Cấu trúc câu tiếng trung

     
Xem nhanh Các cấu trúc câu cơ phiên bản trong tiếng Trung Các cấu trúc câu trong tiếng Trung cùng với 得 /dé/ cấu tạo câu tiếng Trung với 不是 … 而是 … và 不是 … 就是 … cấu tạo câu vào tiếng Trung với 爱 /ài/ và 想 /xiǎng/ cấu tạo câu tiếng Trung với 着: đã hay rất? cấu trúc câu tiếng Trung 除非 /chúfēi/ cùng 宁可 /níngkě/ cấu trúc câu “DÙ..” trong giờ đồng hồ Trung

Có đa số chúng ta học tiếng Trung 1 thời gian, tự vựng và nhiều từ biết khôn xiết nhiều. Cơ mà nghe fan ta nói gồm vài câu chưa hiểu? hay muốn nói câu như vậy nhưng ko biết miêu tả như cụ nào? rất có thể bạn chưa vận dụng được các cấu tạo câu trong giờ đồng hồ Trung.

Bạn đang xem: Cấu trúc câu tiếng trung

Dưới đấy là tổng phù hợp các cấu tạo câu trong giờ Trung thông dụng. Các cấu trúc câu được lý giải rõ ràng, giải pháp dịch câu, phương pháp dùng câu và gồm ví dụ minh họa để bạn ứng dụng. Nếu bạn muốn giao tiếp trôi chảy hơn vậy thì đừng quăng quật qua bài viết này nhé!

*
Học cấu trúc câu trong giờ Trung giúp miêu tả tốt hơn

Các cấu tạo câu cơ bản trong tiếng Trung

1. Cấu tạo 在 /zài/: Ở

Chủ ngữ + 在 + Địa điểm/nơi chốn(Phủ định thì thêm 不/bú/ vào trước 在)

我姐姐在家。/wó jiějie zài jiā/: Chị tôi sinh hoạt nhà.

我姐姐不在家。/wó jiějie bú zài jiā/: Chị tôi không ở nhà.

2. Kết cấu câu cơ bạn dạng với 是 /shì/: Là, phải

Danh từ + 是 + Danh từ(Phủ định thì thêm 不/bú/ vào trước是)

我是学生。/wǒ shì xuésheng/ : Tôi là học tập sinh.

我不是学生。/wǒ bú shì xuésheng/ : Tôi không phải là học tập sinh.

3. Cấu tạo câu cùng với 要 /yào/ : Muốn, cần, lấy

Chủ ngữ + 要 +Tân ngữ(Phủ định thì thêm 不/bú/ vào trước 要)

我要苹果汁。/wǒ yào píngguǒ zhī/: Tôi rước nước táo apple ép.

我不要苹果汁。/wǒ búyào píngguǒ zhī/: Tôi ko cần nước táo bị cắn dở ép.

4. Kết cấu 有 /yǒu/: Có

Chủ ngữ + 有 + Tân ngữ(Phủ định thì thêm 没/méi/ vào trước 有)

我有时间,可以帮你。/ Wǒ yǒu shíjiān, kěyǐ bāng nǐ./: Tôi có thời gian, có thể giúp bạn.

我没有时间,不可以帮你。/ Wǒ méiyǒu shíjiān, kěyǐ bāng nǐ./: Tôi không có thời gian, ko thể giúp bạn.

5. Kết cấu câu cùng với 的 /de/: Trợ trường đoản cú kết cấu

Trong cấu tạo câu tiếng Trung, 的 dùng để nối định ngữ cùng trung tâm ngữ tạo thành nhiều danh từ, thường diễn tả quan hệ sở hữu (được dịch là “của”).

Định ngữ + 的 + Trung tâm ngữ

叔叔的车。/Shūshu de chē/: xe của chú.

Danh trường đoản cú / đại tự / nhiều động từ…. + 的.

