CÁCH SỬ DỤNG MODAL VERB

     

Có khi nào bạn thắc mắc nguyên nhân trong cùng một câu, thỉnh thoảng người ta áp dụng can, đôi khi sử dụng could, hoặc may…Đây là hầu như Modal verb hết sức hay gặp gỡ trong tiếng anh. Cùng để sử dụng những modal verb tuyệt động tự khiếm khuyết này, thietkewebshop.vn đang soạn nội dung này nhằm cùng với đa số người đàm đạo nhé.

Bạn đang xem: Cách sử dụng modal verb

➣ Ví dụ:

May I ask you a question? Could I ask you a question?

Trong bài ngày hôm nay, chúng ta cùng kiếm tìm sâu hơn về can, could, may dành riêng và rượu cồn từ khuyết thiếu- Modal verbs nói bình thường nhé. Tự đó, bạn có thể tìm ra nguyên căn nguyên nhân vì đâu mà lại người phiên bản ngữ đổi khác mặc cho dù trong và một câu như vậy?

*

I. Modal verb là gì

Modal verbs, hay rượu cồn từ khuyết thiếu, đụng từ khuyết thiếu là đầy đủ động tự được xem như là bất quy tắc và dùng để bổ nghĩa mang đến động từ thiết yếu trong câu, vị đó, sau modal verbs, hễ từ chủ yếu thường giữ nguyên không chia.

Modal verbs bao gồm chức năng diễn đạt mục đích cùng ngữ nghĩa của câu, bao gồm khả năng, sự đến phép, bắt buộc, bắt buộc thiết, dự đoán, yêu cầu,… .

Modal verbs có những điểm lưu ý nổi bật phải lưu ý:

Không bao giờ thêm “-s”, “-ed”, “-ing”, vào sau đụng từ khuyết thiếu. Luôn luôn theo sau bởi những động tự nguyên thể không có “to”. Được thực hiện với đông đảo mục đích khác biệt của bạn nói.

Có không hề ít cách học tập Modal verbs, tuy nhiên, học gộp cũng có thể có hiệu quả, mà lại học lẻ từng xuất phát điểm từ 1 cũng là 1 cách nhiều bạn áp dụng.

Tặng sách "45 ngày xây cội ngữ pháp giờ Anh tiểu học"

Tặng sách "Đồng hành tiếng Anh cùng con"

II. Modal verbs thường dùng và tác dụng của nó

Modal Verb

Chức năng

Ví dụ

Chú ý

must

Diễn tả sự bắt buộc ở hiện tại hoặc tương lai.

You must go khổng lồ bed at 11.30 pm everyday.

Mustn’t- sự cấm đoán, không được làm gì đó.

Example: You mustn’t smoke at the hospital.

Phủ định của “must” là “had to”.

Example: They had to vày this task yesterday because of running out of time.

 

Lời đoán hoặc sự chắc hẳn rằng về điều nào đó có căn cứ.

He must be very tired after working hard all day long.

can

Diễn tả năng lực hiện tại hoặc tương lai mà ai đó có thể làm được, hoặc vụ việc nào đó có thể xảy ra.

I can speaking English fluently.

It can rain today.

“Can” và “could” thường sẽ có cùng chức năng: diễn tả khả năng của ai đó hoặc dòng gì hoàn toàn có thể xảy ra, sự đến phép. Tuy nhiên sắc thái khác nhau. “Can” cần sử dụng hiện tại, “could” cần sử dụng quá khứ và tất cả phần lịch lãm hơn.

Example:

Can I borrow your book?

Could I borrow your book?

 

Yêu cầu sự mang lại phép

Can I use your computer?

Diễn tả khả năng

Smoking can cause lung cancer.

could

Diễn tả tài năng trong thừa khứ

I could read when I was six years old.

Sự xin phép một phương pháp lịch sự

Excuse me, Could I use your phone?

Diễn tả khả năng

It could rain tomorrow!

may

Sự cho phép

May I use your phone please?

