Các thao tác với tệp và thư mục

     

Bài tập và thực hành thực tế 5: làm việc với tệp cùng thư mục

1. Mục đích, yêu thương cầu

- có tác dụng quen với hệ thống quản lí tệp vào Windows 2000, Windows XP,...;

- triển khai một số thao tác với tệp cùng thư mục;

- Chạy được một trong những chương trình đã setup trong hệ thống.

Bạn đang xem: Các thao tác với tệp và thư mục

2. Nội dung

a. Xem ngôn từ đĩa/thư mục

Để xem ngôn từ một đĩa/thư mục ta kích hoạt hình tượng đĩa tốt thư mục đó.

- Kích hoạt biểu tượng 

*
My Computer (Máy tính của tôi) giúp xem danh sách những biểu tượng bên phía trong (gồm cả những ổ đĩa bên trên máy).

a.1. Xem câu chữ đĩa:

- triển khai theo các bước sau:

+ bước 1. Đưa nhỏ trỏ loài chuột vào hình tượng đĩa (hình 1), chẳng hạn C.

+ bước 2. Nháy lưu ban chuột. Trên màn hình hiển thị sẽ xuất hiện cửa sổ với văn bản thư mục cội của C (hình 2).

*

Hình 1. Các hình tượng đĩa​

*

Hình 2. Nội dung thư mục gốc đĩa C​

a.2. Xem ngôn từ thư mục

Nháy đúp con chuột tại biểu tượng hoặc tên của folder

*
tương ứng.

Chú ý 1:

- văn bản thư mục có thể được hiển thị bên dưới dạng hình tượng (như sinh hoạt hình 3), dạng danh sách tên tệp hoặc một số trong những dạng khác theo tuỳ lựa chọn ở mục View (Xem).

- Nếu hành lang cửa số không đủ béo để đựng hết nội dung thư mục, ta hoàn toàn có thể kéo thanh cuộn nghỉ ngơi cạnh buộc phải (thanh cuộn dọc) hoặc thanh cuộn sống cạnh dưới cửa sổ (thanh cuộn ngang) để thấy phần còn lại.

*

Hình 3. Một số biểu tượng đĩa với thư mục​

b. Tạo thành thư mục mới, đổi tên tệp/thư mục

b.1. Chế tạo thư mục mới

- open sổ folder sẽ đựng thư mục đó (thao tác "Xem ngôn từ thư mục").

- tiến hành theo các bước sau:

+ bước 1. Nháy bắt buộc chuột trên vùng trống chọn New/Folder (hình 4) hoặc vào lệnh File/New/Folder (hình 5);

+ cách 2. Gõ tên thư mục phải tạo rồi thừa nhận Enter.

*

Hình 4. Lựa chọn New/Folder​

*

Hình 5. Vào lệnh File/New/Folder ​

b.2. Đổi tên tệp/thư mục

Thực hiện nay theo những bước:

- cách 1. Nháy chuột yêu cầu vào thương hiệu tập tin/ thư mục yêu cầu đổi tên, chọn Rename (hình 6);

- bước 2. Gõ tên mới rồi thừa nhận Enter hoặc nháy con chuột vào biểu tượng.

*

Hình 6. Đổi tên tệp/thư mục​

Chú ý 2:

- Nếu chỉ việc sửa thương hiệu thì ở bước thứ bố dùng thêm các phím mũi tên để dịch rời và các phím xóa để sửa.

- có thể thực hiện tại các quá trình trên bằng phương pháp vào bảng chọn File, nháy chuột chọn mục New để tạo thành thư mục bắt đầu hay Rename để đổi tên tệp/thư mục.

c. Sao chép, di chuyển, xóa tệp/thư mục

- Để thực hiện các thao tác làm việc quản lí tệp như sao chép, dịch chuyển hay xoá, trước nhất ta cần chọn tệp/thư mục theo những cách sau:

- chọn một đối tượng: Nháy chuột vào hình tượng tương ứng.

- Chọn các đối tượng:

+ cách 1: Giữ loài chuột và kéo lấp hết mặt phẳng các đối tượng cần chọn;

+ phương pháp 2: Vừa duy trì phím Ctrl vừa nhấp chọn từng đối tượng người dùng một;

+ biện pháp 3: dìm Ctrl + A hoặc vào lệnh Edit chọn Select All nhằm chọn tất cả các đối tượng.

