Đảng ta được gọi tên là đảng lao động việt nam từ khi nào ?

     

Trải qua 90 năm desgin và phát triển, Đảng cộng sản nước ta đã trải qua 12 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là 1 trong mốc định kỳ sử đặc biệt ghi nhận, đánh dấu những chiến thắng lợi, thành quả của phương pháp mạng Việt Nam.

Bạn đang xem: đảng ta được gọi tên là đảng lao động việt nam từ khi nào ?

*

Hội nghị thành lập và hoạt động Đảng cùng sản Việt Nam

Hội nghị vẫn hợp tuyệt nhất 3 tổ chức Cộng sản ở vn là Đông Dương cùng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cùng sản Liên đoàn thành một đảng tốt nhất là Đảng cộng sản Việt Nam, với phương châm lãnh đạo phong trào cách mạng vn tiến hành giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải hòa xã hội, giải phóng bé người, tiến lên nhà nghĩa làng mạc hội.

Hội nghị đã đặt ra Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt, trong đó, Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt làm phản ánh văn bản cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng cộng sản Việt Nam.

Hội nghị cũng ban hành Lời kêu gọi nhân thời cơ thành lập Đảng cộng sản việt nam của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đại diện thay mặt Quốc tế cộng sản cùng Đảng cùng sản nước ta gửi mang lại công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học viên và toàn bộ đồng bào bị áp bức, bóc lột.

Đại hội I: phục sinh tổ chức, thống độc nhất các trào lưu đấu tranh cách mạng sau sự lãnh đạo của Đảng

Địa điểm: Ma Cao (Trung Quốc)

Số lượng đảng viên: 600

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 13

Tổng túng thư vị Đại hội bầu: Đồng chí Lê Hồng Phong

Ban Chấp hành tw Đảng được bầu tại Đại hội: 13 đồng chí

Nhiệm vụ chính: Củng cố khối hệ thống tổ chức của Đảng từ trung ương đến địa phương, từ trong nước mang lại nước ngoài.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết chủ yếu trị của Đảng; những nghị quyết về tải công nhân, vận tải nông dân, tải thanh niên, phụ nữ, binh lính, về chiến trường phản đế, về team tự vệ, về những dân tộc không nhiều người...; Điều lệ của Đảng; Điều lệ của các tổ chức quần bọn chúng của Đảng.

Đại hội cử đồng chí Nguyễn Ái Quốc làm đại diện thay mặt của Đảng cộng sản Đông Dương ở kề bên Quốc tế cộng sản.

Tháng 7/1936, bè bạn Hà Huy Tập được cử làm Tổng túng bấn thư.

Tháng 3/1938, bạn hữu Nguyễn Văn Cừ được cử có tác dụng Tổng túng thiếu thư.

Đại hội đại biểu lần lắp thêm I của Đảng là 1 trong sự kiện lịch sử vẻ vang quan trọng, tấn công dấu thắng lợi căn bạn dạng của cuộc chiến tranh gìn giữ và khôi phục khối hệ thống tổ chức của Đảng từ trung ương đến cơ sở. Đây là một trong những điều kiện cơ bản và cần thiết để Đảng bước vào trong 1 thời kỳ đấu tranh bắt đầu với một tổ ngũ cán bộ đã được tôi luyện.

*

Đại hội lần thứ 2 của Đảng cộng sản Việt Nam

Đại hội II: Đưa cuộc binh lửa chống Pháp đến chiến thắng hoàn toàn

Địa điểm: thôn Vinh Quang, thị trấn Chiêm Hoá, thức giấc Tuyên Quang

Số lượng đảng viên vào cả nước:766.349

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 158

Chủ tịch Đảng được thai tại Đại hội: quản trị Hồ Chí Minh

Tổng túng thiếu thư được thai tại Đại hội: Đồng chí ngôi trường Chinh

Ban Chấp hành trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 29

Ủy viên Bộ chủ yếu trị được thai tại Đại hội: 7

Ủy viên trách nhiệm chính: Đưa cuộc đao binh chống Pháp đến chiến thắng hoàn toàn.

Đại hội đang tổng kết 21 năm Đảng lãnh đạo biện pháp mạng dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân, 5 năm lãnh đạo chính quyền non trẻ cùng công cuộc đao binh kiến quốc.

