CÁCH LÀM SƠ ĐỒ TƯ DUY

     

Làm nắm nào để bạn có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện các mối dục tình giữa những phần với nhau, và không ngừng mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tư duy cân xứng với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu để tạo ra một sơ đồ bốn duy.

Cuối cùng, những lựa chọn kiến thiết mà bạn chọn nên phụ thuộc vào vào thông tin bạn muốn hình dung và mục tiêu của sơ đồ tứ duy của bạn.

Điều quan trọng nhất là, hãy nghĩ về khán giả của chúng ta khi tạo sơ đồ tứ duy:

Họ cần thông tin gì để hiểu sơ đồ bốn duy của bạn?Nó bắt buộc phải chi tiết đến nấc nào?Bạn hoàn toàn có thể làm gì để sơ đồ bốn duy của công ty hấp dẫn hơn?