Đặt Câu Hỏi Cho Từ Gạch Chân Lớp 6

     

Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch ốp chân trong giờ đồng hồ Anh là dạng bài xích tập thông dụng thường lộ diện trong các bài kiểm tra, đề thi môn tiếng Anh.

Bạn đang xem: đặt câu hỏi cho từ gạch chân lớp 6


Nếu mới nghe qua, bạn sẽ nghĩ rằng đó là một chủ thể trong giờ Anh không có gì đặc sắc. Nhưng thực tiễn lại khác, hầu hết các bạn sinh viên khi học đều băn khoăn rằng lần chần đặt thắc mắc bằng giờ Anh như vậy nào. Hi vọng, đây đã là tài liệu hữu ích, giúp các bạn nắm vững rất nhiều kỹ năng cần thiết và trau dồi kiến thức công dụng để sẵn sàng chuẩn bị cho ngẫu nhiên kỳ thi nào. Mời chúng ta cùng tham khảo với CNTA nhé !

Video phía dẫn bài xích tập đặt thắc mắc cho từ gạch chân

I. Chú ý khi làm bài xích đặt câu hỏi cho phần gạch chân

– thứ nhất ta phải xác định được từ nhằm hỏi.

– từ bỏ bị gạch ốp chân không khi nào xuất hiện trong câu hỏi.

– giả dụ trong câu:

+/ dùng động từ hay thì ta phải mượn trợ hễ từ và đảo trợ hễ từ lên trước công ty ngữ với sau từ nhằm hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ nếu như trong câu dùng “động tự tobe”, “động từ bỏ khuyết thiếu” ta chỉ việc đảo “động từ bỏ tobe”, “động trường đoản cú khuyết thiếu” lên trước công ty ngữ và sau từ nhằm hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

– nếu như trong câu gồm từ bị gạch chân dùng hầu hết từ sau thì khio đưa sang câu hỏi ta đề nghị đổi tương xứng như sau:

1. I, We => You

2. Me, us => you

3. Mine, ours => yours

4. My, our => your

5. Some => any

*

Hãy tham khảo lý thuyết đặt thắc mắc cho phần tử gạch chân tiếng anh trước lúc làm bài tập nhé !

II. Những từ để hỏi thường gặp trong giờ Anh.

1. What: cái gì (Dùng nhằm hỏi mang lại đồ vật, sự vật, sự kiện…)

2. Which: cái mà (Dùng để hỏi khi tất cả sự lựa chọn)

3. Where: ở đâu (Dùng để hỏi mang đến vị trí, xứ sở …)

4. When: lúc nào (Hỏi đến thời gian, thời khắc …)

5. Who: ai, bạn mà (Hỏi cho người)

=> Whom: bạn mà (Hỏi mang lại tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom vày you buy any books (for)?

=> Whose: của người mà (Hỏi cho tính từ bỏ sở hữu, mua cách, đại từ bỏ sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: vì sao (Hỏi cho lí do, nguyên nhân)

7. How: vắt nào (Hỏi cho tính từ, trạng từ, sức khoẻ …)

8. How old: hỏi mang đến tuổi

9. How tall: hỏi cho độ cao của người

10. How high: hỏi cho chiều cao của vật

11. How thick: hỏi mang lại độ dày

12. How thin: hỏi đến độ mỏng

13. How big: hỏi mang đến độ lớn

14. How wide: hỏi mang lại độ rộng

15. How broad: hỏi mang đến bề rộng

16. How deep: hỏi mang đến độ sâu

17. How fast: hỏi mang đến tốc độ

18. How far … from … to lớn …: hỏi cho độ xa

19. How long: hỏi đến độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời hạn bao lâu

Eg: It takes me an hour to do my homework.

=> How long does it take you to vị your homework?

(Nó mang mất của khách hàng bao nhiêu thời gian để gia công bài tập về nhà?)

How often: hỏi mang lại mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go to lớn school every day.

=> How often vị you go to lớn school?

How much: hỏi đến giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi cho số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi cho con số với danh từ bỏ đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens vì you have here?

III. Bài bác tập tự luyện

Đặt câu hỏi cho phần gạch chân

1. I want to lớn see a cowboy movie

……………………………………………………………….

2. My family usually watches TV in the evening.

……………………………………………………………….

3. They bởi vì not have a TV because it was too expensive.

……………………………………………………………….

4. We have 2 books.

……………………………………………………………….

5. Jane will go to lớn a shop tomorrow

……………………………………………………………….

6. She likes pop music.

……………………………………………………………….

7. I can speak 4 languages

……………………………………………………………….

