CÁC CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

     

20 chuyên đề ngữ pháp giờ đồng hồ Anh ôn thi THPT tổ quốc giúp những em học sinh lớp 12 tập luyện củng cố kỹ năng cho mình số đông chuyên đề ngữ pháp trọng tâm, bên cạnh đó giúp những em hối hả nắm vững được các kết cấu ngữ pháp quan liêu trọng.

Bạn đang xem: Các chuyên đề ngữ pháp tiếng anh

Tài liệu tất cả 104 trang ra mắt 20 chăm đề ngữ pháp tiếng Anh ôn thi thpt Quốc gia, cùng với đó là những lời khuyên về lý thuyết cách học Tiếng Anh, các bí quyết ôn tập giờ đồng hồ Anh hiệu quả. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời bạn đọc cùng xem thêm và tải tại đây.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tự Làm Hoa Cẩm Chướng Bằng Giấy Nhún Đơn Giản ❀ Diybigboom Vn

20 siêng đề ngữ pháp giờ đồng hồ Anh ôn thi trung học phổ thông Quốc gia

Chuyên đề 1. Các thì (tenses)

Chuyên đề 2. Sự hoà thích hợp giữa chủ ngữ và hễ từ (subject – verb agreement)

Chuyên đề 3. Danh cồn từ và động từ nguyên thể (gerund and infinitive)


Chuyên đề 4. Câu giả định (subjunctive)

Chuyên đề 5. Câu thụ động (passive voice)

Chuyên đề 6. Câu con gián tiếp (reported speech)

Chuyên đề 7. Mệnh đề quan hệ (relative clauses)

Chuyên đề 8. Comparison

Chuyên đề 9. Liên tự (conjunctions)

Chuyên đề 10. Mạo trường đoản cú (articles)

Chuyên đề 11. Giới từ (prepositions)

Chuyên đề 12. Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng (expressions of quantity)

Chuyên đề 13. Ngữ hễ từ: (prasal verbs)

Chuyên đề 14. Kết cấu từ (word formation)

Chuyên đề 15. Đảo ngữ (inversions)

Chuyên đề 16. Sự phối kết hợp từ (collocations)

Chuyên đề 17. Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses)

Chuyên đề 18. Ngữ âm (phonetics)

Chuyên đề 19. Kĩ năng đọc (reading skills)

Chuyên đề 20. Tác dụng giao tiếp (communication skill)
Page 1


1. 
   
Khẳng định: S + Vs/es + O
Phủ định: S + DO/DOES + NOT + V +O
Nghi vấn: DO/DOES + S + V+ O ?
   TOBE
Khẳng định: S + AM/IS/ARE + O
Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + O
Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + O
T   always, every, usually, often, generally, frequently.
 
Thì lúc này đơn diễn đạt một chân lý, một thực sự hiển nhiên.
Vì dụ: The sun ries in the East.
Tom comes from England.
Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen, một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại tại.
Vì dụ: Mary often goes khổng lồ school by bicycle.
I get up early every morning.
  ta thêm "es" sau các động từ bỏ tận thuộc là: O, S, X, CH, SH.
Thì bây giờ đơn diễn đạt năng lực của con bạn
Vì dụ: He plays badminton very well
Thí bây giờ đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước sau này hoặc thời khoá biểu, quánh biệt
dùng với những động từ di chuyển.
2. - PRESENT CONTINUOUS
 
Khẳng định: S + be (am/ is/ are) + V_ing + O
Phủ định: S + BE + NOT + V_ing + O
Nghi vấn: BE + S + V_ing + O
   Now, right now, at present, at the moment

Thì bây giờ tiếp mô tả một hành vi đang ra mắt và kẫo nhiều năm dài một thời hạn ở hiện tại tại.
Ex: The children are playing football now.
Thì này cũng thường tiếp theo sau sau câu đề nghị, mệnh lệnh.
Ex: Look! the child is crying.
Be quiet! The baby is sleeping in the next room.
Thì này còn mô tả 1 hành vi xảy ra lặp đi tái diễn dùng cùng với phó từ bỏ ALWAYS:
Ex: He is always borrowing our books & then he doesn't remember -
Thì này còn được sử dụng để diễn đạt một hành động sắp xẩy ra (ở tương lai gần)
Ex: He is coming tomrow
  Không dùng thí này với những động từ bỏ chỉ thừa nhận thức chi giác như: lớn be, see, hear, understand,
know, like, want, glance, feel, think, smell, love. Hate, realize, seem, remmber, forget,..........

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Win 8.1 Bằng Ổ Cứng (Rất Đơn Giản), Hướng Dẫn Tự Cài Windows 8


Ex: I am tired now.
She wants lớn go for a walk at the moment.
Do you understand your lesson?
3.  - PRESENT PERFECT
Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O
Phủ định: S + have/ has + NOT + Past participle + O
Nghi vấn: have/ has + S + Past participle + O
Từ thừa nhận biết: already, not... Yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before...