那个座位是我的。/Nàgè zuòwèi shì wǒ de/: khu vực ngồi sẽ là của tôi.

6. Cấu tạo câu với 不 /bù/ và 没有 /méi yǒu/: Phó từ che định “không”

不 / 没有 + Động từ

妈妈不喝咖啡。/Māmā bù hē kāfēi/: chị em không uống cà phê.

小王没有上学。/Xiǎo wáng méiyǒu shàngxué/: tè Vương không tồn tại đi học.

* 不 /bù/ Được áp dụng để bao phủ định hiện tại hoặc sự thực, kinh nghiệm …*没 /méi/ là phó từ đậy định mang đến động từ 有 /yǒu/: dùng làm phủ định đến động tác trong vượt khứ.

7. Kết cấu với Động từ bỏ + 了 /le/ :đã / rồi

Cấu trúc câu tiếng Trung này cần sử dụng để biểu lộ động tác sẽ xảy ra, xong trong vượt khứ hoặc sự biến hóa của trạng thái

他睡觉了。/tā shuìjiào le/ : Anh ấy ngủ rồi.

8. Cấu trúc câu hỏi trong giờ đồng hồ Trung với 吗 /ma/: … không?

Đặt cuối câu dùng trong thắc mắc “…. Không?:”

她是美国人吗? /tā shì měiguó rón rén ma?/ : Cô ấy là bạn Mỹ đề xuất không?

Cách vấn đáp là khẳng định lại câu hoặc cần sử dụng 不 với 没有 để đậy định:

她不是美国人。/tā mút shì měiguó rén/: Cô ấy không hẳn là bạn Mỹ.

我们没有火机。/wǒ men méi yǒu huǒ jī/: công ty chúng tôi không bao gồm hộp thoa ga.

9. Cấu trúc câu giờ Trung cơ bản bao gồm chứa tự chỉ thời gian

Chủ ngữ + Danh tự chỉ thời gian + Vị ngữ

我们每天都要上学。/wǒmen měitiān dōu yào shàng xué/ : sản phẩm ngày chúng tôi đều nên đi học.

Danh tự chỉ thời gian + chủ ngữ + Vị ngữ: Đưa danh từ thời gian lên đầu câu có công dụng nhấn mạnh thời hạn hơn.

前天老板在上海。/Qiántiān lǎobǎn zài shànghǎi/: hôm trước giám đốc làm việc Thượng Hải.

10. Kết cấu câu ban đầu bằng nhà ngữ

Chủ ngữ có thể là tín đồ hoặc vật tiến hành động tác

这是什么? /zhè shì shén me/: Đây là gì?

你去哪儿? /nǐ qù nǎr?/: chúng ta đi đâu?

Các kết cấu câu vào tiếng Trung với 得 /dé/

Ở trên là những kết cấu câu trong tiếng Trung cơ bản chắc chắn người nào cũng phải biết. Tiếp theo là đông đảo cấu trúc cải thiện một xíu giúp bạn nghe nói với câu hay hơn.

1. Kết cấu 得 chỉ nút độ khôn xiết cao, cao mang lại đỉnh điểm

A得不能再A / A得不得了: / A dé bùnéng zài A / A dé bùdéliǎo/ : A mang lại nỗi cần thiết A hơn

Tính tự + 得不能再 + tính từ.

Động từ/tính từ + 得不得了.

VD1:这个孩子胖得不能再胖了,该让他减减肥了!

/Zhège háizi pàng dé bùnéng zài pàngle, gāi ràng tā jiǎn jiǎnféile!./

Đứa nhỏ xíu này khủng đến nỗi ko thể béo phì nhiều hơn nữa, yêu cầu giảm cân nặng thôi.

VD2:我们足球队赢了几场足球,大家高兴得不得了。

/Wǒmen zúqiú duì yíngle jǐ chǎng zúqiú, dàjiā gāoxìng dé bùdéliǎo./

Đội đá bóng của công ty chúng tôi thắng vài ba trận, phần nhiều người vui miệng khôn xiết.

