Đề kiểm tra 1 tiết giáo dục quốc phòng 11 (có đáp án) đề 1

     

Bộ thắc mắc trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc phòng lớp 11 với bên trên 200 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, chọn lọc được biên soạn và sưu tầm sẽ giúp học sinh sẽ sở hữu thêm ôn tập từ bỏ đó lấy điểm cao trong số bài thi trắc nghiệm môn giáo dục đào tạo quốc phòng lớp 11.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết giáo dục quốc phòng 11 (có đáp án) đề 1

Trắc nghiệm giáo dục quốc phòng lớp 11 bài 1 bao gồm đáp án

Câu 1. Tập hợp quy củ tiểu nhóm 1 sản phẩm ngang tất cả mấy bước?

A. 4 bước.

B. 2 bước.

C. 3 bước.

D. 1 bước.

Hiển thị đáp án

Câu 2. Thứ trường đoản cú thực hiện công việc tập hợp đội hình tiểu team 1 mặt hàng ngang

A. Tập vừa lòng => điểm số => chỉnh đốn mặt hàng ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn mặt hàng ngũ => tập đúng theo => giải tán.

C. Tập hòa hợp => chỉnh đốn hành ngũ => điểm số => giải tán.

D. điểm số => tập vừa lòng => chỉnh đốn sản phẩm ngũ => giải tán.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Thứ từ bỏ thực hiện quá trình tập hợp quy củ tiểu team 2 hàng ngang

A. Tập thích hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn mặt hàng ngũ => tập phù hợp => giải tán.

C. điểm số => chỉnh đốn hành ngũ => giải tán.

D. điểm số => tập phù hợp => chỉnh đốn sản phẩm ngũ => giải tán.

Hiển thị đáp án

Câu 4. Hình hình ảnh dưới đây trình bày về vẻ ngoài tập hợp quy củ tiểu đội nào?

*

A. Đội hình tiểu team 1 sản phẩm ngang.

B. Đội hình tiểu đội 2 sản phẩm ngang.

C. Đội hình tiểu đội 1 sản phẩm dọc.

D. Đội hình tiểu team 2 mặt hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Hình ảnh dưới đây biểu lộ về hình thức tập hợp chuần tiểu đội nào?

*

A. Đội hình tiểu team 1 sản phẩm ngang.

B. Đội hình tiểu nhóm 2 sản phẩm ngang.

C. Đội hình tiểu team 1 sản phẩm dọc.

D. Đội hình tiểu team 2 mặt hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 6. Hình hình ảnh dưới đây miêu tả về bề ngoài tập hợp chuần tiểu team nào?

*

A. Đội hình tiểu team 1 mặt hàng ngang.

B. Đội hình tiểu nhóm 2 sản phẩm ngang.

C. Đội hình tiểu đội 1 sản phẩm dọc.

D. Đội hình tiểu đội 2 mặt hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 7. Hình ảnh dưới đây biểu hiện về hiệ tượng tập hợp quy củ tiểu nhóm nào?

*

A. Đội hình tiểu đội 1 sản phẩm ngang.

B. Đội hình tiểu team 2 mặt hàng ngang.

C. Đội hình tiểu nhóm 1 mặt hàng dọc.

D. Đội hình tiểu nhóm 2 mặt hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 8. So với chuần tiểu đội 1 mặt hàng dọc, chuần tiểu team 2 mặt hàng dọc không thực hiện bước nào bên dưới đây?

A. Tập hợp.

B. Điểm danh.

C. Chỉnh đốn mặt hàng ngũ.

D. Giải tán.

Hiển thị đáp án

Câu 9. Hình hình ảnh dưới đây diễn tả về hình thức tập hợp chuần trung đội nào?

*

A. Đội hình trung team 1 sản phẩm ngang.

B. Đội hình trung team 2 mặt hàng ngang.

C. Đội hình trung nhóm 1 hàng dọc.

D. Đội hình trung nhóm 2 mặt hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Hình hình ảnh dưới đây diễn tả về hiệ tượng tập hợp chuần trung đội nào?

