Đa Diện Lồi Là Gì

     

Một khối đa diện là khối nhiều diện lồi khi và chỉ khi miền vào của nó luôn luôn nằm về một phía so với mỗi phương diện phẳng đi qua 1 mặt của nó. Trong số các khối nhiều diện lồi, chúng ta có 1 các loại khối nhiều diện đặc biệt. Đó là khối đa diện đều.

Bạn đang xem: đa diện lồi là gì

Câu hỏi: Khối đa diện lồi là gì?

Trả lời:

Khối nhiều diện lồi là khối đa diện nhưng mà đoạn trực tiếp nối 2 điểm bất kỳ thuộc khối đa diện thì nằm hoàn toàn trên khối nhiều diện đó.

Kiến thức tìm hiểu thêm về khối đa diện.


1. Khối đa diện là gì?

Hình đa diện là hình gồm một số trong những hữu hạn đa giác phẳng thỏa mãn nhì điều kiện:

- Hai đa giác bất kì hoặc không tồn tại điểm chung, hoặc gồm một đỉnh chung, hoặc tất cả một cạnh chung.

- từng cạnh của một đa giác là cạnh phổ biến của đúng hai nhiều giác.

Các nguyên tố của một hình đa diện:

- Đỉnh của những đa giác tạo cho hình đa diện được gọi là đỉnh của khối đa diện.

- Cạnh của các đa giác tạo cho hình đa diện được hotline là cạnh của khối nhiều diện.

- những đa giác làm cho hình đa diện được call là mặt của hình đa diện.

Mỗi hình nhiều diện chia không khí thành miền trong cùng miền ngoài. Hình đa diện cùng miền trong của nó tạo thành thành khối nhiều diện. Hay có thể nói mỗi hình nhiều diện có một khối đa diện tương tương ứng. Ví dụ khối tứ diện, khối chóp, khối lăng trụ, khối chóp cụt, khối hộp, khối lập phương… là các khối nhiều diện.

*

2. Phân loại

a. Khối đa diện lồi

Khối nhiều diện (H) được hotline là khối nhiều diện lồi ví như đoạn trực tiếp nối nhị điểm bất kỳ của (H) luôn thuộc (H). Lúc đó đa diện giới hạn (H) được gọi là nhiều diện lồi.

Xem thêm: Bài Tập Đọc Lớp 5 - Tiếng Việt Lớp 5 Gồm Có Những Nội Dung Nào

Một khối nhiều diện là khối đa diện lồi khi còn chỉ khi miền vào của nó luôn luôn nằm về một phía đối với mỗi mặt phẳng đi sang một mặt của nó.

b. Khối nhiều diện đều

Trong số các khối đa diện lồi, bọn họ có 1 nhiều loại khối nhiều diện đặc biệt. Đó là khối đa diện đều.

Khối đa diện đều là khối đa diện thỏa mãn nhu cầu 2 điều kiện sau:

- Mỗi mặt là đa giác đều p. Cạnh.

- từng đỉnh là đỉnh phổ biến của đúng q mặt.

Khối đa diện vì vậy được gọi là khối đa diện đều loại p,q. Và người ta cũng minh chứng được chỉ gồm đúng 5 một số loại khối đa diện số đông (lồi).

Nhận xét

+) những mặt của khối nhiều diện đầy đủ là rất nhiều đa giác đều và bằng nhau.

+) Có năm một số loại khối đa diện đều. Đó là các khối đa diện các loại 3,33,3, loại 4,34,3, loại 3,43,4, loại 5,35,3, cùng loại 3,53,5.

Tùy theo số phương diện của chúng, năm các loại khối đa diện hầu như kể bên trên theo theo thiết bị tự được gọi là khối nhiều diện đều, khối lập phương, khối tám phương diện đều, khối mười nhị mặt đều, khối nhì mươi mặt đều.

Xem thêm: Nơi Bán Cáp Chuyển Đổi 3.5 Sang Type C Áp Chuyển Đổi Type, Cổng Chuyển Type C Sang 3

Khối đa diện hầu hết loại n;p có Đ đỉnh, C cạnh và M mặt thì: pĐ=2C=nM

- lúc trải phẳng những khối đa diện rất nhiều trên ta sẽ được những hình vẽ sau:

- Định lý Ơ-le: Mọi khối đa diện lồi hồ hết có D−C+M=2, nghỉ ngơi đó D,C,MD lần lượt là số đỉnh, số cạnh, số mặt của khối nhiều diện.