LAI LỊCH HENRY NGUYEN CON RỂ NGUYÊN THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG

     

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Bạn đang xem: Lai lịch henry nguyen con rể nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng


Con rể của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Henry Nguyen (tên tiếng Việt là Nguyễn Bảo Hoàng) sinh năm 1974, là con trai cưng của Nguyễn Bá Bang. Nguyễn Bá Bang là cựu Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thiếu tá Tình báo Bộ Quốc phòng ngụy quyền Sài Gòn trước năm 1975.
*
Lai lịch Henry Nguyen con rể nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Henry Nguyen làm Tổng Giám đốc quỹ đầu tư IDG Venture tại VN với số vốn 100 triệu USD (sau tăng thêm 200 triệu), mà người ta cho rằng tiền này thực chất đến từ gia đình Thomas Cornor và Nguyễn Bá Bang, dù rằng nó mang danh nghĩa của IDG. Quỹ này chuyên đầu tư mua các Công ty tại Việt nam và có quan hệ làm ăn rất chặt chẽ với quỹ Viet Capital do cô Nguyễn Thanh Phượng, con gái của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm chủ.

Xem thêm: Smart Tivi Nanocell Lg 4K 65 Inch 65Nano79Tnd, Smart Tivi Lg 65Nano79Tnd

*
Lệnh thuyên chuyển của Tình báo ngụy Nguyễn Bá Bang năm 1973

Điều đó có nghĩa là tình báo CIA của Mỹ đã nắm rất rõ nên họ cung cấp tin sốt dẽo cho Tổng thống Mỹ Bush và có thể CIA là người dàn xếp cài người vào nội ứng từ Lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam để lũng đoạn từ bên trong và bên trên.

Xem thêm: Top 10 Nhà Thiết Kế Thời Trang Việt Nam, 8 Nhà Thiết Kế Thời Trang Nổi Tiếng Nhất Việt Nam

*
Nguyễn Thanh Phượng và Nguyễn Bảo Hoàng

- Chẳng phải là tham nhũng - lợi ích nhóm (GIẶC NỘI XÂM) ở hàng ngũ Lãnh đạo cấp chiến lược trong nội bộ Đảng, Nhà nước Việt Nam được hình thành từ đây sao?
*
Từ đầu năm 2016, ngay sau thành công tốt đẹp Đại hội XII của Đảng ta là sự trỗi dậy rất manh động của các thế lực phản động trong - ngoài nước chống phá cách mạng và nhân dân Việt Nam một cách ghê tởm với nhiều thủ đoạn ác độc, nhiều phương thức tinh vi nguy hiểm.
*
Bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi ngụy quân ngụy quyền

kimsa88
cf68