Cảm âm sáo trúc nụ hôn và nước mắt

     
MenuGiới thiệuSáo trúc Trung HoaHọc sáo trúcThư viện âm nhạcCông vậy âm nhạcCảm âm bài hátLời bài hátSheet bài hátBeat nhạcTài liệu


Bạn đang xem: Cảm âm sáo trúc nụ hôn và nước mắt

*
Loading...
cảm âm sáo trúc, Cảm âm sao trúc bài bác Nụ hôn và nước mắt, fa sol, la sol, Nụ hôn với nước đôi mắt cảm âm sao trúc, sol la

nhạc dạo:

rế đô là sol la đô la sol lá rêrề lá lá sol fa đố sol lala sol la đô rê fa mi đồ dùng rêđố la sol đố lasol lá rề fà sol mi đồ dùng rê

bắt đầu:

là rê rê đồ dùng rê là mi mi rề mifa’ fa’ fa’ mi rê đòlà rê rê vật dụng rê là mày mi rề mifa’ fa’fa mi fa sol

sol sol sol fa sol lá sol rềlá lá rê thứ rế làsol rế đồ dùng mí rê đồ rê

fa sol lá đố yêu thích là đố sisol mì mì sol la la larề sol la sí

đồ mí rê đô rê


*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/thietkewebshop.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=300%2C225&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thietkewebshop.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=480%2C360&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2318143483" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>


Xem thêm: Cách Tính Giá Trị Của Biểu Thức Lớp 4 Có Đáp Án, Giải Toán Lớp 4 Bài 34: Biểu Thức Có Chứa Ba Chữ

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i1.wp.com/thietkewebshop.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=300%2C229&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/thietkewebshop.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=450%2C344&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2318143483" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/thietkewebshop.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=300%2C176&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/thietkewebshop.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=806%2C473&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2318143483" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/thietkewebshop.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=300%2C200&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thietkewebshop.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=600%2C400&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2318143483" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/thietkewebshop.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/thietkewebshop.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2318143483" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>


Xem thêm: Ngày 26 Tháng 12 Là Ngày Gì, Xem Lịch Ngày 26 Tháng 12 Năm 2021