Page 2

Thì bây giờ hoàn thành diễn tả hành rượu cồn đã xẩy ra hoặc chưa khi nào xảy ra ở 1 thời gian
không xác minh trong thừa khứ.
Thì hiện nay tại ngừng cũng mô tả sự lập đi lập lại của 1 hành động trong quá khứ.
Thì hiện tại tại xong xuôi cũng được sử dụng với since và for.
Since +  gian   (1995, I was young, this morning etc.) Khi fan nói sử dụng since, bạn
nghe phải tình thời gian là bao lâu.
For +   gian (từ thuở đầu tới bây giờ) Khi fan nói cần sử dụng for, người nói cần tình thời gian
là bao lâu.
4. - PRESENT PERFECT CONTINUOUS
Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O
Phủ định: S + Hasn't/ Haven't + been+ V-ing + O
Nghi vấn: Has/HAve+ S+ been + V-ing + O?
T   all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently,
lately, in the past week, in recent years, up until now, & so far.

Thí hiện nay tại ngừng tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời gian của 1 hành vi đã xảy ra trong quá khứ
và liên tiếp tới bây giờ (có thể cho tới tương lai)
.
5. - SIMPLE PAST
   
Khẳng định: S + V_ed + O
Phủ định: S + DID+ NOT + V + O
Nghi vấn: DID + S+ V+ O ?
 TOBE
Khẳng định: S + WAS/WERE + O
Phủ định: S+ WAS/ WERE + NOT + O
Nghi vấn: WAS/WERE + S+ O ?
   yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Thí quá khứ đơn diễn đạt hành động đã xảy ra và dứt trong quá khứ với thời hạn xác định.
  +    
When + thí vượt khứ solo (simple past)
When + hành động trước tiên
6. - PAST CONTINUOUS
Khẳng định: S + was/were + V_ing + O
Phủ định: S + wasn't/weren't + V-ing + O
Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O?
   While, at that very moment, at 10:00 last night, & this morning (afternoon).

Dùng để diễn đạt hành hễ đã xảy ra cùng lúc. Nhưng mà hành động đầu tiên đã xẩy ra sớm hơn cùng đã
đang liên tiếp xảy ra thí hành động thứ nhị xảy ra.
  + WERE/WAS +    - ING
While +      (past progressive)
7. - PAST PERFECT
Khẳng định: S + had + Past Participle (V3) + O
Phủ định: S + hadn't + Past Participle + O
Nghi vấn: Had + S + Past Participle + O?
   after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for....

Thí quá khứ hoàn thành mô tả 1 hành vi đã xảy ra và xong trong thừa khứ trước 1 hành động
khác cũng xẩy ra và dứt trong thừa khứ.


Page 3
8. - PAST PERFECT CONTINUOUS
Khẳng định: S + had + been + V_ing + O
Phủ định: S + hadn't + been+ V-ing + O
Nghi vấn: Had + S + been + V-ing + O?
 n  until then, by the time, prior to that time, before, after.

Thí vượt khứ chấm dứt tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời hạn của 1 hành động đã đang xẩy ra trong
quá khứ và dứt trước 1 hành vi khác xẩy ra và cũng dứt trong thừa khứ
9. - SIMPLE FUTURE
Khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O
Phủ định: S + shall/will + NOT+ V(infinitive) + O
Nghi vấn: shall/will + S + V(infinitive) + O?

Khi đoán (predict, guess), dùng will hoặc be going to.
Khi chỉ dự tính trước, cần sử dụng be going to không được sử dụng will.
  + AM (IS/ARE) GOING to lớn +      simple form)
Khi biểu đạt sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, dùng will không được dùng be going to.
  + WILL +      simple form)
10. - FUTURE CONTINUOUS
Khẳng định: S + shall/will + be + V_ing+ O
Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O
Nghi vấn: shall/will +S+ be + V_ing+ O
   in the future, next year, next week, next time, và soon.

Thí tương lai tiếp diễn diễn đạt hành đụng sẽ xảy ra ở một thời điểm nào kia trong tương lai.
  + WILL + BE +    -ING 
  + BE GOING khổng lồ + BE +  T  ING
11. - FUTURE PERFECT
Khẳng định: S + shall/will + have + Past Participle
Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O
Nghi vấn: shall/will + NOT+ be + V_ing+ O?
   by the time and prior lớn the time (có nghĩa là before)

Thí tương lai hoàn thành miêu tả 1 hành vi trong tương lai sẽ chấm dứt trước 1 hành động khác trong
tương lai.
  + WILL + HAVE +     (PAST PARTICIPLE)
12. - FUTURE PERFECT CONTINUOUS
Khẳng định: S + shall/will + have been + V_ing + O
Phủ định: S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O
Nghi vấn: shall/will + S+ have been + V_ing + O?

Thì tương lai chấm dứt tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành vi sẽ đang xảy
ra về sau và sẽ kết thúc trước 1 hành vi khác vào tương lai.
Khi chỉ dự định trước, cần sử dụng be going khổng lồ không được dùng will.
  + AM (IS/ARE) GOING khổng lồ +    h  simple form)
Khi diễn đạt sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, dùng will không được sử dụng be going to.
  + WILL +      simple form)
Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
tải về
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 5.644 Lượt xem: 22.872 Dung lượng: 2,1 MB
Liên kết cài đặt về

Link thietkewebshop.vn chính thức:

20 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh ôn thi THPT nước nhà thietkewebshop.vn Xem
Tài liệu xem thêm khác
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Mới tốt nhất trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA