Đề Thi Học Kì 1 Lớp 12 Môn Hóa Mới Nhất

     

Bộ đề đề thi học kì 1 môn Hóa lớp 12 mã đề hàng đầu có đáp án giúp đỡ bạn ôn tập kiến thức và kỹ năng để đạt điểm trên cao trong kỳ thi đánh giá môn Hóa HK1 lớp 12


Câu 1. Hóa học nào sau đây thuộc loại este no, đối chọi chức, mạch hở?A. $C H_3-C O O C_6 H_5$B. $C H_2=C H-C O O C H_3$.C. $C H_3-C O O C H=C H_2$.D. $C H_3-C O O C_2 H_5$.

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa mới nhất


Câu 2. Mang lại dãy các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột. Số chất trong dãy tham gia phản nghịch ứng thủy phân làA. 2.B. 4.C. 1.D. 3.
Câu 3. Khi mang lại dung dịch iot vào hỗn hợp hồ tinh bột, dung di chuyển màuA. Xanh tím.B. đỏ gạch.C. Không gửi màu.D. Vàng.
Câu 4. Chất nào dưới đây được dùng làm dung dịch súng không khói?A. Tơ visco.B. Xenlulozơ trinitrat.C. Tơ axetat.D. Xenlulozơ.
Câu 6. Hợp chất nào tiếp sau đây thuộc loại amino axit ?A. $H_2 N C H_2 C O O H$.B. $C H_3 C O O C_2 H_5$.C. $C_2 H_5 N H_2$.D. $H C O O N H_4$.
Câu 7. Cách làm phân tử của glyxin (axit aminoaxetic) làA. $C_3 H_7 O_2 N$B. $C_2 H_5 O_2 N$C. $C_2 H_7 O_2 N$D. $C_4 H_9 O_2 N$.
Câu 9. Hóa học nào tiếp sau đây không gia nhập vào bội phản ứng màu sắc biure?A. Ala-Val-Gly-Val.B. Gly-Ala-Ala.C. Val-Gly-Ala.D. Gly-Ala.
Câu 11. Mang đến dãy các chất: H2NCH2COOH, C2H5NH2, CH3NH2, CH3COOH. Số chất trong dãy phản ứng cùng với HCl trong dung dịch làA. 4B. 1C. 2D. 3
Câu 12. Cho những phát biểu sau: (1) Fructozơ cùng glucozơ đều có khả năng tham gia làm phản ứng tráng bạc; (2) Saccarozơ và tinh bột đều không trở nên thủy phân khi bao gồm axit $H_2 S O_4$(loãng) có tác dụng xúc tác; (3) Tinh bột được chế tạo ra thành trong cây cỏ nhờ quá trình quang hợp; (4) Xenlulozơ và saccarozơ những thuộc các loại đisaccarit. tuyên bố đúng làA. (2) với (4).B. (1) và (3).C. (3) với (4).D. (1) và (2).
Câu 13. Để trung hòa 3,1 gam một amin đối chọi chức X phải dùng trọn vẹn 100 ml hỗn hợp HCl 1M. Bí quyết phân tử của X làA. $C_3 H_9 N .$B. $C H_5 N$.C. $C_2 H_5 N$.D. $C_2 H_7 N$.

Xem thêm: Mua Nang Tinh Yeu - Bài Hát Mưa Nắng Tình Yêu (Lương Minh Trang)


