Cơ cấu tổ chức asean

     

Bạn sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và download ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (130.93 KB, 8 trang )
Bạn đang xem: Cơ cấu tổ chức asean

cấp bộ trưởng.Mỗi Hội đồng Cộng đồng họp ít nhất 2 lần một năm và vày Bộ trưởng có tương quan của mỗi quốc gia thành viên giữ cương cứng vị Chủ tịch ASEAN chủ trì. Mỗi Hội đồng Cộng đồng ASEAN sẽ được hỗ trợ bởi các quan liêu chức cao cấp có liên quan.1.4. Các cơ quan chuyên ngành cấp bộ trưởngCác cơ quan chuyên ngành cấp bộ trưởng ASEAN là các thiết chế trực thuộc các Hội đồng Cộng đồng (Hội đồng Cộng đồng chính trị – bình yên có 6 cơ quan, Hội đồng Cộng đồng kinh tế có 14 cơ quan, Hội đồng Cộng đồng văn hóa – xã hội có 17 phòng ban trực thuộc. Mỗi cơ quan siêng ngành cấp Bộ trưởng vào phạm vi chức năng của mình có thể giao mang lại các quan tiền chức cao cấp và các cơ quan trực thuộc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được nêu vào Phụ lục 1 của Hiến chương.1.5. Tổng thư kí và Ban thư kí- Tổng thư kí ASEANTổng thư kí ASEAN vày Hội nghị cấp cao bổ nhiệm với nhiện kì 5 năm và ko được tái bổ nhiệm. Tổng thư kí được lựa chọn vào số công dân của quốc gia thành viên ASEAN dựa theo thứ tự luân phiên, có tính đến sự liêm khiết, năng lực, ghê nghiệm, trình độ và sự cân bằng về giới. Tổng thư kí là quan tiền chức hành chính cao cấp nhất của ASEAN, được hỗ trợ bởi bốn Tổng thư kí với hàm thứ trưởng. Các phó Tổng thư kí sẽ chịu trách nhiệm trước Tổng thư kí trong việc thực thi chức trách của mình. Bốn phó Tổng thư kí sẽ ko cùng quốc tịch với Tổng thư kí và đến từ 4 quốc gia thành viên khác nhau- Ban thư kí ASEANBan thư kí ASEAN bao gồm Tổng thư kí và các nhân viên khác, tùy theo yêu thương cầu đặt ra. Tổng thư kí và các nhân viên Ban thư kí thực thi nhiệm vụ vì lợi ích của ASEAN mà không nhân dân bất kì chính phủ nào. - Ban thư kí ASEAN quốc giaMỗi quốc gia thành viên ASEAN thành lập một Ban thư kí ASEAN quốc gia đóng vai trò là đầu mối quốc gia vào các hoạt động liên quan đến ASEAN.1.6. Ủy ban đại diện thường trực mặt cạnh ASEANMỗi quốc gia thành viên ASEAN bổ nhiệm một đại diện thường trực có hàm đại
sứ mặt cạnh ASEAN đặt tại Jakarta. Ủy ban đại diện thường trực bao gồm các vị sứ của đại sứ của quốc gia.1.7. Ủy ban ASEAN ở nước thứ bố và các tổ chức quốc tếỦy ban ASEAN ở các nước thứ 3 có thể được thành lập tại các nước ngoài khối ASEAN, bao gồm người đứng đầu cơ sở đại diện ngoại giao của các quốc gia thành viên ASEAN tại quốc gia đó. Các ủy ban tương tự có thể được thành lập mặt cạnh các tổ chức quốc tế. Các ủy ban này sẽ thúc đẩy lợi ích và bản sắc ASEAN tại nước chủ nhà và các tổ chức quốc tế.Thủ tục hoạt động của các ủy ban này sẽ vì Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN quy định vụ thể.Ngoài các cơ quan trên, Hiến chương còn quy định sẽ thành lập một cơ sở nhân quyền hoạt động theo Quy chế vì Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao quyết định để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự vày cơ bản, phù hợp với mục tiêu và các nguyên tắc của Hiến chương.III. Bình luận về ưu yếu điểm của cơ cấu tổ chức tổ chức của ASEAN theo Hiến chương.