Xem thêm: Những Giờ Uống Nước Để Đẹp Da, Lên Lịch Uống Nước Ấm Giảm Cân Và Làm Đẹp Da

c.1. Sao chép tệp/thư mục

Thực hiện theo quá trình sau:

+ bước 1. Chọn tệp/thư mục bắt buộc sao chép;

+ bước 2. Trong bảng chọn Edit, chọn mục Copy (hình 7);

+ cách 3. Nháy chuột lựa chọn thư mục sẽ chứa tệp/ thư mục bắt đầu sao chép;

+ bước 4. Trong bảng lựa chọn Edit, chọn mục Paste.

*
Hình 7. Sao chép tệp/thư mục​

Chú ý 3: Khi thực hiện sao chép Tệp/thư mục cũ vẫn tồn tại!

c.2. Xóa tệp/thư mục

Thực hiện tại theo quá trình sau:

Bước 1. Chọn tệp/thư mục đề xuất xóa;

Bước 2. Thừa nhận phím Delete hoặc nhấn tổng hợp phím Shift+Delete.

Chú ý 4:

- trường hợp chỉ thừa nhận phím Delete, tệp/thư mục đang lựa chọn được đưa vào Recycle Bin (Thùng rác), chỉ khi nào ta xóa nó vào Recycle Bin hoặc Recycle Bin đầy thì tệp/thư mục bắt đầu bị xóa thực sự.

- khi sử dụng tổ thích hợp phím Shift+Delete để xóa thì tệp/thư mục đang chọn bị xoá thực sự.

c.3. Dịch chuyển tệp/thư mục

Thực hiện theo quá trình sau:

+ bước 1. Lựa chọn tệp/thư mục bắt buộc di chuyển;

+ cách 2. Trong bảng chọn Edit, lựa chọn mục Cut;

+ bước 3. Nháy chuột lựa chọn thư mục mới sẽ chứa tệp/ folder mới di chuyển tới;

+ cách 4. Trong bảng lựa chọn Edit, lựa chọn mục Paste.

d. Kiếm tìm kiếm tệp/thư mục

 Thực hiện nay theo các bước sau:

+ cách 1. Nháy chuột lựa chọn Start( ightarrow)Search, nhằm mở hộp thoại tìm kiếm kiếm;

+ cách 2. Trong vỏ hộp thoại, lựa chọn All files and folders;

+ cách 3. Nhập tên tệp/thư mục buộc phải tìm vào ô All or part of the file name. Tên tệp có thể sử dụng những kí tự thay mặt như * cùng ?;

+ bước 4. Lựa chọn nút search để tìm, hiệu quả sẽ hiện nay ở ô bên phải cửa sổ.

Chú ý 5:

+ Mục Look in trong hộp thoại tìm kiếm chỉ ra phạm vi search kiếm tệp/thư mục.

+ Kí từ ? trong thương hiệu tệp/thư mục được hiểu là một trong những kí trường đoản cú bất kì.

+ Kí từ bỏ * trong thương hiệu tệp/thư mục được hiểu là một hoặc những kí từ bất kì.

e. Xem câu chữ tệp và chạy chương trình

e. 1. Xem câu chữ tệp

- Windows thường lắp sẵn các phần mềm xử lí cùng với từng loại tệp, ví như tệp gồm phần mở rộng .DOClà tệp tài liệu của ứng dụng Microsoft Word, tệp có phần mở rộng .XLS là tệp bảng tính của ứng dụng Microsoft Excel,...

- Để coi nội dung rất nhiều tệp này chỉ cần nháy đúp chuột vào thương hiệu hay biểu tượng của tệp.

Chú ý 6: Nếu một số loại tệp nào đó không được gắn thêm sẵn phần mềm xử lí thì khối hệ thống sẽ đưa ra hạng mục các ứng dụng để ta từ bỏ chọn. e.2. Chạy chương trình

Chạy một số trong những chương trình sẽ được setup trong hệ thống

- Nếu công tác đã có biểu tượng trên màn hình nền thì chỉ việc nháy đúp loài chuột vào biểu tượng tương ứng.

- Nếu công tác không có biểu tượng trên screen thì phải thực hiện theo các bước sau:

+ cách 1. Nháy con chuột vào nút Start (ở góc trái bên dưới màn hình);

+ bước 2. Nháy loài chuột vào mục Programs (hoặc All Programs) để mở bảng lựa chọn chương trình;

+ bước 3. Nháy con chuột vào mục hoặc tên công tác ở bảng lựa chọn chương trình.

Xem thêm: 10 Cách Học Toán “Dễ Như Ăn Kẹo”, Phương Pháp Học Tốt Môn Toán

- Có một vài chương trình giao hàng hệ thống như Disk Cleanup (Dọn dẹp đĩa), System Restore (Khôi phục hệ thống),... (hình 8) được thiết lập trong mục Accessories ( ightarrow) System Tools.