* Chữ 了 trong kết cấu câu tiếng Trung này gọi là /liǎo/.

* Chữ 得 trong kết cấu này hiểu là /dé/ nhé.

2. Cấu trúc 得: dù thế nào thì cũng phải làm

Cấu trúc câu tiếng Trung này mang giọng điệu xay buộc hoặc không còn cách nào không giống đành chịu.

A也得A,不A也得A: / A yě děi A, bù A yě děi A/: A cũng cần A, ko A cũng đề xuất A

động từ bỏ + 也得 hễ từ,不 + cồn từ + 也得 rượu cồn từ

VD3:老板要求做的事,你做也得做,不做也得做。

/Lǎobǎn yāoqiú zuò de shì, nǐ zuò yě děi zuò, bù zuò yě děi zuò./

Công bài toán mà sếp yêu ước làm, anh không làm cũng bắt buộc làm.

* Chữ 得 trong mẫu câu tiếng Trung này hiểu là /děi/, không hẳn /dé/ nhé.

3. Kết cấu 得 chỉ nút độ thiết yếu chịu nổi.

… … 得不得了/… … 得不行/… … 得慌/… … 得要命/ … … 得受不了/… …得厉:/ Dé bùdéliǎo/ dé bùxíng/ dé huāng/ dé yàomìng/ dé shòu bùliǎo/ dé lìhài/ :đến nỗi chịu không thấu/ … mang đến nỗi dữ dội

cụm đụng từ/ các tính từ đụng từ + 得不得了/得不行/得要命/得厉害/得慌/得受不了

VD4:这几天忙得要命,连看电视的时间都没有。

/Zhè jǐ tiān máng dé yàomìng, lián kàn diànshì de shíjiān dōu méiyǒu./

Mấy thời buổi này bận chết được, ngay cả thời gian xem tv cũng chả bao gồm nữa.

* Chữ 得 trong cấu tạo câu tiếng Trung đó lại đọc là /dé/ nhé.

4. Cấu trúc 得: Ít nhiều đề nghị có, muốn hay không phải thực hiện.

多少(也)得。。。/ 多少。。。(也)得 : /Duōshǎo (yě) děi.../ Duōshǎo...(yě) děi/ : ít nhiều cũng phải

多少 + danh từ +(也)得 + cồn từ

多少(也)得 + cồn từ + (点儿)

VD5: 现在找工作不容易,多少薪水也得干。

/Xiànzài zhǎo gōngzuò bù róngyì, duōshǎo xīnshuǐ yě děi gàn./

Bây tiếng tìm bài toán làm không dễ, lương rất nhiều gì cũng yêu cầu làm.

* Chữ 得 trong cấu tạo câu tiếng Trung này đọc là /děi/.

⇒ cấu trúc câu trong tiếng Trung (1) sẽ được bao gồm trong cấu trúc tiếng Trung (3), cùng tất cả nghĩa và công dụng gần giống nhau, chỉ mức độ cao nhất, không tồn tại mức độ làm sao cao hơn. Và chữ 得 cũng bao gồm cùng giải pháp đọc là /dé/.

⇒ cấu tạo câu tiếng Trung (2) và cấu trúc (4) lại sát nghĩa nhau, với ý nghĩa bắt buộc. Chữ 得 trong 2 cấu trúc câu tiếng Trung này gọi là /děi/.

