CHO MỘT LƯỢNG HỖN HỢP X GỒM BA VÀ NA VÀO 200 ML DUNG DỊCH Y GỒM HCL 0 1M VÀ CUCL2 0 1M

     

Cho một lượng tất cả hổn hợp X gồm bố và na vào 200 ml hỗn hợp Y có HCl 0,1M và CuCl2 0,04M. Xong xuôi các bội phản ứng, chiếm được 0,448 lít khí (đktc) với m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Ta thấy: nH+ = 2nH2 = 0,04 (mol) > nH+(trong HCl) = 0,02 (mol)

=> tía và Na phản bội ứng với HCl sau đó tiếp tục phản bội ứng với H2O tất cả trong hỗn hợp để tạo nên H2.

Bạn đang xem: Cho một lượng hỗn hợp x gồm ba và na vào 200 ml dung dịch y gồm hcl 0 1m và cucl2 0 1m

BT e ta có: 2nBa + nNa = 2nH2 = 0,04 (mol)

Mặt khác: 2nH2 = nHCl + nOH- (sinh ra vì chưng KL pư cùng với H2O)

=> nOH- = ? (mol)

Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓

Từ đó tính được khối lượng kết tủa Cu(OH)2


nHCl = 0,2.0,1 = 0,02 (mol)

nCuCl2 = 0,2.0,4 = 0,08 (mol)

nH2(đktc) = 0,448 : 22,4 = 0,02 (mol)

Ta thấy: nH+ = 2nH2 = 0,04 (mol) > nH+(trong HCl) = 0,02 (mol)

=> tía và Na bội nghịch ứng với HCl kế tiếp tiếp tục phản ứng với H2O gồm trong hỗn hợp để tạo thành H2.

BT e ta có: 2nBa + nNa = 2nH2 = 0,04 (mol)

Mặt khác: 2nH2 = nHCl + nOH- (sinh ra bởi vì KL pư cùng với H2O)

=> nOH- = 2.0,02 - 0,02 = 0,02 (mol)

Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓

0,02 → 0,01 (mol)

=> khối lượng kết tủa là mCu(OH)2 = 0,01.98 = 0,98 (g)


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những phát biểu sau:

(a) Thép là kim loại tổng hợp của sắt chứa 2-5% cân nặng Cacbon

(b) Bột nhôm trộn với bột sắt (III) oxit dùng để hàn con đường ray bằng phản ứng sức nóng nhôm

(c) dùng Na2CO3 để làm mất tính cứng trong thời điểm tạm thời và tính cứng trường thọ của nước.

(d) dùng bột sulfur để xử lý thủy ngân rơi vãi khi nhiệt kế vỡ

(e) Khi làm thí nghiệm sắt kẽm kim loại đồng tác dung với dung dịch HNO3, tín đồ ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm hỗn hợp kiềm.

Số tuyên bố đúng là:


Cho những phát biểu sau:

(a) Để thải trừ lớp cặn CaCO3 trong ấm đun nước, phích đựng nước nóng bạn ta rất có thể dùng giấm ăn.

(b) Để hàn gắn đường ray bị nứt, gãy tín đồ ta dùng tất cả hổn hợp tecmit.

(c) Để bảo vệ nồi hơi bởi thép, người ta thường lót mặt đáy nồi hơi hồ hết tấm sắt kẽm kim loại bằng kẽm.

(d) Hơp kim mãng cầu - K có nhiệt độ nóng rã thấp, hay được dùng trong số thiết bị báo cháy.

(e) Để bảo vệ thực phẩm độc nhất vô nhị là rau quả tươi, bạn ta rất có thể dùng SO2.

Số tuyên bố đúng là


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) mang đến Si vào dung dịch NaOH (dư).

(2) Điện phân hỗn hợp NaCl dư bằng điện rất trơ, không màng phòng xốp.

(3) cho khí H2S vào dung dịch chứa FeCl3.

