CÁC BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ LỚP 5

     

30 BÀI TOÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎILỚP 5(CÓ LỜI GIẢI)

Bài 1: đến hai hình vuông vắn ABCD với MNPQ như vào hình vẽ. Biết BD = 12 cm. Hãy tính diện tích phần gạch chéo.

Bạn đang xem: Các bài toán hay và khó lớp 5

Bài giải:

*

Diện tích tam giác ABD là:

(12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là:

36 x 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn AEOK là:

72 : 4 = 18 (cm2)

Do đó: OE x OK = 18 (cm2)

r x r = 18 (cm2)

Diện tích hình tròn tâm O là:

18 x 3,14 = 56,92 (cm2)

Diện tích tam giác tháng = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2)

Diện tích hình vuông MNPQ là:

9 x 4 = 36 (cm2)

Vậy diện tích phần gạch chéo là:

56,52 - 36 = 20,52 (cm2)

Bài 2: Bạn Toàn nhân một số với 2002 nhưng “đãng trí” quên viết 2 chữ số 0 của số 2002 buộc phải kết quả “bị” giảm đi 3965940 đơn vị. Toàn đã định nhân số nào với 2002?

Bài giải: Vì "đãng trí" cần bạn Toàn đã nhân nhầm số đó với 22.

Thừa số thứ hai bị giảm đi số đơn vị là: 2002 - 22 = 1980 (đơn vị).

Do đó kết quả bị giảm đi 1980 lần thừa số thứ nhất, và bằng 3965940 đơn vị.

Vậy thừa số thứ nhất là: 3965940 : 1980 = 2003.

Bài 3: Người ta cộng 5 số và phân chia cho 5 thì được 138. Nếu xếp các số theo thứ tự lớn dần thì cộng 3 số đầu tiên và phân tách cho 3 sẽ được 127, cộng 3 số cuối và phân tách cho 3 sẽ được 148. Bạn gồm biết số đứng giữa theo thứ tự bên trên là số như thế nào không?

Bài giải: 138 là mức độ vừa phải cộng của 5 số, yêu cầu tổng 5 số là: 138 x 5 = 690.

Tổng của tía số đầu tiên là: 127 x 3 = 381.

Tổng của cha số cuối thuộc là: 148 x 3 = 444.

Tổng của nhì số đầu tiên là: 690 - 444 = 246.

Số ở giữa là số đứng thứ ba, đề nghị số ở giữa là: 381 - 246 = 135.

Bài 4: Cho bảng ô vuông gồm 10 chiếc và 10 cột. Nhì bạn Tín cùng Nhi tô màu những ô, mỗi ô một color trong 3 màu: xanh, đỏ, tím. Bạn Tín bảo: "Lần làm sao tô hoàn thành hết những ô cũng có 2 mẫu mà trên 2 chiếc đó tất cả một màu tô số ô mẫu này bằng sơn số ô mẫu kia". Bạn Nhi bảo: "Tớ phạt hiện ra bao giờ cũng có 2 cột được sơn như thế". Nào, bạn hãy mang lại biết ai đúng, ai sai?

Bài giải: Giả sử số ô tô màu đỏ ở tất cả những dòng đều không giống nhau mà mỗi dòng bao gồm 10 ô yêu cầu số ô được tô color đỏ không nhiều nhất là:

0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 (ô).

Lí luận tương tự với color xanh, màu tím ta cũng có kết quả như vậy.

Xem thêm: Facebook - Apple Watch Series 6

Do đó bảng sẽ gồm ít nhất 45 + 45 + 45 = 135 (ô). Điều này mâu thuẫn với bảng chỉ gồm 100 ô.

Chứng tỏ không nhiều nhất phải có 2 mẫu mà số xe hơi bởi thuộc một màu sắc là như nhau.

Đối với những cột, ta cũng lập luận tương tự như trên. Vì đó cả nhì bạn đều nói đúng.

Bài 5:Tìm 4 số tự nhiên gồm tổng bằng 2003. Biết rằng nếu xóa bỏ chữ số mặt hàng đơn vị của số thứ nhất ta được số thứ hai. Nếu xóa bỏ chữ số mặt hàng đơn vị của số thứ nhì ta được số thứ ba. Nếu xóa bỏ chữ số sản phẩm đơn vị của số thứ bố ta được số thứ tư.

Bài giải: Số thứ nhất không thể nhiều hơn 4 chữ số bởi vì tổng 4 số bằng 2003. Nếu số thứ nhất có ít hơn 4 chữ số thì sẽ ko tồn tại số thứ tư. Vậy số thứ nhất phải có 4 chữ số.

Gọi số thứ nhất là abcd (a > 0, a, b, c, d 7 bởi nếu b nhỏ hơn hoặc bằng 7 thì bbb + cc + d nhỏ hơn 892 ; b 892. Suy ra b chỉ tất cả thể bằng 8.

Thay b = 8 vào (**) ta được:

888 + cc + d = 892

cc + d = 892 - 888

cc + d = 4

Từ đây suy ra c chỉ bao gồm thể bằng 0 cùng d = 4.

Vậy số thứ nhất là 1804, số thứ nhì là 180, số thứ ba là 18 với số thứ tư là 1.

Thử lại: 1804 + 180 + 18 + 1 = 2003 (đúng)

Bài 6:Một người mang ra chợ 5 giỏ táo bị cắn dở gồm nhì loại. Số hãng apple trong mỗi giỏ lần lượt là: 20 ; 25 ; 30 ; 35 với 40. Mỗi giỏ chỉ đựng một loại táo. Sau khi bán hết một giỏ táo bị cắn dở nào đó, người ấy thấy rằng : Số hãng apple loại 2 còn lại đúng bằng nửa số táo apple loại 1. Hỏi số táo apple loại 2 còn lại là bao nhiêu?

Bài giải: Số apple người đó sở hữu ra chợ là:

20 + 25 + 30 + 35 + 40 = 150 (quả)

Vì số táo bị cắn loại 2 còn lại đúng bằng nửa số táo bị cắn loại 1 nên sau khoản thời gian bán, số táo bị cắn dở còn lại phải phân tách hết đến 3.

Vì tổng số táo mang ra chợ là 150 quả phân tách hết mang đến 3 cần số táo bị cắn đã bán phải phân tách hết cho 3. Trong những số 20, 25, 30, 35, 40 chỉ có 30 phân chia hết mang đến 3. Vị vậy người ấy đã bán giỏ táo bị cắn dở đựng 30 quả.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Eclipse Để Lập Trình Android Bằng Eclipse, Hướng Dẫn Cài Đặt Eclipse Để Lập Trình Android

Tổng số táo bị cắn còn lại là:

150 - 30 = 120 (quả)

Ta bao gồm sơ đồ biểu diễn số táo của loại 1 cùng loại 2 còn lại:

*

Số táo bị cắn dở loại 2 còn lại là:

120 : (2 + 1) = 40 (quả)

Vậy người ấy còn lại giỏ đựng 40 quả đó là số táo bị cắn loại 2 còn lại.