“May” cùng “might” dùng làm xin phép, tuy vậy “might” đa số chỉ sử dụng trong câu loại gián tiếp và ít cần sử dụng trong văn nói.

Example: He asked if she might come later.

“May” và “might” hầu hết nói về khả năng nhưng nút độ xẩy ra thấp khi sử dụng “might”, còn mức độ xẩy ra cao hơn khi sử dụng “may”.

Example:

I may join you tomorrow.

I might join you tomorrow.

Với quá khứ, họ sử dụng may have/ might have

Example:

I wonder why kate didn’t answer her phone? She may have been asleep.

I can find my jey anywhere.- You might have left it at work.

Khả năng, xác suất

It may rain tomorrow!

might

Hỏi sự cho phép một phương pháp lịch sự.

Might I interrupt for a moment?

Khả năng, xác suất

The oto looks nice but it might be expensive.

need not

Không đề nghị thiết, không buộc phải phải làm những gì đó.

I needn’t come with us.

Có thể áp dụng “don’t/ doesn’t need to…”

We don’t need to lớn hurry.

should/ought to

50 % sự nghiền buộc

You should / ought to see a doctor.

Should/ ought to cũng khá được dùng lúc diễ tả điều nào đấy không đúng còn nếu không xảy ra.

Example: Where’s Jane?- She should be here right now.

Lời khuyên

You should / ought khổng lồ revise your lessons at home.

Kết luận có căn cứ

He should / ought to be very tired. He"s been working all day long.

had better

Lời răn dạy ( tốt hơn không còn là…..)

You"d better do the homework right now.

 

Have to

Bắt buộc phải làm gì đó vì sự yêu cầu thiết

You have khổng lồ sign your name here.

Mức độ phải của “have to” không tốt bằng “must”.

Phủ định của have to là “don’t/ doesn’t have to”.

Will

Đoán sự việc có thể xảy ra vào tương lai

It will be rainy tomorrow

Will và would hoàn toàn có thể dùng vào câu đề nghị, yêu thương cầu, lời mời.

Example: Will you give me your address?

Would you like some coffee?

Would

Diễn tả giả định xảy ra, dự đoán sự việc xảy ra trong vượt khứ

He would be exhausted when hear this bad news.

Shall

Đề xuất làm cái gi với ngôi “I”, “we” hoặc giao nhiệm vụ cho những người khác một biện pháp trang trọng

What shall we meet?

We shall commit doing the articles in the agreement.

 

 

III. Modal verb thông dụng với phân nhiều loại modal verbs

Có 5 một số loại modal verbs thiết yếu mà thietkewebshop.vn sẽ phân tích và tổng hòa hợp một phương pháp ngắn gọn độc nhất vô nhị như dưới đây:

Ability

can, could, be able to

Permission

can, could, may, be allowed to

Obligation and Necessity

Must, have to, have got to, need to

Advice

should, ought to, had better

Possibility

might, may, could, can

 

➣ Ability: Can, could, be able to

➟ Example: Can you sing? I can speak fluent French when I was 6.

họ dùng “can” nhằm nói ai đó tất cả kĩ năng, tài năng làm gì.

➟ Example: We can see the beach from our house.

The word “dance” can be a noun or a verbs

Thể đậy định : can’t= cannot

Be able to: chúng ta dùng để nói ai đó có tác dụng làm gì, mặc dù “can” được dùng phổ biến hơn cả.

➟ Example: We are able to lớn see the beach from our house.

Could là vượt khứ của “can”, họ dùng “could” đặc biệt với: see, hear, smell, taste, feel, remember, understand.

➟ Example: I could smell gas when I walk into the room

Chúng ta sử dụng could nhằm nói rằng ai này đã có khả năng, kĩ năng làm việc nào đấy trong vượt khứ.

➟ Example: My uncle could speak 4 languages.

We were free. We could vì what we wanted.