Xem thêm: Would You Prefer To Live In A City Or In A Village? Why? A Big City Or A Small Town

(4) Dẫn luồng khí H2 qua ống sứ chứa CuO nung nóng.

(5) mang lại bột Ni vào hỗn hợp FeCl3 dư.

Số thí sát hoạch được solo chất là


Cho Na, Zn, Fe, Cu, dung dịch Fe(NO3)3, dung dịch Cu(NO3)2, hỗn hợp AgNO3 lần lượt công dụng với nhau đôi một. Số trường hợp xảy ra phản ứng ở đk thường là


Cho các cặp chất (với tỉ trọng số mol tương ứng) như sau:

(a) Fe2O3 với Cu (1:1) (b) Fe cùng Cu (2:1) (c) Zn cùng Ag (1:1)

(d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1) (e) Cu và Ag (2:1) (g) FeCl3 và Cu (1:1)

Số cặp chất không tan hoàn toàn trong hỗn hợp HCl dư là


Có bao nhiêu chất trong các chất cho tiếp sau đây mà lúc nung trong không khí đến cân nặng không thay đổi thu được chất rắn mới tất cả khối lượng nhỏ tuổi hơn hóa học rắn ban đầu: NaHCO3, NaNO3, NH4Cl, I2, K2CO3, Fe, Fe(OH)3 và FeS2?


Cho các phát biểu sau:

(a) cấu hình electron của nguyên tử crom (Z = 24) ở trạng thái cơ bản là 3d54s1.

(b) những kim một số loại từ Cu về đầu hàng điện hóa đều chức năng được với hỗn hợp muối fe (III).

(c) Đinh thép để lâu ngày trong không khí ẩm bị gỉ chủ yếu do xẩy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học.

(d) khi thêm dung dịch NaOH vào dung dịch muối natriđicromat, dung dịch chuyển từ màu domain authority cam sang màu vàng.

(e) Nước cứng là nước có chứa được nhiều ion Cu2+, Zn2+.

(f) Nhôm, sắt, crom không tan vào HNO3 loãng, nguội.

Số tuyên bố đúng


Một học viên làm phân tích với dung dịch X đựng vào lọ ko dán nhãn và thu được công dụng như sau:

X đông đảo phản ứng với tất cả 3 dung dịch : NaHSO4 , Na2CO­3, AgNO3

X không phản ứng đối với tất cả 3 hỗn hợp NaOH, Ba(NO3)2, HNO3

Vậy hỗn hợp X là dung dịch nào sau đây ?


Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) mang đến dd AgNO3 vào dd HCl

(b) mang lại Al2O3 vào hỗn hợp HCl loãng dư

(c) cho Cu vào dung dịch HCl quánh nóng dư

(d) cho Ba(OH)2 vào hỗn hợp KHCO3

Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu sát hoạch được hóa học rắn là


Hòa tan trọn vẹn 2 hóa học rắn X, Y (số mol bởi nhau) vào nước thu được dung dịch Z. Tiến hành các nghiên cứu sau :

- phân tách 1 : đến dung dịch NaOH dư vào V ml hỗn hợp Z chiếm được n1 mol kết tủa

- phân tách 2 : cho dung dịch NH3 dư vào V ml dung dịch X nhận được n2 mol kết tủa

- thí điểm 3 : mang đến dung dịch AgNO3 dư vào V ml hỗn hợp Z nhận được n3 mol kết tủa

Biết những phản ứng xảy ra trọn vẹn và n1 = n2 3. Hai chất X, Y không thể là :


Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, chiếm được kết tủa white color không tan trong NaOH dư. Hóa học X là


Cho những phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, tất cả màng ngăn), chiếm được khí H2 ở anot.

(b) mang lại a mol bột sắt vào lượng dư dung dịch AgNO3 (phản ứng hoàn toàn), nhận được 2a mol Ag.

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch cất CuSO4 và H2SO4 thì Zn bị ăn mòn điện hóa.