*

A. Đội hình trung đội 1 mặt hàng ngang.

B. Đội hình trung nhóm 2 hàng ngang.

C. Đội hình trung team 3 hàng ngang.

D. Đội hình trung nhóm 1 mặt hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình trung đội nào?

*

A. Đội hình trung đội 1 mặt hàng ngang.

B. Đội hình trung team 2 mặt hàng ngang.

C. Đội hình trung nhóm 1 hàng dọc.

D. Đội hình trung team 2 mặt hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Trong đội hình tiểu đội 1 mặt hàng ngang, tiểu đội trưởng đứng ở vị trí nào?

A. Tại chính giữa đội hình, biện pháp đội hình 3 – 5 bước.

B. Chếch trở về bên cạnh trái, phương pháp đội hình tự 3 – 5 bước.

C. Chếch về bên phải, cách đội hình từ bỏ 3 – 5 bước.

D. Liền kề phía mặt trái chiến sĩ mang số hiệu 01.

Hiển thị đáp án

Câu 13. Hình ảnh dưới đây bộc lộ về vẻ ngoài tập hợp chuần trung team nào?

*

A. Đội hình trung đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình trung đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình trung đội 2 mặt hàng dọc.

D. Đội hình trung nhóm 3 hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Trong đội hình tiểu đội 1 mặt hàng dọc, tiểu team trưởng đứng ở trong phần nào?

A. Vị trí trung tâm đội hình, phương pháp đội hình 3 – 5 bước.

B. Chếch trở về bên cạnh trái, cách đội hình từ 3 – 5 bước.

C. Chếch về bên cạnh trái, phương pháp đội hình trường đoản cú 3 – 5 bước.

D. Tiếp giáp phía mặt trái chiến sỹ mang số hiệu 01.

Hiển thị đáp án

Câu 15. Trong đội hình trung đội 1 mặt hàng ngang, trung đội trưởng đứng ở vị trí nào?

A. Chính giữa đội hình, cách đội hình 3 – 5 bước.

B. ở chính giữa đội hình, cách đội hình 5 – 8 bước.

C. Chếch về bên cạnh trái, bí quyết đội hình từ bỏ 3 – 5 bước.

D. Chếch về bên trái, cách đội hình trường đoản cú 5 – 8 bước.

Hiển thị đáp án

Câu 16. Trong quy củ trung nhóm 1 hàng dọc, trung nhóm trưởng đứng ở trong phần nào?

A. ở chính giữa đội hình, bí quyết đội hình 3 – 5 bước.

B. Tại chính giữa đội hình, cách đội hình 5 – 8 bước.

C. Chếch trở về bên cạnh trái, biện pháp đội hình từ bỏ 3 – 5 bước.

D. Chếch về bên trái, cách đội hình từ 5 – 8 bước.

Hiển thị đáp án

Câu 17. Khi gióng hàng, thấy những chiến sĩ vẫn đứng thắng hàng, tiểu team trưởng hô rượu cồn lệnh gì?

A. “THÔI”.

B. “ĐIỂM SỐ”.

C. “ĐƯỢC”.

D. “GIẢI TÁN”.

Hiển thị đáp án

Câu 18. Trong chuần tiểu nhóm 1 mặt hàng ngang/ dọc, lúc thấy các chiến sĩ đang đứng vào địa điểm tập hợp, tại địa điểm chỉ huy, tiểu đội trưởng hô khẩu lệnh gì?

A. “THÔI”.

B. “ĐIỂM SỐ”.

C. “ĐƯỢC”.

D. “GIẢI TÁN”.

Hiển thị đáp án

Câu 19. Trong quá trình tập hợp, vẻ ngoài đội hình nào sau đây không phải triển khai điểm số?

A. Đội hình tiểu team 1 hàng dọc.

B. Đội hình trung nhóm 1 sản phẩm dọc.

C. Đội hình tiểu đội 1 mặt hàng ngang.

D. Đội hình tiểu đội 2 mặt hàng ngang.

Hiển thị đáp án

Câu 20. Trong quy trình tập hợp, hình thức đội hình nào tiếp sau đây phải tiến hành điểm số?