➣ Các lưu giữ ý: Ở hiện tại tại, can với be able to đôi khi có thể được dùng để làm thay nắm cho nhau.

➟ Example: I am able khổng lồ write the lyrics of a song = I can write the lyrics of a song.

Can chỉ bao gồm hai dạng” “can” cùng “could”. So đó, trong một vài trường hợp, áp dụng “be able to” là điều không thể kị khỏi.

➟ Example: I can’t sleep - I haven’t been able to lớn sleep.

Moana can speak Spanish & English - Candidates for the contest must be able lớn speaking two foreign language.

Để nói ai đó thành công xuất sắc trong vấn đề làm điều gì đấy trong những tình huống cụ thể, họ thường áp dụng was/ were able lớn hawojc managed to

➟ Example: The fire spread quickly but everyone was able khổng lồ escape. (NOT could escape)

George was excellent badminton player when he was younger. He could beat anybody. (= he was good enough khổng lồ beat anybody, he had the ability)

Jane và George play a match yesterday. Jane played well, but George managed khổng lồ beat him. (= George succeeded in beating Jane this time)

➣ Modal verbs exercises

1. I haven’t been……………… sleep very well recently. ( could/ able to/ can)

2. I ………….. Swim khổng lồ safety ( can/ could/ was able to)

3. I ……………. Get you a chips when I go lớn the shop, if you want. ( can/ could/ able to)

4. Dennis ……….play the trumpet after weeks last month. ( can/ could/ was able to)

5. After his car crashes he was so confused that he …………… tell the police who he was or where he was going. ( can/ can’t/ could/ couldn’t)

 

Answer key: 1. Able khổng lồ 2. Was able lớn 3. Can 4. Could 5.couldn’t

➣ Permission: can, could, may, be allowed to

May là cách nói thanh lịch để hỏi sự được cho phép của ai đó.

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia 2020 Môn Toán Có Đáp Án Chính Thức

➟ Example:

You may go as soon as you have finished your work.

May I go khổng lồ the restroom, Mr. Crowd?

Could được dùng làm hỏi sự đến phép, hay không thanh lịch bằng “may”, could hay hỏi sự được cho phép trong vượt khứ.

➟ Example:

Could I bring my brother to lớn the party?

You could go lớn any siêu thị in the mall you wanted to.

Can dùng để làm hỏi sự đến phép, tuy vậy ít trọng thể và kế hoạch sự, hay được sử dụng trong những mối quan hệ thân mật hơn.

➟ Example:

Can I borrow your book?

You can sit here until he come.

Be allowed to cùn cần sử dụng để diễn tả sự đến phép, nhưng không phải là bạn đang yêu thương cầu, nhưng thông thường được sử dụng ở thụ động “be allowed to/ not be allowed to” tức là được phép hoặc không được phép có tác dụng gì.

➟ Example: I are not allowed khổng lồ use your calculator on your maths exam.

You were allowed backstage after my third attempt.

Practice

Choose the best answer

1. …………. I have more cheese on my sandwich? (medium formal)

2. …………. She have a cookies? (casual)

3. ………….. I go to lớn the washroom? ( most polite)

4. Hey buddy, I can’t get a connection on my phone. ……………. I borrow yours? ( can/ could/ may)

5. There’s a lot of noise coming from outside, we could not focus on presentation. ………………… I close the window? ( can/ could/ may)

 

Answer key: 1.could 2. Can 3. May 4. Can 5. May

Obligation & Necessity: Must, have to, have got to, need to

Have to: quan trọng để có tác dụng điều gì, bị buộc phải làm điều gì đấy (giống như điều khoản lệ).

➟ Example: You can’t turn right here. You have to turn left.

Chúng ta có thể nói rằng “ I’ll have to……., I’m going to have to…….., I might have to……..., I may have to……”

➟ Example: We may have to lớn change the plans.

