

+ Đ/c:........................................................................................................................................

- nhì giáo viên chủ nhiệm lớp và những giáo viên thuộc dạy vào lớp.

1. Đ/c...............................................................- GVCN lớp ... Năm học ………….

2. Đ/c.................................................................................................- GV nhận lớp năm học …

3. Đ/c................................................................................................. - GV dạy Môn Âm nhạc


4. Đ/c .................................................................................................- GV dạy môn Thể dục

5. Đ/c ................................................................................................. - GV dạy môn Mĩ thuật

6. Đ/c ................................................................................................. - GV dạy môn tiếng Anh

7. Đ/c ................................................................................................. - GV dạy môn Tin học

8. Đ/c .................................................................................................- GV dạy buổi 2

Hôm nay ban giám hiệu tiến hành họp cô giáo để xét học tập sinh hoàn thành chương lớp học, chấm dứt chương trình đái học và tổ chức bàn giao kết quả giáo dục lớp ......... Năm học …………. Lên lớp .........năm học ………….

* nội dung bàn giao rõ ràng như sau:

1. Bàn giao con số học sinh

Tổng số HS : ……......... Em.

+ Nữ : …….........em.

+ Nam: …….........em

+ Dân tộc: ……..............em (Nữ dân tộc: .............................)

+ Khuyết tật: ……..............em (tật gì? ……............).

+ Hộ nghèo: ……...........em

+ Cận nghèo: .............................

+ H/c éo le: …….........em

2. Bàn giao chất lượng giáo dục

+ quality bài bình chọn cuối năm

Môn học

Điểm 9 - 10

Điểm 7 - 8

Điểm 5 -6

Điểm dưới 5

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Tiếng Việt

Toán

Khoa học

Sử - Địa

Tin học

Tiếng Anh

+ quality các môn học

Môn học

HTT

HT

CHT

Ghi chú

SL

%

SL

%

SL

%

Tiếng Việt

Toán

THXH

(Khoa học)

Sử - Địa

Tin học

Tiếng Anh

Đạo đức

Kĩ thuật (Thủ công)

Thể dục

Âm nhạc

Mĩ thuật

+ unique về sự hình thành cải cách và phát triển năng lực, phẩm chất.

Tổng số HS

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

Ghi chú

SL

%

SL

%

SL

%


- kết thúc chương trình lớp học: ……....................em = ……......... %

- Chưa hoàn thành chương trình lớp học tập cần bồi dưỡng trong hè: ……......... Em = ……......... %

- Số học sinh được khen: ….....…......... Em = …….........%

Trong đó:

+ học sinh hoàn thành xuất sắc những nội dung học tập tập cùng rèn luyện: ..............................em.

+ học viên có thành tích bất chợt xuất: ...................................................em.

* thay thể:

STT

Họ cùng tên

Nội dung khen

Ghi chú

Trên phía trên là những số liệu cụ thể về kết quả giáo dục của lớp ........., năm học .............được ghi vào biên bản bàn giao chất lượng giáo dục cho giáo viên nhận lớp chủ nhiệm mới những năm học ..........và đã được sự thống nhất giữa giữa các bên: BGH nhà trường, giáo viên giao lớp và giáo viên nhận lớp, GV cùng dạy, Tổ siêng môn, Công đoàn, Đội.

Biên bản kết thúc vào lúc ……......... Giờ……......... Phút, cùng ngày. Biên bản này được lập thành 4 bản: GV nhận lớp giữ 1 bản; GV chuyển giao lớp duy trì 1 bản; Tổ chuyên môn giữ 1 bản; BGH giữ 1 bản.

.............., ngày ……......... tháng ……......... năm ......

Đại diện nhà trường

(Kí, ghi rõ họ và tên)

Đại diện tổ siêng môn

(Kí, ghi rõ họ và tên)

4. Biên phiên bản bàn giao chất lượng giáo dục số 4

PHÒNG GD&ĐT ……………….

TRƯỜNG ………………………

Số: ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

…………., ngày … tháng … năm .......

BIÊN BẢN

Bàn giao unique giáo dục

Thời gian bước đầu lúc: 8 giờ, ngày … tháng … năm.........

Địa điểm: chống truyền thống, trường ………………………………………..

Thành phần tham dự:

Bà ……………………………………, Hiệu trưởng, nhà tọaÔng ………………………………….., phường Hiệu trưởngBà ……………………………………, Văn thư – thủ quỹ, thư kí;Ông …………………………………..., tổng phụ trách đội;Ông, bà ………………………………..GVCN lớp……………….

Nội dung:

a) quality hai mặt giáo dục đầu xuân năm mới học.............

Tổng số học sinh giao đầu năm: ……..HS.

Học lực:

+ Giỏi:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Khá:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Kém:…. , tỉ lệ:…………..%

Hạnh kiểm:

+ Tốt:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Khá:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%

b) Chỉ tiêu công dụng hai mặt giáo dục đạt được thời điểm cuối năm ............

Học lực:

+ Giỏi:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Khá:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..%


+ Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Kém:…. , tỉ lệ:…………..%

Hạnh kiểm:

+ Tốt:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Khá:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%

Tôi xin khẳng định với Lãnh đạo đơn vị sẽ thực hiện trang nghiêm và nỗ lực đạt công dụng đề ra.

Biên phiên bản kết thúc cơ hội …..giờ…..phút, ngày … tháng 8 năm ......../.

Xem thêm: Xem Phim Dư Tội Hd Vietsub, Xem Phim Dư Tội Tập 1 Vietsub

THƯ KÍ

CHỦ TỌA

Hiệu trưởng

Mời độc giả cùng xem thêm tại mục giáo dục giảng dạy trong mục biểu chủng loại nhé.