Cấu trúc câu tiếng Trung với 不是 … 而是 … cùng 不是 … 就是 …

5. Cấu trúc câu chưa hẳn ... Nhưng mà là ... Trong giờ Trung

不是。。。而是。。。:/ Bùshì... Ér shì.../: cấu trúc câu trong tiếng Trung này thường dùng cho hầu như trường đúng theo để giải thích thêm vì sao lại không thể ( vì tất cả 不是 )

(Chủ từ/vế) + 不是 + chủ từ + vế 1 + 而是 + công ty từ + vế 2

VD6 : 不是我不想告诉你,而是我真的不知道。

/Bùshì wǒ bùxiǎng gàosù nǐ, ér shì wǒ zhēn de bù zhīdào/

Không nên tôi không muốn nói các bạn nghe, nhưng mà là tôi thực sự không biết

⇒ 而是 cũng đều có nghĩa “bởi vì” nhưng mà ta buộc phải dịch là “mà vì/mà là vì” thì nó sẽ cho biết thêm rõ ta sẽ muốn nhấn mạnh đến nguyên nhân.

* Trước 不是 rất có thể có một vế câu nhỏ, công ty từ rất có thể đứng trước hoặc sau不是

* Dùng kết cấu câu này khi ao ước phủ định một việc gì đấy đồng thời nêu luôn luôn lý do nguyên nhân lại tủ định nó.

6. Cấu tạo câu ko ... Thì là... Trong giờ Trung

不是。。。就是。。。/Bùshì... Jiùshì.../: cấu trúc câu này dùng trong ngôi trường hợp kể đến hai sự việc và một trong những hai sự việc đó một mực sẽ xảy ra.

(Chủ từ/vế) + 不是 + chủ từ + vế 1 , 就是 + (Chủ từ) + vế 2

VD7 : 这个周末,我不是打机,就是睡觉。

/Zhège zhōumò, wǒ bùshì dǎ jī, jiùshì shuìjiào/

Cuối tuần này, tôi không đùa điện tử thì là đi ngủ

* giả dụ cả hai vế tất cả cùng công ty từ thì ta tránh việc nhắc lại chủ từ nghỉ ngơi vế hai để tránh làm cho dài câu.

Xem thêm: So Sánh Oppo F1S Và Samsung J7 Prime, So Sánh Oppo F1S Và J7 Prime

* Trước不是 rất có thể là một vế câu ngắn. Nhà từ có thể đứng trước hoặc sau不是.

Cấu trúc câu vào tiếng Trung với除了 /chú le/

7. Cấu trúc: kế bên ... (này ra), tất cả đều ...

除了。。。(以外),都。。。/ chúle...(yǐwài), dōu... / : nhấn mạnh ngoại trừ một chiếc đặc trưng thi mọi việc khác đều sẽ ...

除了 + Chủ từ 1 + vế 1 + (以外) , công ty từ 2 + 都 + vế 2

VD8: 除了这间房子有点小(以外),所有都不错。

/Chúle zhè jiān fángzi yǒudiǎn xiǎo (yǐwài), suǒyǒu dōu bùcuò/

Ngoài câu hỏi căn chống này hơi nhỏ dại (ra), tất cả mọi thứ phần đông ổn.

* 都 dịch là “tất cả đều” do trong kết cấu câu tiếng Trung này nếu như ta dịch thành “cũng” thì sẽ không có nghĩa gì cả.

* Có thể lược bỏ chữ 以外trong câu.

* cấu tạo này nhấn mạnh việc vế một là một tình huống đặc biệt quan trọng và vế 2 là 1 trong tình huống luôn luôn xảy ra sau khi đã bỏ trường hợp của vế 1.

8. Cấu trúc: bên cạnh ... (này ra), còn ...

除了 + nhà từ + vế 1 +(以外),还 / 也 + vế 2 : /chúle...(yǐwài), hái/yě.../

Cấu trúc tiếng Trung này bổ sung thêm ý cho vế 1, mở rộng thêm ý cho vế 1.

VD9: 这辆自行车除了这种颜色,你还有别的吗?

/Zhè liàng zìxíngchē chúle zhè zhǒng yánsè, nǐ hái yǒu bié de ma/

Mẫu xe đạp điện này quanh đó màu này ra, các bạn còn màu khác không?