Câu 14. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Gly và 2 mol Ala. Phân tử khối của X làA. 331.B. 349.C. 335.D. 326.
Câu 15. Thuỷ phân 13,2 gam etyl axetat bằng 300 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam hóa học rắn khan. Quý giá của m làA. 12,30B. 12,84C. 15,60D. 4,92
Câu 17. Nhấn xét nào tiếp sau đây đúng ?A. Lúc thủy phân CH _3 COOCH = CH _2 bằng dung dịch NaOH thu được muối cùng ancol tương ứng.B. Muối natri stearat không thể dùng làm sản xuất xà phòng.C. Vinyl axetat, metyl metacrylat đều có công dụng tham gia bội phản ứng trùng hợp.D. Phản nghịch ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh axit là phản ứng một chiều.
Câu 19. Trong những kim loại: Na, Ca, Fe với Cu, số sắt kẽm kim loại phản ứng cùng với nước ở điều kiện thường làA. 2.B. 4.C. 3.D. 1.
Câu 20. Mang đến 5,6 gam Fe chức năng hết với dung dịch $H N O_3$ (dư), xuất hiện V lít khí NO (ở đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V làA. 1,12.B. 3,36.C. 4,48.D. 2,24.
Câu 21. đến 15,2 gam các thành phần hỗn hợp bột Mg với Cu vào hỗn hợp HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 2,24 lít khí $H_2$ (đktc). Trọng lượng Cu trong tất cả hổn hợp làA. 6,4 gam.B. 12,8 gam.C. 9,6 gam.D. 4,8 gam.
Câu 22. Phản ứng nào dưới đây không xẩy ra ?A. $F e+C u S O_4 ightarrow F e S O_4+C u$B. $2 A g+C uleft(N O_3 ight) 2 ightarrow C u+2 A g N O 3$C. $C u+2 F e C l_3 ightarrow C u C l_2+2 F e C l_2$.D. $Hg + S ightarrow HgS$
Câu 23. Tất cả 3 chất saccarozơ, mantozơ, anđehit axetic. Dùng thuốc demo nào để phân biệt?A. $A g N O_3 / N H_3$B. $C u(O H)_2 / N a O H$.C. Hỗn hợp $B r_2$D. Na.
Câu 24. Đun rét dung dịch cất 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3(dư) thì trọng lượng Ag buổi tối đa thu được làA. 21,6 gamB. 32,4 gamC. 16,2 gamD. 10,8 gam
Câu 25. Lên men 162 gam tinh bột cùng với hiệu suất toàn thể quá trình lên men là 72%. Biết khối lượng riêng của $C_2 H_5 O H$ nguyên chất là 0,8 g/ml. Thể tích hỗn hợp rượu 40o thu được làA. 115 ml.B. 230 ml.C. 207 ml.D. 82,8 ml.
Câu 26. Cho m gam một este E vào một lượng vừa đủ KOH nấu nóng thu được hỗn hợp X. Cô cạn X chiếm được 16,5 gam muối bột khan của một axit đối chọi chức cùng 6,9 gam một ancol đối chọi chức Y. Cho cục bộ Y tác dụng với na dư chiếm được 1,68 lít khí (ở đktc). Thương hiệu của E làA. Etyl propionatB. Etyl acrylatC. Metyl metacrylatD. Etyl axetat
Câu 27. Bội phản ứng giữ hóa cao su thiên nhiên thuộc loại:A. Không thay đổi mạch polimeB. Giảm mạch polimeC. Đề polime hóaD. Tăng mạch polime
Câu 28. X là 1 trong aminoaxit. Cứ 0,01 mol X tác dụng vừa không còn 80ml hỗn hợp HCl 0,125M nhận được 1,835g muối. Còn mặt khác 0,01 mol X chức năng với dung dịch NaOH thì nên cần 25 gam dung dịch NaOH 3,2%. Vậy công thức cấu tạo của X làA. $H_2 N C_3 H_5(C O O H)_2$B. $left(H_2 N ight) 2 C 3 H 5 COOH$C. $H _2 NC _3 H _6 COOH$D. $H _2 NC _7 H _12 COOH$
Câu 29. Lựa chọn câu sai:A. Tròng trắng trứng gồm phản ứng màu sắc biure cùng với $C u(O H)_2$B. Liên kết của nhóm CO với đội NH giữa hai đơn vị α-amino axit được call là liên kết peptit.C. Thủy phân trọn vẹn protein dễ dàng thu được các α-amino axit.D. Pentapeptit: Tyr – Ala – Gly – Val – Lys (mạch hở) có 5 link peptit.

Xem thêm: Ốc Luộc Để Qua Đêm Có Ăn Được Không, Ăn Ốc Luộc Có Tốt Không


Câu 30. Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư nhận được m gam muối. Giá trị của m làA. 16,8.B. 18,6.C. 20,8.D. 20,6.
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâu 1DCâu 16ACâu 2DCâu 17CCâu 3ACâu 18BCâu 4BCâu 19ACâu 5DCâu 20DCâu 6ACâu 21BCâu 7BCâu 22BCâu 8BCâu 23BCâu 9DCâu 24BCâu 10ACâu 25CCâu 11DCâu 26BCâu 12BCâu 27DCâu 13BCâu 28ACâu 14ACâu 29DCâu 15DCâu 30C

Bài tập trắc nghiệm về Este cùng chất mập Đúng Sai


Trắc nghiệm định hướng Kim nhiều loại kiềm, kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 11


Trắc nghiệm lý thuyết Kim các loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 10


Trắc nghiệm kim chỉ nan Kim một số loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 9


Trắc nghiệm kim chỉ nan Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 8


Môn VănMôn AnhMôn ToánMôn HóaPhân tích Tây TiếnPhân tích Việt BắcTranh đánh màuTả cây phượngAbout us on about.me
Bài văn tả mẹTả con mèoPhân tích người lái đò sông ĐàPhân tích bài bác thơ Tỏ lòngPhân tích Đất nướcPhân tích nhì đứa trẻPhân tích nhân thiết bị Huấn CaoĐịnh hướng nghề nghiệp