8. Nga is going to visit her old teachers this evening.

……………………………………………………………….

9. I play chess with my friend.

……………………………………………………………….

10. Next month, I will go to da Latto relax.

……………………………………………………………….

11. Peter goes to the library twice a week.

……………………………………………………………….

12. Pete & Mike are playing football.

……………………………………………………………….

13. This dress costs 150 dollars.

……………………………………………………………….

14. She speaks English fluently.

……………………………………………………………….

15. Columbus lives America.

……………………………………………………………….

16. It is Jack’s book.

……………………………………………………………….

17. I và my father play volleyball in the afternoon

……………………………………………………………….

18. Mrs. Robinson buy a poster.

……………………………………………………………….

19. I often listen khổng lồ musicin my free time.

……………………………………………………………….

20. I often listen to musicin my không lấy phí time.

……………………………………………………………….

21. I meet Tomat the bar

……………………………………………………………….

22.I want a camera for my birthday.

……………………………………………………………….

23.I go to the shoe cửa hàng in the afternoon.

……………………………………………………………….

24.You visit a temple & a churchin Thailand.

……………………………………………………………….

25. You should learn harderto get good mark.

……………………………………………………………….

26. The dictionary is 200,000 dong.

……………………………………………………………….

27. She buy a pencil at the siêu thị over there.

……………………………………………………………….

28. I am happyafter the trip

……………………………………………………………….

29. Jane likes playing chess.

……………………………………………………………….

30. I need a phone card.

……………………………………………………………….

31. It’s about 1,500 kmfrom Hue khổng lồ Ho bỏ ra Minh City.

……………………………………………………………….

32. The ngân hàng is opposite the restaurant.

……………………………………………………………….

33. The dress looks very nice.

……………………………………………………………….

34. Jack is in the room

……………………………………………………………….

35. Her neighbor gives hera nice dress.

……………………………………………………………….

36. They want khổng lồ return khổng lồ America

……………………………………………………………….

37. Mrs. Robinsonbuys a poster.

……………………………………………………………….

38. My fatheris in Ha Noi

……………………………………………………………….

39. He travels lớn Nha Trang by coach.

……………………………………………………………….

40. She goes khổng lồ the doctor because she is sick.

……………………………………………………………….

41. Phái mạnh leaves home at 7 o’clock

……………………………………………………………….

42. He teaches English at the high school.

……………………………………………………………….

43. The lesson is very difficult.

……………………………………………………………….

44. She often does the housework after doing exercises.

……………………………………………………………….

45. They are planting some roses in the garden.

……………………………………………………………….

46. Liz will send these lettersto her friends.

……………………………………………………………….

47. My favorite subject is Math

……………………………………………………………….

48. I often listen khổng lồ music in my free time.

……………………………………………………………….

49. He is good at drawing

……………………………………………………………….

50. She learns about computersin computer science class.

……………………………………………………………….

51, My mother is cooking in the kitchenat the moment.

……………………………………………………………….

52. Phong likes playing table tennis.

……………………………………………………………….

53. They go to the beach on the summer holidays.

……………………………………………………………….

54. They are in a hotel.

……………………………………………………………….

55. The childrenswim in the lake.

……………………………………………………………….

56. I go to lớn the movies twice a week.

……………………………………………………………….

57. She leaves her suitcase on the train.

……………………………………………………………….

58. They see lions and tigersat the zoo.

……………………………………………………………….

59. He leaves the party at 11.o’clock.

……………………………………………………………….

60. John goes lớn the beachlast Sunday.

……………………………………………………………….

61. He gives his girlfriend a bunch of flowers.

……………………………………………………………….

62. .The company sends the new worker lớn California.

……………………………………………………………….

63. My sister dreams about the monsterlast night.

……………………………………………………………….

64. My grandmother hears a loud in this morning.

……………………………………………………………….

Xem thêm: Đột Biến Gen Là Gì? Cho Ví Dụ Đột Biến Gen Là Gì Cho Ví Dụ Đột Biến Gen Là Gì

65. We visit the History Museum.

……………………………………………………………….

66. Hoa is doing homework.…

…………………………………………………………….

67.I will go to the church in 2022

……………………………………………………………….

68. Jack & I get to school by car

……………………………………………………………….

69. She has3 pens

……………………………………………………………….

70. I buy half a kiloof cheese.

……………………………………………………………….

71. He is playing soccer

……………………………………………………………….

72. He meet Lindafor coffee.

……………………………………………………………….

73. The teacher is angry because he doesn’t vì his homework.

……………………………………………………………….

74. Jackbuys a car

……………………………………………………………….