除了 + nhà từ + vế 1 + (以外),chủ từ + 还 / 也 + vế 2

VD10: 除了牛肉,小明也爱吃猪肉,蔬菜。

/Chúle niúròu, xiǎomíng yě ài chī zhūròu, shūcài/

Ngoài thịt bò (ra), tè Minh còn thích ăn uống thịt heo với rau cải.

Cấu trúc câu trong tiếng Trung với 爱 /ài/ và 想 /xiǎng/

*
Cấu trúc câu vào tiếng Trung với爱 /ài/ và 想 /xiǎng/

9. Cấu trúc thích A thì A, không đam mê A cũng ko sao

Diễn đạt sự ko hài lòng về phong thái làm/sự chọn lọc của đối phương, nhưng bên phía ngoài thì tỏ ra không vấn đề gì cả, không bận tâm.

爱 + động từ + 不 động từ : /ài A bù A/

VD11: 她爱听不听,反正我有意见就得提。

/Tā ài tīng bù tīng, fǎnzhèng wǒ yǒu yìjiàn jiù dé tí../

Cô ấy ưng ý nghe thì nghe, không ưng ý nghe cũng không sao, dù gì tôi có ý kiến thì đề xuất nói ra.

* Chữ 得 trong VD11 hiểu là /děi/.

10. Cấu tạo Thích A thì A trong giờ Trung

Ý hoàn toàn có thể hoàn toàn tuân theo ý ý muốn của mình. Đôi lúc tỏ ý bất mãn.

爱 A (就) A : /ài A (jiù) A/ (A = các động từ, phải tất cả từ ngờ vực trong cụm động từ)

VD12: 现在很多人喜欢一个人生活,可自由啦,爱干什么(就)干什么。

/Xiànzài hěnduō rén xǐhuān yīgè nhón nhén shēnghuó, kě zìyóu la, ài gànshénme jiù gànshénme./

Hiện nay không ít người dân thích sinh sống một mình, được từ bỏ do, thích làm gì thì làm.

* Chữ 就 vào mẫu câu tiếng Trung này có hay là không cũng không ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu.

11. Cấu tạo Muốn A thì A

Diễn đạt ý trả toàn rất có thể làm theo nguyện vọng của mình.

想động tự / cụm động tự 就động tự / cụm động trường đoản cú : /xiǎng A jiù A/

VD13: 想哭就哭吧,别憋在心里,挺难受的。

/Xiǎng kū jiù kū ba, bié biē zài xīnlǐ, tǐng nánshòu de../

(Muốn khóc thì khóc đi, đừng ém trong lòng, khó tính lắm đấy.)

⇒ mẫu câu tiếng Trung (10) có phương pháp sử dụng y như mẫu câu tiếng Trung (11). Nhưng mà mẫu câu tiếng Trung (10) có thêm nét nghĩa “tỏ ý bất mãn”, và buộc phải đi với các động từ bao gồm từ nghi vấn. Còn mẫu câu tiếng Trung (11) thì rất có thể là cồn từ hoặc các động từ.

⇒ Qua 3 mẫu câu tiếng Trung này, để biệt lập giữa 爱 cùng 想 thì 爱 yêu cầu dịch là “thích”, còn 想 yêu cầu dịch là “muốn”..

Cấu trúc câu tiếng Trung với 着: đã hay rất?

12. Cấu tạo Theo / theo đà … (của) A, B … …

Diễn đạt theo sự xuất hiện hay thay đổi của A mà lại B biến đổi theo.

随着 A 的。。。,B。。。: /suízhe A de …, B …/ (A = cụm động từ, B = câu)

VD14: 随着科技的发展,我们的工作效率也提高了不少。

/Suízhe kējì de fǎ zhǎn, wǒmen de gōngzuò xiàolǜ yě tí gāo le bù shǎo./

Theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật, hiệu suất công việc của chúng ta được nâng cao đáng kể.

13. Cấu tạo Đang ... Trong giờ trung

Diễn tả một hành vi đang xảy ra, thì hành động/tình huống khác chen ngang.