A. Đội hình trung đội 1 sản phẩm dọc.

B. Đội hình trung nhóm 2 sản phẩm dọc.

C. Đội hình tiểu team 2 sản phẩm dọc.

D. Đội hình tiểu đội 2 sản phẩm ngang.

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm giáo dục đào tạo quốc chống lớp 11 bài 2 bao gồm đáp án

Câu 1. Nội dung nào tiếp sau đây không phản ánh đúng sự phải thiết phát hành luật nghĩa vụ quân sự?

A. Thừa kế và phân phát huy truyền thống lâu đời yêu nước của nhân dân Việt Nam.

B. Tạo đk cho công dân làm tròn nghĩa vụ bảo đảm Tổ quốc Việt Nam.

C. Đáp ứng yêu mong xây dựng quân nhóm trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

D. Phục vụ mục tiêu tạo ra quân team hùng mạnh số 1 khu vực châu Á.

Hiển thị đáp án

Câu 2. Kế thừa với phát huy cơ chế tình nguyện tòng quân, khu vực miền bắc Việt Nam ban đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự từ thời điểm năm nào?

A. Năm 1960.

B. Năm 1976.

C. Năm 1976.

D. Năm 1986.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Ở Việt Nam, cơ chế nghĩa vụ quân sự chiến lược được triển khai trên phạm vi toàn nước từ năm nào?

A. Năm 1960.

B. Năm 1976.

C. Năm 1976.

D. Năm 1986.

Hiển thị đáp án

Câu 4. Cấu trúc Luật nhiệm vụ quân sự 2005 của việt nam bao gồm:

A. Lời giới thiệu, 10 chương, 70 điều.

B. Lời nói đầu, 11 chương, 71 điều.

C. Thư ngỏ, 12 chương, 72 điều.

D. Lời hiệu triệu, 13 chương, 73 điều.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Ở Việt Nam, theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, công dân triển khai nghĩa vụ quân sự trong giới hạn tuổi từ

A. 15 cho 45 tuổi.

B. đôi mươi đến 50 tuổi.

C. 18 mang đến 45 tuổi.

D. 18 đến 25 tuổi.

Hiển thị đáp án

Câu 6. Ở Việt Nam, theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, độ tuổi ship hàng tại ngũ của công dân là từ

A. 15 cho đến khi xong 45 tuổi.

B. đôi mươi đến không còn 50 tuổi.

C. 18 cho đến khi xong 45 tuổi.

D. 18 cho đến khi kết thúc 25 tuổi.

Hiển thị đáp án

Câu 7. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nghĩa vụ của quân nhân trên ngũ cùng quân nhân dự bị?

A. Nêu cao lòng tin cảnh giác phương pháp mạng, chuẩn bị sẵn sàng hi sinh để bảo đảm an toàn Tổ quốc Việt Nam.

B. Gương mẫu mã chấp hành đường lối, chế độ của Đảng, pháp luật ở trong phòng nước.

C. Kiên quyết bảo vệ tài sản xã hội công ty nghĩa, đảm bảo an toàn tính mạng và gia sản của nhân dân.

D. Chỉ việc chấp hành điều lệnh, điều lệ của Quân đội; không để ý đến luật pháp.

Hiển thị đáp án

Câu 8. Ở Việt Nam, đối tượng người sử dụng nào dưới đây không được tiến hành nghĩa vụ quân sự?

A. Công dân là nam giới giới.

B. Công dân là cô gái giới.

C. Người hiện nay đang bị giam giữ.

D. Tín đồ theo đạo Công giáo.

Hiển thị đáp án

Câu 9. Ở Việt Nam, vào thời bình, công dân thanh nữ trong trong độ tuổi bao nhiêu có trọng trách đăng kí nghĩa vụ quân sự?