Do sự cách tân và phát triển và yêu thương cầu của sự việc nghiệp bí quyết mạng và phòng chiến, Đại hội đưa ra quyết định xây dựng nghỉ ngơi mỗi nước Đông Dương một đảng cùng sản riêng. Ở Việt Nam, Đảng đem tên là Đảng Lao đụng Việt Nam.

Đại hội trải qua Điều lệ của Đảng Lao đụng Việt Nam. Đảng Lao động nước ta là Đảng của giai cấp công nhân và của quần chúng. # lao cồn Việt Nam.

Đảng lấy nhà nghĩa Marx-Lenin làm nền tảng tư tưởng và sản xuất Đảng theo nguyên lý một Đảng vô sản loại mới, lấy triệu tập dân chủ là nguyên tắc tổ chức và ở căn phiên bản của Đảng; phê bình, trường đoản cú phê bình là quy luật cải cách và phát triển của Đảng; phục vụ nhân dân là mục tiêu buổi giao lưu của Đảng. Đại hội ghi lại một mốc đặc biệt trong quá trình lãnh đạo và cứng cáp của Đảng ta, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu cấp bách của thực tiễn, chuyển cuộc binh lửa chống Pháp đến thành công hoàn toàn.

*

Đại hội III: thiết kế chủ nghĩa làng mạc hội sống miền Bắc, chống chọi thống tuyệt nhất nước nhà

Địa điểm: thủ đô hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 500.000

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 525

Chủ tịch Đảng được bầu tại Đại hội: quản trị Hồ Chí Minh

Bí thư thứ nhất được bầu tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn

Ban Chấp hành trung ương Đảng được thai tại Đại hội: 47 uỷ viên

Bộ bao gồm trị được bầu tại Đại hội: 11 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: sản xuất chủ nghĩa làng mạc hội ở khu vực miền bắc và đương đầu thống nhất tổ quốc ở miền Nam.

Đại hội vẫn tổng kết 30 năm chỉ đạo của Đảng, nêu ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa sâu sắc lý luận và trong thực tế của cách mạng việt nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội xác định nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở khu vực miền bắc là nhiệm vụ ra quyết định nhất đối với sự cải tiến và phát triển của toàn cục cách mạng nước ta. Biện pháp mạng khu vực miền nam có nhiệm vụ giải phóng khu vực miền nam khỏi thống trị của đế quốc Mỹ và bạn bè tay sai, tiến hành hoà bình thống độc nhất vô nhị nước nhà, ngừng nhiệm vụ phương pháp mạng dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân trong cả nước. 2 nhiệm vụ có phương châm chung là tiến hành hoà bình thống độc nhất vô nhị Tổ quốc, hồ hết nhằm giải quyết và xử lý mâu thuẫn chung là mâu thuẫn giữa nhân dân ta cùng với đế quốc Mỹ với tay không nên của chúng.

Đại hội quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng cùng sản Việt Nam.

*

Đại hội Đại biểu cả nước lần đồ vật IV của Đảng cộng sản Việt Nam, Hà Nội, mon 12/1976

Đại hội IV: dứt sự nghiệp giải hòa miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên nhà nghĩa xã hội

Địa điểm: hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 1.550.000

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.008

Tổng túng thiếu thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn

Ban Chấp hành trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 101 uỷ viên chủ yếu thức, 32 ủy viên dự khuyết.

Bộ bao gồm trị được bầu tại Đại hội: 14 uỷ viên chính thức, 3 ủy viên dự khuyết

Nhiệm vụ chính: Hàn gắn vệt thương chiến tranh, từng bước khôi phục, cải tiến và phát triển đất nước.

Đại hội tổng kết những bài học lớn của cuộc đao binh chống Mỹ, cứu nước, đưa toàn quốc tiến lên công ty nghĩa xã hội.

Đại hội khẳng định nhiệm vụ, phương châm và biện pháp công tác Đảng trong quá trình mới, đảm bảo an toàn cho Đảng có tác dụng tròn nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân toàn quốc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội ra quyết định đổi tên Đảng Lao động việt nam thành Đảng cùng sản việt nam và thông qua Điều lệ mới tất cả 11 chương với 59 điều, đặt lại dùng cho Tổng túng bấn thư vắt chức túng bấn thư sản phẩm nhất, biện pháp nhiệm kỳ của Ban Chấp hành tw là 5 năm.