Để kịp đam mê ứng với gần như chuyển biến mau lẹ và phức tạp của thực trạng quốc tế với khu vực cũng tương tự trên cửa hàng những thắng lợi của ASEAN vào 40 năm qua độc nhất là tác dụng thực hiện nay Chương trình hành vi Viên Chăn (VAP), lãnh đạo những nước ASEAN mon 1/2007 sẽ quyết tâm đẩy nhanh quá trình liên kết nội khối dựa trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN. Hiến chương đã chỉ dẫn cho ASEAN tính hợp pháp, hiến chương đã hệ thống hóa tương đối nhiều các hiệp định, tuyên tía trước đây, xác minh thêm nguyên tắc lâu dài hơn về cùng đồng, phù hợp tác, tham vấn cùng đồng thuận cùng các mục đích rõ ràng của 3 cộng đồng ASEAN mà đã được xác định trước đây. Hiến chương khẳng định sẽ thực hiện đối ngoại với làm nỗ lực nào để hợp tác và ký kết với phối hợp quốc và những tổ chức quốc tế.1. Ưu điểm của cơ cấu tổ chức tổ chức của ASEAN theo Hiến chươngVề cơ cấu tổ chức tổ chức, một mặt Hiến chương ASEAN tiếp tục kế thừa khung cơ cấu hiện hành của ASEAN cùng ngày càng đảm bảo an toàn cho máy bộ của ASEAN tiến hành có kết quả các tôn chỉ, mục đích đã đặt ra trong Hiến chương với các cơ quan: họp báo hội nghị Cấp cao, họp báo hội nghị Bộ trưởng ngoại giao và các Hội nghị bộ trưởng liên nghành chuyên ngành
khác, Ban Thư ký kết … tuy nhiên, điểm mới ở đó là vai trò của các cơ quan hiện tại hành đó được tăng tốc hơn hoặc xác định rõ ràng hơn. Ngoài những thẩm quyền khác, hội nghị Cấp cao đang xem xét những tranh chấp nảy sinh giữa các quốc gia thành viên ASEAN. Mục đích của Tổng Thư ký kết ASEAN cùng của nước nhà Chủ tịch ASEAN cũng có thể có những đường nét mới, như Tổng Thư cam kết và quản trị ASEAN hoàn toàn có thể thực hiện tính năng hòa giải, môi giới, trung gian khi các thành viên ASEAN bao gồm tranh chấp yêu thương cầu; Tổng Thư ký kết được giao tính năng giám gần kề việc tuân hành các khuyến nghị, quyết định của những cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN. Bằng cách pháp điển hóa các quy định về bộ máy của ASEAN theo Hiến chương, ASEAN đang được vận hành ổn định hơn, chủ động hơn.Hệ thống các cơ quan lại của ASEAN theo Hiến chương được cơ cấu tổ chức bám gần cạnh các mục tiêu của tổ chức, xung khắc phục đáng kể sự phân tán của giai đoạn trước đây. Điều này thể hiện rõ ràng ở Hội đồng cộng đồng chính trị - an ninh, Hội đồng cộng đồng kinh tế và Hội đồng xã hội văn hóa - xã hội. Ráng thể:Hội đồng cộng đồng chính trị - an toàn bao gồm: những cơ quan lại chuyên lĩnh vực cấp bộ trưởng bao hàm 6 cơ quan: Ủy ban về khư vực Đông phái mạnh Á không tồn tại vũ khí hạt nhân, họp báo hội nghị Bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN, họp báo hội nghị bộ trưởng tứ pháp các nước ASEAN, hội nghị Bộ trưởng ASEAN về tầy xuyên quốc gia, diễn dần khu vực ASEAN và những cơ quan tiền giúp việc trực thuộcHội đồng xã hội kinh tế bao gồm: các cơ quan chuyên nghành nghề cấp bộ trưởng (14 cơ quan) và những cơ quan giúp vấn đề trực thuộc.Hội đồng xã hội văn hóa - làng hội bao gồm: những cơ quan liêu chuyên nghành cấp bộ trưởng (17 cơ quan) và các cơ quan giúp câu hỏi trực thuộc.Quy định về hoạt động của mỗi phòng ban thuộc bộ máy của ASEAN cũng có phong cách thiết kế để bảo đảm tính thường xuyên xuyên, liên tục nhằm thỏa mãn nhu cầu kịp thời những yêu cầu hợp tác trong số lĩnh vực. Thế thể: ngoài những cơ quan thường trực của ASEAN như Ban thư cam kết ASEAN, thời gian thao tác làm việc của những cơ quan không trực thuộc như v.i.p ASEAN, Hội đồng điều phối ASEAN, Hội đồng cộng đồng chính trị - an ninh, Hội đòng cộng đồng kinh tế với Hội đồng xã hội văn hóa - xóm hội đã được tăng thêm đáng kể, các phiên họp định kỳ phần nhiều được tổ chức một năm 2 lần.
