Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn hóa

     

Đề bình chọn giữa học tập kì 1 hóa 8 đề 7 có đáp án

Đề thi thân học kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2020 - 2021 Đề 7 được thietkewebshop.vnbiên soạn tất cả đáp án lý giải giải chi tiết là đề khám nghiệm 1 tiết thân học kì 1 môn Hóa, giúp chúng ta học sinh reviews năng lực cũng như ôn luyện, củng cố kiến thức cho bài bác kiểm tra giữa kì. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn hóa

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC 8

Bản quyền nằm trong về thietkewebshop.vnnghiêm cấm phần nhiều hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 7

Phần 1: câu hỏi trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Dãy hóa học nào sau đây đều là lếu hợp

A. Ko khí, nước mưa, khí oxi

B. Khí hidro, thủy tinh, nước tinh khiết

C. Khí cacbonic, cafe sữa, nước ngọt

D. Nước đường, sữa, nước muối

Câu 2. phân tử nhân được cấu tạo bởi:

A. Notron và electron

B. Proton và electron

C. Proton với nơtron

D. Electron

Câu 3. cho nguyên tố O có nguyên tử khối là 16, Mg là 24. Nguyên tử nào nặng hơn

A. Mg nặng hơn O

B. Mg nhẹ hơn O

C. O bằng Mg

D. Tất cả đáp án trên

Câu 4. yếu tố nào thịnh hành nhất trên Trái Đất

A. Cacbon (than)

B. Oxi

C. Sắt

D. Silic

Câu 5. cho nguyên tử của thành phần R tất cả 12 proton. Chọn đáp án đúng

A. R là thành phần Mg

B. Nguyên tử khối của R là 12

C. Số electron là 24

D. Tất cả 12 nguyên tử

Câu 6. Chọn câu trả lời sai trong các câu bên dưới đây

A. Cacbon đioxit được cấu tạo từ 1 nguyên tố C với 2 nguyên tố O

B. Nước là hợp chất

C. Muối ăn không tồn tại thành phần clo

D. Bao gồm 2 nhiều loại hợp chất là vô cơ cùng hữu cơ

Câu 7. Dãy chất nào dưới đấy là phi kim

A. Canxi, lưu giữ huỳnh, photpho, nito

B. Bạc, lưu lại huỳnh, thủy ngân, oxi

C. Oxi, nito, photpho, giữ huỳnh

D. Cacbon, sắt, giữ huỳnh, oxi

Câu 8.

Xem thêm: Có Không Giữ Mất Đừng Tìm

yếu tắc X gồm nguyên tử khối bằng 6,75 lần nguyên tử của oxi. X là nguyên tố như thế nào sau đây

A. Fe

B. Cu

C. Ag

D. Hg

Câu 9. Bari gồm hóa trị II. Chọn bí quyết sai

A. BaSO4

B. BaO

C. BaCl

D. Ba(OH)2

Câu 10. Nguyên tử Fe có hóa trị II trong phương pháp nào

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe

D. FeCl3

II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1. Viết bí quyết hóa học và tính phân tử khối của những hợp chất sau:

a) Axit hipoclorơ, biết gồm 1H, 1Cl, 1O

b) Đường saccorozo biết 12C, 22H, 11O

Câu 2. 

a) xác định hóa trị của Mn trong MnO2

b) Lập công chất hóa học của hợp chất bao gồm Mg (II) với nhóm PO4 (III)

Câu 3. Hợp chất A tạo vị hai nhân tố là nito và oxi. Thực nghiệm xác định được tỉ lệ cân nặng giữa nhị nguyên tố vào A bằng: mN:mO = 7:12. Khẳng định công thức hóa học với tính phân tử khối của A. 

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa học 

I. Phần trắc nghiệm

1D 2C 3A 4B 5A
6C 7C 8C 9A 10A

II. Phần từ luận

Câu 1. 

a) HClO 

Khối lượng phân tử khối: 1.1 + 1.35,5 + 1.16 = 52,5 đvC

b) C12H22O11

Khối lượng phân tử khối: 12.12 + 1.22 + 11.16 = 342 đvC

Câu 2.

a) Nito vào MnO2

Gọi hóa trị của Manga vào hợp hóa học là x:

Ta có hóa trị của O (II)

Theo nguyên tắc hóa trị.

1. X = 2.II => x = 4 (V). Vậy Mangan có hóa trị bởi IV vào hợp chất MnO2

b) Lập công thức hóa học tập của thích hợp chất có Mg (II) và nhóm PO4 (III)

Công thức hóa học dạng:

*

Theo nguyên tắc hóa trị: x.II = y.III => 

*

=> lựa chọn x = 3, y = 2

Vậy bí quyết hóa học là Mg3(PO4)2

Câu 3. 

Gọi công thức hóa học của hợp chất A bao gồm dạng: NxOy (x, y nguyên dương)

Áp dụng công thức

*

Công thức chất hóa học của hợp hóa học A: N2O5

..............................................

Xem thêm: Bếp Hồng Ngoại Midea Mir-B2015Dd, Bếp Hồng Ngoại Midea Mir

Trên trên đây thietkewebshop.vnđã giữ hộ tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2020 - 2021 Đề 7. Để có tác dụng cao hơn trong học tập tập, thietkewebshop.vnxin ra mắt tới các bạn học sinh tài liệu chuyên đề Toán 8, siêng đề đồ Lý 8, chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 nhưng thietkewebshop.vntổng hợp cùng đăng tải.