động trường đoản cú + 着 + hễ từ + 着,... : / … zhe … zhe/

VD15: 他坐了十几个小时的飞机,坐着坐着睡着了。

/Tā zuòle shí jǐ gè xiǎoshí de fēijī, zuòzhe zuòzhe shuìzháole./

(Anh ấy ngồi máy bay mười mấy giờ đồng hồ, sẽ ngồi thì ngủ thiếp đi.)

* Chữ 着 vào 睡着了của VD15 gọi là /zháo/ nhé.

14. Cấu tạo 着 khôn cùng ... Trong giờ đồng hồ Trung

Diễn đạt mức độ siêu cao, thường dùng trong văn nói của tiếng Trung.

(cụm) tính tự + 着呢 : /zhe ne/

VD16: 妈妈冲好奶粉了吗?宝宝饿着呢。

/Māmā chōng hǎo nǎifěnle ma? Bǎobao è cổ zhene./

(Mẹ trộn sữa dứt chưa? Em nhỏ xíu rất đói rồi đây.)

Cấu trúc câu tiếng Trung 除非 /chúfēi/ cùng 宁可 /níngkě/

15. 除非 /chúfēi/: Trừ lúc … thì mới ...

15.1 nhất thiết nên như vậy, thì mới có thể có hiệu quả này.

除非 + điều kiện, 才 + hiệu quả : thể hiện ý “bắt đề xuất làm như vậy, …”

VD17: 除非你亲自去,才能解决。/Chúfēi nǐ qīnzì qù, cáinéng jiějué./

Trừ khi chúng ta đích thân đi, mới có thể giải quyết được.

15.2 sẽ phải làm như vậy, còn nếu không sẽ là một hiệu quả khác.

除非 + điều kiện bắt buộc + 否则 / 不然 + chỉ 1 kết quả khác:

Trừ lúc … nếu như không ...

VD18: 妈妈规定,除非弟弟做完作业,否则不能看电视。

/Māmā guīdìng, chúfēi dìdì zuò wán zuòyè, fǒuzé bùnéng kàn diànshì./

Mẹ quy định, trừ khi em trai làm kết thúc hết bài xích tập, còn nếu không không được xem tivi.

VD19: 除非你有门票,不然不能进去。/Chúfēi nǐ yǒu ménpiào, bùrán bùnéng jìnqù./

Trừ phi bạn có vé vào cửa, nếu không thì ko được phép vào.

16. Kết cấu câu 宁可 /níngkě/ : Thà

16.1 sau khi lựa chọn, gồm sự so sánh:

宁可 + câu/kết cấu Chủ-Vị, 也不 + cụm động từ : lựa chọn vế đầu : Thà … cũng không ...

宁可 + câu/kết cấu Chủ-Vị, 也要 + các động từ : lựa chọn vế sau : Thà … cũng nên ...

VD20 : A: 小王这个人做生意可真厚道。

/Xiǎo wáng zhège nhón nhén zuò shēngyì kě zhēn hòudao./ tiểu Vương làm ăn rất tất cả hậu.

B: 是啊,她宁可自己吃亏,也不欺骗顾客。

/Shì a, tā níngkě zìjǐ chīkuī, yě bù qīpiàn gùkè./

Đúng rồi, Cô ấy thà trường đoản cú mình chịu thiệt, chứ không cần lừa gạt khách hàng.

VD21 : 很多父母宁可自己吃苦,也要让子女上大学。

/Hěnduō fùmǔ níngkě zìjǐ chīkǔ, yě yào ràng zǐnǚ shàng dàxué./

Rất các bậc cha mẹ thà chịu khổ, cũng yêu cầu quyết cho nhỏ vào đại học.

16.2 sau thời điểm so sánh, fan nói đã chỉ dẫn sự lựa chọn ở vế sau.

