Các Dạng Bài Tập Word Form

     

Để làm xuất sắc phần thi Reading, những em rất cần được nắm vững kết cấu ngữ pháp word form. Dạng bài xích tập word form thường được vận dụng nhiều trong park 5 của đề thi TOEIC. Thuộc thietkewebshop.vn học bài xích và làm bài tập dạng về công ty điểm ngữ pháp này nhé!


1. Word khung là gì?

Word formation (hay có cách gọi khác tắt là word form), đấy là một dạng bài tập yêu cầu người học tạo nên một xuất phát điểm từ một từ mang lại sẵn hoặc đối lựa chọn một từ trong số các một số loại đã cho. Mà từ này phải cân xứng về ngữ pháp trường đoản cú loại, về ngữ nghĩa, toàn cảnh của câu và đoạn văn.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập word form

Bài tập về word form rất là phổ biến trong các kỳ thi giờ Anh quan trọng như IELTS, TOEIC, Cambridge FCE, … hay thậm chí còn cũng xuất hiện thêm trong đề ôn tập, chất vấn giữa, kì, cuối kì ở những bậc học.

Dạng bài bác này kiểm soát xem các bạn có cầm cố chắc ngữ pháp các dạng từ một số loại danh tính đụng trạng không. Do vậy để triển khai tốt dạng bài tập này, các bạn cần nắm vững kiến thức về trường đoản cú word form, từ loại.

2. Word form dạng danh từ

Danh từ là từ các loại đóng được “nhiều vai” vào câu giờ Anh, cấu trúc kết cấu cũng có nhiều dạng.


*
*
*
Word size dạng tính từ

4.1. Đặc điểm về vị trí

Tính từ bỏ thường sẽ sở hữu được 2 vị trí đứng phổ biến:

Tính tự đứng trước danh từ

Vị trí này xét về mặt ngữ nghĩa, tính trường đoản cú sẽ té ngữ trực tiếp cho danh từ vùng sau nó.

Ví dụ minh hoạ:What a great idea! → Tính từ bỏ “great” vấp ngã ngữ mang đến danh từ “idea” yêu cầu đứng phía trước.

Tính từ che khuất linking verb (động trường đoản cú nối)

Một số động từ nối thường gặp gỡ như tobe, seem, bacome, feel, look, sound, taste,… sẽ bắt buộc tính từ bỏ theo sau để bổ sung cập nhật nghĩa cho câu.

Ví dụ minh hoạ:He looks good → Tính từ “good” té ngữ mang lại động từ nối “look”

4.2. Các dạng word form của tính từ

Tính từ rất có thể tạo ra thành từ bỏ danh từ và đụng từ, chúng thường vẫn có cấu trúc từ những đuôi sau:

-al/-ial:,normal,presidential, industrial,…-able/-ible: comfortable, comparable, readable, capable, incredible, considerable, invisible,….-less: careless, endless, harmless, priceless, motionless, timeless,….-y: rainy, angry, muddy, busy, sunny, wyndy, wealthy,……-ic: romantic, classic, specificm economic, toxic, heroic,…….-ful: careful, beautiful, wonderful, harmful, peaceful,….-ish: childish, foolish, British, Irish,-ical: economical, aeronautical, comical, historical, alphabetical,musical, political, physical,……-ive, -ative: attractive, active, decisive, alternative, talkative, creative,……-eous, -ious, -ous: spontaneous, humorous, hideous, poisonous, ambitious, anxious, notorious, famous, dangerous,…….-ed: interested, tired, excited, surprised,….-ing: exciting, touching, interesting,….

Một số từ bao gồm đuôi ly hay bị nhầm là trạng từ, nhưng thực tiễn chúng là những tính từ tất cả dạng sệt biệt: cowardly, friendly, manly, lively, lovely, smelly, (un) likely, miserly, scholarly, silly, ghastly,…

Ngoài ra, trong kho báu từ vựng giờ Anh cũng đều có những từ gồm đuôi ly vừa là trạng từ vừa là tính từ như: early, daily, weekly, yearly, nightly,….


5. Word size dạng trạng từ

Các dạng câu bài bác tập về word size trạng từ là 1 trong các bẫy thường chạm chán trong phần thi part 5 TOEIC. Chính vì vậy, các bạn đang ôn thi cần nắm rõ trọng điểm ngữ pháp này nhé.

5.1. Các chức năng bổ nghĩa của trạng từ

Trạng từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh thường được sử dụng để bổ nghĩa trong câu. Trạng từ có 3 tính năng bổ nghĩa chính:

Trạng từ bửa nghĩa đến động tự tobe

Khi trạng trường đoản cú được thực hiện cho tác dụng này, nó thường đứng sau tobe cùng trước tính danh rượu cồn từ.

