COMMUNICATION UNIT 5 SGK TIẾNG ANH 8 MỚI

     

Task 1. Look at the pictures. Discuss the following questions with a partner và then write the right words under the pictures.

Bạn đang xem: Communication unit 5 sgk tiếng anh 8 mới

(Nhìn vào hình. Bàn luận những câu hỏi sau với một bạn bạn sau đó viết hầu như từ đúng dưới những bức hình.)

a. What are the things in the pictures?

(Những vật dụng trong hình ảnh là gì?)

*

Hướng dẫn giải:

1. Bamboo archway

Tạm dịch: cổng vòm bằng tre

2. Green rice flakes

Tạm dịch:cốm xanh

3. Potatoes

Tạm dịch:những củ khoai tây

4. Coconuts

Tạm dịch: phần đa quả dừa

5. Pia cake

Tạm dịch: bánh pía

6. Clasped hands

Tạm dịch:chắp tay

7. Lanterns

Tạm dịch: lồng đèn

8. Dragon boat race

Tạm dịch:đua thuyền rồng

b. Vị you know the festival at which they appear?

(Bạn gồm biết lễ hội nào cơ mà chúng xuất hiện không?)

Hướng dẫn giải:

Ooc bom boc festival.

Tạm dịch:

Lễ hội Óc-om-bốc (Lễ hội cúng Trăng của dân tộc bản địa Khmer).

Bài 2

Task 2. Now listen lớn an interview between a TV reporter và a man about a festival to kiểm tra your answers.

(Bây giờ nghe một bài phỏng vấn giữa một người báo cáo và một người bọn ông về một liên hoan tiệc tùng đế kiểm soát câu vấn đáp của em.)

Click tạiđâyđể nghe:

*

Audio script:

A: Good morning. Can I ask you some questions about this festival?

B: Yes, of course.

A: What is the festival called?

B: Ooc bom boc. It’s held by our ethnic group in Soc Trang on the 14thand 15thevening of the 10thlunar month.

A: Who do you worship at the festival?

B: Our Moon God. We thank him for giving us a good harvest and plenty of fish in the rivers.

A: What vày you vị during the festival?

B: First, we have a worshipping ceremony at home, under the bamboo archway or at the pagoda. When the moon appears, the old pray lớn the Moon God và the children raise their clasped hands lớn the moon.

A: Sounds great! So what are the offerings?

B: Green rice flakes, coconuts, potatoes and pia cakes.

A: vì you do any other activities after that?

B: Sure. Then we float beatiful paper lanterns on the river, and the nextevening, we hold thrilling rồng boat races.

Dịch Script:

A: kính chào buổi sáng. Tôi rất có thể hỏi các bạn một số thắc mắc về liên hoan này không?

B: Vâng, tất yếu rồi.

A: liên hoan đó mang tên là gì?

B: Ooc bom boc. Nó được tổ chức triển khai bởi nhóm dân tộc của chúng tôi ở Sóc Trăng vào tối ngày 14 và 15 tháng 10 âm lịch.

A: liên hoan tiệc tùng để tôn cúng ai?

B: Đức Chúa Trời khía cạnh Trăng của bọn chúng ta. Cửa hàng chúng tôi cảm ơn ông đã cho cửa hàng chúng tôi một vụ thu hoạch xuất sắc và nhiều cá trong các con sông.

A: Bạn làm cái gi trong lễ hội?

B: Đầu tiên, cửa hàng chúng tôi có một buổi lễ bái phượng ở nhà, dưới lối đi bằng tre hoặc trên chùa. Khi mặt trăng xuất hiện, tín đồ già cầu nguyện lên phương diện trăng của Thiên Chúa và đều đứa trẻ con giơ tay lên mặt trăng.

Xem thêm: Top 5 Cuốn Sách Luyện Thi Đại Học Môn Sinh Hay, 4 Cuốn Sách Luyện Thi Môn

A: Nghe thật giỏi vời! Vậy có những đồ nạp năng lượng gì?

B: Xôi xanh, dừa, khoai tây với bánh pía.

A: chúng ta có thực hiện ngẫu nhiên hoạt rượu cồn nào khác tiếp nối không?

B: chắc hẳn rằng rồi. Sau đó, shop chúng tôi nổi đèn lồng bên trên cuộc đua thuyền rồng.

Bài 3

Task 3. Listen lớn the interview again & complete the table below with the answers to the suggested questions.

(Nghe bài bác phỏng vấn đợt nữa và kết thúc bảng bên dưới với câu trả lời cho câu hỏi được đề nghị.)

Click tạiđâyđể nghe:

*

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

Ở đâu?

1. Sóc Trăng

Khi nào?

2. đềm 14 cùng 15 tháng 10 Âm lịch

Ai được cúng cúng?

3. Thần khía cạnh trăng

Hoạt cồn gì?

4. Tất cả nghi lễ thờ cúng, lồng đèn giấy thả nổi, tổ chức đua thuyền rồng

Bài 4

Task 4. Role-play in groups of three. One of you is a reporter; two of you are locals. Bởi an interview about a local festival. It can a real or an imaginary festival.

(Đóng vai trong nhóm. Một trong các bạn là tín đồ báo cáo; hai fan là bạn địa phương. Có tác dụng một bài phỏng vấn về một tiệc tùng địa phương. Nó có thể là một liên hoan có thật hoặc tưởng tượng.)

Hướng dẫn giải:

A: Good morning! Can I ask you some questions about this festival?

B: Yes, of course.

A: What is the festival called?

B: It’s Huong pagoda Festival.

A: Who vì you worship at festival?

B: Buddha.

A: When does it take place?

B: It takes place annually và lasts for three months from the first tel the third lunar month.

A: How about activities?

B: Worship ceremony, hiking in the mountains, exploring caves it: taking photos of beautiful scenery.

Tạm dịch:

A: chào buổi sáng! Mình rất có thể hỏi chúng ta vài thắc mắc về tiệc tùng, lễ hội này không?

B: Vâng, dĩ nhiên.

A: tiệc tùng, lễ hội này tên gì vậy?

B: tiệc tùng chùa Hương.

A: các bạn thờ cúng ai nghỉ ngơi lễ hội?

B: Đức Phật.

Xem thêm: Chế Độ Dinh Dưỡng Cho Bé 8 Tháng Tuổi Cho Bé Nhẹ Cân Và Các Lưu Ý

A: Nó ra mắt khi nào?

B: Nó diễn ra hàng năm và kéo dãn dài trong 3 tháng từ thời điểm tháng gièng mang đến tháng 3 Âm lịch.