Chủ Ngữ Số Ít Và Số Nhiều

     

vào một câu tiếng Anh, chủ ngữ và hễ từ phải tương xứng với nhau về ngôi và số (số ít tốt số nhiều)

The worker works very well.

Bạn đang xem: Chủ ngữ số ít và số nhiều

số không nhiều số ítThe workers work very well.số những số nhiều1. Những trường hợp công ty ngữ đứng bóc tách khỏi cồn từ vào câu giờ Anh, có nhiều trường hợp khôn xiết khó xác minh được đâu là chủ ngữ của câu bởi vì chủ ngữ và đụng từ không kèm theo với nhau.

Xem thêm: Tính Khối Lượng Riêng Của Đường, Công Thức Tính Khối Lượng Riêng

The boys in the room are playing chess.Thông thường trong số trường đúng theo đó, một ngữ giới trường đoản cú (một giới từ mở đầu và các danh tự theo sau – in the room) thường nằm trong lòng chủ ngữ và hễ từ. Những ngữ giới trường đoản cú này không ảnh hưởng đến câu hỏi chia hễ từ.The study of languages is very interesting.Serveral theories on this subject have been proposed.The view of these disciplines varies from time lớn time.The danger of forest fires is not to lớn be taken lightly.Chú ý rằng trong các ví dụ trên những danh từ bên trong ngữ giới từ rất nhiều trái ngược với chủ ngữ về số ít / số nhiều nhưng rượu cồn từ luôn luôn được chia theo công ty ngữ chính.Các các từ sau cuối với những danh từ theo sau nó khiến cho hiện tường đồng nhà ngữ. Bọn chúng đứng giữa chủ ngữ và hễ từ, phân bóc khỏi 2 nguyên tố đó do dấu phảy. Chúng cũng ko có ảnh hưởng gì tới sự việc chia cồn từ.

Together with along withaccompanied byas well as

Mary, along with her manager và some friends, is going lớn a các buổi tiệc nhỏ tonight.Mr. Robbins, accompanied by her wife & children, is arriving tonight.Nếu 2 danh từ cai quản ngữ nối với nhau bằng and thì động từ cần chia làm việc ngôi trang bị 3 số các (tương đương với they)Mary and her manager are going to a buổi tiệc ngọt tonight.Nhưng giả dụ 2 đồng công ty ngữ nối với nhau bằng or thì cồn từ cần chia theo danh từ che khuất or. Nếu danh từ sẽ là số không nhiều thì hễ từ đề xuất chia số ít cùng ngược lại.

Xem thêm: Sinh Đẻ Có Kế Hoạch Là Gì ? Tìm Hiểu Các Vấn Đề Của Sinh Đẻ Có Kế Hoạch

Mary or her manager is going to answer the press interview.

2. Các từ luôn đi cùng với danh trường đoản cú hoặc đại từ số ít

Đó là các danh từ làm việc bảng sau (còn call là những đại trường đoản cú phiếm chỉ).

any + singular noun no + singular noun some + singular noun
anybodyanyoneanything nobody no one nothing somebody someone something
every + singular noun everybody everyone everything
each either *neither *

* Either với neither là số ít nếu bọn chúng không đi với or hoặc nor. Either (có nghĩa một trong 2) chỉ cần sử dụng cho 2 fan hoặc 2 vật. Trường hợp 3 bạn (vật) trở lên phải dùng any. Neither (không một ai vào hai) chỉ cần sử dụng cho 2 người, 2 vật. Nếu 3 người (vật) trở lên cần sử dụng not any.

Everybody who wants to buy a ticket should be in this line. Something is in my eye. Anybody who has lost his ticket should report khổng lồ the desk. Neither of his pens is able lớn be used.If either of you takes a vacation now, we will not be able khổng lồ finish the work. No problem is harder than this one. Nobody works harder than John does.

3. Cách áp dụng None với No

None với No phần nhiều dùng được với tất cả danh tự số ít cùng số nhiều.· ví như sau None of the là 1 trong danh từ ko đếm được thì cồn từ buộc phải ở ngôi lắp thêm 3 số ít. Nếu sau nó là 1 trong danh trường đoản cú số nhiều thì hễ từ bắt buộc chia làm việc ngôi đồ vật 3 số nhiều.

None of the + non-count noun + singular verb None of the + plural count noun + plural verb

None of the counterfeit money has been found. None of the students have finished the exam yet.

· trường hợp sau No là một trong những danh trường đoản cú đếm được số không nhiều hoặc ko đếm được thì rượu cồn từ đề xuất ở ngôi máy 3 số ít. Trường hợp sau nó là 1 trong những danh tự số những thì động từ nên ở ngôi sản phẩm 3 số các

No + singular noun / non-count noun + singular verb No + plural noun + plural verb

No example is relevant to this case. No examples are relevant lớn this case.

