Cách đổi số thập phân ra phân số

     Bạn đang xem: Cách đổi số thập phân ra phân số

*

*Xem thêm: Dàn Sao Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc Sau 11 Năm, Ngô Kiến Hào: Vững Bước Ở Trạm Kế Tiếp

*

*Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 75 Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm Lớp 5, Giải Toán Lớp 5 Trang 75, Sgk Bài 1, 2, 3

Làm nắm nào để biến hóa thập chia thành phân số

Các tiến trình chuyển đổiViết phân số thập phân dưới dạng phân số gồm những chữ số làm việc bên phải dấu chấm thập phân (tử số) với lũy quá của 10 (mẫu số).Tìm ước chung lớn số 1 (gcd) của tử số và mẫu số.Rút gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu số với gcd.Ví dụ 1

Chuyển 0,32 thành phân số:

0,32 = 32/100

Tìm mong chung lớn số 1 (gcd) của tử số và mẫu số:

gcd (32,100) = 4

Rút gọn gàng phân số bằng phương pháp chia tử số và mẫu mã số với gcd:

0,32 = (32/4) / (100/4) = 8/25

Ví dụ số 2

Chuyển 2,56 thành phân số:

2,56 = 2 + 56/100

Tìm ước chung lớn số 1 (gcd) của tử số và mẫu số:

gcd (56,100) = 4

Rút gọn gàng phân số bằng phương pháp chia tử số và chủng loại số với gcd:

2 + 56/100 = 2 + (56/4) / (100/4) = 2 + 14/25

Ví dụ # 3

Chuyển 0,124 thành phân số:

0,124 = 124/1000

Tìm ước chung lớn nhất (gcd) của tử số và mẫu mã số:

gcd (124,1000) = 4

Rút gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu số cùng với gcd:

0,124 = (124/4) / (1000/4) = 31/250

Cách biến hóa số thập phân lặp lại thành phân số

Ví dụ 1

Chuyển 0,333333 ... Thành phân số:

x = 0,333333 ...

10 x = 3,333333 ...

10 x - x = 9 x = 3

x = 3/9 = 1/3

Ví dụ số 2

100 x = 5,6565656 ...

100 x - x = 99 x = 5,6

990 x = 56

x = 56/990 = 28/495

Bảng biến hóa thập tạo thành phân số

Thập phânPhân số
0,000011/100000
0,00011/10000
0,0011/1000
0,011/100
0,083333331/12
0,090909091/11
0,11/10
0,111111111/9
0,1251/8
0,142857141/7
0,166666671/6
0,21/5
0,222222222/9
0,251/4
0,285714292/7
0,33/10
0,333333331/3
0,3753/8
0,42/5
0,428571433/7
0,444444444/9
0,51/2
0,555555555/9
0,571428584/7
0,63/5
0,6255/8
0,666666672/3
0,77/10
0,714285715/7
0,753/4
0,777777787/9
0,84/5
0,833333335/6
0,857142866/7
0,8757/8
0,888888898/9
0,99/10
1.111/10
1,26/5
1,255/4
1,313/10
1,47/5
1,53/2
1,68/5
1,717/10
1,757/4
1,89/5
1,919/10
2,55/2

Chuyển đổi phân số thành thập phân ►

Viết cách nâng cao trang này

Gửi phản nghịch hồiTrang công ty | website | Toán học tập | Điện | laptop | Bộ đổi khác | Công cụ