CHO 4L N2 VÀ 14L H2 VÀO BÌNH PHẢN ỨNG

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

cho 4l N2 và 14l H2 vào bình kín đáo rồi nấu nóng xúc tác thích hợp để phản bội ứng xảy ra, sau p/ứ tu được 16,4l khí lếu láo hợp

tính V khí amoniac thu đc


*

đặt thể tích của N2 là x (l)

N2+3H2 -----> 2NH3

ban đầu 4 14 0 (l)

khi pư x 3x 2x (l)

sau pư (4-x) (14-3x) 2x

Vậy............

Bạn đang xem: Cho 4l n2 và 14l h2 vào bình phản ứng


*

TD 5: mang lại 4 lít N2 với 14 lít H2 vào bình bí mật rồi nung nóng với xúc tác thích hợp để phản ứng xảy ra , sau làm phản ứng thu được 16,4 lít các thành phần hỗn hợp khí ( các khí đo sinh sống cùng hầu hết kiện về ánh nắng mặt trời và áp suất)

a. Tính thể tích khí amoniac thu được

b. Khẳng định hiệu suất của làm phản ứng.


a) PTHH: N2+ 3H2 ⇌ 2NH3

Ở cùng điều kiện thì tỉ trọng về thể tích đó là tỉ lệ về số mol

Đặt thể tích N2 phản ứng là x (lít)

=> VH2 pứ= 3x (lít) , VNH3 sinh ra=2x (lít)

VN2 dư= 4-x (lít), VH2 dư= 14-3x (lít)

Sau bội phản ứng nhận được N2 dư, H2 dư, NH3

Tổng thể tích khí thu được sau phản nghịch ứng là:

V khí= VH2 dư+ VN2 dư+ VNH3= 14-3x + 4-x+ 2x= 16,4

=> x=0,8 lít

=>VNH3 sinh ra= 2x = 2.0,8 =1,6 (lít)

b)Do (dfrac41 =>Hiệu suất tính theo N2

=>H=(dfracV_N_2left(pứ ight)V_N_2left(bđ ight))⋅100=(dfrac0,84.100)=20%


Đúng 1
phản hồi (0)

cho 4 lít khí nitơ với 14 lít khí hidro vào bình kín đáo rồi nung lạnh với xúc tác tương thích để bội phản ứng xẩy ra sau phản bội ứng chiếm được 16,4 lít tất cả hổn hợp khí ( các khí đo sinh hoạt cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất ) a, Tính V khí amoniac thu dc ?b, xác minh H% cuả phản nghịch ứng


Lớp 8 chất hóa học
0
0
giữ hộ Hủy
Câu 3: đến 4,48 lít khí N2 cùng 6,72 lit khí H2 vào bình bí mật có xúc tác thích hợp rồi đun nóng cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn. Các khi đo ở điều kiện chuẩn. Biết công suất phản ứng đạt 25%. Tính thể tích khí NH chiếm được sau phản ứng (dkte)?
Lớp 11 Hóa học bài xích 8: Amoniac với muối amoni
1
0
nhờ cất hộ Hủy

Ta có: (n_N_2=0,2left(mol ight))

(n_H_2=0,3left(mol ight))

PT: (N_2+3H_2⇌2NH_3)

Xét tỉ lệ: (dfrac0,21>dfrac0,31)

Vậy: giả dụ pư trọn vẹn thì H2 hết.

 ⇒ Tính theo số mol H2.

Xem thêm: Bài Thực Hành Hóa 11 Số 2 - Giải Thí Nghiệm 1 Bài 14: Bài Thực Hành 2

Mà: H% = 25%

(Rightarrow n_H_2left(pư ight)=0,3.25\%=0,075left(mol ight))

Theo PT: (n_NH_3=dfrac23n_H_2=0,05left(mol ight))

(Rightarrow V_NH_3=0,05.22,4=1,12left(l ight))

Bạn tìm hiểu thêm nhé!