与其 + nhiều động từ / câu,不如 / 宁可 + nhiều động trường đoản cú / câu

nếu đề nghị … thà / chẳng thà … (còn hơn/cho rồi) ( = thà … còn rộng ...)

VD22: 与其在这儿等,不如去找他。 /Yǔqí zài zhè"er děng, bùrú qù zhǎo tā./

Nếu buộc phải đợi ở đây, thà đi tìm kiếm anh ấy còn hơn = (Thà đi tìm kiếm anh ấy còn hơn chờ ở đây)

VD23: 我最怕痛,与其打针,宁可吃药。 /Wǒ zuì pà tòng, yǔqí dǎzhēn, níngkě chī yào./

Tôi sợ nhức nhất, nếu phải tiêm thuốc, chẳng thà uống thuốc còn rộng =(Tôi sợ đau nhất, thà uống thuốc còn hơn đề xuất tiêm thuốc)

Cấu trúc câu “DÙ..” trong tiếng Trung

17. Mặc dù cho / dù cho là / cho dù … cũng / đã ...

Diễn đạt ý đưa thiết và nhượng bộ. Dù cho tình huống như thế nào thì tác dụng cũng không cụ đổi.

即使 / 哪怕 + trả thiết/ điều kiện, ……也 / 会 + tác dụng …… : / Jíshǐ / nǎpà... Yě / huì.../

VD24: 哥哥每天睡前都要看一会儿书,哪怕深夜一两点睡觉,也是这样。

/Gēgē měitiān shuì qián dōu yào kàn yīhuǐ"er shū, nǎpà shēnyè yī liǎng diǎn shuìjiào, yěshì zhèyàng./

(Anh tớ ngày nào cũng phải xem sách một tí rồi mới đi ngủ, dù là giữa đêm 1-2h cũng vậy.)

VD25: 即使今晚不睡觉,也要把作业完成。

/Jíshǐ jīn wǎn bù shuìjiào, yě yào bǎ zuòyè wánchéng./

(Dù cho tối nay ko ngủ, cũng phải làm ngừng bài tập.)

18. Cấu trúc câu Đã / đang vậy … thì ...

Diễn tả tình huống đó sẽ xuất hiện, hoặc đã thành hiện tại thực, thì sẽ từ đó đưa ra một tóm lại cụ thể.

。。。既然。。。,(那么)就。。。 : /jìrán …, (nàme) jiù .../

VD26: 你既然来了,就留下来吃晚饭吧。/Nǐ jìrán láile, jiù liú xiàlái chī wǎnfàn ba./

(Bạn đã đi vào rồi, thì sinh hoạt lại bữa tối đi.)

19. Kết cấu Tuy / cho dù … tuy nhiên ... Trong tiếng Trung

Diễn đạt ý nhượng bộ. Ở phân câu đầu thừa nhận sự việc, trường hợp nào đó, ngơi nghỉ phân câu sau tác dụng vẫn không vì chưng vậy mà nuốm đổi, sự việc vẫn xảy ra, trường hợp vẫn xuất hiện.

Xem thêm: Star - The Most Delicious Cake I Have Ever Tasted!

尽管 / 虽然 + tính trường đoản cú / các động tự / câu但是 / 可是 / 然而 + câu :

/Jǐnguǎn / suīrán ... Dànshì / kěshì / rán"ér.../

VD27: 尽管她工作很忙,但是每天都给妈妈打电话。

/Jǐnguǎn tā gōngzuò hěn máng, dànshì měitiān dū gěi māmā dǎ diànhuà./

(Tuy các bước của cô ấy hết sức bận, nhưng mỗi ngày đều gọi điện thoại cho mẹ.)

Trong văn nói cũng như văn viết, cầm được cấu trúc câu trong giờ Trung sẽ giúp đỡ bạn diễn tả hay hơn. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập và để ý một xíu, các bạn sẽ nhanh chóng cầm vững, 一口流利的汉语 nha.