2. điểm yếu kém của tổ chức cơ cấu tổ chức ASEAN theo hiến chươngASEAN vẫn chưa có nhiều các cơ quan vận động thường kỳ (chỉ gồm hai cơ quan là Ủy ban thay mặt đại diện thường trực cùng Ban thư ký kết so với các cơ quan còn lại chỉ triển khai họp theo chu kỳ hoặc khi bắt buộc thiết). Điều này, một mặt làm cho mối links giữa các cơ quan lại của hiệp hội cộng đồng còn lỏng lẻo, mặt khác vì chỉ chuyển động theo nguyên tắc kỳ họp nên hoàn toàn có thể sẽ có tác dụng hạn chế kĩ năng chỉ đạo, điều hành của các cơ quan tiền này trước những vươn lên là động, khó khăn bất thường.IV. So sánh tổ chức cơ cấu tổ chức của ASEAN với hệ thống thiết chế pháp luật của kết đoàn Châu Âu (EU) 1. Khái quát cơ cấu tổ chức tổ chức của câu kết Châu ÂuLiên minh Châu Âu hay liên minh châu Âu (European Union), là một trong những liên minh kinh tế tài chính chính trị bao hàm 27 giang sơn thành viên trực thuộc Châu Âu kết đoàn châu Âu được ra đời bởi Hiệp mong Maastrich vào trong ngày 1 tháng 11 năm 1993 dựa trên xã hội châu Âu (EC). 1.1. Hội đồng Châu Âu Hội đồng Châu Âu phụ trách điều hành quản lý Liên minh châu Âu và có trọng trách nhóm họp ít nhất 4 lần trong năm. Hội đồng châu Âu bao gồm Chủ tịch Hội đồng châu Âu, quản trị của Ủy ban châu Âu cùng một đại diện thay mặt của mỗi non sông thành viên kết liên châu Âu, rất có thể là tín đồ đứng đầu đơn vị nước hoặc chính phủ nước nhà của quốc gia thành viên đó. Hội đồng châu Âu được coi là cơ quan liêu lãnh đạo về tối cao của câu kết châu Âu. Hội đồng châu Âu chủ động xem xét những chuyển đổi trong những hiệp mong điều chỉnh hoạt động Liên minh châu Âu cũng giống như xác định công tác nghị sự và kế hoạch cho đoàn kết Châu Âu.1.2. Hội nhất quán trưởng Châu ÂuHội đồng cấu kết Châu Âu hay được hotline tắt là Council hay còn gọi là Hội đồng điệu trưởng (Council of Ministers) là 1 trong trong hai phần tử lập pháp của liên minh châu Âu (bộ phận còn lại là sự kết hợp của Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu) chịu trách nhiệm quyết định các chế độ lớn của EU, bao hàm các bộ trưởng đại diện thay mặt cho những thành viên. Những nước luân phiên thống trị tịch cùng với nhiệm kỳ 6 tháng. Giúp vấn đề cho Hội đồng tất cả Uỷ ban thường vụ với Ban Thư ký.
1.3. Nghị viện Châu ÂuGồm 751 nghị sĩ, nhiệm kỳ 5 năm, được thai theo bề ngoài phổ thông đầu phiếu từ toàn bộ các đất nước thành viên câu kết châu Âu. Trong Nghị viện châu Âu những nghị sĩ ngồi theo nhóm thiết yếu trị không giống nhau, không tuân theo quốc tịch. Nhiệm vụ của Nghị viện Châu Âu là phối phù hợp với Hội đồng Châu Âu thông qua khuyến nghị lập pháp của Ủy ban châu Âu trong hầu hết các lĩnh vực. Nghị viện châu Âu còn tồn tại thẩm quyền trải qua ngân sách, kiểm tra, đo lường và thống kê việc tiến hành các chính sách của liên hiệp châu Âu. 1.4. Ủy ban châu ÂuLà cơ quan điều hành và quản lý của kết liên châu Âu chịu trách nhiệm khuyến nghị lập pháp với những vận động thường nhật của kết hợp châu Âu. Ủy ban châu Âu bao hàm 27 uỷ viên đại diện thay mặt cho 27 non sông thành viên đoàn kết châu Âu, nhiệm kỳ 5 năm do các chính đậy nhất trí cử còn chỉ bị bến bãi miễn với sự nhất trí của Nghị viện Châu Âu. Vị trí quyền lực tối cao số 2 vào Ủy ban châu Âu là Đại diện thời thượng của liên kết châu Âu về nước ngoài giao và chủ yếu sách an ninh đồng thời là ex-officio Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu1.5. Toàn án nhân dân tối cao Công lý cấu kết châu ÂuĐược chia làm 2 các loại : Tòa công lý châu Âu cùng Tòa phổ biến châu Âu* Tòa công lý châu Âu


