CÁC BÀI TOÁN KHÓ LỚP 2

     

200 câu hỏi khó lớp 2

Bài 1 : Từ 3 chữ số 3, 5 , 6 . Em hãy viết toàn bộ các số có hai chữ số rất có thể được

……………………………………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Các bài toán khó lớp 2

……………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………..

Bài 2 : Hãy viết những số có hai chữ số sao cho từng số chỉ có một chữ số 5

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Bài 3 : Từ 3 số 4 , 7 , 9 em hãy viết tất cả các số gồm hai chữ số khác biệt ( Ở từng số không tồn tại hai chữ số giống như nhau )

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Phân Biệt Da Thật Da Giả Chính Xác 80, Cách Nhận Biết Da Thật Và Da Giả Chính Xác 80

Bài 4 : Số x gồm bao nhiêu chữ số biếta) x bé thêm hơn 100

b) x đứng ngay thức thì sau một trong những có hai chữ số

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Bài 5 : Viết số tương thích vào ô trống ( Theo chủng loại )

Bài 6 : Tìm x biết

a) x + 12 = 46 b ) 42 + x = 87

c) x + 26 = 12 + 17 d ) 34 + x = 86 – 21

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Bài 7 : Tìm x biết

a) x – 17 = 23 b) x – 15 = 21 + 49 c) x – 34 = 67 – 49

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Xăm Môi Có Uống Được Mật Ong Không ? Chăm Sóc Môi Đúng Cách Sau Xăm

……………………………………………………………………………………………..

Bài 8 : Tìm x biết

a) 17 – x = 12 b) 72 + 12 – x = 48 c) 28 + 26 – x = 67 – 39

Bài 9 : Tìm y biết

a) y + 56 = 56 – y b) 48 – y = 48 + y c) 9 X y = 7 X y

Bài 10 : Điền vệt , = thích hợp vào vị trí trống ( cùng với x không giống 0 )

a, x + 32 …………41 + x d) 42+ 21 + x ……..42 + 21

b, 56 – y ……….. 45 – y g) 52 – 47 ……….52 – 47 – x