Xem thêm: Dịch Vụ Truyền Nước Hoa Quả Có Tốt Không, Không Lạm Dụng Truyền Nước Hoa Quả

Ví dụ minh hoạ:He is upstairs. He will only be in the second minute.

Trạng từ bửa nghĩa mang đến động tự thường

Trạng từ rất có thể đứng trước và sau rượu cồn từ thường tuỳ theo các loại trạng từ bỏ và cấu tạo câu.

Ví dụ minh hoạ: She works out frequently.

Trạng từ vấp ngã nghĩa cho tính từ trạng từ bỏ khác.

Một số câu cần nhấn mạnh vấn đề về ý nghĩa, diễn tả chi huyết thì trạng từ sẽ tiến hành sử dụng cho tính năng này.

Ví dụ minh hoạ: The recipr sounds really delicious.

5.2. Những dạng word form của trạng từ

Có không hề ít dạng trạng từ bỏ như trạng từ chỉ thời gian, trạng từ bỏ mức độ, trạng từ chỉ phương pháp của vấn đề hoặc hành vi nào đó.

Một số trạng từ biểu hiện thời gian:lately, tomorrow, alreafy, early, soon, now, yesterday, still, recently, finally, today,….Một số trạng từ diễn đạt mức độ:enough, absolutely, somewhat, pretty, perfectly, awfully, remarkable, highly, utterly,….

Xem thêm: Nguyên Liệu Làm Ngũ Cốc Lợi Sữa Chỉ Với 5 Bước Thực Hiện Đơn Giản

Một số trạng từ mô tả tần suất:always, religiously, generally, normally, sometimes, rarely, hardly, occasionally, …Một số trạng từ tế bào tả phương thức (ứng xử, phong cách, biểu hiện,…): carefully, anxiously, accurately, professionaly, experly, luckily, cautiously, greedily, ….

6. Bài tập về word from trong tiếng Anh

Bài tập

Bài tập 1: Dưới đó là 50 câu bài bác tập về word form các em rất có thể tham khảo.She ‘s beautiful with a ……………………….. Smile. (Love) …………………….., the barber cut my hair too short. (luck)Each of my friends has a ………………………. Character. (differ)Namis very ……………………….., kind & generous. (Social)My uncle often spends his miễn phí time doing volunteer work at a local ………. (orphan).She has short …………………….. Hair. (curl).Trung & his brother like ………………………… movies very much. (act)My brother likes acting and outdoor ………………………………. (act).Bellexperimented with ways of transmitting…………… over a long distance. (speak)Bell…………………. Demonstrated his invention. (success).Mr Phong made an …………………. To see us at two o’clock. (arrange)Thomas Watson wasBell’s …………………., wasn’t he? (assist)There wasn’t any …………………. In our village two years ago. (electric)“The lost shoe”is one of the ……………………..stories I lượt thích best. (tradition)Everyone was ……………………….. At the soccer match. (excite).Marconi was the ……………………. Of radio. (invent)The ……………………… of radio was made by Marconi. (invent)Alexander G.B ……………………….. Demonstrates his invention. (success)Can I leave the ……………………….. Of the table for you? (arrange)We have two postal …………………… each day. (deliver)I’m going khổng lồ the shop for a rice ……………………. (cook)Be careful lớn cover the ……. Sockets for the safety of the children. (electric)The music is beautiful. It makes the movie ……………………. (forget)In order lớn save the …., remember to turn off the lights before going out. (electric)The boy fell off his bicycle và ……………………… broke his arm. (fortunate)His broken arm was still ……………………….. (pain).A fairy appeared và …………………………. Changed her old clothes. (magic)The tiger wanted lớn see the farmer’s ………………………… (wise).The police came ………………………….. . (immediate)Our life is much better with the help of modern …………………….. (equip)In the story, the prince got ………………….. To a poor girl. (marry).He is an …………………….. Student. (excellence)Thank you for your …………………………. Party. (enjoy)Remember to check for ….. Mistakes before handing in your writing. (spell)……… in sport competitions is xuất hiện to everyone in our school. (paticipate)Her parents are pleased with her good ……………………….. (behave)His …………………. Of some words is not correct. (pronounce)My teacher is proud of my …………………… in my study. (improve)I can bởi vì all the excercises ……………………… (easy)The Boy Scouts of America is a youth ……………………………. (organize)The form must have the …………………. Of the writer. (sign)Our teacher always gives us ……….. So that we can work hard. (encourage)If you want to lớn join the club, please fill in this ……………….. Form. (apply)Who is the ……………… of this car? (own)There are not enough doctors in this ………………… (neighbor)The ……… in the area are against the building of the new high way. (reside)I want khổng lồ become a famous ……………………. When I grow up. (photograph)There is a wide ………………… of clothes for you in this summer. (select)Mai always brings an English dictionary in her ……………………… (pack)The weather is getting (bad) ……………….Bài 2: Chọn lời giải đúng

1. “I have a daughter.” “______”