4. Phương pháp sử dụng cấu tạo either... Or (hoặc...hoặc) và neither... Nor (không...mà cũng không)

Điều cần để ý nhất lúc sử dụng cấu trúc này là đụng từ cần chia theo danh từ đi sau or hoặc nor. Nếu danh từ đó là số không nhiều thì rượu cồn từ phân chia ở ngôi thứ 3 số ít cùng ngược lại. Nếu or hoặc nor mở ra một mình (không có either hoặc neither) thì cũng áp dụng quy tắc tựa như (như đã đề cập ở chỗ trên)

*

Neither John nor his friends are going to the beach today. Either John or his friends are going to the beach today. Neither the boys nor Carmen has seen this movie before. Either John or Bill is going to lớn the beach today. Neither the director nor the secretary wants khổng lồ leave yet.

5. V-ing cai quản ngữ

lúc V-ing dùng cai quản ngữ thì cồn từ cũng bắt buộc chia sinh sống ngôi thiết bị 3 số ít.

Knowing her has made him what he is. Not studying has caused him many problems. Washing with special cream is recommended for scalp infection. Being cordial is one of his greatest assets. Writing many letters makes her happy.

Người ta sẽ cần sử dụng V-ing lúc muốn miêu tả 1 hành động rõ ràng xảy ra nhất thời dẫu vậy khi ước ao diễn đạt bản chất của sự vật, vấn đề thì bắt buộc dùng danh từDieting is very popular today.Diet is for those who suffer from a cerain disease.Động từ nguyên thể cũng có thể dùng cai quản ngữ và động từ sau nó sẽ phân tách ở ngôi trang bị 3 số ít. Nhưng tín đồ ta hay được sử dụng chủ ngữ mang it để khởi đầu câu.To find the book is necessary for him = It is necessary for him lớn find the book.

6. Các danh tự tập thể

Đó là các danh từ sinh hoạt bảng sau dùng để chỉ 1 nhóm người hoặc 1 tổ chức triển khai nhưng trên thực tế chúng là đầy đủ danh tự số ít, do vậy các đại từ bỏ và rượu cồn từ theo sau bọn chúng cũng ở ngôi trang bị 3 số ít.

Congressfamilygroupcommitteeclass Organizationteamarmyclubcrowd Governmentjurymajority*minoritypublic

The committee has met, and it has rejected the proposal. The family was elated by the news. The crowd was wild with excitement Congress has initiated a new plan khổng lồ combat inflation. The organization has lot many members this year.Our team is going lớn win the game.

tuy nhiên nếu các thành viên trong team đang vận động riêng rẽ, rượu cồn từ sẽ phân tách ở ngôi đồ vật 3 số nhiều:

Congress votes for the bill. (Quốc hội bỏ phiếu cho dự luật, gồm tất cả mọi người)Congress are discussing about the bill. (Quốc hội đang tranh biện về dự luật, có nghĩa là một số tán thành, một số trong những phản đối. Thi TOEFL ko bắt lỗi này).

* Danh tự majority được dùng tuỳ theo nhân tố sau nó để phân chia động từThe majority + singular verbThe majority of the + plural noun + plural verbThe majority believes that we are in no danger.The majority of the students believe him to be innocent.· The police/the sheep/the fish + plural verb.The sheep are breaking awayThe police come only to see the dead bodies và a ruin in the bank· A couple + singular verb A couple is walking on the path· The couple + plural verb The couple are racing their horses through the meadow.· các cụm trường đoản cú ở nhóm sau chỉ một đội động đồ dùng hoặc gia súc. Cho dù sau giới trường đoản cú of là danh tự số những thì cồn từ vẫn phân tách theo ngôi công ty ngữ chủ yếu – ngôi thứ 3 số ít: flock of birds/ sheep, school of fish, herd of cattle, pride of lions, pack of dogs The flock of birds is circling overhead. The herd of casttle is breaking away. A school of fish is being attacked by sharks.· toàn bộ các danh từ số đông chỉ thời gian, chi phí bạc, số đo, ... Lúc được đề cập cho như nhân thể thống duy nhất thì rất nhiều được xem như là một danh tự số ít. Do đó các động từ với đại từ bỏ theo sau chúng phải ở ngôi sản phẩm công nghệ 3 số ít. Twenty-five dollars is too much for the meal. Fifty minutes isn’t enough time khổng lồ finish this chạy thử Twenty dollars is all I can afford khổng lồ pay for that radio. Two miles is too much khổng lồ run in one day. He has contributed $50, & now he wants to lớn contribute another fifty.

7. Cách thực hiện a number of, the number of:

A number of = “Một số rất nhiều ...”, đi cùng với danh tự số nhiều, đụng từ chia ở số nhiều.