Đúng 0

comment (0)

Cho 6.72 lít N2 với 13.44 lít H2 vào bình kín đáo rồi nung lạnh với chất xúc tác tương thích để tạo thành NH3, sau phản ứng thu được 4.48 lít khí NH3. Tính công suất phản ứng, biết các chất bởi ở cùng ánh nắng mặt trời và áp suất


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi bỏ

Cho 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí có N2 và H2 có tỉ lệ thể tích 1:3.Đun nóng các thành phần hỗn hợp trên cùng với xúc tác tương thích tạo ra NH3.Sau khi giới hạn phản ứng nhận được &,84 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc).Tính hiệu suất của bội nghịch ứng.


Lớp 8 chất hóa học
1
0
gửi Hủy

(N_2+3H_2leftrightarrow2NH_3) 

ban đầu: 1 mol 3 mol

phản ứng: a → 3a → 2a

dư: 1 – a 3 – 3a 2a

=> n hỗn vừa lòng sau bội phản ứng = 1–a+3–3a+2a = 4 – 2a

n hỗn thích hợp trước phản ứng  = 1 + 3 = 4 mol

Bảo toàn khối lượng:

m trước = m sau => Mt.n t = Ms.ns

(RightarrowdfracM_tM_s=dfracn_sn_tRightarrowdfrac4-2a4=0,6\Rightarrow a=0,8\Rightarrow H=dfrac0,81cdot100\%=80\%)

 


Đúng 1

bình luận (0)

A là 8,96 lít các thành phần hỗn hợp khí bao gồm N2 cùng H2 bao gồm tỉ khối tương đối so với O2 bởi 17/64, mang lại A vào trong 1 bình kín có hóa học xúc tác thích hợp rồi đun cho nóng thì thu được các thành phần hỗn hợp khí B tất cả N2 , H2 , NH3 có thể tích 8,064 lít (biết những thể tích khí số đông được đo sinh sống đktc).

1. Tính công suất của quá trình tổng vừa lòng amoniac

2. % theo thể tích của từng khí trong tất cả hổn hợp khí B


Lớp 9 chất hóa học
0
0
Gửi hủy

Viết những phương trình bội nghịch ứng xẩy ra và tính m.

Xem thêm: Kích Thước Tivi 65 Inch Kích Thước Bao Nhiêu Cm ?【Samsung Nên Mua Loại Nào


Lớp 9 hóa học
1
0
gởi Hủy

C2H2 + H2 C2H4

Khi cho hỗn hợp B qua dd nước Br2 chỉ tất cả C2H4 và C2H2 phản bội ứng C2H2 +2Br2 → C2H2Br4

=> khối lượng bình Br2 tăng chính bằng cân nặng của C2H2 cùng C2H4

Hỗn phù hợp khí D rời khỏi là CH4, C2H6 và H2

C2H6 + O2  → t ∘  2CO2 + 3H2O

Bảo toàn nhân tố O cho quy trình đốt cháy hh D ta có:

nsubCO2/sub = ( 0,425. 2– 0,45)/2 = 0,2 (mol)/span/p p class=">Bảo toàn khối lượng : mhh D = mCO2 + mH2O – mO2 = 0,2.44 + 0,45.18 – 0,425.32 = 3,3 (g)


Đúng 0

comment (0)

Một tất cả hổn hợp A có H2 cùng N2 tất cả tỉ khối đối với H2 lầ 3,6.Nung nóng hỗn hợp 1 thời hạn với xúc tác tương thích thu đc hỗn thích hợp khí B có N2,H2,NH3 bao gồm tỉ khối so với H2 là 4,5a) Tính % thể tích tất cả hổn hợp trước và sau phản nghịch ứngb) tính hiệu suất của bội phản ứng


Lớp 9 chất hóa học
2
0
giữ hộ Hủy
Đúng 0

bình luận (0)
Đúng 1
phản hồi (0)

Hỗn hợp X tất cả N2 cùng H2 bao gồm tỉ khối so với H2 bằng 3,6. Sau khi tiến hành phản bội ứng tổng hòa hợp amoniac vào bình kín (có xúc tác bột Fe) thu được hỗn hợp khí Y gồm tỉ khối so với H2 bằng 4. Hiệu suất phản ứng tổng thích hợp amoniac là

A. 20,00%

B. 10,00%

C. 18,75%

D. 25,00%.


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi diệt

ĐÁP ÁN D

trong hh thuở đầu nH2/nN2=4 nến tính theo hiêu suất N2


Đúng 0

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
thietkewebshop.vn