Xem thêm: Tai Game Tinh Anh Sát Thủ 3D 1, Elite Killer : Swat Apk + Mod (Vô Hạn Tiền) V1

(d) đến dung dịch FeCl3 vào lượng dư dung dịch AgNO3 (phản ứng trả toàn), nhận được kết tủa tất cả AgCl và Ag.

Số phát biểu đúng là


Cho hỗn hợp rắn gồm Na2O, BaO, NaHCO3, Al2O3 với NH4Cl gồm cùng số mol vào nước dư. Kết thúc các bội nghịch ứng thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa những chất rã là


Cho các chất sau: H2N- C2H4-COO-CH3, Al, Al(OH)3, KHSO4, CH3COONH4, H2N-CH2-COOH, NaHCO3, Pb(OH)2, Sn(OH)2, NaHS. Số chất có đặc thù lưỡng tính là


Có 6 lọ mất nhãn đựng các dụng dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, FeCl2, AlCl3, NH4Cl. Hoàn toàn có thể dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên?


Phương trình phản nghịch ứng nào tiếp sau đây không đúng?


Cho hình vẽ diễn đạt thí nghiệm điều chế khí X khi cho dung dịch axit tính năng với chất rắn (kim một số loại hoặc muối). Hình vẽ bên dưới minh họa bội nghịch ứng như thế nào sau đây?

*


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư), thu được hỗn hợp X. đến dãy gồm các chất: Fe, KNO3, KMnO4, BaCl2, NaOH, Cu. Số hóa học trong dãy phản ứng được với hỗn hợp X


Oxit nào tiếp sau đây phản ứng được cùng với nước ở điều kiện thường?


X và Y là hai sắt kẽm kim loại phản ứng được với hỗn hợp HCl cơ mà không công dụng được với hỗn hợp Fe(NO3)2. X,Y là


Cho một lượng vỏ hộp kim ba – na vào 200 ml hỗn hợp X tất cả HCl 0,1M với CuCl2 0,1M. Kết thúc các phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) cùng m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hòa tan không còn 8,976 gam các thành phần hỗn hợp X gồm FeS2, FeS, Cu2S và Cu vào 864 ml hỗn hợp HNO3 1M đun nóng, sau khi ngừng các phản ứng thu được hỗn hợp Y cùng 0,186 mol một chất khí bay ra. Cho Y chức năng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu dược 11,184 gam kết tủa. Mặt khác, dung dịch Y phản bội ứng buổi tối đa cùng với m gam Fe, biết trong các quy trình trên, sản phẩm khử duy nhất của NO3- là NO. Quý giá của m là


Cho 7,65 gam tất cả hổn hợp Al với Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch tất cả HCl 1,04M cùng H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X cùng khí H2. đến 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau phản bội ứng hoàn toàn thu được 16,5 gam kết tủa bao gồm hai chất. Phương diện khác, mang lại từ trường đoản cú dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M với Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi lượng kết tủa bự nhất, thanh lọc kết tủa mang nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Cực hiếm của m gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây


Cho một lượng tất cả hổn hợp X gồm tía và na vào 200 ml dung dịch Y tất cả HCl 0,1M với CuCl2 0,04M. Hoàn thành các phản nghịch ứng, nhận được 0,448 lít khí (đktc) cùng m gam kết tủa. Quý giá của m là


Trong phòng thí nghiệm, gồm thể chứng minh khả năng hòa tan cực tốt trong nước của một vài chất khí theo hình vẽ:

*

Thí nghiệm bên trên được sử dụng với những khí như thế nào sau đây


Phương trình chất hóa học nào tiếp sau đây viết sai?


Dung dịch nào tiếp sau đây có pH
Cho 4 dung dịch được kí hiệu thốt nhiên là X, Y, Z, T. Trộn lẫn một số trong những cặp hỗn hợp với nhau, tác dụng thí nghiệm được khắc ghi ở bảng sau: