Cách Dùng Trạng Từ Và Tính Từ

     

Bài học tập này sẽ share đến các bạn chức năng, địa chỉ của Adj (tính từ) với Adv (trạng từ) vào câu, sẽ giúp các bạn nhận biết địa điểm và phương pháp dùng tính từ và trạng từ nhé!


*

Tính từ và Trạng tự là nhà điểm quan trọng đặc biệt lúc luyện thi TOEIC. Trong nhà điểm này, TOEIC sẽ triệu tập vào một trong những phần quan trọng như sau: Vị trí tính từ, trạng từ; so sánh hơn kém; lúc này phân từ bỏ (V-ing) cùng Quá khứ phân từ (V-ed).

Bạn đang xem: Cách dùng trạng từ và tính từ

Unit 4: Ngữ Pháp TOEIC trọng điểm | Anh ngữ Ms Hoa

Để vấn đáp được thắc mắc của họ, đặc biệt là phần Sentence completion của kì thi TOEIC, bạn phải nắm rõ chức năng, vị trí của tính từ cũng giống như cách nhận biết tính từ và trạng từ trải qua đuôi của tự (phần này tôi vẫn nói trong share Kinh nghiệm level 500-750.) Nếu chúng ta chưa gồm lộ trình học TOEIC 500- 750 cô gửi tặng kèm các em nhé! 

những em tìm hiểu thêm lộ trình học TOEIC ONLINE MIỄN PHÍ:

 

Mục tiêu của bài viết hôm nay, tôi muốn chúng ta học với nhớ vị trí của tính từ, trạng từ vào một câu. Bài toán này coi như chúng ta đã núm được 50 % vấn đáp đúng mang lại loại câu hỏi này.

I. Công dụng tính trường đoản cú (Adj):

Adjective (Adj)

- Tính tự là từ dùng làm chỉ tính chất, màu sắc, trạng thái,...

- Tính từ bỏ được dùng để mô tả đặc thù hay cung ứng thêm thông tin cho danh từ.

Xem thêm: Những Nội Dung Bắt Buộc Trên Hóa Đơn Điện Tử Không Có Ngày Ký Có Hợp Lệ Không?

Adverb (Adv)

- Trạng trường đoản cú thường là 1 trong thành phần bổ sung ý nghĩa đến động từ hoặc cả câu

II. địa điểm tính tự (Adj)

ADJECTIVE

ADVERB

1. Đứng sau hễ từ to lớn be

Ex: My job is so boring

2. Đứng sau một vài động từ thắt chặt và cố định khác (chủ điểm hết sức quan trọng): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, make

Ex: 

- As the movie went on, it became more và more exciting

- Your friend seems very nice

- She is getting angry

- You look so tired!

- He remained silent for a while

3. Đứng trước danh từ

Ex: She is a famous businesswoman 

 1. Đứng sau cồn từ thường

Ex: Tom wrotethe memorandum carelessly

 2. Đứng trước tính từ

Ex:

- It"s a reasonably cheap restaurant, and the food was extremely good.

- She is singing loudly

3. Đứng trước trạng từ bỏ khác

Ex: 

- Maria learns languages terribly quickly

- He fulfilled the work completely well

4. Đứng đầu câu, bổ nghĩa cho tất cả câu

Ex: Unfortunately,the ngân hàng was closed by the time I got here

 

Bổ sung thêm cho các bạn sự chuyển đổi nghĩa của một số trạng từ đặc biệt khi gồm và không có đuôi –ly nhé:

1. Free• miễn phí (không trả phí) You can come in free.• freely (tự do làm gì ) He could speak freely about it.

2. Hard• hard ( cần cù , chuyên cần ) He works hard.• hardly ( hãn hữu khi , trạng từ tần suất, phần nhiều không ) He hardly knows her.

Xem thêm: Câu Ca Dao Có Nhắc Đến Tên Một Loại Quả Có Trong Nghi Thức Cưới Hỏi Ở Nước Ta

3. High• high ( độ cao )Planes fly high.• highly ( các ) a highly paid job

4. Late• late ( muộn, trễ ) He left work late.• lately (gần đây, signal word cho thì bây giờ hoàn thành, hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn ) What have you been doing lately?.

5. Wide• wide ( không ngừng mở rộng ) xuất hiện the door wide.• widely (nhiều nơi) He has traveled widely

Sau đấy là một số bài luyện tập đê những em làm cho quen cũng như hiểu rõ về Chức năng, địa điểm của Adj (tính từ) và Adv (trạng từ). Những em tránh việc bỏ qua nhé!

 

Chúng ta đã kết thúc bài Trạng từ - Tính từ, cùng nhau chuyển sang bài học tiếp theo sau nhé: Pronoun (Đại từ)