*
bao quát chung và cơ cấu tổ chức tổ chức của xí nghiệp sản xuất mỹ nghệ thích hợp Thịnh.DOC 21 764 2
*
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI – BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ.DOC 36 1 1


Xem thêm: Tử Vi 2017 Kỷ Mùi Nữ Mạng - Tử Vi Tuổi Kỷ Mùi Năm 2017 Nữ Mạng

*
HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC HẢI quan tiền NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG vào TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP khiếp TẾ QUỐC TẾ HIỆN NAY.DOC 85 985 4
*
trả thiện cơ cấu tổ chức tổ chức của trung chổ chính giữa viễn thông quốc tế khoanh vùng I.docx 58 599 2
*
trả thiện tổ chức cơ cấu tổ chức của chúng ta Cổ phần hỗ trợ tư vấn Đầu bốn và thành lập Đường Sắt.DOC 55 1 4
*
trả thiện tổ chức cơ cấu tổ chức của Tổng viên Hải quan nước ta nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động trong các bước hội nhập.DOC 82 764 2
*
cơ cấu tổ chức tổ chức của tài chính quốc tế 53 615 1
*
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của vụ công ty lớn .doc 14 926 1
*
hoàn thiện tổ chức cơ cấu tổ chức của trung trọng điểm viễn thông quốc tế quanh vùng I 62 475 0


Xem thêm: Coi Chừng Bệnh Ngủ Ngáy Ở Trẻ Còn 4 Tuổi Ngủ Ngáy Xịt Thuốc Gì Mới Nhất 2022

*
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG TY MAY Phố Hiến 22 1 4