Cân Bằng Hóa Học 10

     

Thế nào là cân bằng hóa học và sự chuyển dịch cân bằng hóa học ? Để biết chi tiết hơn, thietkewebshop.vn xin chia sẻ với các bạn bài 38: Cân bằng hóa học . Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I Phản ứng một chiều, phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học

1. Phản ứng một chiều

Là phản ứng chỉ xảy ra theo 1 chiều từ trái sang phảiVí dụ: 2KClO3 → 2KCl + 3O2

2. Phản ứng thuận nghịch

Là những phản ứng trong cùng điều kiện xảy ra theo 2 chiều trái ngược nhau.Vd : Cl2 + H2O ⥩ HCl + HClO

3. Cân bằng hóa học

Định nghĩa: CBHH là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.CBHH là một cân bằng động.Ở trạng thái cân bằng thì trong hệ luôn luôn có mặt chất phản ứng và các chất sản phẩm

II. Sự chuyển dịch cân bằng hóa học

Định nghĩa : Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự dịch chuyển từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác do tác động từ các yếu tố bên ngoài lên cân bằng

III. Các yếu tố ảnh hưởng đến CBHH

1. Ảnh hưởng của nồng độ

Khi tăng hoặc giảm : CB chuyển dịch theo chiều thuận.Khi giảm hoặc tăng : CB chuyển dịch theo chiều nghịch.

Bạn đang xem: Cân bằng hóa học 10

Lưu ý: Nếu trong hệ cân bằng có chất rắn tham gia, thì việc thêm hoặc bớt chất rắn không ảnh hưởng gì tới cân bằng.

2. Ảnh hưởng của áp suất

Khi P tăng, cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm áp suất, hay chiều nghịch.Khi P giảm, cân bằng chuyển dịch theo chiều làm tăng áp suất, hay chiều thuận.

Lưu ý:

Trong phản ứng không có chất khí thì áp suất không ảnh hưởng tới cân bằng.Khi số mol chất khí ở 2 vế bằng nhau thì việc thay đổi áp suất không ảnh hưởng tới cân bằng.

3. Ảnh hưởng của nhiệt độ

Phản ứng tỏa nhiệt, phản ứng thu nhiệtPhản ứng tỏa nhiệt là phản ứng hóa học kèm theo sự giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hóa học kèm theo sự hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt.∆H là nhiệt phản ứngphản ứng tỏa nhiệt: ∆Hphản ứng thu nhiệt: ∆H>0Ảnh hưởng của nhiệt độ tới cân bằngVới pư thu nhiệt:

Khi tăng nhiệt độ, CB chuyển dịch theo chiều thuận.

Xem thêm: Danh Sách Các Mặt Hàng Tiêu Dùng Phổ Biến Trong Cửa Hàng Tạp Hóa

Khi giảm nhiệt độ, CB chuyển dịch theo chiều nghịch.

Với pư tỏa nhiệt:

Khi tăng nhiệt độ, CB chuyển dịch theo chiều nghịch.

Khi giảm nhiệt độ, CB chuyển dịch theo chiều thuận.

Xem thêm: Anh Hơn Em 8 Tuổi. Hỏi Khi Tổng Số Tuổi Của Hai Anh Em Bằng 40 Tuổi Thì Khi Đó Em Bao Nhiêu Tuổi?

Nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê

Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động từ bên ngoài như biến đổi nồng độ, nhiệt độ, áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó

4. Vai trò của chất xúc tác

Chất xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng hóa học.Khi phản ứng thuận nghịch chưa ở trạng thái cân bằng thì chất xúc tác có tác dụng làm cho cân bằng nhanh chóng được thiết lập hơn.

IV. Ý nghĩa của tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học trong sản xuất hóa học

VD1: Sản suất axit sunfuric

2SO2(k) + O2 (k) ⥩ 2SO3(k) = -198 KJ