A. 18 tuổi mang đến 45 tuổi.

B. Trăng tròn tuổi mang đến 45 tuổi.

C. 18 tuổi cho 40 tuổi.

D. 20 tuổi mang lại 40 tuổi.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Theo Luật nhiệm vụ quân sự 2005, thời hạn giao hàng tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là

A. 17 tháng.

B. 18 tháng.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Đại Học Trắc Nghiệm Môn Toán Lớp 12 (Có Đáp Án), Bộ Đề Thi Trắc Nghiệm Thpt Quốc Gia 2020 Môn Toán

C. 19 tháng.

D. Trăng tròn tháng.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Thời hạn giao hàng tại ngũ vào thời bình của hạ sĩ quan tiền chỉ huy, hạ sĩ quan và binh lực chuyên môn kĩ thuật vì quân đội đào tạo, hạ sĩ quan lại và lính tráng trên tàu hải quân là

A. 21 tháng.

B. 22 tháng.

C. 23 tháng.

D. 24 tháng.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Công dân nam thuộc trường đúng theo nào dưới đây không được tạm thời hoãn hotline nhập ngũ vào thời bình?

A. Bao gồm anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh lực đang giao hàng tại ngũ.

B. Công dân đi du học ở nước ngoài có thời hạn đào chế tạo ra dưới 6 tháng.

C. Học sinh học tập theo lịch trình giáo dục thường xuyên cấp THCS.

D. Học viên là hạ sĩ quan, chiến binh đang học tập tại những trường quân đội.

Hiển thị đáp án

Câu 13. Công dân trực thuộc trường phù hợp nào tiếp sau đây không được miễn call nhập ngũ trong thời bình?

A. Bé của liệt sĩ, bé của yêu quý – bệnh binh hạng một.

B. Một tín đồ anh hoặc em trai của liệt sĩ.

C. Bé trai/ gái của yêu mến – thương bệnh binh hạng ba.

D. Cán cỗ viên chức đã giao hàng trên 24 tháng ngơi nghỉ vùng sâu, vùng xa.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Hạ sĩ quan lại và binh sĩ khi xuất ngũ sẽ được hưởng trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp cho tạo vấn đề làm tương tự với

A. 6 mon lương cơ bản.

B. 12 tháng lương cơ bản.

C. 18 mon lương cơ bản.

D. 24 tháng lương cơ bản.

Hiển thị đáp án

Câu 15. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ từ tháng thứ mấy thì thừa kế thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng?

A. Từ thời điểm tháng thứ 22 trở đi.

B. Từ tháng thứ 25 trở đi.

C. Từ thời điểm tháng thứ 27 trở đi.

D. Từ thời điểm tháng thứ 30 trở đi.

Hiển thị đáp án

Câu 16. Hạ sĩ quan, binh sỹ tại ngũ từ tháng thứ mấy thì thừa kế thêm 200% phụ cấp cho quân hàm hiện hưởng sản phẩm tháng?

A. Từ thời điểm tháng thứ 19 trở đi.

B. Từ tháng thứ trăng tròn trở đi.

C. Từ thời điểm tháng thứ 21 trở đi.

D. Từ thời điểm tháng thứ 22 trở đi.

Hiển thị đáp án

Câu 17. Ở Việt Nam, hạ sĩ quan lại và binh sỹ tại ngũ được hưởng chế độ nào bên dưới đây?

A. Cung ứng đầy đầy đủ lương thực, thực phẩm, quân trang, dung dịch men…

B. Được hưởng trọn phụ cung cấp quân hàm cùng nghỉ phép ngay lập tức từ khi bắt đầu nhập ngũ.

C. Được cấp cho quyền sở hữu nhà tại và đất canh tác theo quy định của phòng nước.

D. Sản phẩm tháng được nhận tiền trợ cấp tương tự 6 tháng lương cơ bản.

Hiển thị đáp án

Câu 18. Hạ sĩ quan và binh lực khi ngừng nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ nào sau đây?