Must have to có thể thay thế cho nhau trong một vài trường hợp, lấy ví dụ như khi chúng ta đưa ra quan liêu điểm cá thể ( khuyến nghị những điều quan trọng để làm cho điều gì đó).

➟ Example:

He is a really nice person. I must meet him/ I have lớn phone him.

tuy nhiên, have to sử dụng cho ai đó bị tóm gọn buộc làm các điều có thực ( như vẻ ngoài lệ, quy định), chứ không hẳn quan điểm của tín đồ nói.

➟ Example:

I have khổng lồ work from 8.30 to lớn 6.00 everyday.

Steve has to lớn travel a lot for her work.

chúng ta sử dụng must trong các văn bạn dạng hướng dẫn, điều lệ.

➟ Example:

Applications for the job must have 2 foreign languages.

Need to thường dùng để diễn đạt sự quan trọng cần hoặc không nên làm gì, các bạn có sự tuyển lựa và không trở nên ép buộc như must với have to.

➟ Example: They has to lớn work overtime > 

Bài tập modal verbs

Choose the best answer

1. I ……………. Drink a few cups of coffee to lớn stay awake. ( need to/ must)

2. We ……………………. Book in advance. It isn’t much crowded ( don’t need to/ need to/ mustn’t/ don’t have to)

3. You ………………. Eat less if you want to thất bại weight. (must/ need to)

4. We have plenty of time. We ………………. Hurry. (mustn’t/ needn’t/ don’t have to)

5. I don’t want anyone khổng lồ know about out plan. You …………….. Tell anyone. ( mustn’t/ don’t have to/ doesn’t have to).

 

Answer key: 1. Need to lớn 2. Don’t need khổng lồ 3. Must 4. Needn’t 5. Mustn’t

Advice: Should, ought to, had better Should/ Shouldn’t cần sử dụng để diễn đạt lời khuyên, tốt hay đúng/ không xuất sắc hoặc không nên khi làm điều gì đó. Should rất có thể dùng để lấy ra lời khuyên hoặc đưa ra quan điểm.

➟ Example:

You should go home, you worked all day long.

The organization should held more activities to raise fund.

Ought to rất có thể được thực hiện để thay thế sửa chữa cho should.

➟ Example: The organization ought to held more activities lớn raise fund.

Should have done= đã phải làm vì nó xuất sắc ( xẩy ra trong thừa khứ)

bao phủ định: shouldn’t have done………

➟ Example:

I wonder why they’re so late. They should have come here long ago.

You missed a great các buổi tiệc nhỏ last night. You should have come. Why didn’t you?

Should với should have done:

➟ Example:

You look tired. You should go lớn bed now.

You went lớn bed very late last night. You should have gone to lớn bed earlier.

IV. Bài bác tập: Viết lại câu với modal verbs

Rewrite the sentence using should/ shouldn’t

1. I’m feeling sick. I ate too much

...................................................................................................................................

2. When we went khổng lồ the restaurant, there were no free tables. We hadn’t reserved one.

...................................................................................................................................

3. Laura told me her address, but I didn’t write it down. Now I can’t remember the house number.

...................................................................................................................................

4. I wasn’t feeling well yesterday, but I went to lớn work. That was a mistake. Now I feel worse.

...................................................................................................................................

5. Tomorrow there is a football match between Team A & team B. Team A are much better.

..................................................................................................................................

 

Answer key:

1. You should eat too much

2. We should have reserved before

3. I should have written down her address.

4. I shouldn’t have gone lớn work.

5. Team A should win the match.

Possibility: might, may, could, can

Chúng ta thực hiện may, might khi nói về tài năng của cái gì đó, điều nào đấy xảy ra. Example: She might know/ She may know

- May, might có thể nói rằng về năng lực thực hiện nay hoặc xẩy ra điều gì trong tương lai.

➟ Example: Take an umbrella with you. It might rain later.

I haven’t decided where khổng lồ go on holiday. I may go khổng lồ Ireland.