75. I go to lớn the cinema with my cousins.

……………………………………………………………….

76. She makes some coffeefor her mother

……………………………………………………………….

77. She calls the police because she gets lost.

……………………………………………………………….

78. I buy twokilos of oranges.

……………………………………………………………….

79. John writes a poem about his grandparents.

……………………………………………..

IV. Bài xích tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

………………………………………………………..

2. I made it from a piece of wood.

…………………………………………………….

3. She bought it at the siêu thị over there.

…………………………………………………….

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

…………………………………………………….

5. It took her three hours khổng lồ finish the composition.

…………………………………………………….

6. I need a phone thẻ to phone my parents.

…………………………………………………….

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue khổng lồ Ho bỏ ra Minh City.

…………………………………………………….

8. The ngân hàng is opposite the restaurant.

…………………………………………………….

9. The dress looked very nice.

…………………………………………………….

10. I saw herlast night.

…………………………………………………….

11. Her neighbor gave hera nice dress.

…………………………………………………….

12. They returned to lớn Americatwo weeks ago.

…………………………………………………….

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

…………………………………………………….

14. My father was in Ha Noilast month.

…………………………………………………….

15. He traveled to lớn Nha Trang by coach.

…………………………………………………….

16. She went to lớn the doctor because she was sick.

…………………………………………………….

17. Nam giới left trang chủ at 7 o’clockyesterday.

…………………………………………………….

18. He taught Englishin the high school.

…………………………………………………….

19. The homework was very difficultyesterday.

…………………………………………………….

20. She often does the housework after doing exercises.

…………………………………………………….

21. They are planting someroses in the garden.

…………………………………………………….

22. Liz will send these letters to her friends.

…………………………………………………….

23. My favorite subject is Math.

…………………………………………………….

24. Yes, we do. (We have magazines và newspapers)

…………………………………………………….

25. I often listen lớn musicin my không tính phí time.

…………………………………………………….

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

…………………………………………………….

27. She learns about computersin computer science class.

…………………………………………………….

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

………………………………………………………………..

29. Lan likes playing table tennis.

…………………………………………………….

30. I go to lớn the movies twice a week.

…………………………………………………….

31. They go to the beach on the summer holidays.

………………………………………………………….

32. They stay in a hotel.

………………………………………………………………….

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

………………………………………………

2.- The glass fell of the table.

………………………………………………

3.- They saw lions và tigers at the zoo.

………………………………………………

4.- He left the tiệc nhỏ at 11.o’clock.

………………………………………………

5.- John went lớn the beach last Sunday.

………………………………………………

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

………………………………………………

7.- The company sent the new worker khổng lồ California.

………………………………………………

8.- My sister dreamt about the boss last night.

………………………………………………

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

………………………………………………

10.- We went lớn the History Museum.

………………………………………………

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

………………………………………………

12- The teacher was angry because he didn’t bởi his homework.

………………………………………………

13.- It took us about half an hour to lớn get khổng lồ school.

………………………………………………

14.- She last rode a bike two weeks ago.

………………………………………………

15.- I bought half a kilo of cheese.

………………………………………………

16.- He took his driving chạy thử two days ago.

………………………………………………

17.- He met Linda for coffee.

………………………………………………

18.- I was born in 1964.

………………………………………………

19.- My cousin started sailing six months ago.

………………………………………………

20.- I went khổng lồ the cinema with my cousins.

………………………………………………

21.- I stayed in New Zealand for six months.

………………………………………………

22.- She called the firemen because her mèo stuck in a tree.

………………………………………………

23.- I bought two kilos of oranges.

………………………………………………

24.- John wrote about his grandparents.

………………………………………………

25.- I watched a very good film on TV last night.

………………………………………………

26.- She made some coffee for her mother.

………………………………………………

27.- Susan gave the money lớn her brother.

………………………………………………

28.- We went to school by bus.

………………………………………………

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

………………………………………………

30.- Mary invited a lot of people lớn the party.

………………………………………………

31.- No, we didn’t go lớn the cinema last night.

………………………………………………

32.- Shakira grew up in Colombia.

………………………………………………

33.- He went on holiday with his friends.

………………………………………………

34.- She didn’t vì anything.

………………………………………………

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

………………………………………………

36.- Someone gave some money to Mike.

………………………………………………

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

………………………………………………

38.- Shakespeare died in 1616.

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

………………………………………………

40.- She left her suitcase on the train.

……………………………………………………

Exercise III: Fill in the gaps with the correct question word khổng lồ complete the exchanges

1. A: _____ have you lived in London?

B: For three years

2. A: ______ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: ______ do you go shopping?

B: Three times a month

4. A: _______ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: _____ is your birthday?

B: On January 12th .