*

Ðại hội V: tất cả vì Tổ quốc buôn bản hội nhà nghĩa, vì niềm hạnh phúc của nhân dân

Địa điểm: hà nội Hà Nội

Số lượng Đảng viên vào cả nước: 1.727.000

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.033

Tổng túng bấn thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn

Ban Chấp hành tw Đảng được thai tại Đại hội: 116 uỷ viên

Bộ chủ yếu trị được thai tại Đại hội: 13 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: chế tạo chủ nghĩa buôn bản hội bên trên toàn khu vực Việt Nam.

Đại hội dìm định, đất nước đứng trước những trở ngại lớn về kinh tế - buôn bản hội mà một phần nguyên nhân là vì khuyết điểm, sai lạc của các cơ quan Đảng với Nhà nước về chỉ huy và quản lí lý. Do đó, Đảng bắt buộc lãnh đạo nhân dân thực hiện hai trách nhiệm chiến lược: Xây dựng thành công xuất sắc chủ nghĩa thôn hội và chuẩn bị chiến đấu, đảm bảo vững dĩ nhiên Tổ quốc nước ta xã hội công ty nghĩa.

Đại hội trải qua những trách nhiệm văn hoá, làng mạc hội; bức tốc nhà nước làng hội nhà nghĩa, phát động trào lưu cách mạng của quần chúng; cơ chế đối ngoại; nhiệm vụ cải thiện sức pk của Đảng. Đại hội lưu lại một bước chuyển biến mới về sự lãnh đạo của Đảng trên con đường đấu tranh “Tất cả bởi vì Tổ quốc xã hội công ty nghĩa, vì niềm hạnh phúc của nhân dân”.

Xem thêm: Đề Bài: Phân Tích Nhàn Của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phân Tích Nhàn Của Nguyễn Bỉnh Khiêm

*

Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần thiết bị VI của Đảng họp tại Hà Nội

Đại hội VI: khởi xướng và chỉ huy sự nghiệp thay đổi đất nước

Địa điểm: thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 2.109.613

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.129

Tổng túng thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Nguyễn Văn Linh

Ban Chấp hành tw được thai tại Đại hội: 124 uỷ viên

Bộ thiết yếu trị được thai tại Đại hội: 13 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: triển khai đổi mới đất nước (khởi xướng đưa giang sơn tiến hành công việc đổi mới)

Đại hội VI khẳng định quyết tâm thay đổi công tác chỉ đạo của Đảng theo niềm tin cách mạng với khoa học. Đại hội đã đưa ra ý kiến mới về tôn tạo XHCN, vào đó, đề nghị xây dựng quan hệ tình dục sản xuất new trên cả cha mặt xây dựng chính sách công hữu về tư liệu sản xuất, chế độ thống trị và cơ chế phân phối XHCN.

Nâng cao năng lượng và sức đại chiến của Đảng, Đại hội VI của Đảng dìm mạnh: Đảng phải thay đổi về nhiều mặt: thay đổi tư duy, thứ 1 là bốn duy tởm tế; đổi mới tổ chức; đổi mới đội ngũ cán bộ; thay đổi phong biện pháp lãnh đạo và công tác. Cải thiện chất lượng đảng viên và sức khỏe chiến đấu của tổ chức triển khai cơ sở, tăng tốc đoàn kết duy nhất trí trong Đảng là trách nhiệm quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách của công tác làm việc xây dựng Đảng.

*

Đại hội đại biểu toàn nước lần trang bị VII của Đảng.

Đại hội VII: Đổi new toàn diện, đồng bộ, đưa đất nước tiến lên theo tuyến phố XHCN

Địa điểm: hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 2.155.022

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.176

Tổng túng bấn thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Đỗ Mười

Ban Chấp hành trung ương Đảng được thai tại Đại hội: 146 uỷ viên

Bộ thiết yếu trị được bầu tại Đại hội: 13 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa giang sơn đi theo tuyến phố đổi mới. Đại hội khẳng định: Đổi mới toàn diện, đồng bộ, gồm nguyên tắc và có bước đi vững chắc, đó là mệnh lệnh của cuộc sống, là quá trình không thể đảo ngược.

Với nhiệm vụ “Tiếp tục triển khai nhiệm vụ đưa quốc gia đi theo con phố đổi mới”, Đại hội VII lần thứ nhất thông qua cương lĩnh xây dựng tổ quốc trong thời kỳ quá đáng lên CNXH.

Đại hội một lượt nữa khẳng định Đảng cộng sản việt nam là đội mũi nhọn tiên phong của ách thống trị công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành công dụng của kẻ thống trị công nhân, quần chúng. # lao cồn và của cả dân tộc. Đảng lấy nhà nghĩa Mác-Lênin và tứ tưởng sài gòn làm căn cơ tư tưởng, mục tiêu cho hành động, lấy tập trung dân công ty làm nguyên tắc tổ chức triển khai cơ bản.

Đại hội VIII: thường xuyên đổi mới, tăng mạnh công nghiệp hóa, tiến bộ hóa đất nước

Địa điểm: thủ đô Hà Nội

Số lượng Đảng viên vào cả nước: 2.130.000

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.198 đại biểu

Tổng túng thiếu thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Đỗ Mười

Ban Chấp hành trung ương bầu trên Đại hội: 170 uỷ viên

Bộ chủ yếu trị thai tại Đại hội: 19 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: triển khai đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, quá đáng lên nhà nghĩa buôn bản hội và bảo vệ Tổ quốc làng hội công ty nghĩa.

Đại hội khẳng định: nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, nhưng một vài mặt còn chưa vững chắc. Đại hội đã giới thiệu các lý thuyết phát triển các lĩnh vực chủ yếu trong thời kỳ tăng nhanh công nghiệp hoá, tiến bộ hoá khu đất nước.

Đại hội VIII khắc ghi bước ngoặt chuyển tổ quốc ta quý phái thời kỳ new - thời kỳ tăng mạnh công nghiệp hoá, tân tiến hoá; vì kim chỉ nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước tiến lên nhà nghĩa xã hội. Họp báo hội nghị Ban Chấp hành trung ương lần thứ tư (khoá VIII, tháng 12/1997) bầu bạn hữu Lê Khả Phiêu làm cho Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam.

*

Đại hội IX: vạc huy sức khỏe toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Địa điểm: hà thành Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 2.479.719

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.168

Tổng túng thiếu thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Nông Đức Mạnh

Ban Chấp hành trung ương Đảng được thai tại Đại hội: 150 uỷ viên

Bộ bao gồm trị được bầu tại Đại hội: 15 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: phạt huy sức khỏe toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, tăng nhanh công nghiệp hóa, văn minh hóa, xây cất và bảo vệ Tổ quốc nước ta xã hội công ty nghĩa.

Đại hội chỉ rõ mô hình tổng quát mắng của thời kỳ quá nhiều lên CNXH ở vn là phát triển kinh tế hàng hóa những thành phần, quản lý và vận hành theo cơ chế thị phần có sự cai quản của đơn vị nước, theo triết lý XHCN.

Đại hội xác minh phải coi trọng thành lập Đảng trong sạch, vững mạnh. Đó là trọng trách then chốt, là yếu hèn tố đưa ra quyết định sự trường tồn và cách tân và phát triển của Đảng ta, là nhân tố đảm bảo an toàn thắng lợi của sự việc nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa, hội nhập khu vực và cố giới, sản xuất và bảo đảm an toàn vững kiên cố Tổ quốc.

Đại hội X: huy động và sử dụng giỏi mọi nguồn lực, nhanh chóng đưa nước nhà ra khỏi tình trạng kém phạt triển

Địa điểm: tp. Hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 3,1 triệu

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.176

Tổng túng thiếu thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Nông Đức Mạnh

Ban Chấp hành trung ương Đảng được thai tại Đại hội: 160 uỷ viên bao gồm thức, 21 ủy viên dự khuyết

Bộ chính trị được bầu tại Đại hội: 14 uỷ viên.

Nhiệm vụ chính: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức hành động của Ðảng, phát huy sức khỏe toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn vẹn công cuộc thay đổi mới, nhanh chóng đưa tổ quốc ra khỏi triệu chứng kém phân phát triển.

Đại hội nhận xét sau 20 năm đổi mới, đất nước ta đạt hồ hết thành tựu to lớn và có chân thành và ý nghĩa lịch sử; mặt khác nêu nhảy năm bài học lớn.

Đại hội quyết định kim chỉ nam tổng quát lác 5 năm tới là nâng cao năng lực chỉ đạo và sức chiến đấu của Đảng, vạc huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn vẹn công cuộc đổi mới, kêu gọi và sử dụng tốt mọi mối cung cấp lực mang đến công nghiệp hóa, văn minh hóa khu đất nước; cải cách và phát triển văn hóa; thực hiện tân tiến và công bình xã hội; bức tốc quốc phòng và an ninh, không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực và lành mạnh hội nhập kinh tế tài chính quốc tế; đứng vững ổn định chủ yếu trị-xã hội; nhanh chóng đưa đất nước ra khỏi triệu chứng kém phân phát triển; tạo căn cơ để cho năm 2020 nước ta cơ phiên bản trở thành một nước công nghiệp theo phía hiện đại.

Đại hội XI: Tiếp tục cải thiện năng lực lãnh đạo và sức chiến tranh của Đảng, đẩy mạnh toàn vẹn công cuộc thay đổi đất nước

Đại hội XI: Tiếp tục nâng cấp năng lực chỉ đạo và sức võ thuật của Đảng, đẩy mạnh toàn vẹn công cuộc đổi mới đất nước

Địa điểm: hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 3,6 triệu

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.377

Tổng túng bấn thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành tw Đảng được bầu tại Đại hội: 175 uỷ viên thiết yếu thức, 25 ủy viên dự khuyết.

Bộ chủ yếu trị được bầu tại Đại hội: 14 uỷ viên.

Nhiệm vụ chính: nâng cấp năng lực chỉ đạo và sức chiến tranh của Đảng, phân phát huy sức khỏe toàn dân tộc, đẩy mạnh trọn vẹn công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội có trọng trách nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc, để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành quả và yếu ớt kém, khuyết điểm, đôi khi rút ra những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X.

Đại hội đã trao đổi sôi nổi, dân nhà và nhất trí trải qua các văn kiện siêu quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc chiến lược, lâu hơn đối với sự cách tân và phát triển của nước nhà ta: cưng cửng lĩnh xây dựng non sông trong thời kỳ quá nhiều lên nhà nghĩa làng mạc hội (bổ sung, cách tân và phát triển năm 2011), chiến lược phát triển kinh tế - xóm hội 2011 - 2020, phương hướng, trách nhiệm năm 2011 - 2015 và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Đại hội XII: Đẩy dũng mạnh công cuộc thay đổi mới, mau chóng đưa non sông cơ bạn dạng trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Đại hội XII: Đẩy mạnh dạn công cuộc đổi mới, nhanh chóng đưa tổ quốc cơ bạn dạng trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Địa điểm: thành phố hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 4,5 triệu

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.510

Tổng bí thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 180 uỷ viên bao gồm thức, trăng tròn ủy viên dự khuyết.

Bộ chính trị được thai tại Đại hội: 18 uỷ viên.

Nhiệm vụ chính: Đẩy khỏe khoắn công cuộc thay đổi mới; phấn đấu sớm đưa việt nam cơ bạn dạng trở thành nước công nghiệp theo phía hiện đại. Đại hội đánh chi phí tựu và tiêu giảm sau 30 năm triển khai công cuộc thay đổi đất nước.

Đại hội đã đề ra các trách nhiệm trọng chổ chính giữa trong 5 năm tiếp theo, công ty yếu triệu tập vào kinh tế, sản xuất Đảng, nâng cấp chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, kiên quyết đảm bảo an toàn vững chắn chắn độc lập, công ty quyền, thống duy nhất và trọn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Nói Về Sở Thích Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Viết Đoạn Văn Về Sở Thích Bằng Tiếng Anh

Đại hội này cũng là lần trước tiên Đảng thực hiện Đề án quy hướng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban túng thiếu thư, những chức danh lãnh đạo chủ đạo của Đảng, nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Từ đó công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chủ yếu trị, Ban túng thiếu thư và các chức danh lãnh đạo chủ công của Đảng, nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 được thực hiện theo một tiến trình chặt chẽ, bài bản, khoa học, an ninh và thực sự phát huy dân chủ, làm tiếp kỷ cương, tạo nên sự thống nhất cao của những đại biểu dự Đại hội.