A. Ưu tiên trong tuyển sinh, tuyển dụng hoặc xử lý việc làm.

B. Được cấp quyền sở hữu nhà ở và khu đất canh tác trên địa phương.

C. Dấn trợ cung cấp xuất ngũ tương tự với 12 mon lương cơ bản.

D. Được tuyển thẳng vào toàn bộ các trường Đại học/ Cao đẳng.

Hiển thị đáp án

Câu 19. Việc đánh giá sức khỏe cho những người đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu đang được tiến hành khi công dân

A. 16 tuổi.

B. 17 tuổi.

C. 18 tuổi.

D. 19 tuổi.

Hiển thị đáp án

Câu 20. Việc khám nghiệm sức khỏe cho người đăng kí nhiệm vụ quân sự lần đầu do cơ quan như thế nào phụ trách?

A. Cơ quan quân sự chiến lược cấp huyện (quận).

B. Hội đồng khám sức khỏe cấp thị trấn (quận).

C. Ban chỉ đạo quân sự cung cấp huyện (quận).

D. Hội đồng khám sức khỏe cấp làng mạc (phường).

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm giáo dục quốc chống lớp 11 bài bác 3 tất cả đáp án

Câu 1. Lãnh thổ non sông gồm các bộ phận cấu thành là

A. Vùng đất, vùng nước, vùng lòng đất, vùng trời.

B. Vùng đất, vùng trời, vùng biển.

C. Vùng lòng đất, vùng trời, vùng nước.

D. đất liền, biển, hải đảo và vùng đặc quyền kinh tế.

Hiển thị đáp án

Câu 2. Các nhân tố cơ bản cấu thành một quốc gia độc lập, có chủ quyền là

A. Lãnh thổ, tài chính, dân cư.

B. Dân cư, lãnh thổ, chính quyền.

C. Bao gồm quyền, dân cư, kinh tế.

D. Quân đội, chính quyền, dân cư.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Yếu tố nào quan trọng bậc nhất và là cơ sở thực tế cho sự lâu dài của quốc gia?

A. Dân cư.

B. Chính quyền.

C. Lãnh thổ.

D. Hiến pháp.

Hiển thị đáp án

Câu 4. Theo Công ước cơ chế biển 1982, chiều rộng của lãnh hải bởi các giang sơn tự quy định, nhưng mà không thừa quá

A. 12 hải lí.

B. 13 hải lí.

C. 14 hải lí.

D. 15 hải lí.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Tính từ bỏ đường cửa hàng phía ngoài, lãnh hải việt nam rộng từng nào hải lí?

A. 12 hải lí.

B. 13 hải lí.

C. 14 hải lí.

D. 15 hải lí.

Hiển thị đáp án

Câu 6. Theo Công ước dụng cụ biển nước ngoài 1982, quanh vùng nào dưới đây không đề xuất là vùng nằm trong quyền tự do và quyền tài phán (quyền xét xử) của giang sơn ven biển?

A. Vùng tiếp gần kề lãnh hải.

B. Vùng đặc quyền kinh tế.

C. Thềm lục địa.

D. Vùng đại dương quốc tế.

Hiển thị đáp án

Câu 7. Vùng nước vùng biển là

A. Vùng biển khơi nằm bên phía ngoài và tiếp nối với vùng nước nội thủy của quốc gia.

B. Vùng biển được xác minh bởi một bên là bờ đại dương và một mặt là mặt đường cơ sở.

C. Toàn cục các phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia.

D. Vùng nước thuộc các sông. Hồ, biển nội địa nằm trên quanh vùng biên giới quốc gia.

Hiển thị đáp án

Câu 8. Vùng nội thủy là

A. Vùng hải dương nằm bên phía ngoài và tiếp nối với vùng nước nội thủy của quốc gia.

B. Vùng biển lớn được xác định bởi một mặt là bờ hải dương và một mặt là mặt đường cơ sở.

C. Tổng thể các phần nước ở trong đường giáp ranh biên giới giới quốc gia.

D. Vùng nước thuộc các sông, hồ, biển trong nước nằm trên quanh vùng biên giới quốc gia.

Hiển thị đáp án

Câu 9. Vùng nước biên cương là

A. Vùng biển nằm bên ngoài và thông liền với vùng nước nội thủy của quốc gia.

B. Vùng biển được xác minh bởi một mặt là bờ hải dương và một bên là đường cơ sở.

C. Toàn bộ các phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia.

D. Vùng nước thuộc các sông, hồ, biển trong nước nằm trên khu vực biên giới quốc gia.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Vùng nước của đất nước là