Exercise 4: Write questions for the underlined parts

1. I went to lớn a buổi tiệc nhỏ last night

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

2. He goes khổng lồ the cinema every Saturday

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

3. I’ve got a red car

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

4. I go to lớn bed at midnight.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

5. I met an old friend yesterday.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

Exercise 5: Complete the interview

Reporter: (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: My real name is Eric Stanely Smith

Reporter: (2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I am twenty-five years old.

Reporter: (3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I made my first record in 2007

Reporter: (4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I live in the centre of London

Reporter: (5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: Paris is my favorite city

Reporter: (6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I go there three times a year

Reporter: (7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: My next live performance will be in New York

Reporter: (8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: No, I have never been to new york before

Reporter: Well, good luck then.

Xem thêm: Soạn Văn Ngắn Nhất Lớp 10 Siêu Ngắn Sách Mới 3 Bộ (Kntt, Ctst, Cd)

Exercise 6: Choose the correct answer

1. “ ……………………………………………………………….jacket is this?” “Tonny’s”

A. Who

B. What

C. Whose

2. _____ does your best friend live?

A. When

B. Where

C. What

3. ______ CDs have you got?

A. How

B. How much

C. How many

4. ______ were you sad yesterday?

A. Why

B. What

C. Who

5. _____ old is your brother?

A. What

B. How

C. Who

6. ______ kind of books bởi vì you read?

A. When

B. What

C. Where

7. _____ tall are you?

A. When

B. Where

C. How

8. ______ will the tiệc nhỏ start?

A. Where

B. How often

C. What time

Đáp án

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1 – How much is the dictionary?

2 – How did you make it?

3 – Where did she buy it?

4 – Were you fine after the trip?

5 – How long did it take her khổng lồ finish the composition?

6 – What do you need a phone car for?

7 – How far is it from Hue khổng lồ Ho chi Minh city?

8 – Where is the bank?

9 – How did the dress look?

10 – Who did you see last night?

When did you see her?

11 – What did her neighbourhood give her?

12 – What did they vì chưng two weeks ago?

When did they return lớn America?

13 – Who bought a poster?

What did Mrs. Robinson buy?

14 – Where was your father last month

15 – How did he travel lớn Nha Trang?

16 – Why did she go to lớn the doctor?

17 – What time did nam leave trang chủ yesterday?

18 – What did he teach in the high school?

19 – How was the homework yesterday?

20 – When does she usually do the housework?

21 – How many roses are they planting in the garden?

22 – Who will Liz send these letters?

23 – What is your favorite subject?

24 – bởi you have magazines & newspapers?

25 – What bởi you often bởi vì in your không tính phí time?

26 – Is he good at drawing?

27 – What does she learn about in computer science class?

28 – What is your mother doing in the kitchen at the moment?

Where is your mother cooking at the moment?

29 – What does Lan lượt thích playing?

30 – How often do you go khổng lồ the movies?

31 – When bởi they go to lớn the beach?

32 – Where do they stay?

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1 – Who swam in the lake?

2 – What fell of the table?

3 – What did they see at the zoo?

4 – What time did he leave the party?

5 – Where did John go last Sunday?

6 – What did he give her for her birthday?

7 – Where did the company send the new worker to?

8 – What did your sister dream about last night?

9 – When did your grandmother hear a loud scream?

10 – Where did they go?

11 – Why did he fall?

12 – Why was the teacher sad?

13 – How long did it take you to lớn get to lớn school?

14 – When did she last ride a bike?

15 – How much cheese did you buy?

16 – What did he vày two days ago?

17 – Who did he meet for coffee?

18 – When were you born?

19 – When did your cousin start sailing?

20 – Who did you go the cinema with?

21 – How long did you stay in New Zealand?

22 – Why did she hotline the firemen?

23 – How many kilos of oranges did you buy?

24 – Who did John write about

25 – What did you vì chưng last night?

26 – What did she make for her mother?

27 – Who did Susan give the money to?

28 – How did we go khổng lồ school?

29 – Why was you tired yesterday morning?

30 – How many people did Mary invite to the party?

31 – Did you go to lớn the cinema last night?

32 – Where did Shakira grow up?

33 – Who did he go on holiday with?

34 – What did she do?

35 – Whose dictionary did you borrow?

36 – Who gave money to Mike?

37 – Who did anyone help with homework yesterday?

38 – When did Shakespeare die?

39 – Why did he not dance at the disco?

40 – Where did she leave the suitcase?

Exercise 3: Fill in the gaps with the correct question word to lớn complete the exchanges