Các dạng bài tập về adn

     
Đại học Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 thcs Tiểu học tập giành cho giáo viên


Bạn đang xem: Các dạng bài tập về adn

*

những dạng bài bác tập ADN, ARN và Protein là tài liệu bào gồm 10 bài bác tập ADN, 17 bài bác tập về ARN với protein. Mời chúng ta xem trực đường 2 trang đầu trong toàn bô 7 trang của tài liệu, các bạn tải không hề thiếu về tham khảo nhé.

Các dạng bài bác tập ADN - ARN - Protein

PHẦN BÀI TẬP ADN bài bác 1: cho biết một phân tử ADN, số nucleotit (nu) một số loại A bởi 100000 nu chiếm 20% tổng cộng nucleotit. a. Tính số nucleotit thuộc các loại T, G, X. b. Chiều nhiều năm của phân tử ADN này là từng nào m.

Bài 2: cho biết trong một phân tử ADN, số nu các loại G là 650000, số nu nhiều loại A bằng gấp đôi số nu nhiều loại G. Khi phân tử này từ bỏ nhân đôi (1 lần), nó đã cần từng nào lần nu tự do thoải mái trong môi trường thiên nhiên nội bào.

Bài 3: Chiều lâu năm của một phân tủ ADN là 0,102mm. a. Khi phân tử ADN này trường đoản cú nhân song nó cần bao nhiêu nu trường đoản cú do. b. Cho biết thêm trong phân tử ADN, số nu A bằng 160000. Tính số lượng mỗi loại nu còn lại.

Bài 4: Một nu tất cả chiều lâu năm 0,408 m và tất cả hiệu số giữa nu loại G với nhiều loại nu không giống là 10% số nu của gen. a. Tìm cân nặng của gen. Biết cân nặng trung bình của một nu là 300 đvC. b. Phần trăm % và con số từng các loại nu của gen. c. Tính số liên kết hidro của gen.

Bài 5: Mạch đơn trước tiên của gen tất cả 10%A, 30%G. Mạch 1-1 thứ hai gủa ren có20%A. a. Khi gen tự nhân song cần xác suất % từng nhiều loại nu của môi trường nội bào bằng bao nhiêu? b. Chiều dài của ren là 5100 A . Tính số lượng từng nhiều loại nu của mỗi mạch.

Bài 6: Một gen có tỉ số nu từng một số loại trong mạch đầu tiên như sau: %A = 40%, %T = 30%, %G = 20%, X = 300nu. a. Tính tỷ lệ tỷ lệ và con số từng một số loại nu sinh sống mỗi mạch. b.

Xem thêm: Tra Từ At The Latest Là Gì, Nghĩa Của Từ Latest Trong Tiếng Việt


Xem thêm: Tiếng Anh 10 Mới Unit 8 Lớp 10 Speaking Trang 30, Unit 8 Lớp 10: Speaking


Tính tỉ lệ tỷ lệ và con số từng một số loại nu trong cả gen.

Bài 7: Một gen tất cả phân tử lượng là 480.10 đvC. Gen này có tổng nu nhiều loại A cùng một loại nu không giống là 480 nu. 1 a. Tính số nu từng loại của gen. b. Gene nói trên tất cả bao nhiêu chu kì xoắn.

Bài 8: Một gen bao gồm chiều lâu năm 5100A , trong những số ấy nu nhiều loại A chiếm phần 20%. a. Con số từng nhiều loại nu của gen bằng bao nhiêu? b. Khi tế bào nguyên phân 3 đợt liên tiếp đòi hỏi môi trường nội bào cung cung cấp từng loại nu bởi bao nhiêu? c. Tính số liên kết hidro của gen. d. Tính số liên tiếp cộng hóa trị của gen.

Bài 9: vào mạch thứ nhất của 1 phân tử ADN có: A chiếm phần 40%, G chiếm phần 20%, T chiếm phần 30%, và số X = 156. 10 nu. a. Kiếm tìm tỉ lệ phần và số lượng từng nhiều loại nu trong mỗi mạch của ADN. b. Tra cứu tỉ lệ và con số từng các loại nu vào cả phân tử ADN. c. Biết cân nặng trung bình của 1 nu là 300 đvC. Hãy tính trọng lượng của phân tử ADN nói trên. Tính số chu kì xoắn.

Bài 10: Một gen có số links hidro là 3120 với số liên kết hóa trị là 4798. a. Kiếm tìm chiều dài và số đưa ra kì xoắn của gen. b. Tra cứu số nu từng một số loại của gen. c. Bên trên 1 mạch của gen, fan ta nhận ra hiệu giữa G cùng với A là 15% số nu của mạch, tổng giữa G cùng với A là 30%. Hãy tra cứu số nu từng nhiều loại của mỗi nhánh.