BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2022

     

Mẫu biên bạn dạng họp hội đồng thi đua tán thưởng là mẫu mã được sử dụng phổ biến hiện giờ tại các cơ quan, tổ chức. Mời độc giả cùng tham khảo chi tiết và cài về biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng tại đây.

Bạn đang xem: Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng 2022

Biên phiên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng là 1 trong những tài liệu đặc trưng không thể thiếu tại các cuộc họp hội đồng bất kỳ dù là trên doanh nghiệp, công ty hay là cơ quan nhà nước, những nhà trường. Chủng loại được lập ra ghi lại tình tiết của cuộc họp, từ đó tàng trữ lại làm các đại lý để thực hiện các các bước trong đơn vị chức năng mình. Dưới đây là 2 mẫu mã Biên phiên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng sử dụng phổ biến hiện nay cùng phía dẫn phương pháp viết chi tiết. Các bạn cũng có thể tải về để áp dụng cho cơ quan, đơn vị chức năng của mình.


Biên phiên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng


1. Cách thức của điều khoản về thi đua, khen thưởng

Thi đua là chuyển động có tổ chức triển khai với sự gia nhập tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm mục tiêu phấn đấu đã đạt được thành tích tốt nhất có thể trong xây đắp và bảo đảm Tổ quốc.

Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng cùng khuyến khích bằng tác dụng vật chất đối với cá nhân, tập thể gồm thành tích trong kiến thiết và đảm bảo Tổ quốc.

Định nghĩa này được chế độ tại Khoản 1 với Khoản 2 Điều 3 mức sử dụng Thi đua tán dương năm 2003. Theo đó, thi đua, khen thưởng phải bảo đảm an toàn các phương pháp như sau:

– Về thi đua:


+ trường đoản cú nguyện, tự giác và công khai.

+ Đoàn kết, hợp tác và ký kết và thuộc phát triển.

– Về khen thưởng:

+ bao gồm xác, công khai, công bằng, kịp thời.

+ Một vẻ ngoài khen thưởng tất cả thể bộ quà tặng kèm theo nhiều lần cho một đối tượng, không tặng kèm thưởng nhiều vẻ ngoài cho một thành tích đạt được.

+ đảm bảo an toàn thống nhất về tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng.

+ Kết hợp ngặt nghèo động viên lòng tin với khuyến khích bằng tiện ích vật chất.

Danh hiệu thi đua được điều khoản quy định bao gồm: danh hiệu thi đua đối với cá nhân, với bạn bè và với hộ gia đình. Vào đó, mỗi loại thương hiệu thi đua sẽ có được những tên thương hiệu nhất định với tiêu chuẩn đạt được. Ví dụ:

– Về danh hiệu thi đua cá nhân có danh hiệu “chiến sĩ thi đua toàn quốc”, thương hiệu này được xét cho cá thể có thành tựu xuất sắc, tiêu biểu trong những cá thể có 02 lần tiếp tục đạt chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

– Về thương hiệu thi đua đồng minh có danh hiệu “cờ thi đua của chính phủ” sẽ được xét khuyến mãi cho hồ hết tập thể đạt được những tiêu chuẩn: (1) gồm thành tích hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu thi đua, trọng trách được giao trong thời điểm và là tập thể tiêu biểu xuất dung nhan trong toàn quốc; (2) là tập thể tiêu biểu vượt trội xuất sắc tuyệt nhất trong trào lưu thi đua của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; (3) nội bộ đoàn kết, tiên phong trong việc tiến hành tiết kiệm, kháng lãng phí, tham nhũng và những tệ nạn thôn hội khác.


– Về danh hiệu với hộ gia đình có thương hiệu “gia đình văn hóa”, xét tặng kèm cho đông đảo hộ gia đình đáp ứng được những tiêu chuẩn: (1) Gương chủng loại chấp hành công ty trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia phong trào địa phương; (2) mái ấm gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, giúp sức nhưng bạn trong cùng đồng; (3) lao rượu cồn sản xuất, gớm doanh, công tác, học tập tập bao gồm hiệu quả.

Ngoài ra còn nhiều thương hiệu khác nữa với đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh khác nhau, khách hàng cần tò mò sâu hơn hoàn toàn có thể tham khảo tại lý lẽ Thi đua tán thưởng năm 2003 và một số văn bạn dạng có tương quan khác.

2. Biên bản xét thi đua khen thưởng thời điểm cuối năm ngành tư pháp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc---------------

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Về vấn đề xét, ý kiến đề nghị khen thưởng ………… (1)

Thời gian: ……. Giờ đồng hồ ……. Phút, ngày .... Tháng .... Năm ....

Địa điểm: ………….

Hội đồng Thi đua - tán thưởng ...(2) ... Tiến hành họp xét, kiến nghị ….. (3)... Trình Hội đồng Thi đua - tâng bốc ngành bốn pháp xét, trình bộ trưởng liên nghành Bộ tư phá phường khen thưởng cho các tập thể, cá thể có kết quả xuất dung nhan (năm, bất chợt xuất, theo đợt, theo chuyên đề)

Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………………… , chủ tịch Hội đồng TĐKT.

Thư ký kết cuộc họp: Đ/c ………………………… , chức vụ: …………………………

Các member Hội đồng TĐKT cơ sở gồm thành viên tham gia (vắng đồng chí....), gồm những đồng chí:

1. Đ/c ……………………. Chức vụ: …………………… quản trị Hội đồng TĐKT;

2. Đ/c ……………………. Chức vụ: …………………… Phó quản trị Hội đồng TĐKT;

3. Đ/c ……………………. Chức vụ: …………………… Ủy viên;

4. Đ/c ……………………. Chức vụ: …………………… Ủy viên, thư ký Hội đồng.

Xem thêm: Đại Học Phí Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng, Học Phí Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 2020

Sau mặc nghe Chủ tịch Hội đồng tiệm triệt về tiêu chuẩn, đk và bắt tắt thành tựu của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng sẽ thảo luận, phân tích, đánh túi tiền tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua - khen thưởng …(2)... đang biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), hiệu quả nhất trí....%, ý kiến đề xuất ... .(3)... Trình bộ trưởng Bộ bốn pháp khen thưởng cho các tập thể, cá thể có tên sau:

STT

Tên cá nhân/ tập thể

Hình thức khen thưởng

Cuộc họp xong vào hồi.... Tiếng .... Phút, ngày .... Mon .... Năm ….

THƯ KÝ (k ý , ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG( ký, ghi rõ bọn họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ loại hình khen thưởng theo thành tích, theo lượt hoặc theo siêng đề… ..

(2) tên cơ quan, đơn vị đề nghị;

(3) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị


3. Biên phiên bản xét thi đua tâng bốc cuối năm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Về câu hỏi xét, ý kiến đề xuất khen thưởng những cá nhân có thành tựu xuất sắc năm ....

Thời gian: …… giờ…. Phút, ngày……… tháng…….. Năm……

Địa điểm:…………………………..

Nội dung: Hội đồng thi đua khen thưởng …………….(tên đối kháng vị)……….. Thực hiện họp xét, đề nghị………. (thủ trưởng cơ quan 1-1 vị)………. Xét tặng kèm danh hiệu………… với khen thưởng đến cá nhân, tập thể tất cả thành tích xuất sắc.

Chủ trì cuộc họp: Đồng chí ……………………. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.

Thư ký kết cuộc họp: Đồng chí………………….., chức vụ………………

Các member Hội đồng thi đua khen thưởng tất cả ……… thành viên tham dự (vắng…..), gồm những đồng chí:

1/ Đồng chí………… , chức vụ:……………, chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng

2/ Đồng chí……………, chức vụ:……………, Phó quản trị Hội đồng thi đua khen thưởng.

3/ Đồng chí …………….., chức vụ:………….., Ủy viên

4/ Đồng chí………………, chức vụ: …………….Ủy viên, thư ký kết Hội đồng.

Diễn phát triển thành phiên họp:

– Đồng chí………….. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng phát biểu nêu rõ mục đích, nội dung, yêu cầu của phiên họp, thống nhất chủ trương, quy trình làm việc và những đơn vị có liên quan.

– Đồng chí ………….. Report kết quả đánh giá thành tích xét tặng danh hiệu và khuyến cáo các bề ngoài khen thưởng tương ứng.

Sau khi chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng và đồng chí…………… cửa hàng triệt tiêu chuẩn, điều kiện và nắm tắt thành tích của những cá nhân, đồng minh trong đơn vị. Hội đồng sẽ thảo luận, phân tích, đánh chi tiêu tích cùng các danh hiệu, vẻ ngoài khen thưởng. Công dụng như sau:

STTTên cá nhân, tập thể có thành tíchDanh hiệuHình thức khen thưởng

Phiên họp ngừng vào hồi …… giờ …. Phút, ngày…… tháng…… năm…….

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký với ghi rõ họ tên)


4. Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng theo Thông tứ 14/2015/TT-BTP


MẪU SỐ 02: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG CƠ SỞ

(Ban hành cố nhiên Thông tứ số 14/2015/TT-BTP ngày 14 mon 10 năm 2015 của cỗ Tư pháp)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

Về việc xét, ý kiến đề nghị khen thưởng …...( 1)

Thời gian: …… tiếng ….. Phút, ngày …. Mon …. Năm ….

Địa điểm: ………

Hội đồng Thi đua - khen thưởng …(2) ... Thực hiện họp xét, ý kiến đề nghị ……(3)... Trình Hội đồng Thi đua - tâng bốc ngành tư pháp xét, trình bộ trưởng liên nghành Bộ bốn pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có các kết quả xuất dung nhan ……(năm, chợt xuất, theo đợt, theo siêng đề)

Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………., chủ tịch Hội đồng TĐKT.

Thư cam kết cuộc họp: Đ/c ………………., chức vụ: …………..

Các member Hội đồng TĐKT cơ sở có…… thành viên tham gia (vắng đồng chí….), gồm những đồng chí:

1. Đ/c …………. Chức vụ:…………. Chủ tịch Hội đồng TĐKT;

2. Đ/c …………. Chức vụ:…………. Phó quản trị Hội đồng TĐKT;

3. Đ/c …………. Chức vụ:…………. Ủy viên;

4. Đ/c …………. Chức vụ:…………. Ủy viên, thư cam kết Hội đồng.

Sau lúc nghe tới Chủ tịch Hội đồng tiệm triệt về tiêu chuẩn, đk và tóm tắt các kết quả của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng đang thảo luận, phân tích, đánh chi phí tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua - khen thưởng ..(2)... Vẫn biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí….%, kiến nghị ….(3)… trình bộ trưởng liên nghành Bộ tứ pháp khen thưởng cho các tập thể, cá thể có tên sau:

STT

Tên cá nhân/ tập thể

Hình thức khen thưởng

Cuộc họp hoàn thành vào hồi …. Giờ …. Phút, ngày …. Tháng …. Năm ….

THƯ KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ loại hình khen thưởng theo thành tích, theo từng lượt hoặc theo chuyên đề…....;

(2) tên cơ quan, đơn vị đề nghị;

(3) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Của Lý Gia Thành Về Kinh Doanh, Cuộc Sống Và Phụ Nữ


Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giấy tờ thủ tục hành chính trong mục biểu chủng loại nhé.