A. Vùng biển nằm bên phía ngoài và tiếp liền với vùng nước nội thủy của quốc gia.

B. Vùng biển lớn được xác định bởi một bên là bờ biển lớn và một mặt là đường cơ sở.

C. Tổng thể các phần nước ở trong đường biên giới giới quốc gia.

D. Vùng nước thuộc những sông, hồ, biển nội địa nằm trên khu vực biên giới quốc gia.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc gia?

A. Quốc gia có quyền thoải mái lựa lựa chọn phương hướng phát triển đất nước.

B. Giang sơn có quyền sở hữu toàn bộ tài nguyên vạn vật thiên nhiên trong cương vực của mình.

C. đất nước không được quy định cơ chế pháp lí đối với từng vùng khu vực của mình.

D. đất nước có quyền lựa chọn chế độ kinh tế cân xứng nguyện vọng cộng đồng dân cư.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Tuyến biên thuỳ trên lục địa giữa vn và china dài bao nhiêm km?

A. 1400 km.

B. 1306 km.

C. 2067 km.

D. 1137 km.

Hiển thị đáp án

Câu 13. Tuyến biên cương trên đất liền giữa vn và Campuchia nhiều năm bao nhiêm km?

A. 1400 km.

B. 1306 km.

C. 2067 km.

D. 1137 km.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Tuyến biên thuỳ trên đất liền giữa nước ta và Lào lâu năm bao nhiêm km?

A. 1400 km.

B. 1306 km.

C. 2067 km.

D. 1137 km.

Hiển thị đáp án

Câu 15. Hiện nay, nước ta còn phải giải quyết và xử lý việc phân định tự do 2 quần hòn đảo Hoàng Sa cùng Trường Sa với đất nước nào?

A. Philippin.

B. Campuchia.

C. Malaixia.

D. Trung Quốc.

Hiển thị đáp án

A. Hiệp nghị phân định Vịnh Bắc Bộ.

B. Hiệp định quy định quản lí biên giới.

C. Hiệp định biên giới non sông trên khu đất liền.

D. Hiệp ước hoạch định biên giới.

Hiển thị đáp án

Câu 17. Biên giới quốc gia trên đất liền là

A. Biên cương phân chia độc lập lãnh thổ lục địa của một nước nhà với quốc gia khác.

B. Con đường phân định nội thủy, lãnh hải giữa các nước có bờ đại dương tiếp liền/ đối diện nhau.

C. Con đường ranh giới phía quanh đó của hải phận để phân làn với thềm lục địa.

D. đường biên giới trên cao nhằm phân định vùng trời và khoảng không gian vũ trụ.

Hiển thị đáp án

Câu 18. Đường biên cương nào được xác minh bằng phương diện thẳng đứng trải qua đường biên giới non sông trên khu đất liền, trên biển xuống lòng đất, độ sâu tới trung ương Trái Đất?

A. Biên giới đất nước trên khu đất liền.

B. Biên giới đất nước trên biển.

C. Biên giới sâu dưới lòng đất của quốc gia.

D. Biên giới trên không của quốc gia.

Hiển thị đáp án

Câu 19. Trên khu đất liền, vn có đường giáp ranh biên giới giới tiếp giáp với các non sông nào?

A. Trung Quốc, Hà Quốc, Nhật Bản.

B. Lào, Campuchia, Trung Quốc.

C. Philippin, Mailaixia, Campuchia.

Xem thêm: Giảm Sưng Đau Nhanh Với Cách Trị Ong Đốt Bôi Kem Đánh Răng, Xử Trí Khi Bị Ong Đốt

D. Mianma, singapo, Thái Lan.

Hiển thị đáp án

Câu 20. Trên biển, việt nam không tiếp gần cạnh với nước nhà nào bên dưới đây?