- Phủ định của may là may not, might là might not.

➟ Example: She might not know now.

Ở quá khứ, chúng ta sử dụng may have…………. Hoặc might have………….

➟ Example: I wonder why Kate didn’t answer her phone.- She may have been asleep.

Could có chức năng như may và might.

➟ Example:

It’s a strange story, but it could be true

I could have left your phone at work.

- mặc dù nhiên, couldn’t lại sử dụng khác với may not cùng might not.

➟ Example:

Tina couldn’t have received my message. Otherwise she would have replied. (= it is not possible that she got my message)

Why hasn’t Tina replied lớn my message? I suppose she might not have received it (= it’s possible that she didn’t receive it- perhaps she did, perhaps she didn’t)

Practice

Choose the suitable answers

1. They (can/ might) …………….. Be away for the weekend but I’m not sure.

2. Where are you going for your holidays?- I haven’t decided yet. I …….. Go to lớn London. ( might/ am going/ can)

3. We haven’t heard from him for fifteen years. He …………….. Died ( may have/ could have)

4. Do you know where Helen is?- I’m not sure. She …………..be in her room ( might/ can)

5. You should introduce yourself. He …………….remember you. (might not/ may not/ couldn’t)

 

Answer key: 1. Might 2. Might 3. Both is correct 4. Might 5. Might not/ may not

 

V. Bài xích tập modal verbs

Exercise 1. Fill in the blanks using MUST, MUSTN’T, DON’T HAVE TO, SHOULD, SHOULDN’T, MIGHT, CAN, CAN’T ! 

1. Rose & Ted _________________ be good players. They have won hundreds of cups ! 

2. You _________________ pay to lớn use the library. It’s free. 

3. I’m not sure where my wife is at the moment. She _________________ be at her dance class. 

4. Jerry _________________ be working today. He never works on Sundays. 

5. You _________________ be 18 khổng lồ see that film. 

6. You _________________ hear this story. It’s very funny. 

7. Dad _________________ go & see a doctor. His cough is getting worse all the time. 

8. You don’t have lớn shout. I _________________ hear you very well. 

9. It _________________ be him. I saw him a week ago, & he didn’t look lượt thích that. 10. You look pretty tired. I think you _________________ go lớn bed early tonight.

Answer key:

1. Must

2. Don’t have to

3. Might

4. Can’t

5.must

6. Must

7. Should

8. Can

9. Can’t

10. Should 

Exercise 2. Complete the sentences. Choose from the box. 

may be Tom’s 

may not be feeling well 

may not be possible 

might be in her room 

might be Brazilian 

might be driving 

might have one might know

 

1. A: do you know where Helen is? 

B: I’m not sure. She might be in her room . 

2. A: Is there a bookshop near here? 

B: I’m not sure, but ask Anna. She . ………………………...

3. A: Where are those people from? 

B: I don’t know. They . …………………………...

4. A: I hope you can help me. 

B: I’ll try, but it . ………………………….

5. A: Whose phone is this? 

B: It’s not mine. It …………………..

6. A: Why doesn’t George answer his phone?

B: He …………………………………... 

7. A: vì you know anyone who has a key to this cupboard? 

B: Rachel , but I’m not sure. …………………………...

Xem thêm: Bí Ẩn 31 Ngày Kinh Nguyệt Chị Em Phụ Nữ Cực Chuẩn, Bí Ẩn 31 Ngày Kinh Nguyệt Chị Em Phụ Nữ

8. A: Gary is in a strange mood today. 

B: Yes, he is. He ……………………………………..

Answer key:

2. Might know 

3. Might be Brazilian 

4. May not be possible 

5. May be Tom’s 

6. Might be driving 

7. Might have one 

8. May not be feeling well

 

Trên phía trên là một trong những phần kiến thức về Modal verbs thông dụng, các bạn có thể tham khảo và làm bài xích tập thực hành thực tế để làm rõ hơn về modal verbs nhé.